SODYUM SİTRAT

Sodyum sitrat, beyaz kristal toz veya granüler kristaller halinde görünür ve bir tuz olduğu göz önüne alındığında, gerçek anlamda tespit edilebilir bir kokusu olmayan tuzlu/tuzlu bir tada sahiptir.
Sodyum sitrat, Sitrik Asitin sodyum tuzu olan kimyasal bir bileşiktir.
Sodyum sitrat, Trisodyum sitratın sodyum hidroksit, karbonat veya bikarbonat ile reaksiyona sokulması ve daha sonra kristalleştirilip dehidre edilmesiyle elde edilir.

CAS Numarası: 68-04-2
EC numarası: 200-675-3
Kimyasal Formül: Na3C6H5O7
Molar Kütle: 294,10 g/mol

Sodyum sitratın kimyasal formülü Na3C6H5O7'dir.
Sodyum sitrat bazen basitçe "Trisodyum sitrat" olarak anılır, ancak sitrik asidin üç sodyum tuzundan herhangi birini ifade edebilir.
Sodyum sitrat, tuzlu, hafif mayhoş bir tada sahiptir ve hafif bir alkalidir.

Sodyum sitrat hafif baziktir ve biyolojik olarak uyumlu tamponlar yapmak için Trisodyum sitratla birlikte kullanılabilir.

Sodyum sitratın kimyasal formülü Na3C6H5O7'dir.
Sodyum sitrat, sitrik asidin üç sodyum tuzundan herhangi birini ifade edebilir.

Sodyum sitrat hafiftir ve biyouyumlu tamponlar yapmak için Trisodyum sitratla birlikte kullanılabilir.

Sodyum tuzlarından biri olan sodyum sitrat, her canlı organizmada bulunan bir bileşiktir ve tüm vücut hücrelerindeki temel metabolik yolların bir parçasıdır.
Sodyum sitrat ekşi meyvelerde, kivide, çilekte ve diğer birçok meyvede yüksek konsantrasyonlarda bulunur.
Sodyum sitrat ticari olarak melasın Aspergillus niger küfü tarafından fermentasyonuyla hazırlanır.

Trisodyum sitrat, Trisodyum Tuzu veya gıda katkı maddesi E331 olarak da adlandırılan sodyum sitrat, sitrik asidin tribazik tuzudur.
Sodyum sitrat, beyaz kristal toz veya granüler kristaller halinde görünür ve bir tuz olduğu göz önüne alındığında, gerçek anlamda tespit edilebilir bir kokusu olmayan tuzlu/tuzlu bir tada sahiptir.

Sodyum sitratın CAS numarası 6132-04-3 ve formülü Na3C6H5O7'dir.
Sodyum sitrat suda çözünür, toksik değildir ve biyolojik olarak tamamen parçalanabilir.

Sodyum sitrat sitrik asidin sodyum tuzudur.
Sodyum sitrat beyaz, kristal toz veya beyaz granüler kristallerdir, nemli havada hafifçe nemlenir, suda serbestçe çözünür, alkolde pratik olarak çözünmez.

Trisodyum sitrat gibi Sodyum sitratın da ekşi bir tadı vardır.
Tıbbi açıdan bakıldığında sodyum sitrat alkalileştirici madde olarak kullanılır.

Sodyum sitrat, kandaki ve idrardaki fazla asidi nötralize ederek çalışır.
Metabolik asidozun tedavisinde sodyum sitrat endikedir.

Sodyum sitrat, Sitrik Asitin sodyum tuzu olan kimyasal bir bileşiktir.
Sodyum sitrat, Trisodyum sitratın sodyum hidroksit, karbonat veya bikarbonat ile reaksiyona sokulması ve daha sonra kristalleştirilip dehidre edilmesiyle elde edilir.

Sodyum sitrat ayrıca turunçgillerde doğal olarak bulunur.
Sodyum sitrat genel olarak 'Trisodyum sitrat' olarak anılır aynı zamanda sodyum veya monosodyum tuzunu da ifade edebildiğinden bu terim belirsizdir.

Sodyum sitrat, mevcut üç karboksil grubunun her birine bir sodyum atomunun bağlanacağı şekilde yapılandırılmıştır.
Benzer şekilde Monosodyum Sitrat, molekülünde bir sodyum bulunan kimyasal bir bileşiktir ve Disodyum Sitrat, iki sodyum atomuna sahip bir kimyasal bileşiktir.

Sodyum sitrat, E331 sembolüyle gıda katkı maddesi olarak etiketlenmiştir.

Sodyum sitrat, REACH Tüzüğü kapsamında kayıtlıdır ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda yılda ≥ 10.000 ila < 100.000 ton arasında üretilmekte ve/veya ithal edilmektedir.
Sodyum sitrat tüketiciler tarafından, eşyalarda, profesyonel çalışanlar tarafından (yaygın kullanımlar), formülasyonda veya yeniden paketlemede, endüstriyel tesislerde ve imalatta kullanılır.

Sodyum sitrat sitrik asidin tribazik bir tuzudur.
Sodyum sitrat, sitrik asidin yüksek saflıkta sodyum hidroksit veya karbonatla tamamen nötrleştirilmesi ve ardından kristalizasyon ve dehidrasyon yoluyla üretilir.
Yaygın hidrat formu olan Sodyum sitrat dihidrat, gıdalarda, içeceklerde ve çeşitli teknik uygulamalarda esas olarak tamponlayıcı, tecrit edici veya emülsifiye edici madde olarak yaygın şekilde kullanılır.

Sodyum sitrat, neme duyarlı formülasyonlardan fazla suyu alma konusunda mükemmel bir yeteneğe sahiptir ve böylece son ürüne daha iyi bir raf ömrü sağlar.
Bu nedenle Sodyum sitratın, hazır içecekler gibi suya duyarlı formülasyonların yanı sıra farmasötikler ve deterjanlardaki tabletler ve tozlar gibi özel kullanım alanlarını bulur.

Sodyum sitrat susuz beyaz, granüler kristaller veya beyaz, kristal toz halinde oluşur.
Sodyum sitrat suda serbestçe çözünür ve pratik olarak etanolde (%96) çözünmez.

Sodyum sitrat, düşük reaktiviteye sahip, toksik olmayan, nötr bir tuzdur.
Sodyum sitrat, ortam sıcaklıklarında saklandığında kimyasal olarak stabildir.
Sodyum sitrat susuz tamamen biyolojik olarak parçalanabilir ve normal atık veya kanalizasyonla birlikte bertaraf edilebilir.

Sodyum sitrat dihidrat, gıda, içecek ve dolgu maddelerinde tamponlayıcı, tecrit edici veya emülsifiye edici bir madde olarak yaygın şekilde uygulanır.
Kan transfüzyonlarında antikoagülan olarak, ozmotik müshil olarak, fonksiyonel sıvılarda, solvent temizliğinde, mobilya bakım ürünlerinde, çamaşır yıkama ürünlerinde ve otomobil radyatörlerinin temizliğinde kullanılır.

Sodyum sitrat dihidrat sitrik asidin tribazik bir tuzudur.
Sodyum sitrat yüksek saflıkta sodyum hidroksit veya karbonatla tamamen nötrleştirilmesi ve ardından kristalleştirilmesiyle üretilir.
Sodyum sitrat dihidrat, gıdalarda, içeceklerde ve çeşitli teknik uygulamalarda esas olarak tamponlama, tecrit etme veya emülsifiye edici madde olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sodyum sitrat dihidrat, beyaz, granül kristaller veya hoş, tuzlu bir tada sahip beyaz, kristal toz halinde oluşur.
Sodyum sitrat nemli havada hafif derecede sıvılaşır, suda serbestçe çözünür ve etanolde pratik olarak çözünmez (%96).

