SODYUM İZETİYONAT

Sodyum İzetiyonat = Sodyum 2-hidroksietansülfonat = İzetiyonik asit sodyum tuzu

CAS Numarası: 1562-00-1
Molar Kütle: 148,11 g/mol
Moleküler Formül: C2H5NaO4S

Sodyum İzetiyonat, belirli yüzey aktif maddelerin imalatında ve endüstriyel taurin üretiminde kullanılan suda çözünür beyaz bir katıdır.
Sodyum İzetiyonat, amfoterik bir deterjan olarak çalışır ve yağ asidi sülfoalkil esterlerinden (asiloksi etan sülfonat) türetilen yüzey aktif maddelerin hazırlanmasında bir ara madde olarak da kullanılabilir.

Sodyum İzetiyonat, formülasyonun stabilitesini arttırır, sert sularda deterjanlığı iyileştirir ve cilt için pürüzsüzdür.
Bu özellikler, Evde Bakım ve I&I ve Kişisel Bakım pazarlarında sabun ve şampuan formülasyonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sodyum İzetiyonatın faydaları, şampuanlarda önemli bir antistatik madde olmasının yanı sıra, bol köpük ve ciltte azaltılmış sabun kalıntısı gibi tüketiciler tarafından büyük beğeni topluyor.
Bu özellikler, Oxiteno'nun kimya yoluyla insanların refahına katkıda bulunma amacını taşıyan Sodyum İzetiyonat taahhüdünü kanıtlamaktadır.

Sodyum İzetiyonatın Tanımı:
Sodyum İzetiyonat, deterjan kalıp sabunlarında kullanılan anyonik bir deterjandır.
Sodyum İzetiyonat, sabunun yaptığı köpüğe ek olarak yoğun bir köpük yapar.

Sodyum İzetiyonat cilt üzerinde yumuşaktır ve kurutmaz.
Sodyum İzetiyonat, yumuşak veya sert suda eşit derecede iyi çalışır.

Sodyum İzetiyonat ayrıca şampuanlarda antistatik bir maddedir.
Sodyum İzetiyonat, galvanik kaplama alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sodyum İzetiyonatın Kimyasal Özellikleri:
Sodyum İzetiyonat, oleik asit ile deterjan oluşturabilen renksiz, şuruplu, kuvvetli asidik bir sıvıdır.
Sodyum İzetiyonat organik bir tuzdur ve farmasötikler, kozmetikler ve günlük kimyasallar için önemli bir ara üründür.

Sodyum İzetiyonatın Kullanım Alanları:
Sodyum İzetiyonat, deterjan kalıp sabunlarında kullanılan amfoterik bir deterjandır.
Sodyum İzetiyonat, sabunun yaptığı köpüğe ek olarak yoğun bir köpük yapar.

Sodyum İzetiyonat cilt üzerinde yumuşaktır ve kurutmaz. Yumuşak veya sert suda eşit derecede iyi çalışır.
Sodyum İzetiyonat ayrıca şampuanlarda antistatik bir maddedir.

Sodyum İzetiyonatın Hazırlanması:
Sodyum İzetiyonat, sodyum bisülfit ve etilen oksidin yoğunlaşma reaksiyonuyla sentezlenir.

Sodyum İzetiyonat Uygulamaları:
Sodyum İzetiyonat, amfoterik bir deterjan olarak çalışır ve yağ asidi sülfoalkil esterlerinden (asiloksi etan sülfonat) türetilen yüzey aktif maddelerin hazırlanmasında bir ara madde olarak da kullanılabilir.
Sodyum İzetiyonat, formülasyonun stabilitesini arttırır, sert sularda deterjanlığı iyileştirir ve cilt için pürüzsüzdür.
Sodyum İzetiyonat, temizlik / yıkama maddelerinde, dezenfektanlarda, kozmetiklerde, yüzey aktif maddelerde, şampuanlarda ve köpük banyolarında kullanılır.

Sodyum İzetiyonatın Yanıcılığı ve Patlayabilirliği:
Yanıcı değil

Sodyum İzetiyonatın Kaynakları/Kullanımları:
Sodyum İzetiyonat, kömür tozunu ıslatmak için ve organik sentezde bir sülfoetilasyon maddesi olarak kullanılır.
Sodyum İzetiyonat, temizlik / yıkama maddelerinde, dezenfektanlarda, kozmetiklerde, yüzey aktif maddelerde, şampuanlarda ve köpük banyolarında kullanılır.

