TCPP

EC / Liste no .: 237-158-7
CAS no .: 13674-84-5
Mol. formül: C9H18Cl3O4P

TCPP (trikloropropilfosfat) alev geciktirici
Trikloropropilfosfat

TCPP = TMCP = TCIP = Tris (1-kloro-2-propil) fosfat = Tris (monokloroizopropil) fosfat = Tris (2-kloro-1-metiletil) fosfat = Alev Geciktirici
TCPP'nin büyük çoğunluğu sert poliüretan köpüklerde kullanılır.

Trikloropropilfosfat, mobilya ve döşemelik için esnek poliüretan köpüklerde de kullanılır.
TCPP, sert ve esnek PU köpükte kullanılan iyi hidrolitik stabiliteye sahip bir alev geciktiricidir. Trikloropropilfosfat, düşük viskoziteye ve yüksek fosfor içeriğine sahiptir.

TCPP, poliüretan tedarik zincirinin çeşitli noktalarında eklenir: nihai köpük üreticilerine; hazır sistemleri önceden harmanlayan ve formüle eden “sistem evleri” ne; ve poliol viskozitesini / hareketliliğini azaltmak için kullanabilen temel poliol üreticilerine.
Sert poliüretan köpüklerde kullanım ayrıca bina yalıtımı ve buzdolabı muhafazaları için bloklara ve püskürtme sistemlerine bölünebilir.
Tekstil arka kaplama formülasyonlarında ve belirli kaplamalarda çok az TCPP kullanımı da mevcuttur.

Tris (1-kloro-2-propil) fosfat (TCPP), esas olarak poliüretan köpüklerde alev geciktirici olarak kullanılan renksiz bir sıvıdır.
Uçucu değildir. Suda çözünürlüğü 1,6 g / litredir, çoğu organik çözücüde çözünür ve log oktanol / su bölme katsayısı 2,59'dur.

TCPP, poliüretan köpüğe katkı maddesi olarak kullanılır ve ayrıca plastik endüstrisinde, özellikle poliüretan işlemede alev geciktirici olarak kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
13674-84-5, 237-158-7, Trikloropropilfosfat, TCPP, TMCP, TCIP, Tris(1-kloro-2-propil) fosfat, Tris(monokloroizopropil) fosfat, Tris(2-kloro-1-metiletil) fosfat, Alev geciktirici

TCPP özellikle poliüretanlar, özellikle PIR / PUR-sert köpükler ve ayrıca termosetler için alev geciktirici olarak uygundur.

TCPP, tris (2-kloroizopropil) -fosfattır (TCPP). TCPP, yüksek verimliliğe sahip halojen bazlı bir alev geciktirici görevi görür.
TCPP, poliüretanlarla, özellikle PIR / PUR-sert köpüklerle ve ayrıca termosetlerle uyumludur.

Ürün Tipi: Alev Geciktiriciler / Duman Bastırıcılar> diğer Fosfor bazlı

Poliüretanlar, ulaşım, inşaat ve tüketici uygulamaları dahil olmak üzere çeşitli farklı endüstrilerde kullanılmaktadır.
Kimyasal yapıları nedeniyle yanıcıdırlar, bu nedenle yasal gereklilikleri yerine getirmek için alev geciktiricilere ihtiyaç vardır.
Katkı maddesi halojenli fosfat esterler gibi yaygın olarak kullanılan standart alev geciktiriciler (ör. TCPP = Tris (1-kloro-2-propil) fosfat)

Trikloropropilfosfat uygulaması:
polimer malzeme üretiminde alev geciktirici ve plastikleştirici olarak;
yangına dayanıklı lamine dekoratif plakaların üretiminde alev geciktirici olarak;
suni PVC esaslı deri üretiminde plastikleştirici olarak;
linolyum üretimi için nitroselüloz bazlı bileşimlerde;
asetil plastiklerden dekoratif kaplamaların üretiminde;
yüksek su direncine sahip yapıştırıcıların üretiminde;
lamine cam üretiminde.