Sodyum sitrat dihidrat, düşük reaktiviteye sahip, toksik olmayan, nötr bir tuzdur.
Sodyum sitrat, ortam sıcaklıklarında saklandığında kimyasal olarak stabildir.
Sodyum sitrat dihidrat biyolojik olarak tamamen parçalanabilir ve normal atıklarla veya kanalizasyonla birlikte bertaraf edilebilir.

Gıdalarda Sodyum Sitrat:
Sodyum sitrat, E numarası E331 olan bir gıda katkı maddesidir.
Sodyum sitrat, çeşitli işlenmiş yiyecek ve içeceklerde öncelikle lezzet arttırıcı ve koruyucu olarak kullanılır.
Bir emülsifiye edici madde olarak Sodyum sitrat, peynir yapımında sıvı ve katı yağlar ayrılmadan peynirin erimesini sağlamak için de kullanılır.

Gıdalardaki sodyum sitrat, tadı dengelemek için çeşitli gıdalardaki asitliği düzenlemeye yardımcı olmak üzere pH seviyelerini tamponlar ve aynı zamanda çok çeşitli içecek ürünlerine ekşi/ekşi bir tat verebilir.

Sodyum sitratın kullanım alanları:
Sodyum sitrat sıklıkla tatlandırıcı veya koruyucu olarak gıda katkı maddesi olarak kullanılır.
E numarası E331'dir.

Sodyum sitrat, bazı soda çeşitlerinde tatlandırıcı madde olarak kullanılır.
Sodyum sitrat, Bratwurst'ta bir bileşen olarak yaygındır ve ayrıca içecekler ve içecek karışımları için ticari olarak temin edilebilir ve ekşi bir tada katkıda bulunur.

Sodyum sitrat jelatin karışımında, dondurmada, reçelde, tatlılarda, süt tozunda, işlenmiş peynirlerde, gazlı içeceklerde ve şarapta bulunur.
Sodyum sitrat peynir yapımında emülgatör olarak kullanılabilir.
Sodyum sitrat peynirin yağlı kalmadan erimesini sağlar.

Zayıf bir asidin konjuge bazı olan sodyum sitrat, pH değişimine direnç göstererek tamponlayıcı madde veya asitlik düzenleyici olarak görev yapabilir.
Sodyum sitrat, jelatinli tatlılar gibi bazı maddelerin asitliğini kontrol etmek için kullanılır.

Kahve makinelerinde kullanılan mini süt kaplarında sodyum sitrat bulunur.
Sodyum sitrat, kazanlardaki karbonat tortusunu çatlamadan temizlemek ve araba radyatörlerini temizlemek için özellikle etkili bir maddedir.

Sodyum sitratın kullanım alanları:
Sodyum sitratın birçok kullanım alanı vardır ancak esas olarak gıda endüstrisinde uygulanır.
Sodyum sitratın Sitrik Asit ile benzer uygulamaları vardır, bu nedenle genellikle lezzet arttırıcı olarak, yiyecekleri veya içecekleri asitleştirmek için veya koruyucu olarak kullanılır.

Sodyum sitrat ayrıca tıpta genellikle idrar yolu enfeksiyonu olan kişiler için ilaç bileşeni olarak yaygın olarak kullanılır.
Sodyum sitrat ayrıca antikoagülan olarak da rol oynar; bu, Sodyum sitratın kanın pıhtılaşmasını engellediği anlamına gelir.

Ayrıca kimyada Sodyum sitrat kullanılır.
Sodyum sitrat, tamponların bir bileşenidir ve şekerleri ve aldehitleri tespit etmek için kullanılan Benedict reaktifinin bir bileşenidir.
Sodyum sitrat ayrıca duş jelleri, şampuanlar veya cilt kremleri gibi kozmetiklerde de bulunur; çünkü Sodyum sitrat onlara doğru asit seviyesini verir ve koruyucu olarak kullanılır.

Sodyum sitratın başka bir uygulaması da kazanlardaki kireci temizlemek, araba radyatörlerini temizlemek ve yanmış metal levha veya tencereleri temizlemektir.
Sodyum sitrat, suyu yumuşatarak deterjanların daha etkili çalışmasını sağladığı için temizlik ürünlerinin üretiminde de kullanılıyor.

Sodyum sitrat sitrik asite benzer uygulamalarda kullanılır.
Bu kullanımlar, yiyecek ve içeceklerde asitlik düzenleyici olarak, sabun ve deterjanlarda kireç oluşumunu önlemek için bir tecrit maddesi olarak ve iki ayrı elementin karışamadığı durumlarda (örneğin yağ ve su) kimyasal karıştırma işlemlerine yardımcı olmak için bir emülsifiye edici madde olarak ve formüle edildikten sonra bu karışımların stabil kalmasına yardımcı olur.

Sodyum sitrat kan toplama (antikoagülan), fotoğrafçılık ve gıda üretiminde kullanılır. (sekestrasyon maddesi, emülgatör ve asitleştirici)
Gıda dışı pestisit ürünlerinde inert bir bileşen olarak kullanılmasına izin verilir.

Gıda endüstrisinde sodyum sitrat:

Yiyecekler:
Sodyum sitrat esas olarak gıda katkı maddesi olarak, genellikle lezzet verici veya koruyucu olarak kullanılır.
Sodyum sitrat E numarası E331'dir.

Sodyum sitrat, bazı soda çeşitlerinde tatlandırıcı madde olarak kullanılır.
Sodyum sitrat sosislerin bir bileşeni olarak yaygındır ve aynı zamanda ticari içime hazır içeceklerde ve içecek karışımlarında da kullanılarak mayhoş bir tada katkıda bulunur.
Sodyum sitrat diğerlerinin yanı sıra jelatin karışımında, dondurmada, yoğurtta, reçellerde, tatlılarda, süt tozunda, işlenmiş peynirlerde, gazlı içeceklerde ve şarapta[kaynak belirtilmeli] bulunur.

Zayıf bir asidin konjuge bazı olarak sitrat, pH'taki değişikliklere direnç gösteren bir tamponlama maddesi veya asitlik düzenleyicisi olarak işlev görebilir.
Sodyum sitrat, jelatinli tatlılar gibi bazı maddelerdeki asitliği kontrol etmek için kullanılır.

Kahve makinelerinde kullanılan mini süt kaplarında sodyum sitrat bulunabilir.
Sodyum sitrat, Alka-Seltzer gibi antiasitlerin suda çözündüğünde ortaya çıkan üründür.

25 °C'de 5 g/100 ml su içeren bir çözeltinin pH'ı 7,5 – 9,0'dır.
Başta peynir ve yoğurt gibi işlenmiş ürünler olmak üzere, insanların gastrointestinal sisteminin PH etkisini kontrol etmek için ticari olarak paketlenmiş birçok süt ürününe sodyum sitrat eklenir.

Sodyum sitrat, üretim sürecini etkilemeden atıştırmalıkların, tahılların, unlu mamullerin ve patates kızartması gibi patates ürünlerinin güvenliğini ve kalitesini optimize etmek için kullanılabilir.