Sodyum İzetiyonatın Özellikleri:
Erime noktası: 191-194 °C(yanıyor)
Yoğunluk: 1762.7[20°C'de]
depolama sıcaklığı: Sodyum İzetiyonatı +30°C'nin altında saklayın.
çözünürlük: H2O: 0,1 g/mL, berrak, renksiz
form: İnce Toz
Beyaz renk

Sodyum İzetiyonatın Kullanımı:
Sodyum İzetiyonat, belirli yüzey aktif maddelerin imalatında ve endüstriyel taurin üretiminde kullanılan suda çözünür beyaz bir katıdır.
Sodyum İzetiyonat en yaygın olarak sodyum tuzu (sodyum izetiyonat) formunda bulunur.

Sodyum izetionat daha yaygın olarak sodyum kokoil izetionat olarak adlandırılır, hindistancevizi yağından elde edilen bir sodyum tuzudur.
Sodyum İzetiyonat, genellikle hayvandan türetilen sodyum tuzlarının yerine kullanılan yaygın bir bileşendir.
Sodyum İzetiyonat (sığır veya koyundan elde edilen) gibi diğer pek çok sodyum tuzu gibi, bir yüzey aktif madde görevi gördüğü için sabunlara ve temizleyicilere girer, bu da tipik olarak çözünmeyen kimyasal bileşikleri bağlamaya yardımcı olduğu anlamına gelir. 
Sodyum İzetiyonat, sabunlarda kullanılması durumunda, suyun cildinizdeki kir ve yağa tutunarak yıkanarak uzaklaştırılmasını sağlar.

CAS Numarası: 1562-00-1
Kimya/IUPAC Adı: Sodyum 2-hidroksietansülfonat
EINECS/ELINCS No: 216-343-6
COSING REF No: 37896

Sodyum İzetiyonat bir formülasyonda ne yapar?
-Antistatik
-temizlik
-Saç bakımı
-Cilt bakımı

Sodyum İzetiyonatın Özellikleri:
-Doğal ortamda biyolojik olarak parçalanabilir
-Diğer yüzey aktif maddelerle iyi uyumluluk
-Mükemmel köpürme özelliği
-Geniş bir yelpazede sert suya dayanıklıdır.
-Güvenli, çevre dostu, bebek ürünleri için kullanılabilir
-Çözünürlük: eter, kloroform, metilen diklorür, benzen (sıcak) içinde çözünür, soğuk etanol, benzen içinde çözünmez.

Sodyum İzetiyonat Uygulamaları:

sabunda:
PH değerini, yumuşaklığı ve tahrişi azaltın.

temizleyicide:
Zengin ve hafif köpük, cilde nüfuz ederek onu beyaz ve çekici yapar.

şampuanda:
Güvenli, düşük tahriş

Duş jelinde:
Ciltteki yağ hissini ortadan kaldırır, tazelik verir.

PH: 7,0-11,0 (20g/l, H2O, 20℃)
Suda Çözünürlük: ÇÖZÜNÜR
BRN: 3633992

İstikrar:
Sodyum İzetiyonat kararlıdır.
Sodyum İzetiyonat higroskopiktir.
Sodyum İzetiyonat, güçlü oksitleyici ajanlar, güçlü asitler ile uyumsuzdur.

LogP: 20°C'de -4,6
CAS Veri Tabanı Referansı: 1562-00-1(CAS Veri Tabanı Referansı)
EWG'nin Yemek Puanları: 1

CAS No.: 1562-00-1
Kimyasal Adı: Sodyum izetionat

Eş anlamlı:
İZETİYONİK ASİT SODYUM TUZU, sodyum lauroil metil izetionat, fonik asit, 2-Hidroksietansülfonat, İZETİYONİK ASİT SODYUM, 2-hidroksietil sülfonat, Sodyumhidroksietilsülfonat, 2-hidroksietansülfonik asit, SODYUM 2-hidroksietansülfonat, hidroksietilsülfonik asit SODYUM TUZU

Sodyum Isethionate, belirli yüzey aktif maddelerin imalatında ve endüstriyel taurin üretiminde kullanılan suda çözünür beyaz bir katıdır.