1067-98-7 [RN]
Fosfat de tris (3-kloropropil) [Fransızca] [ACD / IUPAC Adı]
Tris (3-kloropropil) fosfat [ACD / IUPAC Adı]
TRIS (3-KLOROPROPİL) FOSFAT
Tris (3-klorpropil) fosfat [Almanca] [ACD / IUPAC Adı]
1-propanol, 2-kloro-, fosfat (3: 1), 1-kloro-2-propanol fosfat (3: 1) ile karıştırılmış
1-Propanol, 3-kloro-, fosfat (3: 1)
1-Propanol, kloro-, fosfat (3: 1) (8CI, 9CI)
26248-87-3 [RN]
FG 8115S
MFCD00059476
Tri (kloropropil) fosfat
tri (kloro-propil) fosfat
Tris (3-kloro-1-propil) fosfat
TRIS (3-KLOROPROPİL) FOSHAT
tris (kloropropil) fosfat
Tris (kloropropil) fosfat

TCPP, poliüretan için ~% 8-10 w / w'lik tipik yüklemelerde alev geciktirici katkı maddesi olarak kullanılır.
İşlenmiş poliüretanın ana kullanımı, inşaat uygulamaları için sert köpüklerdir.
Mobilya için esnek köpüklerde daha küçük ama yine de önemli bir miktar kullanılır.
Bir dizi başka küçük gizli kullanım tanımlanmıştır (tedarik hacminin <% 2,5'i).

Trikloropropilfosfat Uygulaması
Trikloropropilfosfat, düşük maliyetli klor ve fosfor bazlı alev geciktiricidir.
Trikloropropilfosfat, halihazırda mevcut halojenlenmiş organik fosfatlar arasında en iyi hidroliz stabilitesine sahiptir.
Trikloropropilfosfat suda çözünemez, çoğu organik çözücüde çözünemez ve reçinelerle iyi bir uyumluluğa sahiptir.

Formül
C9H18Cl3O4P
CAS No. 13674-84-5
EC No. 237-158-7
Eş anlamlılar: Tris (2-Kloro-1-metiletil) fosfat; Bis (2-kloro-1-metiletil) 2-kloropropil fosfat; Fosforik asit tris (2-kloro-1-metil-etil) ester; Tris (1-kloro-2-propil) fosfat; tris (1-kloropropan-2-il) fosfat; Tris (2-kloro-1-metil-etil) fosfat; Tris (2-kloro-1-metiletil) fosfat; Tris (2-Kloroizopropil) Fosfat


Başvurular
İnşaat
İnşaat malzemesi
Polimerler için alev geciktiriciler
Mobilya sektörü Yatak
Plastik ve Kauçuk polimerler
Polimer yardımcı maddeler
Polimer bileşiği
Çatı yalıtımı

Eş anlamlı
Levagard PP-Z Fosforik asit tris- (2-kloroizopropilester) Fosforik asit, tris (2-kloro-1-metiletil) ester TCPP Trikloropropilfosfat Tris (2-kloroizopropil) -fosfat Tris (2-kloro-1-metiletil) fosfat


Alev geciktiriciler, yangının yayılmasını önlemek için alev üretimini engelleyen, baskılayan veya geciktiren plastik ve tekstil gibi üretilmiş malzemelere eklenen bileşiklerdir.
Baz malzeme (katkı maddesi alev geciktiriciler) ile karıştırılabilirler veya kimyasal olarak buna bağlanabilirler (reaktif alev geciktiriciler).
Mineral alev geciktiriciler tipik olarak katkı maddesi iken organo halojen ve organofosfor bileşikleri reaktif veya katkı maddesi olabilir.

TCPP, ilave bir alev geciktiricidir, yani kimyasal olarak birleştirilmek yerine işlenen malzeme ile fiziksel olarak birleştirilir.
Herhangi bir uygulamada kullanılan alev geciktirici miktarı, belirli bir ürün için gereken alev geciktirici, belirli bir polimer sistemi içindeki alev geciktiricinin ve sinerjistin etkinliği, son ürünün fiziksel özellikleri gibi bir dizi faktöre bağlıdır (örn. renk, yoğunluk, stabilite vb.) ve son ürünün kullanılacağı kullanım.

Kimyasal adı tris (2-kloroizopropil) fosfat olan TCPP, düşük maliyetli klor ve fosfor bazlı alev geciktiricidir.
Halen mevcut halojenli organik fosfatlar arasında en iyi hidroliz stabilitesine sahiptir.