Sodyum sitrat gazlı içeceklerde, süt ürünlerinde, şekerlemelerde, hazır gıdalarda, konserve etlerde ve sebzelerde, margarinde, hardalda, soslarda, mayonezde, baharatlarda, reçellerde ve çok daha fazlasında bulunur.
Bu şaşırtıcı değil çünkü Sodyum sitratın gıda endüstrisi için önemli olan çeşitli özellikleri vardır.

Sodyum sitrat gazlı içeceklerde, özellikle limon aromalı olanlarda, enerji içeceklerinde, tatlılarda veya reçellerde bulunur.

Sodyum sitrat bir tecrit maddesidir; bu, Sodyum sitratın şelat adı verilen metal iyonlarını bağlayan bir madde olduğu anlamına gelir.
Bu sayede tüketici gıdalardaki ağır metallerin zararlı etkilerinden korunmaktadır.

Sodyum sitrat aynı zamanda bir emülgatördür.
Sodyum sitrat, birbiriyle karışmayan iki sıvıdan tekdüze bir çözeltinin hazırlanmasını sağlar.
Sodyum sitrat örneğin peynir üretiminde faydalıdır, çünkü eritildikten sonra yağlı hale gelmez yağların ayrılmasını önler.

Sodyum sitratın gıda endüstrisinde bir başka kullanımı da koruyucu madde olarak kullanılmasıdır.
Sodyum sitrat yağları oksidasyondan ve kokuşmadan korur.
Sodyum sitrat aynı zamanda gıdalardaki renk değişimlerini de engeller.

Tıbbi kullanımlar:
1914'te Belçikalı doktor Albert Hustin ve Arjantinli doktor ve araştırmacı Luis Agote, Sodyum sitratı kan nakillerinde antikoagülan olarak başarıyla kullandılar; Richard Lewisohn, 1915'te Sodyum sitratın doğru konsantrasyonunu belirledi.
Sodyum sitrat günümüzde kan toplama tüplerinde ve kan bankalarında kanın saklanması amacıyla kullanılmaya devam etmektedir.

Sitrat iyonu, kalsiyum sitrat kompleksleri oluşturarak kandaki kalsiyum iyonlarını şelatlayarak kanın pıhtılaşma mekanizmasını bozar.
Son zamanlarda Sodyum sitrat, sistemik antikoagülasyon riskinin daha düşük olması nedeniyle vaskat ve hemodiyaliz hatlarında heparin yerine kilitleme ajanı olarak da kullanılmaktadır.

2003 yılında Ööpik ve ark. Sodyum sitrat (0,5 g/kg vücut ağırlığı) kullanımının 5 kilometrelik koşu performansını 30 saniyede artırdığını gösterdi.

Sodyum sitrat, sistit gibi idrar yolu enfeksiyonlarında rahatsızlığı gidermek, distal renal tübüler asidozda görülen asidozu azaltmak için kullanılır ve aynı zamanda ozmotik bir müshil olarak da kullanılabilir.
Sodyum sitrat, WHO oral rehidrasyon solüsyonunun önemli bir bileşenidir.

Sodyum sitrat, mide içeriğinin aspirasyonuyla ilişkili riskleri azaltmak amacıyla sezaryen prosedürlerinde özellikle anesteziden önce antiasit olarak kullanılır.

Tıpta sodyum sitrat:
Sodyum sitrat sadece gıda katkı maddesi olarak değil aynı zamanda tıpta da önemli bir kimyasal bileşik olarak bilinmektedir.
Sodyum sitrat, kan testlerinin yapıldığı analitik laboratuvarlarda kullanılır çünkü antikoagülan etkisi vardır.

Bu, kan hücrelerinin bir araya toplanmasını önler.
Sodyum sitrat daha sonra hemodiyaliz kateterlerinin doldurulmasına yönelik solüsyonların bir bileşeni olarak kullanılır.

Sodyum sitrat heparin konsantrasyonunu düşürür, bu da böbrek hastalığı veya kan pıhtılaşması olan hastalarda pıhtılaşma bozukluklarıyla ilişkili riskleri azaltır.
Bu, diyaliz tedavisi sırasında ve sonrasında yan etkileri ortadan kaldırır.
Bu etki aynı zamanda kanın saklanması veya transfüzyon sırasında da son derece faydalıdır.

Sodyum sitrat da ilaç olarak kullanılır.
Sodyum sitrat böbrek taşlarını ve gut hastalığını tedavi eder ve metabolik asidoz semptomlarını azaltır.

Sodyum sitrat ayrıca müshil olarak da kullanılabilir.
Sodyum sitrat, kandaki kalsiyum konsantrasyonunun çok yüksek olduğu bir durum olan hiperkalsemi için kullanılabilir.
Sodyum sitrat, idrar yoluyla kalsiyumun atılımını artırarak çalışır.

Tüketici Kullanımları:
Sodyum sitrat şu ürünlerde kullanılır: yıkama ve temizlik ürünleri, cilalar ve cilalar, hava bakım ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, su yumuşatıcılar, parfümler ve kokular, su arıtma kimyasalları, kaplama ürünleri, mürekkepler ve tonerler, tekstil işleme ürünleri ve boyalar, biyositler (örn. dezenfektanlar, haşere kontrol ürünleri), gübreler, adsorbanlar, dolgu maddeleri, macunlar, alçılar, modelleme kili, laboratuvar kimyasalları ve fotokimyasallar.
Sodyum sitratın çevreye diğer salınımının şunlardan kaynaklanması muhtemeldir: iç mekan kullanımı (örn. makine yıkama sıvıları/deterjanları, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplama veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri), dış mekan kullanımı, uzun ömürlü malzemelerde iç mekan kullanımı düşük salınım oranına sahip (örn. döşeme, mobilya, oyuncak, inşaat malzemeleri, perde, ayakkabı, deri ürünler, kağıt ve karton ürünler, elektronik ekipman), yüksek salınım oranına sahip uzun ömürlü malzemelerde dış mekan kullanımı (örn. lastikler, işlenmiş ahşap) ürünler, işlenmiş tekstil ve kumaşlar, kamyon veya arabalardaki fren balataları, binaların (köprüler, cepheler) veya araçların (gemiler) zımparalanması), yüksek salınım oranına sahip uzun ömürlü malzemelerde iç mekan kullanımı (örn. yıkama sırasında kumaşlardan, tekstillerden salınma, iç mekan boyalarının çıkarılması) ve düşük salınım oranına sahip uzun ömürlü malzemelerde (örn. metal, ahşap ve plastik yapı ve yapı malzemeleri) dış mekanda kullanım.

Profesyonel çalışanlar tarafından yaygın kullanım alanları:
Sodyum sitrat şu ürünlerde kullanılır: laboratuvar kimyasalları, yıkama ve temizlik ürünleri, hava bakım ürünleri, parfümler ve kokular, cilalar ve mumlar, su yumuşatıcılar, su arıtma kimyasalları, biyositler (örn. dezenfektanlar, haşere kontrol ürünleri), kaplama ürünleri, dolgu maddeleri macunlar, alçılar, modelleme kili, mürekkepler ve tonerler, tekstil işleme ürünleri ve boyaları, gübreler, fotokimyasallar, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ve adsorbanlar.
Sodyum sitrat şu alanlarda kullanılmaktadır: sağlık hizmetleri, inşaat ve inşaat işleri, madencilik, tarım, ormancılık ve balıkçılık ve karışımların formülasyonu ve/veya yeniden paketleme.
Sodyum sitrat aşağıdakilerin imalatında kullanılır: makine, araç ve mobilya.