ANAHTAR KELİMELER:
1562-00-1, Sodyum 2-hidroksietansülfonat, İzetiyonik asit sodyum tuzu, Etansülfonik asit 2-hidroksi- monosodyum tuzu, Sodyum beta-hidroksietansülfonat, 2-Hidroksietansülfonik asit sodyum tuzu, 3R36J71C17, Sodyum 2-hidroksi-1-etansülfonat, MFCD00007534, NSC 124283

CB Numarası: CB8253893
Moleküler Formül: C2H5NaO4S
Moleküler Ağırlık: 148.11
MDL Numarası: MFCD00007534
MOL Dosyası: 1562-00-1.mol

İzetiyonik asidin sentezi:
Sülfür trioksitin etanol üzerinde reaksiyonuyla izetiyonik asitlerin orijinal sentezi büyük ölçüde aşılmıştır.
İzetiyonik asit, etilenin sülfonasyonu ile elde edilen karbil sülfatın hidrolizi ile üretilebilir.

İzetiyonik asidin reaksiyonları:
İzetiyonik asit, endüstriyel taurin üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılır.
İzetiyonik asidin dehidrasyonu vinilsülfonik asit verir.

İzetiyonik asit nedir?
İzetiyonik asit, bir hidroksi grubuna beta yerleştirilmiş bir alkilsülfonik asit içeren bir organosülfür bileşiğidir.
İzetiyonik asidin keşfi genellikle, onu 1833'te katı kükürt trioksitin etanol üzerindeki etkisiyle hazırlayan Heinrich Gustav Magnus'a atfedilir.
İzetiyonik asit en yaygın olarak sodyum tuzu (sodyum izetiyonat) formunda bulunur.

Türevler:
İzetiyonik asidin yağ asidi esterleri (sodyum lauroil izetiyonat ve sodyum kokoyl izetiyonat gibi), biyolojik olarak parçalanabilen anyonik yüzey aktif maddeler olarak kullanılır.
Bu malzemeler, diğer sülfat bazlı yüzey aktif maddelere (yani, sodyum lauril sülfat) göre cilde çok daha yumuşaktır ve bu, onları makyaj, şampuanlar ve 'Dove tipi' sabun kalıplarında kullanım için popüler kılar.
İzetiyonik asit ayrıca antimikrobiyal heksamidin ve pentamidin dahil olmak üzere belirli farmasötik formülasyonlarda bir karşı iyon olarak kullanılır.

İzetiyonik asidin biyolojik önemi:
Köpek kalbi dilimleri üzerinde yapılan araştırmalar, kalp dokusunun taurini izetiyonik aside dönüştürebileceğini öne sürdü, daha ileri deneyler, bu dokunun sistinden taurini sentezleyebileceğini gösterdi.

İzetiyonatlar, uzun zincirli alifatik karboksilik asitlerin (C8 – C18) izetionik asit (2-hidroksietansülfonik asit) veya amonyum izetionat veya sodyum izetiyonat gibi tuzları ile esterleridir.
Bunlar ayrıca asil izetiyonatlar veya asiloksietansülfonatlar olarak da anılır.

Toridler gibi, izetiyonatlar, sıradan sabunlardan farklı olarak, sert suda bile yıkama aktif özelliklerini koruyan, özellikle hafif bir anyonik yüzey aktif madde sınıfıdır.
İzetiyonatlar, karboksilik asitlerin izetionik asit tuzları ile asidik kataliz altında örneğin metansülfonik asit ile reaksiyona sokulmasıyla endüstriyel ölçekte elde edilir.
Karboksilik asitlerin karışımları, hayvansal yağların (içyağı) veya bitkisel yağların, tercihen hindistancevizi yağının ve aynı zamanda hurma yağının, soya fasulyesi yağının veya hintyağının hidrolizinden elde edilir.

İzetiyonatlar, donma noktalarını düşürmek için genellikle yağ asitleriyle (ağırlıkça %30'a kadar) karıştırılan katılardır.
Düşük suda çözünürlüğüne (25 °C'de 100 ppm) rağmen, daha düşük fiyatlı sodyum kokoilistionat, iyi suda çözünür amonyum tuzundan (25 °C'de ağırlıkça > %25) daha yaygın kullanım bulmuştur.

Seyrek çözünür izetiyonatlar ve toritleri çözmek için, amfoterik yüzey aktif maddelerle (kokamidopropil betain gibi) karışımların oluşturulması önerilmektedir.
Bu tür karışımlardan, oda sıcaklığında sıvı halde olan, sıvı, berrak ve şeffaf sulu konsantreler hazırlamak mümkündür.

İzetiyonatlar, mükemmel cilt uyumluluğu, mükemmel köpürme (sert suda bile), iyi temizleme özellikleri ve hoş bir cilt hissi ile karakterize edilir.
Toksik değildirler ve kolayca biyolojik olarak parçalanabilirler.

