SYMDETOX 1711

SymDetox 1711, hücrenin doğal detoksifikasyon mekanizmalarını destekleyen bir proteazom aktivite yükselticidir.
SymDetox 1711, doğal savunma mekanizmalarını güçlendirerek cilt hücrelerini arındırır ve yeniler.
SymDetox 1711 ayrıca görünür ışık kaynaklı uzun süreli pigmentasyona karşı ek koruma sağlar.

CAS Numarası: 1449076-27-0
INCI Adı: 3,3,5-Trimetilsikloheksil Süksinat Dimetilamid

3,3,5-Trimetilsikloheksil Süksinat Dimetilamid
SymDetox 1711, hücrenin doğal detoksifikasyon mekanizmalarını destekleyen bir proteazom aktivite artırıcıdır.
SymDetox 1711, doğal savunma mekanizmalarını güçlendirerek cilt hücrelerini arındırır ve yeniler.

SymDetox 1711'in Özellikleri:
-Saf sentetik patentli bileşik
-Hücrenin doğal detoksifikasyon mekanizmalarını destekleyen proteazom aktivitesini destekler (in-vitro)
-Doğal savunma mekanizmalarını geliştirerek (in-vitro) cilt hücrelerini arındırır.
-Görünür ışık kaynaklı uzun süreli pigmentasyona karşı ek koruma (in-vitro, ex-vivo)
-4 hafta sonra (in-vivo) kırışık pürüzlerinin görünümünü gözle görülür şekilde azaltır
-Renksiz ila soluk sarı sıvı, kokusuz
-Yağda çözünür

SymDetox 1711, hücrenin doğal detoksifikasyon mekanizmalarını destekleyen bir proteazom aktivite artırıcıdır.

ANAHTAR KELİMELER:
1449076-27-0, 3 3 5-Trimetilsikloheksil Süksinat Dimetilamid, SymDetoks, Kişisel bakım, Feniletil Resorsinol, SymWhite, Cilt Bakımı, Kozmetik, Ekinezya Purpurea Özü, SymFinity

 
SymDetox 1711'in önerilen kullanımları:
Kozmetik kullanım için ham madde görevi görür.

SymDetox 1711 için önerilen kısıtlamalar:
Yalnızca İmalatta Kullanım İçindir

SymDetox 1711 hakkında:
İsim:
SymDetoks™ 1711

Segment:
Kişisel Bakım

INCI adı:
3,3,5-Trimetilsikloheksil Süksinat Dimetilamid

SymDetox 1711 İLK YARDIM TEDBİRLERİ:
SymDetox 1711'in solunması:
Nefes almakta güçlük çekiyorsanız, temiz havaya çıkarın ve nefes almak için rahat bir pozisyonda dinlendirin.
Solunum güçlükleri için oksijen gerekli olabilir.
Semptomlar gelişirse veya devam ederse bir doktor çağırın.

SymDetox 1711'in ciltle teması:
Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız.
Tahriş gelişir ve devam ederse tıbbi yardım alın.
Cildi birkaç dakika sabun ve suyla iyice yıkayın.

SymDetox 1711'in göz teması:
Varsa ve çıkarması kolaysa, kontakt lensleri çıkarın.
Tahriş gelişir ve devam ederse tıbbi yardım alın.
Göz kapaklarını kaldırırken gözleri hemen bol su ile yıkayınız.

SymDetox 1711'in yutulması:
Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.
Yutulması halinde, ağzı su ile çalkalayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).
Kusturmaya çalışmayın.
Kusma olursa mide kusmuğunun akciğerlere kaçmaması için baş aşağıda tutulmalıdır.

En önemli semptomlar/etkiler, akut ve gecikmeli:
Cilt tahrişi.
Kızarıklık ve ağrıya neden olabilir.
Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.
Dermatit.
Döküntü.

Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereğinin belirtilmesi:
Müsait değil.

SymDetox 1711 hakkında genel bilgiler:
Tıbbi personelin ilgili malzeme(ler)den haberdar olduğundan ve kendilerini korumak için önlem aldığından emin olun.
Bu güvenlik bilgi formunu görevli doktora gösterin.

SymDetox 1711'in YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ:
Uygun söndürücü maddeler:
Su spreyi, sis, CO2, kuru kimyasal veya alkole dayanıklı köpük.

Uygun olmayan söndürücü maddeler:
Yangını dağıtabileceği ve yayabileceği için katı su akışı kullanmayın.

Kimyasaldan kaynaklanan özel tehlikeler:
Yangın tahriş edici, aşındırıcı ve/veya zehirli gazlar üretebilir.

İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman ve önlemler:
İtfaiyeciler, alev geciktirici önlük, yüz korumalı kask, eldivenler, lastik çizmeler ve kapalı alanlarda SCBA dahil olmak üzere standart koruyucu ekipman kullanmalıdır.
Yapısal itfaiyeci koruyucu kıyafetleri yalnızca sınırlı koruma sağlayacaktır.
Yangınla mücadele ederken pozitif basınç talep modunda çalıştırılan tam yüz korumalı bağımsız solunum cihazı kullanın.

Yangınla mücadele ekipmanı/talimatları:
Yangın ve/veya patlama durumunda çıkan dumanı solumayın.
Standart yangınla mücadele prosedürlerini kullanın ve ilgili diğer malzemelerin tehlikelerini göz önünde bulundurun.