Sodyum sitratın çevreye diğer salınımının şunlardan kaynaklanması muhtemeldir: iç mekan kullanımı (örn. makine yıkama sıvıları/deterjanları, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplama veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri), dış mekan kullanımı, uzun ömürlü malzemelerde iç mekan kullanımı salınım oranı düşük olan (örn. döşeme, mobilya, oyuncak, inşaat malzemeleri, perde, ayakkabı, deri ürünler, kağıt ve karton ürünler, elektronik ekipmanlar), düşük salınım oranına sahip uzun ömürlü malzemelerde dış mekan kullanımı (örn. metal, ahşap ve plastik inşaat ve yapı malzemeleri), yüksek salınım oranına sahip uzun ömürlü malzemelerde dış mekan kullanımı (örneğin lastikler, işlenmiş ahşap ürünler, işlenmiş tekstil ve kumaş, kamyon veya arabalardaki fren balataları, binaların (köprüler, cepheler) veya araçların (gemiler) zımparalanması )) yüksek salınım oranına sahip uzun ömürlü malzemelerde iç mekan kullanımı (örn. yıkama sırasında kumaşlardan, tekstillerden salınım, iç mekan boyalarının çıkarılması), minimum salınımla kapalı sistemlerde iç mekan kullanımı (örn. buzdolaplarındaki soğutma sıvıları, yağ bazlı elektrikli ısıtıcılar) ) ve minimum salınımlı kapalı sistemlerde dış mekan kullanımı (örn. otomotiv süspansiyonundaki hidrolik sıvılar, motor yağındaki yağlayıcılar ve fren sıvıları).

Endüstriyel sitelerde kullanım alanları:
Sodyum sitrat şu ürünlerde kullanılır: pH düzenleyiciler ve su arıtma ürünleri, yıkama ve temizlik ürünleri, cilalar ve cilalar ve su arıtma kimyasalları.
Sodyum sitrat şu alanlarda kullanılmaktadır: madencilik, sağlık hizmetleri ve inşaat ve inşaat işleri.
Sodyum sitrat aşağıdakilerin imalatında kullanılır: makine ve taşıtlar, tekstil, deri veya kürk, metaller, fabrikasyon metal ürünler, elektrikli, elektronik ve optik ekipmanlar ve kimyasallar.

Sodyum sitratın çevreye salınması endüstriyel kullanımdan kaynaklanabilir: endüstriyel tesislerdeki proses yardımcılarında, minimum salınımlı kapalı sistemlerdeki maddelerin proses yardımcısı olarak, karışımların formülasyonunda ve eşyaların üretiminde.
Sodyum sitratın çevreye diğer salınımının şunlardan kaynaklanması muhtemeldir: iç mekan kullanımı (örn. makine yıkama sıvıları/deterjanları, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplama veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri) ve dış mekan kullanımı.

Sodyum sitrat, tuzlu, hafif mayhoş bir tada sahiptir ve hafif bir alkalidir.

ANAHTAR KELİMELER:
68-04-2, 200-675-3, Trisodyum sitrat dihidrat, Sodyum sitrat dihidrat, Sitrik asit trisodyum tuzu dihidrat, MFCD00150031, B22547B95K, Natrum citricum, N-1560, trisodyum 2-hidroksipropan-1 2 3-trikarboksilat--su (1/2)

Diğer kullanımlar:

Yiyecek:
Bebek Maması, Bebek Maması
Fırın
Tahıllar, Atıştırmalıklar
Şekerleme
Günlük
Süt Alternatifleri
Tatlı, Dondurma
Tatlar
Meyve Hazırlamaları, Sürülebilir Tatlılar
Meyveler sebzeler
Et Alternatifleri
Et, Deniz Ürünleri
Bitki Bazlı Ürünler
Hazır Yemekler, Hazır Yemek
Soslar, Soslar, Baharatlar

İçecekler:
Alkollü içecekler
Asitli, alkolsüz içecekler
Hazır İçecekler, Şuruplar
Meyve Suyu İçecekleri
Bitki bazlı
RTD Çay ve Kahve
Spor ve Enerji İçecekleri
Sular

Sağlık hizmeti:
Klinik Beslenme
Tıbbi cihazlar
OTC, Gıda Takviyeleri
Eczacılıkla ilgili ürünler

Kişisel Bakım:
Renkli Kozmetik
Kokular
Saç Bakımı
Ağız bakımı
Cilt bakımı
Sabun ve Banyo Ürünleri

Temizleyiciler ve Deterjanlar:
Bulaşık Yıkama
Endüstriyel Temizleyiciler
Çamaşır Bakımı
Yüzey Bakımı

Endüstriyel Uygulamalar:
Yapıştırıcılar, Sızdırmazlık Malzemeleri
Zirai İlaçlar, Gübreler
Yapı
İnce Kimyasallar
Mürekkepler, Boyalar, Kaplamalar
Petrol sondajı
Kağıt
Plastikler, Polimerler
Tekstil, Deri

Yem ve Evcil Hayvan Yemi:
Beslemek
Evcil Hayvan gıda

Eczacılık:
Tamponlama maddesi
Kenetleme maddesi
Mineral kaynağı

Maruz kalma riski taşıyan Endüstriyel Prosesler:
Fotoğraf İşleme

Sodyum sitratın uygulamaları:
Sodyum sitrat dihidrat, gıda, içecek ve dolgu maddelerinde tamponlayıcı, tecrit edici veya emülsifiye edici bir madde olarak yaygın şekilde uygulanır.
Kan transfüzyonlarında antikoagülan olarak, ozmotik müshil olarak, fonksiyonel sıvılarda, solvent temizliğinde, mobilya bakım ürünlerinde, çamaşır yıkama ürünlerinde ve otomobil radyatörlerinin temizliğinde kullanılır.

Yiyecekler:
Sodyum sitrat esas olarak gıda katkı maddesi olarak, genellikle lezzet verici veya koruyucu olarak kullanılır.
Sodyum sitrat E numarası E331'dir.

Sodyum sitrat, bazı soda çeşitlerinde tatlandırıcı madde olarak kullanılır.
Sodyum sitrat sosislerin bir bileşeni olarak yaygındır ve aynı zamanda ticari içime hazır içeceklerde ve içecek karışımlarında da kullanılarak mayhoş bir tada katkıda bulunur.
Sodyum sitrat diğerlerinin yanı sıra jelatin karışımı, dondurma, yoğurt, reçeller, tatlılar, süt tozu, işlenmiş peynirler, gazlı içecekler ve şarapta bulunur.

Sodyum sitrat, peynir yapımında emülsifiye edici bir stabilizatör olarak kullanılabilir.
Sodyum sitrat, yağların ayrışmasını durdurarak peynirin yağlanmadan erimesini sağlar.

Tamponlama:
Zayıf bir asidin konjuge bazı olarak sitrat, pH'taki değişikliklere direnç gösteren bir tamponlama maddesi veya asitlik düzenleyicisi olarak işlev görebilir.
Sodyum sitrat, jelatinli tatlılar gibi bazı maddelerdeki asitliği kontrol etmek için kullanılır.

Kahve makinelerinde kullanılan mini süt kaplarında sodyum sitrat bulunabilir.
Sodyum sitrat, Alka-Seltzer gibi antiasitlerin suda çözündüğünde ortaya çıkan üründür.