TCPP suda çözünemez, çoğu organik çözücüde çözünemez ve reçinelerle iyi bir uyumluluğa sahiptir.
Alkoller, benzen, esterler ve karbon tetraklorürde çözünür TCPP alev geciktirici.
TCPP, suda ve alifatik hidrokarbonda çözünmez.
TCPP düşük toksisiteye, aşınmaya, neme ve anti-statik özelliklere sahiptir.


Tris (2-Kloropropil) Fosfat (TCPP): Clariant TCPP; Bayer Levagard PP; Aceto TCPP


Tris (2-kloro-1-metiletil) fosfat (bundan sonra TCPP olarak anılacaktır), bir stereoizomerler karışımı içeren bir reaksiyon ürünüdür.
Ayrı ayrı izomerler ayrı olarak pazarlanmaz.
Ana izomer (ağırlıkça% 50-85), tris (1-kloro-2-propil) formudur.
CAS numarası 13674-84-5 bu yapı için ve ayrıca ticari madde için kullanılır.


TCPP, plastik endüstrisinde, özellikle poliüretan işlemede yaygın olarak kullanılan bir alev geciktiricidir.
TCPP, kimyasal yapısında klor ve fosfor bulunması nedeniyle en etkili alev geciktiricilerden biridir.
Ayrıca Tris (2-kloro-1-metiletil) fosfatın antimon trioksit ve melamin gibi alev geciktiricilerle sinerjisi sayesinde çok yüksek yangın dayanımına sahip malzemeler elde edilebilir.

TCPP, Tris (1-kloro-2-propil) fosfat, CAS 13674-84-5, berrak renksiz bir sıvıdır, ortam sıcaklığında stabildir ve uçucu değildir.
TCPP, bir katalizör ajanı varlığında fosforlu oksitriklorür ve propilen oksitten başlayarak üretilir.

TCPP ana uygulaması sert ve esnek poliüretan köpük PVC, EVA, fenolik ve epoksi reçinelerde alev geciktiricidir.

TCPP (triklorin izopropil fosforik asit ester), İngilizce adı: Tris (klorizopropil) Fosfat, Çince başka bir isim: alev geciktirici plastikleştirici TCPP; Trikresil fosfat (kloro izopropil) ester; Trikresil fosfat (2-kloro-1-metiletil) ester; Tricresyl fosfat (2-kloropropil) ester; Üç (2-kloropropil) fosforik asit ester; Üç (kloro izopropil) fosforik asit ester Moleküler formül: C 9H 18Cl 3PO 4, moleküler ağırlık: 327.56, CAS NO.:13674-84-5


Tris (2 ‐ Kloropropil) Fosfat (TCPP), 13674‐84‐5
Açıklama
Ürün Adı: Tris (2-Kloropropil) Fosfat (TCPP)

Eşdeğer Ad: Clariant TCPP; Bayer Levagard PP; Aceto TCPP

Cas No.: 13674-84-5

Moleküler Ağırlık: 327.57


 

Uygulama
TCPP Alev Geciktirici asetat elyaf, polivinil-klorür, PU köpükler, EVA, fenolik malzemeler üretiminde kullanılmaktadır. Alev geciktirmenin dışında, neme dayanıklılığı, düşük sıcaklığa dayanıklılığı, antistatik özelliği ve malzemelerin yumuşaklığını da geliştirebilir.

Özellikleri
Düşük maliyetli klor ve fosfor bazlı alev geciktirici.
Şu anda mevcut fosfatlar arasında en iyi hidroliz kararlılığı alev geciktirici.
Suda çözünmez, çoğu organik çözücüde çözünmez ve reçinelerle iyi bir uyumluluğa sahiptir.

