SODYUM SÜLFONAT

Sodyum Sülfonat, pas önleme amaçlı yağların içerisine ilave edilen kimyasallardır.Sodyum Sülfonat, metal işleme sıvılarında, korozyon önleyici yağlarda, sndaj ve madencilik sektörlerinde, motor yağı ve yakıt katkılarında korozyon önleyici ve emülgatör olarak kullanılır. Sodyum sülfonate, emülgatör ve pas önleyici yağ katkısıdır. Sodyum sülfonatlar, doğal petrol yağı hammaddelerinden yapılır. Ataman'ın sodyum sülfonatları mükemmel emülsiyon kalitesi ve korozyon direnci sağlar.

Sonuç olarak, ürünlerimizin moleküler ağırlık dağılımı çok genişken, tipik sentetik sodyum sülfonatların moleküler ağırlıklarının dağılımı dardır.
Ataman sodyum sülfonatlarının moleküler ağırlıklarının geniş dağılımı, sülfonatların yağ ile etkileşime girme kabiliyetini arttırır ve aynı moleküler ağırlıktaki sentetik bir sodyum sülfonata kıyasla mükemmel emülsifikasyon sağlar.
Ataman'ın sodyum sülfonatları, alkilatların öncelikle dallı ve kısa zincirli olduğu bir poli-alkillenmiş aromatik halka sisteminden oluşan bir yapıya sahiptir.
Tipik sentetik sodyum sülfonatlar, alkilatların doğrusal ve uzun zincirli olduğu mono-alkillenmiş aromatik halka sistemleridir.
Ataman sodyum sülfonatlarda bu kısa zincirli ve dallı alkil aromatik grupların varlığı, bunların baz yağ ile uyumluluğunu geliştirir.
Ortaya çıkan faydalar, gelişmiş emülsiyon ve pas önleme özellikleridir.

Uygulamalar
Ataman'ın sodyum sülfonatları mükemmel emülsiyon kalitesi ve korozyon direnci sağlar.
Düşük moleküler ağırlıklı sülfonatlar mükemmel emülsiyon performansı sağlarken, yüksek moleküler ağırlıklı sülfonatlar eşsiz bir pas önleyici kaplama sağlar.
Uygulamaya bağlı olarak, bu iki özelliğin dengesi herhangi bir pazardaki performans için kritiktir.

Pas önleme ile daha az ilgilenen petrol sahası, sondaj ve madencilik pazarlarında, güçlü emülgatör Sodyum Sülfonat sınıfı tercih edilir.
Pasın önlenmesinin büyük bir sorun olduğu endüstriyel yağlar pazarında, sodyum sülfonat pas önleyici yağda kullanılır.

Metal işleme endüstrisinde, başarılı bir formülasyon için hem emülsiyon hem de korozyon performanslarının dengesi kritik önem taşır.
Burada piyasa, Sodyum Sülfonatın dengeli emülsiyon ve korozyon direncini tercih etmektedir.


Sodyum Sülfonat ın, doğal sodyum sülfonatın tüm faydalarını sağlamak için çözünür yağlarda ve yarı sentetik sıvılarda kullanılması tavsiye edilir.


Muhtemelen en yaygın pas önleyici kimyasal, çeşitli sodyum sülfonat biçimleridir.

Ve önemli bir çeşitlilik vardır: doğal veya sentetik sülfonatlar, nötr veya aşırı bazlı, benzen veya naftalin ve sodyum, magnezyum, kalsiyum veya baryum tuzları olarak verilir.

Aynı baz numarası ve metal ile bile, sülfonatın kaynağının kendisi aktivitede değişikliğe neden olabilir.

Farklı üreticilerin sentetik sülfonatları farklı zincir uzunluklarına, aromatik gruba (benzen veya naftalin), alkil zinciri ikamesine, dallanma veya zincir uzunluğu dağılımlarına sahip olabilir.
Doğal sülfonatlar, petrol arıtma işleminin veya beyaz yağ üretiminin yan ürünleri olarak üretilebilirdi.