25 °C'de 5 g/100 ml su içeren bir çözeltinin pH'ı 7,5 – 9,0'dır.
Sodyum sitrat, insanların gastrointestinal sisteminin pH etkisini kontrol etmek için, özellikle peynir ve yoğurt gibi işlenmiş ürünlerde, ticari olarak paketlenmiş birçok süt ürününe eklenir, ancak Sodyum sitratın fiziksel jel mikro yapısı üzerinde de yararlı etkileri vardır.

Kimya:
Sodyum sitrat, Benedict'in kalitatif çözeltisindeki bir bileşendir ve sıklıkla organik analizde glikoz gibi indirgeyici şekerlerin varlığını tespit etmek için kullanılır.

İlaç:
1914'te Belçikalı doktor Albert Hustin ve Arjantinli doktor ve araştırmacı Luis Agote, Sodyum sitratı kan nakillerinde antikoagülan olarak başarıyla kullandılar; Richard Lewisohn, 1915'te Sodyum sitratın doğru konsantrasyonunu belirledi.
Sodyum sitrat günümüzde kan toplama tüplerinde ve kan bankalarında kanın saklanması amacıyla kullanılmaya devam etmektedir.

Sitrat iyonu, kalsiyum sitrat kompleksleri oluşturarak kandaki kalsiyum iyonlarını şelatlayarak kanın pıhtılaşma mekanizmasını bozar.
Son zamanlarda Sodyum sitrat, sistemik antikoagülasyon riskinin daha düşük olması nedeniyle vascath ve hemodiyaliz hatlarında heparin yerine kilitleme ajanı olarak da kullanılmaktadır.

2003 yılında Ööpik ve ark. Sodyum sitrat (0,5 g/kg vücut ağırlığı) kullanımının 5 kilometrelik koşu performansını 30 saniyede artırdığını gösterdi.

Sodyum sitrat, sistit gibi idrar yolu enfeksiyonlarında rahatsızlığı gidermek, distal renal tübüler asidozda görülen asidozu azaltmak için kullanılır ve aynı zamanda ozmotik bir müshil olarak da kullanılabilir.
Sodyum sitrat, WHO oral rehidrasyon solüsyonunun önemli bir bileşenidir.

Sodyum sitrat, mide içeriğinin aspirasyonuyla ilişkili riskleri azaltmak amacıyla sezaryen prosedürlerinde özellikle anesteziden önce antiasit olarak kullanılır.

Kazan kireç çözme:
Sodyum sitrat, kazanları işletmeden çıkarmadan karbonat tortusunun kazanlardan uzaklaştırılması ve otomobil radyatörlerinin temizlenmesi için özellikle etkili bir maddedir.

Sağlık hizmeti:

Efervesan tabletler ve preparatlar:
Sitrik asit ve bikarbonatın reaksiyonu, aktif bileşenlerin çözünmesine yardımcı olan ve lezzeti artıran karbondioksiti serbest bırakır.
Efervesan sistemler, protez temizleme ürünlerinin yanı sıra ağrı kesici ve vitamin tabletlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Farmasötik olarak aktif maddeler - çoğu sitrat tuzu olarak sağlanır.

PH kontrolü:
Sodyum veya potasyum sitratlı sitrik asit, çeşitli farmasötik ve kozmetik uygulamalarda koruyucuların stabilitesini geliştirmek ve (uygun olduğunda) aktivitesini arttırmak için kullanılan etkili bir tamponlama sistemidir.

Lezzet:
Sitrik asidin (genellikle meyve aromalarını arttırmak için kullanılan) keskin, asitli tadı, farmasötiklerin nahoş, tıbbi tadını maskelemeye yardımcı olabilir.

Antioksidan:
Sitrat iyonu eser metal iyonları için güçlü bir kenetleme maddesidir.

Kan antikoagülanı:
Sitrat iyonu kalsiyumu şelatlayarak kanın pıhtılaşma eğilimini azaltır.

Diüretik – potasyum sitratın idrar söktürücü özellikleri vardır.
Klinik Beslenme Tıbbi Cihazları
OTC, Gıda Takviyeleri Farmasötik Ürünler
Renkli Kozmetik Deodorantlar
Kokular Saç Bakımı
Ağız Bakımı Cilt Bakımı Sabun ve Banyo Ürünleri

Temizleyiciler ve Deterjanlar:
Temizlik ürünlerinin ana bileşenleri yüzey aktif maddeler ve yapıcılardır.
Örneğin belirli kirler/yüzeyler için temizleme performansının artırılması, ürün stabilitesinin sağlanması ve ürüne benzersiz bir kimlik sağlanması gibi çeşitli işlevler sağlamak için başka bileşenler eklenir.

Kompleks fosfatlar ve Sodyum sitrat yaygın tecrit yapıcı maddelerdir.
İnşaatçılar yüzey aktif maddenin temizleme verimliliğini arttırır veya korur.

İnşaatçıların temel işlevi suyun sertliğini azaltmaktır.
Bu, ya tecrit ya da şelasyon (sertlik minerallerini çözelti içinde tutmak) yoluyla yapılır; çökeltme yoluyla (çözünmeyen bir madde oluşturarak); veya iyon değişimi yoluyla (elektrik yüklü parçacıkların ticareti).
İnşaatçılar ayrıca, özellikle asitli toprakların temizlenmesine yardımcı olan alkaliniteyi de sağlayabilir ve koruyabilir; Yıkama sırasında çıkarılan kirin yeniden birikmesini önlemeye yardımcı olur ve yağlı ve gresli kirleri emülsifiye eder.

Bulaşık Yıkama Endüstriyel Temizleyicileri:

Çamaşır Bakımı Yüzey Bakımı:

Sanayi:
Sodyum sitrat, buhar bloklarını ve sıcak su sistemlerini kalsiyum ve pas katmanlarından temizlemek için endüstriyel bir temizleyici olarak kullanılır.
Kimyasal cila olarak Sodyum sitrat, alüminyum, bakır ve diğer metal yüzeylerin işlenmesinde kullanılır.

Sodyum sitrat ve sitratlar, elektro kaplama banyolarında tamponlama ve kompleks oluşturma maddeleri olarak kullanılır.
İnşaat ve tekstil endüstrileri ayrıca Sodyum sitratın olağanüstü şelatlama yeteneğinin yanı sıra Sodyum sitratın toksik olmamasından da yararlanmaktadır.

Örnekler arasında alçı sıvaların priz geciktirilmesi ve tekstil terbiyesi sayılabilir.
Sodyum sitrat ve sitratların diğer endüstriyel uygulamaları, baca gazının kükürtten arındırılması ve petrolün geri kazanılmasından radyoaktif nükleer reaktör malzemelerinin dekontaminasyonuna kadar uzanır.

Yapıştırıcılar, Sızdırmazlık Malzemeleri, Zirai İlaçlar, Gübreler
İnşaat, İnce Kimyasallar
Mürekkepler, Boyalar, Kaplamalar, Metal Yüzey İşlemleri
Petrol Sondajı Cevher Madenciliği ve Rafineri
Kağıt, Plastik, Polimerler
Tekstil, Deri

Sodyum sitratın Ana Fonksiyonları:
pH düzenleyici
Kenetleme maddesi
Tamponlama maddesi
Lezzet arttırıcı
Sabitleyici
Emülsifiye edici ajan

Sodyum sitratın özellikleri:
Sodyum sitrat, hafif tuzlu bir tada sahip, beyaz, kokusuz bir toz formundadır.
Sodyum sitrat su ile kombinasyon halinde hidrat halinde oluşur.