KULLANIM:

1. Alev Geciktirici Karışımların İmalatı
2. Esnek PUR köpük imalatı
3. Esnek PUR köpüğün kesilmesi
4. Köpük granüllerin ve yeniden birleştirilen PUR köpüğünün üretimi
5. Sistemlerin formülasyonu ve sprey köpük üretimi
6. Sprey köpüklerin kullanımı
7. Sert PUR köpük imalatı
8. Sert PUR köpük kullanımı
9. Tek bileşenli köpük imalatı
10. Tek bileşenli köpüklerin kullanımı

MADDENİN TANIMI
CAS Numarası: 13674-84-5
EINECS Numarası: 237-158-7
IUPAC Adı: Tris (2-kloro-1-metiletil) fosfat

Eş anlamlı
2-Propanol, 1-kloro, fosfat (3: 1)
Tris (monokloroizopropil) fosfat (TMCP)
Tris (2-kloroizopropil) fosfat (TCIP)
Fosforik asit, tris (2-kloro-1-metiletil) ester
Tris (beta-kloroizopropil) fosfat
1-Kloro-2-propanol fosfat (3: 1)


TCPP: Bu yaygın kısaltma, ATAMAN CHEMICALS'ın bu bilgi sayfasında kullanılmaktadır.

TRIS (2-KLORO-1-METİLETİL) FOSFAT
(TCPP)
CAS No: 13674-84-5
EINECS No: 237-158-7


Tris (1-kloro-2-propil) fosfat = Tris (monokloroizopropil) fosfat (TMCP) = TRIS (2-CHLORO-1-METİLETİL) FOSFAT = (tris (1-kloro-2-propil) fosfat)

TCPP
TCPP (tris (1-kloro-2-propil) fosfat), tüketici ürünlerinde ve ev yalıtımında ve elektronikte poliüretan köpükte yaygın olarak kullanılan bir alev geciktiricidir.
TCPP, poliüretan köpüğe katkı maddesi olarak kullanılır ve kimyasal olarak bağlanmaz ve ürünlerden iç ortama kaçar.

tris (kloropropil) fosfat (TCPP)

Tris Kloroizopropil Fosfat (TCPP)
CAS: 13674-87-8

TCPP - (Tris (1-kloro-2-propil) fosfat) tüketici ürünlerinde, ev izolasyonunda ve elektronik cihazlarda alev geciktirici olarak kullanılan bir PU köpük katkı maddesidir.
TCPP, ortam sıcaklığında stabil olan ve uçucu olmayan renksiz bir sıvıdır.
TCPP, bir katalizör varlığında 1-kloro-2-propanolün fosforil klorür ile reaksiyonu ile elde edilir.

TCPP

TCPP = Tris Kloroizopropil Fosfat = Alev Geciktirici


Alev geciktiriciler
Alev geciktiriciler, yangınların başlamasını önlemek veya yangının yayılmasını yavaşlatmak ve ek kaçış süresi sağlamak için yanıcı malzemelere eklenen birkaç maddeye karşılık gelir. Bunların arasında TCPP ve TEP var.

TCPP (CAS: 13674-87-8)
TCPP

TCPP Kimyasal Yapı Bileşimi.

Tris (1-kloro-2-propil) fosfat, tüketici ürünlerinde, ev izolasyonunda ve elektronik cihazlarda alev geciktirici olarak kullanılan bir PU köpük katkı maddesidir.
Ürün, ortam sıcaklığında stabil olan ve uçucu olmayan renksiz bir sıvıdır.
Bir katalizör varlığında 1-kloro-2-propanolün fosforil klorür ile reaksiyonu ile elde edilir.

TCPP'nin tanımlanması ve fiziko-kimyasal özellikleri

Mülk değeri
CAS numarası: 13674-84-5
Moleküler Formül: C9H18Cl3O4P
SMILES notasyonu O = P (OC (CCl) C) (OC (CCl) C) OC (CCl) C
Moleküler Ağırlık: 327.57
Fiziksel durum: Sıvı
Erime noktası: <-20 ° C (ölçülen, ticari ürün kompozit numunesi)
Kaynama noktası: ~ 288 ° C (ayrışır) (ölçülen, ticari ürün kompozit numunesi)
Bağıl yoğunluk: 20 ° C'de 1,288 (ölçülen, ticari ürün kompozit numunesi)
Buhar basıncı: 25 ° C'de 1,4 x 10-3 Pa (ölçülen, ticari ürün kompozit numunesi)
Yüzey gerilimi: Çalışma yok, ancak yüzey aktivitesi göstermesi beklenmiyor
Su çözünürlüğü: 20 ° C'de 1.080 mg / l (ölçülen, ticari ürün kompozit numunesi)