Sülfonatların ana çekiciliği çoklu etki şekilleridir.
Sülfonatlar, çözelti içindeki asitlerle reaksiyona giren metal karbonatlar formunda büyük bir alkalinite rezervi sağlamak için aşırı bazlanabilir.
Ek olarak, sülfonat ve karşı iyon metal (oksit) yüzeye bağlanabilir.

Bir sülfonatın pas önleyici olarak etkinliği, karşı iyona bağlı olabilir.
Yaygın olarak bulunan sülfonatlardan baryum sülfonatlar, genellikle magnezyum veya sodyum sülfonatlardan daha etkili olan kalsiyum tuzlarından daha etkilidir.
Bununla birlikte, suda çözünür baryum bileşikleri zehirli olduğundan, kullanımı henüz yasaklanmamış olsa da bazı ülkelerde istenmeyen bir durumdur.

Sodyum Sülfonat, çözünür yağlarda ve yarı sentetik sıvılarda kullanılması tavsiye edilir. Sodyum Sülfonatın, doğal sodyum sülfonatın tüm faydalarını sağlamak için çözünür yağlarda ve yarı sentetik sıvılarda kullanılması önerilir.

ANAHTAR KELİMELER:
Sodyum sülfonat, Sodyum sülfonat, sodyum, sülfonat, sülfonatlar, yarı sentetik sıvı, Metal İşleme Sıvıları, Korozyon Önleyici Bileşikler, Cevher Flotasyonu, Emülgatörler

Sülfonatlar, metal işleme sıvıları ve motor yağları için katkı maddesi olarak kullanılır.
Sürfaktan ve pas önleme işlevleri gibi özel işlevler sağlarlar.

UYGULAMALAR

Metal İşleme Sıvıları

Sodyum sülfonatların metal işleme sıvılarında uzun bir kullanım geçmişi vardır. Emülgatör ve korozyon önleyici olarak işlev görür.
Sıvı sistemde sülfonatlar, bir arada bulunabilmeleri ve bir emülsiyon oluşturabilmeleri için yağı ve suyu ayrı tutabilirler.

Korozyon Önleyici Bileşikler

Yüksek moleküler ağırlıklı sodyum sülfonatlar metal yüzeylere yapışır ve mükemmel nem bariyerleri sağlar.
Petrol yağları, mumlar, vazelin ve çeşitli sentetik malzemelerle karıştırılabilir.
Bitmiş ürünler, koruyucu yağlar ve otomotiv pas önleyici formülasyonları gibi uygulamalarda kullanılır.
Ayrıca ince filmler istendiğinde çok çeşitli çözücülerle uyumludurlar.
Katı yüzeyde sülfonatlar yapışkan, yağı metale tutma gibi işlev görür.
Yağı metale kimyasal olarak bağlayarak, sülfonatlar su ve havanın metal yüzeyine ulaşmasını engeller.


Cevher Flotasyonu

Cevher Flotasyon sülfonatları, çeşitli metaller ve mineraller için flotasyon ajanı olarak kullanılmıştır.
Sülfonatların partikül yüzeyini ıslatma kabiliyeti cevheri hidrofobik hale getirir.
Bu, cevherin hava kabarcıklarına yapışmasını ve köpükte yüzeye hareket etmesini sağlar.
Cevher yüzdürmede sülfonatlar cevher partiküllerini bir köpük halinde hava kabarcıklarına bağlayarak onların kayadan yükselip ayrılmasına izin verir.


Demülgatörler

Demülgatör dereceli sülfonatlar, emülgatör olarak işlev görebilir.