Sodyum sitrat higroskopik olmasıyla karakterize edilir, bu nedenle kolayca emilir ve suyla birleşir.
Bu nedenle Sodyum sitrat nemden korunacağı koşullar altında saklanmalıdır.
Sodyum sitrat bir asit tuzu olmasına rağmen alkalin pH'ı vardır.

Tipik Özellikler:
Dihidrat
Beyaz
Granül kristaller veya kristal toz
Tipik, neredeyse kokusuz
Hoş tuzlu
Suda serbestçe çözünür
Etanolde pratik olarak çözünmez (%96)
Toksik olmayan
Düşük reaktif
Kimyasal ve mikrobiyolojik olarak stabil
Tamamen biyolojik olarak parçalanabilir

Sodyum sitratın Etki Mekanizması:
Sodyum sitrat, serbest kalsiyum iyonlarını şelatlayarak bunların doku faktörü ve pıhtılaşma faktörü VIIa ile kompleks oluşturmasını önleyerek pıhtılaşma faktörü X'in aktivasyonunu teşvik eder.
Bu, pıhtılaşma kademesinin dışsal başlatılmasını engeller.

Sodyum sitrat aynı zamanda şu ana kadar bilinmeyen bir mekanizma yoluyla antikoagülan etki de gösterebilir, çünkü kalsiyum konsantrasyonunun restorasyonu sitratın etkisini tamamen tersine çevirmez.
Sodyum sitrat zayıf bir bazdır ve midede hidroklorik asitle reaksiyona girerek pH'ı yükseltir.

Sodyum sitrat ayrıca bikarbonata metabolize edilir ve bu daha sonra sistemik alkalileştirici bir madde olarak hareket ederek kanın ve idrarın pH'ını yükseltir.
Sodyum sitrat ayrıca idrar söktürücü görevi görür ve idrarla kalsiyum atılımını artırır.

Sodyum sitratın Farmakolojisi ve Biyokimyası:

MeSH Farmakolojik Sınıflandırması:

Tamponlar:
Çözeltideki belirli iyonların seviyelerini kontrol etme işlevi gören kimyasal bir sistemdir.
Çözeltideki hidrojen iyonunun seviyesi kontrol edildiğinde sisteme pH tamponu adı verilir.

Gıda Koruyucuları:
Gıdaların fermantasyon, asitleşme veya diğer bozulma süreçlerini inhibe edebilen, geciktirebilen veya durdurabilen maddelerdir.

Antikoagülanlar:
KANIN Pıhtılaşmasını önleyen maddelerdir.

Sodyum sitratın Üretim Yöntemi:
Sodyum sitrat, hidroklorik asit ve ultra saf suyu 2L'lik bir kapta veya konik bir şişede karıştırarak Sodyum sitrat tamponunu hazırlayın.
Tüm reaktiflerin uygun şekilde çözündüğünden emin olmak için manyetik bir karıştırıcı kullanın.

%0,5 (a/h) sodyum hidroksit ve %0,5 (h/h) hidroklorik asit çözeltileriyle pH'ı 6,01'e ayarlayın.
Bu çözeltiyi düdüklü tencereye ekleyin.

Düdüklü tencereyi ocak üzerine yerleştirin ve Sodyum sitrat'ı tam güçte açın.
Bu noktada düdüklü tencerenin kapağını kilitlemeyin; Sodyum sitrat'ı üstüne koymanız yeterli.

Düdüklü tencerenin kaynama noktasına gelmesini beklerken, parafin bölümlerini her biri 3 dakika boyunca üç kez ksilen değişimine, ardından her biri 3 dakika boyunca üç kez IMS veya metanol değişimine ve ardından soğuk akan musluk suyuna yerleştirerek parafin bölümlerini mumdan arındırın ve yeniden sulandırın. .
Düdüklü tencerede kaynama noktasına gelene kadar musluk suyunda bekletin.

Düdüklü tencere kaynadıktan sonra slaytları musluk suyundan düdüklü tencereye aktarın.
Sıcak solüsyona ve buhara dikkat edin; forseps ve eldiven kullanın.
Düdüklü tencere kapağını üreticinin talimatlarına göre sabitleyin.

Tencere tam basınca ulaştığında (üreticinin talimatlarına bakın), 3 dakika bekleyin.

3 dakika geçtikten sonra ocak gözünü kapatın ve düdüklü tencereyi boş bir lavaboya yerleştirin.
Basınç tahliye vanasını etkinleştirin (üreticinin talimatlarına bakın) ve ocağın üzerine soğuk su akıtın.

Basınç boşaltıldıktan sonra kapağı açın ve 10 dakika boyunca tencereye soğuk su akıtın.
Sıcak solüsyona ve buhara dikkat edin.

Uygun bir immünokimyasal boyama protokolüyle devam edin.

Sodyum sitratın taşınması ve depolanması:
Kullanım Yeterli havalandırma olduğundan emin olun.
Cilt, göz veya giysilerle temasından kaçının.

Yutmaktan ve solumaktan kaçının.
Toz oluşumunu önleyin.
Depolama Kapları sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın.

Sodyum sitratın stabilitesi ve reaktivitesi:

Reaktif:
Tehlike Mevcut bilgilere göre bilinmiyor.

İstikrar:
Normal koşullar altında kararlıdır.
Uyumsuz Ürünlerden Kaçınılması Gereken Koşullar.
Toz oluşumunu önleyin.

Uyumsuz malzemeler:
Güçlü oksitleyici maddeler, Güçlü indirgeyici maddeler, Asitler, Bazlar

Tehlikeli atık:
Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO2), Sodyum oksitler

Tehlikeli polimerizasyon:
Tehlikeli polimerizasyon meydana gelmez.
Tehlikeli Reaksiyonlar Normal işleme koşullarında Yoktur.

Sodyum sitratın ilk yardım önlemleri:

Göz teması:
Derhal bol su ile göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere en az 15 dakika boyunca durulayın.
Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.

Ten teması:
Derhal bol su ile en az 15 dakika boyunca yıkayın.
Ciltte tahriş devam ederse doktor çağırın.

Solunum:
Temiz havaya çıkarın.
Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.
Nefes almıyorsa suni teneffüs yapın.

Yutma:
Kusturmaya ÇALIŞMAYIN.
Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.

En önemli belirtiler ve etkiler:
Bilgi bulunmamaktadır.

Fizikçiye notlar:
Semptomatik tedavi

Sodyum sitratın yangınla mücadele tedbirleri:

Uygun Söndürme Ortamı:
Su spreyi, karbondioksit (CO2), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük.

Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı:
500 °C / 932 °F

Sodyum sitratın kaza sonucu salınmasına ilişkin önlemler:
Kişisel Önlemler Yeterli havalandırma sağlayın.
Toz oluşumunu önleyin.

Cilt ve gözlerle temasından kaçının.
Gerektiğinde kişisel koruyucu ekipman kullanın.
Çevresel Önlemler Özel bir çevresel önlem gerekli değildir.

Muhafaza Etme ve Temizleme Yöntemleri:
Süpürünüz ve imha etmek üzere uygun kaplara kürekle doldurunuz.
Toz oluşumunu önleyin.