Risk almadan yapabiliyorsanız konteynerleri yangın alanından uzaklaştırın.
Su akışı çevreye zarar verebilir.

Kapalı alanlara girmeden önce havalandırın.
Akan suyu kanalizasyon ve su kaynaklarından uzak tutun.
Su kontrolü için set.

Spesifik yöntemler:
Açılmamış kapları soğutmak için su spreyi kullanın.

Genel yangın tehlikeleri:
Paketin yanıcı buhar içinde veya yakınında boşaltılmasıyla oluşan statik yükler ani yangına neden olabilir.

SymDetox 1711'in KAZA SONUCU SALINIM ÖNLEMLERİ:
Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Gereksiz personeli uzak tutun.

Tüm tutuşma kaynaklarını ortadan kaldırın.
Cilt ile temasından veya döküntü, toz veya buharı solumaktan kaçının.

Uygun koruyucu giysi giymedikçe hasarlı kaplara veya dökülen malzemeye dokunmayın.
Kapalı alanlara girmeden önce havalandırın.

Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve malzemeler:
Tüm ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırın (yakın çevrede sigara içmeyin, işaret fişekleri, kıvılcımlar veya alevler kullanmayın).
Risksiz ise, malzeme akışını durdurun.

Mümkünse dökülen malzemeyi setle kapatın.
Kuru kil, kum veya diyatomlu toprak, ticari sorbentler gibi inert emici maddelerle absorbe edin veya pompalar kullanarak geri kazanın.
Bu ürün suda karışabilir.

Büyük Dökülmeler: Risksizse, malzeme akışını durdurun.
Mümkünse dökülen malzemeyi setle kapatın.
Yayılmasını önlemek için plastik örtü ile örtün.
Ürünün kanalizasyona girmesini önleyin.
Vermikülit, kuru kum veya toprağa emdirin ve kaplara koyun.

Küçük Dökülmeler:
Emici bir malzeme (ör. bez, yün) ile silin.
Kalıntı kontaminasyonu gidermek için yüzeyi iyice temizleyin.
Dökülenleri asla yeniden kullanım için orijinal kaplarına koymayın.
Bu malzeme ve kabı, tehlikeli atık olarak imha edilmelidir.
SDS'nin 13. bölümünde belirtildiği gibi dökülenleri toplayın ve atın.

SymDetox 1711'in çevresel önlemleri:
Yapılması güvenliyse daha fazla sızıntı veya dökülme olmasını önleyin.
Suyu kirletmeyin.
Çevreye salınmasından kaçının.

Kirlenmiş yıkama suyunu muhafaza edin ve atın.
Kanalizasyona/su ortamına dökülme durumunda yerel makamlarla iletişime geçin.

SymDetox 1711'in KULLANILMASI VE DEPOLANMASI:
SymDetox 1711'in güvenli kullanımı için önlemler:
Açık alev, ısı veya diğer tutuşturucu kaynakların yakınında tutmayın veya saklamayın.
Statik deşarjlara karşı önlem alın.

Ürün taşınırken kullanılan tüm ekipmanlar topraklanmalıdır.
Buharı solumaktan kaçının.
Göz, cilt ve giysilerle temasından kaçının.

Uzun süreli maruziyetten kaçının.
İşlemden sonra iyice yıkayın.

SymDetox 1711'in uyumsuzlukları da dahil olmak üzere güvenli saklama koşulları:
Konteyneri kapalı tutun.
Kapları dikkatli kullanın.
Olası basınç çıkışını kontrol etmek için yavaşça açın.
Serin, iyi havalandırılmış bir alanda saklayın.

MARUZİYET KONTROLLERİ/SymDetox 1711'in KİŞİSEL KORUNMASI:
Mesleki maruziyet limitleri:
Bu maddenin PEL, TLV veya önerilen başka bir maruz kalma sınırı yoktur.

Biyolojik sınır değerleri:
Bileşen(ler) için hiçbir biyolojik maruz kalma sınırı not edilmemiştir.

Uygun mühendislik kontrolleri:
Maruz kalma sınırlarının altında kalmak için patlamaya dayanıklı havalandırma ekipmanı kullanın.
Maruz kalma sınırlarının aşılmaması için yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

SymDetox 1711'in kişisel koruyucu ekipmanı gibi bireysel koruma önlemleri:
Göz/yüz koruması:
Yan korumalı güvenlik gözlükleri (veya koruyucu gözlükler) takın. Yüz siperi önerilir.

SymDetox 1711'in cilt koruması:
El koruması:
Kimyasallara dayanıklı eldivenler.

Diğer:
Geçirimsiz bir önlük kullanılması tavsiye edilir.

SymDetox 1711'in solunum koruması:
Solunum koruması gerekli değildir.
Havalandırma yetersizse, uygun solunum koruması sağlanmalıdır.

SymDetox 1711'in termal tehlikeleri:
Gerektiğinde uygun termal koruyucu giysi giyin.

SymDetox 1711'in genel hijyen hususları:
SymDetox 1711'i yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
Malzemeyi kullandıktan sonra ve yemeden, içmeden ve/veya sigara içmeden önce ellerinizi yıkamak gibi iyi kişisel hijyen önlemlerine her zaman uyun.

Kirleticileri çıkarmak için iş kıyafetlerini ve koruyucu ekipmanı düzenli olarak yıkayın.
Kirlenmiş iş kıyafetleri işyeri dışına çıkarılmamalıdır.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.