Bununla birlikte, toritlerin aksine, 5 ila 8 pH aralığı dışında uzun süreli kararlı değildirler.
İzetiyonatlar katı sabunlarda (sindet barlar olarak adlandırılır) ve losyonlar, yıkama ve duş jelleri, şampuanlar, sıvı sabunlar, tıraş kremleri ve diğer kozmetik ve dermatolojik müstahzarlar gibi diğer kişisel bakım ürünlerinde kullanılır.

Tercih edilen IUPAC adı:
2-Hidroksietan-1-sülfonik asit

Sodyum İzetiyonatın Tanımlayıcıları:
ÇEVİ:1157
Chemspider: 7578
ECHA Bilgi Kartı: 100.003.169
Fıçı: C05123
PubChem CID: 7866
UNII: 97J3QN9884
CompTox Panosu (EPA): DTXSID1041427

Sodyum İzetiyonatın Kimyasal Özellikleri:
Görünüm : Beyaz Kristal Toz
CAS Numarası: 1562-00-1
Yoğunluk: 1,625 g/cm3
EINECS Numarası: 216-343-6
GTİP Kodu: 29055910
IUPAC Adı: Sodyum 2-hidroksietansülfonat
InChI: 1S/C2H6O4S.Na/c3-1-2-7(4,5)6;/h3H,1-2H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
InChIKey: LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Erime Noktası: 191-194 °C
Molar Kütle: 148,11 g/mol
Moleküler Formül: C2H5NaO4S
NFPA 704: H-0,F-0,R-0,C-NA
RTECS Numarası: KI7700000
Çözünürlük: Çözünür
Eşanlamlılar: Etansülfonik Asit, 2-hidroksi-, Sodyum Tuzu; Sodyum Isethionate; Etansülfonik asit, 2-hidroksi-, Monosodyum Tuzu; HES;Sodyum 1-hidroksi-2-etansülfonat;Sodyum 2-hidroksietansülfonat;Sodyum b-hidroksietansülfonat;Sodyum Hidroksietilsülfonat;İsetiyonik Asit, Sodyum Tuzu

Sodyum İzetiyonatın Fiziko-kimyasal Özellikleri:
Moleküler Formül: C2H5NaO4S
Molar Kütle: 148.11
Yoğunluk: 1762.7[20°C'de]
Erime Noktası: 191-194°C(yanıyor)
Suda Çözünürlük: ÇÖZÜNÜR
Çözünürlük: H2O: 0,1 g/mL, berrak, renksiz
Görünüm     : Beyaz kristal
Beyaz renk
BRN: 3633992
PH: 7,0-11,0 (20g/l, H2O, 20℃)
Saklama Koşulları: +30°C'nin altında saklayınız.
Kararlılık: Kararlı. higroskopik. Güçlü oksitleyici ajanlar, güçlü asitler ile uyumsuz.
Hassas: Nemi kolayca emer
MDL: MFCD00007534

Sodyum İzetiyonatın Kullanım Alanları:
Sodyum İzetiyonat, sürfaktan ara ürünleri, günlük kimyasal ve farmasötik ara ürünler olarak kullanılır.

Sodyum İzetiyonatın Özellikleri:
Kimyasal formül: C2H6O4S
Molar kütle: 126,13 g/mol
Yoğunluk: 1,63 g/cm3
Asitlik (pKa): 1,39 (tahmin edilen)

Uygulamalar:
Sodyum kokoyl izetiyonat üretimi için ana hammadde, ayrıca yün tekstil ürünleri için deterjan, günlük kimyasal ürünler için ara ürünler, farmasötik hammaddeler ve ince kimyasal ürünler için ara ürünler olarak da kullanılabilir.

Sodyum İzetiyonatın depolanması ve taşınması:
Sodyum İzetiyonat kuru, Havalandırmalı ve temiz bir depoda saklanmalıdır; nemden uzak tutulur.
Ayrıca, Sodyum İzetiyonat zehirli maddelerden ayrı olarak saklanmalıdır.