Sodyum sitratın tanımlayıcıları:
CAS numarası:
68-04-2
6132-04-3 (dihidrat)
6858-44-2 (pentahidrat)

ChEMBL: ChEMBL1355
ChemSpider: 5989
ECHA Bilgi Kartı: 100.000.614
E numarası: E331iii (antioksidanlar, ...)
PubChem Müşteri Kimliği: 6224
RTECS numarası: GE8300000

UNII:
RS7A450LGA
B22547B95K (dihidrat)

CompTox Kontrol Paneli (EPA): DTXSID2026363
InChI: InChI=1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7, 8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
Anahtar: HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
InChI=1/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8) (H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
Anahtar: HRXKRNGNAMMEHJ-DFZHHIFOAL
SMILES: C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.[Na+].[Na+].[Na+]

CAS numarası: 6132-04-3
EC numarası: 200-675-3
Sınıf: Ph Eur,BP,JP,USP,E 331
Tepe Formülü: C₆H₅Na₃O₇ * 2 H₂O
Molar Kütle: 294,10 g/mol
GTİP Kodu: 2918 15 00

Ürün Kodu: NA2043
CAS Numarası: 6132-04-3
Test (saflık): USP
Saflık yöntemi: titrasyonla
Molekül ağırlığı: 294.10
Biçim: katı
Görünüm: beyaz toz
Erime noktası: 300C
Kaynama noktası: 309.6C
Titrasyon: %99,0-101,0
Titrasyon tipi: HCLO4 ile
Moleküler formül: Na3C6H5O7 · 2H2O
Doğrusal formül: HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O

Sodyum sitratın özellikleri:
Kimyasal formül: Na3C6H5O7
Molar kütle: 258,06 g/mol (susuz), 294,10 g/mol (dihidrat)
Görünüm: Beyaz kristal toz
Yoğunluk: 1,7 g/cm3
Erime noktası: > 300 °C (572 °F; 573 K) (hidratlar yaklaşık 150 °C'de su kaybeder)
Kaynama noktası: Ayrışır
Suda çözünürlük: Pentahidrat formu: 92 g/100 g H2O (25 °C)

Erime Noktası: 300°C (susuz madde)
pH değeri: 7,5 - 9,0 (50 g/l, H₂O, 25°C)
Yığın yoğunluğu: 600 kg/m3
Çözünürlük: 720 g/l

Molekül Ağırlığı: 294,10 g/mol
Hidrojen Bağı Donör Sayısı: 3
Hidrojen Bağı Alıcı Sayısı: 9
Dönebilen Tahvil Sayısı: 2
Tam Kütle: 293,99396471 g/mol
Monoizotopik Kütle: 293,99396471 g/mol
Topolojik Kutupsal Yüzey Alanı: 143Ų
Ağır Atom Sayısı: 18
Karmaşıklık: 211
İzotop Atom Sayısı: 0
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlı Bond Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Bond Stereocenter Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 6
Bileşik Kanonikleştirilmiş: Evet

Sodyum sitratın özellikleri:
Test (Perklorik asit titrasyonu, susuz madde üzerinde hesaplanmıştır (Ph Eur)): %99,0 - 101,0
Test (Perklorik asit titrasyonu, önceden kurutulmuş madde) (JP/USP): %99,0 - 100,5
Kimlik (Na): testi geçer
Kimlik (Sitrat): testi geçer
Kimlik (ateşleme anında reaksiyon): testi geçti
Görünüm: beyazdan neredeyse beyaza kadar kristaller
Solüsyonun görünümü (100 g/l, CO₂ içermeyen su): berrak ve renksiz
Asitlik veya alkalilik: testi geçer
pH (50 g/l CO₂ içermeyen su): 7,5 - 8,5
Klorür (Cl): ≤ 50 ppm
Sülfat (SO₄): ≤ 150 ppm
Ağır metaller (Pb olarak): ≤ 5 ppm
Al (Alüminyum): ≤ 5 ppm
As (Arsenik): ≤ 1 ppm
Hg (Cıva): ≤ 1 ppm
Pb (Kurşun): ≤ 1 ppm
Oksalat (C₂H₂O₄ olarak): ≤ 100 ppm
Tartrat (C₄H₄O₆): testi geçti
Artık solventler (ICH (Q3C)): üretim süreci nedeniyle hariç tutulmuştur
Kolayca karbonlaşabilen madde: testi geçer
Su (Karl Fischer'e göre): %11,0 - 13,0
Kurutma kaybı (180 °C, 18 saat): %10,0 - 13,0

Sodyum sitratın ilgili bileşikleri:
Monosodyum sitrat
Disodyum sitrat
Kalsiyum sitrat
Sitrik asit

Sodyum sitratın isimleri:

IUPAC adları:
1,2,3-propantrikarbolik asit, 2-hidroksi-trisodyum tuzu, dihidrat
2-Hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilik asit, trisodyum sal
2-Hidroksi-1,2,3-propantrioik asit, trisodyum tuzu
Sodyum trisodico anidro E331 Askorbato
Sitrik asit trisodyum tuzu, Sodyum sitrat tribazik, Sodyum sitrat
sodyum 2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilat
SODYUM SİTRAT
Sodyum sitrat
sodyum sitrat
Sodyum sitrat
sodyum sitrat dihidrat
Sodyum Sitrat dihidrat
Sodyum Sitrat-OR 10
Trisodyum sitrat
Trisodyum sitrat
Trinatyumsitrat dihidrat
Trinatrium-2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilat
Trisodyum 2-hidroksipropan-1,2,3-
Trisodyum 2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilat
Trisodyum 2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilat
trisodyum 2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilat
trisodyum 2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilat dihidrat
Trisodyum 2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilatTrisodyum sitrat
Trisodyum 3-hidroksi-3-karboksilat-1,5-pentandikaroksilat
TRİSODYUM SİTRAT
Trisodyum sitrat
Trisodyum sitrat
trisodyum sitrat
Trisodyum sitrat
Trisodyum sitrat
trisodyum sitrat
trisodyum sitrat (dihidrat)
trisodyum sitrat 2-hidrat
Trisodyum Sitrat Dihidrat
trisodyum sitrat dihidrat
Trisodyum sitrat, Trisodyum 2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilat
Trisodyum sitrat; Trisodyum 2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilat
trisodyum2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilat
trisodyum;2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilat
trisodyum;2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilat;dihidrat

Tercih edilen IUPAC adı:
Trisodyum 2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilat

Düzenleyici süreç adları:
Sodyum sitrat susuz
Trisodyum sitrat
trisodyum sitrat

Ticari isimler:
Sitrat de trisodyum, dihidrat
Citrato de trisodio, dihidrato
Sodyum sitrato
SODYUM SİTRAT
Sodyum sitrat
SODYUM SİTRAT DİHİDRAT
Tri-Sodyum Sitrat Dihidrat
Trinatriumsitraatdihidraat
Trinatriumsitrat-Dihidrat
Trisodio citrato diidrato
Trisodyum sitrat
trisodyum sitrat
TRİZODYUM SİTRAT DİHİDRAT
Trisodyum sitrat dihidrat
TRİZODYUM SİTRATR

Diğer isimler:
Sodyum sitrat
Trisodyum sitrat
sitrosodin
Sitrik asit, trisodyum tuzu
E331

Diğer tanımlayıcılar:
1000844-65-4
1648840-06-5
183748-56-3
2095548-08-4
6132-04-3
68-04-2
8055-55-8
856354-90-0