Bölme katsayısı n-oktanol / su (Kow)
log Kow: 2.68 (ölçülen, ticari ürün kompozit numunesi)
Parlama noktası: 245 ° C'ye kadar parlama yok, sonra ayrışıyor (kapalı kap; ölçülmüştür)
Otomatik yanma:> 400 ° C (ölçülmüştür)
Yanıcılık: Yanıcı olması beklenmemektedir.
Patlayıcı özellikler: Patlayıcı olması beklenmemektedir.
Oksitleyici özellikler: Oksitleyici olması beklenmemektedir.
Viskozite (kinematik viskozite): 20 ° C'de 68,5 cP (ölçülmüştür)
Henry yasası sabiti: 25 ° C'de 3,96 x 10-4 Pa m3 / mol (buhar basıncı ve suda çözünürlüğünden hesaplama ile)

Özellikler ve uygulamalar

TCPP'nin avantajları:

TCPP, poliüretan malzemeler, epoksi reçineler, vinil ester reçineler ve doymamış polyester reçineler için etkili alev geciktiricidir,
TCPP, toz alev geciktiricilerle (antimon trioksit, melamin dahil) sinerji etkisine sahiptir,
TCPP, ürünün sıvı hammaddelerle mükemmel karışabilirliğine ve uyumluluğuna sahiptir,
TCPP, yüksek moleküler ağırlıklı poliollere dayalı olarak formülasyonun viskozitesini azaltmaya yardımcı olur.


TCPP kullanmanın faydaları:
DIN 4102-1 normunun (sınıf B2) gerekliliklerini karşılayan ve iyi fiziksel ve mekanik parametrelere sahip sert poliüretan köpüklerin elde edilmesi,
epoksi reçineler, vinil ester reçineler ve doymamış polyester reçinelere dayalı alev geciktirici malzemeler elde etme imkanı,
sert poliüretan köpüklerin üretim sürecinin iyileştirilmesi,
üretim maliyetlerinin azaltılması.


Uygulamalar:

inşaat sektörü - montaj köpükleri, ön izolasyonlu borular, kimyasal dübeller, yapıştırıcılar, vernikler, koruyucu kaplamalar, yapı panelleri, binaların ısı yalıtımı, odaların ses yalıtımı, dekoratif elemanlar,
nakliye sektörü - frigorifik araçların ısı yalıtımı, araçların ses yalıtımı,
soğutma endüstrisi - endüstriyel soğuk hava depolarının ısı yalıtımı,
DURUM. - kaplamalar, yapıştırıcılar, sızdırmazlık malzemeleri, elastomerler.
Kategoriler
Alternatif isimler
Tris (2-kloro-1-metiletil) fosfat, TCPP, tris (2-kloropropil) fosfat ve tris (2-kloro-1-metiletil) fosfat ve fosforik asitin reaksiyon kütlesi, bis (2-kloro-1-metiletil) 2-kloropropil ester ve fosforik asit, 2-kloro-1-metiletil bis (2-kloropropil) ester, tris (2-kloro-1-metiletil) fosfat [CAS # 13674-84-5], Fosforlu oksiklorür, ile reaksiyon ürünleri propilen oksit, 2-Propanol, 1-kloro-, 2, 2 ', 2' '- fosfat, 2-Propanol, 1-kloro-, fosfat (3: 1), 2-Propanol, 1-kloro-, fosfat, fosforik asit, tris (2-kloro-1-metiletil) ester, Fosforil triklorür ve 2-metiloksiran reaksiyon ürünleri, organofosfor bileşiği