Sodyum İzetiyonatın Tipik Özellikleri:
Görünüm: Beyaz kristal toz
Tahlil : %98 min
Su : ≤0,5%
PH: 7-11
Renk: ≤10#
Ağır zihinsel (Pb olarak): ≤10ppm

Sodyum İzetiyonatın Özellikleri:
Beyaz renk
Erime Noktası: 194°C
Formül Ağırlığı: 148.11
Fiziksel Form: 20°C'de Kristal Toz
Yüzde Saflık: ≥98.0% (T)
Kimyasal Ad veya Malzeme: Sodyum İzetiyonat

Eş anlamlı:
fonik asit
2-HidroksietansuL
sodyum izetionat
2-hidroksietansülfonat
Isetiyonik asit, sodyum tuzu
sodyum hidroksietil sülfonat
sodyum2-hidroksietilsülfonat
sodyum 2-hidroksietansülfonat
sodyum2-hidroksi-1-etansülfonat
2-Hidroksietansülfonür, Na-Salz
sodyumbeta-hidroksietansülfonat
2-Hidroksietansülfonik asit, sodyum tuzu
Etansülfonik asit,2-hidroksi-,monosodyum tuzu
Etansülfonik asit, 2-hidroksi-, monosodyum tuzu

Sodyum İzetiyonatın Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri:
Moleküler Ağırlık: 148.12     
Hidrojen Bağ Bağışçısı Sayısı: 1     
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 4     
Döndürülebilir Bağ Sayısı: 2
Tam Kütle: 147.98062409     
Monoizotopik Kütle: 147.98062409     
Topolojik Polar Yüzey Alanı: 85,8 Ų     
Ağır Atom Sayısı: 8     
Karmaşıklık: 122
İzotop Atom Sayısı: 0     
Tanımlı Atom Stereomerkez Sayısı: 0     
Tanımsız Atom Stereomerkez Sayısı: 0     
Tanımlı Bond Stereomerkez Sayısı: 0     
Tanımsız Bond Stereomerkez Sayısı: 0     
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 2
Bileşik Kanonikleştirildi: Evet     

Sodyum İzetiyonatın ÖZELLİKLERİ:
Kalite Seviyesi: 200
tahlil: %98
biçim: katı
en: 191-194 °C (yanıyor)
SMILES dizisi: [Na+].OCCS([O-])(=O)=O
InChI: 1S/C2H6O4S.Na/c3-1-2-7(4,5)6;/h3H,1-2H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
InChI anahtarı: LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M

SODYUM İSETYONAT
1562-00-1
İzetiyonik asit sodyum tuzu
Sodyum 2-hidroksietansülfonat
2-Hidroksietansülfonik asit sodyum tuzu
sodyum hidroksietilsülfonat
Etansülfonik asit, 2-hidroksi-, monosodyum tuzu
Sodyum beta-hidroksietansülfonat
2-Hidroksietansülfonik asit, sodyum tuzu
3R36J71C17
Etansülfonik asit, 2-hidroksi-, sodyum tuzu (1:1)
Sodyum 2-hidroksietansülfonat
Sodyum 1-hidroksi-2-etansülfonat; Sodyum 2-hidroksi-1-etansülfonat; Sodyum 2-hidroksietansülfonat
Sodyum 2-hidroksietilsülfonat
HSDB 5838
NSC-124283
Sodyum 1-hidroksi-2-etansülfonat
Sodyum 2-hidroksi-1-etansülfonat
EINECS 216-343-6
MFCD00007534
NSC 124283
sodyum;2-hidroksietansülfonat
İSETİYONAT, SODYUM TUZU
UNII-3R36J71C17
Etansülfonik asit, 2-hidroksi-, sodyum tuzu
izethiyonik asit sodyum
2-hidroksi-etansülfonat
DSSTox_CID_7413
AT 216-343-6
sodyum hidroksietil sülfonat
DSSTox_RID_78445
DSSTox_GSID_27413
Isetiyonik asit, sodyum tuzu
Istetionik Asit Sodyum Tuzu
SCHEMBL125497
CHEMBL172191
DTXSID7027413
Sodyum 2-Hidroksi-Etansülfonat
SODYUM İSETYONAT [HSDB]
SODYUM İSETİYONAT [İNCİ]
İzetiyonik asit sodyum tuzu, %98
HY-Y1173
2-hidroksietansülfonik asit; sodyum
Tox21_200227
AKOS015912506
NCGC00257781-01
CAS-1562-00-1
SODYUM 2-HİDROKSİYETANSÜLFONİK ASİT
CS-0017163
FT-0627314
H0241
A809723
J-009283
Q1969744
F1905-7166
2-Hidroksi Etansülfonik Asit Sodyum Tuzu, Isetiyonik Asit Sodyum Tuzu, Etanol Sülfonik Asit Sodyum Tuzu

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.