Motor Yağı ve Yakıt Katkıları
Sodyum sülfonatlar bu uygulama için genellikle kalsiyum veya baryum tuzlarına dönüştürülür; bununla birlikte bazı durumlarda sodyum sülfonatlar tercih edilebilir.
Deterjan ve pas önleyici özellikler, katkı maddesi olarak kullanıldığında Motor Yağı ve Yakıt Katkı Maddelerinin en önemli işlevleridir.


Aşırı temel
Aşırı temel, bir solfonat molekülünü kalsiyum ve magnezyum gibi ekstra atomlarla güçlendirerek bir karışımdaki fazla asitleri bulup nötralize etme işlemidir.
Bu işlem tipik olarak motor yağı katkı maddelerinde kullanılır.


Aşırı temel
Aşırı temel, bir solfonat molekülünü kalsiyum ve magnezyum gibi ekstra atomlarla güçlendirerek bir karışımdaki fazla asitleri bulup nötralize etme işlemidir.
Bu işlem tipik olarak motor yağı katkı maddelerinde kullanılır.


Bu nötralize edilmiş birinci amaç, suda ve yağda çözünür sentetik sodyum sülfonatlar, dağıtıcı, emülsifikasyon, metal işleme, korozyon önleme, yağlama yağı katkı maddesi, tarım, cevher yüzdürme, gelişmiş yağ geri kazanımı ve endüstriyel temizlik uygulamalarında kullanılır.


SÜLFONATLAR: Doğal sülfonatlar, petrolün rafine edilmesinde bir yan ürün olarak ortaya çıkar ve yağlama yağı fraksiyonlarından sülfonatlanmış ekstraktlardır.
Sentetik sülfonatlar, sülfonatlı alkil ve benzen, ksilen veya naftalenin dialkil türevleridir ve doğal sülfonatlara bir alternatif olarak sunulur.

Sülfonatlar mükemmel emülsifikasyon ve korozyon direnci özellikleri sağlar.
Çeşitli sülfonat türleri, farklı moleküler ağırlık, özel tuz ve alkalinite ile karakterize edilir.
Düşük eşdeğer ağırlıklı sülfonatlar güçlü emülsiyon performansı sağlarken, yüksek moleküler ağırlıklı sülfonatlar olağanüstü pas önleyici kaplamalar için temel sağlar.
Uygulamaya bağlı olarak, bu iki özelliğin dengesi önemlidir;

• Metal işleme sıvıları için, hem emülsifikasyon hem de korozyon performansının dengesi başarılı bir formülasyonun anahtarıdır
• Korozyonun, korumanın önemli olduğu ve yüksek moleküler ağırlıklı sülfonatların tercih edildiği endüstriyel yağlarda
• Gresler için, kolayca jele dönüşebilme yeteneği, korozyon direnci ve aşırı basınç EP performansı ile birlikte önemlidir.
• Korozyon önlemenin daha az önemli olduğu petrol sahası ve madencilikte güçlü emülsifikasyon tercih edilir

ATAMAN KİMYA'NIN UYGULAMASI’nın tüm Sülfonat yelpazesi, emülsifikasyon ve pas önleme sağlayan düşük maliyetli, son derece kararlı ve güvenilir ürünler içerir.
Baryum, Kalsiyum ve Sodyum Sülfonatları, aşağıdakiler dahil çeşitli alan ve uygulamalarda kullanıma uygundur;

• Yağlayıcı yağ katkı maddeleri
• Metal işleme
• Gres kalınlaştırıcılar
• Pas Önleyiciler
• Akaryakıtlar ve Petrol
• Pigment dağıtıcılar
• Petrol üretimi
• Madencilik
• Tekstil

SODYUM SÜLFONAT
Sodyum sülfonatlar alkillenmiş aromatik sülfonatlardır ve daha düşük ve yüksek moleküler tiplere ayrılır.

SEKTÖRLER
Sodyum sülfonatlar özellikle metal işleme sıvılarında kullanılmaktadır. Korozyon önleyici veya emülgatör olarak işlev görürler.


 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.