ÇEVRESEL MARUZ KALMA
TCPP'nin çevresel kaderi ve davranışı aşağıdaki özelliklerle karakterize edilir:
• TCPP'nin atmosferde hidroksil radikalleri ile reaksiyona girerek bozunması beklenir ve tahmini yarı ömür 8.6 saattir.
• TCPP, atık su arıtma tesisinde (AAT) bozulma için AB Risk Değerlendirmesi Teknik Kılavuz Dokümanı (TGD) kriterlerini karşılamasa da, doğası gereği biyolojik olarak parçalanabilir.
Mikrobiyal iklime alışma konusunda bazı kanıtlar vardır, bu da bazı endüstriyel alanlarda kaldırmanın risk değerlendirmesinde modellendiğinden daha yüksek olabileceğini düşündürmektedir.
TCPP hemen hidrolize olmaz (ortam sıcaklığında nötr koşullarda t1 / 2> 1 yıl).
• Tahmini log Koc 174 değerine göre organik maddeye önemli ölçüde adsorbe olmaz ve Henry Yasası sabiti 3,96 x 10-4 Pa.m3 / mol'e göre sudan uçma eğilimi düşüktür.
• TCPP'nin balıklarda biyolojik olarak birikme potansiyeli düşüktür (ölçülen biyokonsantrasyon faktörü (BCF) 0,8-4,6'dır).
Fugasite modellemesi, TCPP'nin havaya salınması halinde, çoğunlukla toprağa çökeleceğini öne sürer; suya veya toprağa bırakılırsa, çoğunlukla boşaltma bölmesinde kalacaktır.
Toprak ve su arasında nispeten az hareket vardır, çünkü hava bölmesi yoluyla transfer çok yavaştır.
Suda, modellenen tortuya adsorpsiyon çok düşüktür.

Döşemede ve yatak takımlarında TCPP içeren esnek PUR köpük kullanılır


TCPP, organofosfat alev geciktiriciler (OPFR'ler) ailesine aittir.
TCPP, bebek yatakları, araba güvenlik koltukları, bebek askıları ve ev döşemeli mobilyalar gibi eşyalardaki esnek PUR köpüklerinde alev geciktiriciler olarak diğerleri arasında kullanılır.


TCPP = tris (2-kloro-1-metiletil) fosfat;


TCPP, yapı veya inşaat malzemelerinin üretiminde ek alev geciktirici olarak kullanılır.

TCPP suda oldukça çözünür ve düşük oktanol-su bölme katsayısına sahiptir.

TCPP, bir katalizör varlığında fosforlu oksitriklorürün propilen oksit ile reaksiyonundan üretilir (UNEP 1999; WHO 1998).
Asidik safsızlıkların ve artık katalizörün çıkarılmasından sonra, TCPP olarak da adlandırılan nihai ürün, TCPP'nin dört zincir izomerinden oluşabilir (diğer üç CAS RNs 76025-08-6, 76649-15-5, 6145-73-9 dahil) ).
Bileşime, farklı tedarikçiler tarafından sağlanan ticari ürünlere dayalı olarak değişen miktarlarda diğer üç zincir izomerinden oluşan denge ile TCPP (% 85'e kadar) hakimdir.


Plastik Katkı Maddeleri / Alev Geciktiriciler
Açıklama
TCPP, yüksek verimli halojen bazlı bir alev geciktiricidir.

Kimyasal bileşim
Tris (2-kloroizopropil) -fosfat (TCPP)
Tipik Özellikler
Görünüş: berrak, neredeyse renksiz sıvı
Fosfor içeriği:% 9.5 (hesaplanmıştır)
Klor içeriği:% 32,5 (hesaplanmıştır)
Asit değeri: <0.05 mg KOH / g
Su içeriği: <% 0.1
Hazen renk değeri: <50
Kırılma indisi nD 20 ° C: 1.460 - 1.466
20 ° C'de yoğunluk: 1.289 g / cm3
20 ° C'de viskozite: <100 mPas

Depolama
Doğru şekilde depolanırsa ve orijinal kapalı ambalajında ​​saklanırsa, ürünün raf ömrü en az 6 aydır.

Ambalajlama
Karayolu tankerleri / konteynerleri, 1250 kg depozitolu olmayan konteynerler, 260 kg variller

Başvurular
TCPP özellikle poliüretanlar, özellikle PIR / PUR-sert köpükler ve ayrıca termosetler için alev geciktirici olarak uygundur.

Ürün Güvenliği
İlgili güvenlik verileri ve referansların yanı sıra muhtemelen gerekli uyarı etiketleri, güvenlik bilgi formunda bulunur.