Sodyum sitratın Eşanlamlıları:
Trisodyum sitrat dihidrat
Sodyum sitrat dihidrat
6132-04-3
Sodyum sitrat tribazik dihidrat
Sodyum sitrat hidrat
1,2,3-Propanetrikarboksilik asit, 2-hidroksi-, trisodyum tuzu, dihidrat
Sitrik asit trisodyum tuzu dihidrat
Sodyum sitrat sulu
SODYUM SİTRAT, DİHİDRAT
trisodyum 2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilat dihidrat
MFCD00150031
B22547B95K
trisodyum;2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilat;dihidrat
DTXSID1049437
Natrum sitrikum
Sitrik asit, trisodyum tuzu, dihidrat
Citronensaeure, Trinatrium-Salz-Dihidrat
N-1560
Natrii sitras, dehidrat
SODYUM SİTRAT HİDROK (II)
SODYUM SİTRAT HİDROZ [II]
trisodyum 2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilat - su (1/2)
Trisodyum sitrat dihidrat; Sitrik asit trisodyum tuzu dihidrat
2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilik asit trisodyum tuzu dihidrat
MFCD00130806
SODYUM SİTRAT (EP MONOGRAF)
SODYUM SİTRAT [EP MONOGRAF]
tri-sodyum sitrat dihidrat
TRİZODYUM SİTRAT DİHİDRAT (II)
TRİZODYUM SİTRAT DİHİDRAT [II]
UNII-B22547B95K
TRİZODYUM SİTRAT DİHİDRAT (USP MONOGRAFİSİ)
TRİZODYUM SİTRAT DİHİDRAT [USP MONOGRAFİSİ]
sodyum 2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilat dihidrat
Sodyum sitrat
Trisitrasol
Trisitrasol (TN)
Sodyum sitrat; Trisodyum 2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilat dihidrat; Sodyum Sitrat Dihidrat
Sodyum sitrat (TN)
1,2,3-Propanetrikarboksilik asit, 2-hidroksi-, sodyum tuzu, hidrat (1:3:2)
D05KTE
Sodyum sitrat [USP:JAN]
Sodyumsitrattribazikdihidrat
SODYUM SİTRAT [FHFI]
DTXCID0029397
Sodyum sitrat hidrat (JP17)
CHEBI:32142
Trisodyum sitrat dihidrat, ACS
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
SODYUM SİTRAT HİDRAT [OCAK]
SODYUM SİTRAT DİHİDRAT [MI]
AKOS025293920
Sodyum sitrat dihidrat, >=%99, FG
SODYUM SİTRAT DİHİDRAT [VANDF]
BP-31019
SODYUM SİTRAT DİHİDRAT [WHO-DD]
Sodyum sitrat tribazik dihidrat, >=%98
Sodyum sitrat dihidrat, ACS reaktif sınıfı
SODYUM SİTRAT, DİHİDRAT [WHO-IP]
D01781
F82065
Sodyum sitrat tribazik dihidrat, AR, >=%99
Sodyum sitrat tribazik dihidrat, LR, >=%99
Sitrik asit trisodyum tuzu dihidrat ACS reaktifi
NATRII CITRAS, DEHİDRAT [WHO-IP LATİN]
A833161
A835986
Q22075862
Sodyum sitrat dihidrat Biyokimyasal sınıf, İnce Granül
Sodyum sitrat tribazik dihidrat, USP, %99,0-100,5
Sodyum Sitrat Tribazik Dihidrat (Moleküler Biyoloji Sınıfı)
Sodyum sitrat tribazik dihidrat, ACS reaktifi, >=%99,0
trisodyum 2-oksidanilpropan-1,2,3-trikarboksilat dihidrat
Sitrik asit trisodyum tuzu dihidratTrisodyum sitrat dihidrat
Sodyum sitrat tribazik dihidrat, BioUltra, >=%99,0 (NT)
Sodyum sitrat tribazik dihidrat, böcek hücre kültürü test edildi
Sodyum sitrat tribazik dihidrat, JIS özel sınıfı, >=%99,0
Sodyum sitrat tribazik dihidrat, pa, ACS reaktifi, %99,0
Sodyum sitrat tribazik dihidrat, purum pa, >=%99,0 (NT)
Sodyum sitrat tribazik dihidrat, SAJ birinci sınıf, >=%99,0
Sodyum sitrat tribazik dihidrat, Ph.Eur'a göre test edilmiştir.
Trisodyum sitrat dihidrat, USP test özelliklerini karşılar
Sodyum sitrat tribazik dihidrat, BioXtra, >=%99,0 (titrasyon)
Moleküler biyoloji için sodyum sitrat tribazik dihidrat, >=%99
Sodyum sitrat tribazik dihidrat, Vetec™ reaktif sınıfı, %98
Sodyum sitrat, Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi (USP) Referans Standardı
1,2,3-Propanetrikarboksilik asit, 2-hidroksi-, sodyum tuzu, dihidrat
2-Hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilik asit, trisodyum tuzu, dihidrat
Sodyum sitrat tribazik dihidrat, pa, ACS reaktifi, reag. ISO, %99-101
Sodyum sitrat tribazik dihidrat, BioUltra, moleküler biyoloji için, >=%99,5 (NT)
Sodyum sitrat tribazik dihidrat, puriss. pa, ACS reaktifi, >=%99,0 (NT)
Amino asit analizine uygun sodyum sitrat tribazik dihidrat, >=%99,0
Sodyum Sitrat, Farmasötik İkincil Standart; Sertifikalı Referans Materyali
Sodyum sitrat tribazik dihidrat, puriss. pa, ACS reaktifi, reag. ISO, okuma. Ph. Avro, >=%99,5
Sodyum sitrat tribazik dihidrat, amino asit analizine uygun, >=%98 (titrasyon), toz
Trisodyum sitrat [ACD/IUPAC Adı] [Wiki]
1,2,3-Propanetrikarboksilik asit, 2-hidroksi-, sodyum tuzu (1:3) [ACD/Dizin Adı]
200-675-3 [EINECS]
68-04-2 [RN]
994-36-5 [RN]
Sitrat de trisodyum [Fransızca] [ACD/IUPAC Adı]
Sitrik Asit Trisodyum Tuzu
MFCD00012462 [MDL numarası]
RS7A450LGA
Sodyum 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilat
Sodyum Sitrat [JAN] [USAN] [Wiki]
Sodyum sitrat susuz
Trinatriumcitrat [Almanca] [ACD/IUPAC Adı]
Tris sodyum sitrat
trisodyum 2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilat
1,2,3-Propanetrikarboksilik asit, 2-hidroksi-, trisodyum tuzu
114456-61-0 [RN]
205-623-3 [EINECS]
2-Hidroksi-1,2,3-propanentrikarboksilik asit trisodyum tuzu
2-Hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilik asit trisodyum tuzu
2-Hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilik asit, trisodyum tuzu
sitnatin
Sitrat Konsantreeksik
sitrat sodyum
sitrat trisodyum
Sitrat içermeyen
Çitreme
Sitrik asit sodyum tuzu susuz
Sitrik asit trisodyum tuzu, susuz
Sitrik asit, trisodyum tuzu
Citrosodina
sitrosodin
Citrosodna
İzolit E
Natrositral
Sodyum 2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilat
Sodyum sitrat (USP)
Sodyum sitrat tamponu
SODYUM SİTRAT TRİBAZİK
Sodyum sitrat, susuz
Talep üzerine sentez
trisodyum sitrat
Trisodyum sitrat susuz
tris-sodyum sitrat
UNII-RS7A450LGA
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.