TCPP
Oyuncak Güvenliği Direktifi - Oyuncaklarda Kısıtlanan Maddeler
Tris (2-kloro-1-metiletil) fosfat
Tris (2-kloro-1-metiletil) fosfat
tris (2-kloro-1-metiletil) fosfat

CAS isimleri
2-Propanol, 1-kloro-, 2,2 ', 2' '- fosfat
IUPAC isimleri
2-Propanol, 1-kloro-, 2,2 ', 2' '- fosfat

TCPP
Tri (1-klorometiletil) fosfat
Tri- (1-kloroizopropil) fosfat
Trikloropropilfosfat (TCPP)
Tris (kloroizopropil) fosfat
Tris (2-Klorizopropil) fosfat
Tris (2-kloro-1-metiletil) fosfat
TRIS (1-KLORO-2-PROPİL) FOSFAT
Tris (1-kloro-2-propil) fosfat
TRIS (1-KLORO-2-PROPİL) FOSFAT
tris (1-kloropropan-2-il) fosfat
tris (1-kloropropan-2-il) fosfat
tris (2-klorizopropil) -fosfat
Tris (2-klorizopropil) -fosfat
Tris (2-kloro-1-metiletil) fosfat
tris (2-kloro-1-metiletil) fosfat
tris (2-kloro-1-metiletil) fosfat
tris (kloro-1-metiletil) fosfat
TRİS- (2-KLORO-1-METİLETİL) -FOSFAT

TCPP
Tris- (β-kloropropil) -fosfat

13674-84-5
CAS numarası
16839-32-0
CAS numarası
16839-32-0
CAS numarası silindi
98112-32-4
CAS numarası
98112-32-4


Alev geciktiriciler Hammaddeler, kimyasal ve fiziksel özellikleri, kimyasal davranışları, eylemleri ve performansları, toksikolojisi ve tabii ki çevresel bakış açısından farklılık gösteren çok farklı maddeler grubudur.
Bu Alev Geciktirici Hammaddelerin ortak bir etkisi vardır ve termoplastikler, termosetler, tekstiller, kaplamalar ve daha fazlası gibi kullanıldıkları yerde malzemelerin yanıcılığını azaltır.
Alev Geciktiriciler yangının yayılmasını engeller veya direnir.

Ürün: CAS Numarası:
Bromlu
BPS Bromlu Polistiren 88497-56-7
BDDP Tetrabromobisfenol A Bis (2,3 Dibromopropil Eter) 21850-44-2
DBDPE Dekabromodifenilan 84852-53-9
NP503 (HBCD FREE FR)
TBBA Tetrabromobisfenol A 79-94-7

Diğerleri:
Antimon Pentoksit 1314-60-9
ATO Antimon Trioksit (çeşitli sınıflarda) 1309-64-4
Kolemanit
Alev Geciktirici MB, Halojenlenmiş
Magnezyum Hidroksit 1309-42-8
MP Melamin Fosfat 20208-95-1
MPP Melamin Polifosfat 218768-84-4
TCPP Trikloropropilfosfat 13674-84-5
Kalay (IV) Oksit (Stannik Oksit) 18282-10-5
TPP Trifenil Fosfat 115-86-6
Çinko Borat 12767-90-7
Çinko Hidroksistannat 12027-96-2
Çinko Stannat 12036-37-2
 
Aradığınız Alev Geciktirici burada listelenmemişse, lütfen bizimle iletişime geçin.

info@atamankimya.com
www.atamankimya.com

EC / List no.: 237-158-7
CAS no.: 13674-84-5
Mol. formula: C9H18Cl3O4P

TCPP (trichloropropylphosphate) flame retardant
Trichloropropylphosphate

TCPP = TMCP= TCIP= Tris (1-chloro-2-propyl) phosphate = Tris(monochloroisopropyl) phosphate = Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate = Flame Retardant 
The vast majority of TCPP is used in rigid polyurethane foams.

Trichloropropylphosphate is also used in flexible polyurethane foams for furniture and its upholstery
TCPP is a flame retardant with good hydrolytic stability used in rigid and flexible PU foam. Trichloropropylphosphate has a low viscosity and high phosphorus content.

TCPP is added at various points in the polyurethane supply chain: to final foam producers; to “system houses” who pre-blend and formulate ready-made systems; and to base polyol producers who may use it to reduce polyol viscosity/mobility.
The use in rigid polyurethane foams may be further sub-divided into blocks and spray systems for building insulation and for refrigerator casings. 
Very small use of TCPP also exists in textile back-coating formulations and in certain coatings

Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate (TCPP) is a colourless liquid used as a flame retardant, mainly in polyurethane foams. 
It is not volatile. Its solubility in water is 1.6 g/litre, it is soluble in most organic solvents, and it has a log octanol/water partition coefficient of 2.59.


TCPP is especially suitable as flame retardant for polyurethanes, in particular PIR / PUR-rigid foams, as well as for thermosets.

TCPP is tris(2-chloroisopropyl)-phosphate (TCPP). TCPP acts as a halogen-based flame retardant of high efficiency. 
TCPP is compatible with polyurethanes, in particular PIR / PUR-rigid foams, as well as for thermosets. 

Product Type: Flame Retardants / Smoke Suppressants > other Phosphorous-based

Polyurethanes are used in a variety of different industries, including transportation, construction and consumer applications. 
They are combustible due to their chemical nature, so flame retardants are needed to fulfil regulatory requirements.
Widely used standard flame retardants like additive halogenated phosphate esters (e. g. TCPP = Tris(1-chloro-2-propyl)phosphate)

Application of trichloropropylphosphate :
as flame retardant and plasticizer in polymer materials production;
as flame retardant in production of fire-resistant laminated decorative plates;
as plasticizer in production of artificial PVC-based leather;
in nitrocellulose-based compositions for the production of linoleum;
in production of decorative covers from acetylic plastics;
in production of glues with high water resistance;
in production of laminated glass.

1067-98-7 [RN]
Phosphate de tris(3-chloropropyle) [French] [ACD/IUPAC Name]
Tris(3-chloropropyl) phosphate [ACD/IUPAC Name]
TRIS(3-CHLOROPROPYL)PHOSPHATE
Tris(3-chlorpropyl)phosphat [German] [ACD/IUPAC Name]
1-Propanol, 2-chloro-, phosphate (3:1), mixed with 1-chloro-2-propanol phosphate (3:1)
1-Propanol, 3-chloro-,phosphate (3:1)
1-Propanol, chloro-, phosphate (3:1) (8CI,9CI)
26248-87-3 [RN]
FG 8115S
MFCD00059476
Tri(chloropropyl) phosphate
tri(chloro-propyl)phosphate
Tris(3-chloro-1-propyl)phosphate
TRIS(3-CHLOROPROPYL) PHOSHATE
tris(chloropropyl) phosphate
Tris(chloropropyl)phosphate

TCPP is used as a flame retardant additive for polyurethane at typical loadings of ~ 8-10% w/w. 
The main use of the treated polyurethane is in rigid foams for construction applications. 
A smaller but still significant amount is used in flexible foams for furniture. 
A number of other minor confidential uses have been identified (<2.5% of the supply volume). 

Application of Trichloropropylphosphate  
Trichloropropylphosphate  is a  low cost chlorine and phosphorous based flame retardant. 
Trichloropropylphosphate has the best hydrolysis stability among currently available halogenated organic phosphates. 
Trichloropropylphosphate can not dissolve in water, dissolve in most organic solvent, and have good compatibility with resins.

Formula    
C9H18Cl3O4P
CAS No.    13674-84-5
EC No.    237-158-7
Synonyms: Tris(2-Chloro-1-methylethyl) phosphate; Bis(2-chloro-1-methylethyl) 2-chloropropyl phosphate; Phosphoric acid tris(2-chloro-1-methyl-ethyl) ester; Tris(1-chloro-2-propyl)phosphate; tris(1-chloropropan-2-yl) phosphate; Tris(2-chloro-1-methyl-ethyl) phosphate; Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate; Tris(2-Chloroisopropyl) Phosphate


Applications
Construction 
Construction material 
Flame retardants for polymers 
Furniture industry Mattress 
Plastic- and Rubber polymers 
Polymer auxiliaries 
Polymer compound 
Roofing insulation

Synonyms
Levagard PP-Z Phosphoric acid tris-(2-chloroisopropylester) Phosphoric acid, tris(2-chloro-1-methylethyl) ester TCPP Trichloropropylphosphate Tris(2-chloroisopropyl)-phosphate Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate


Flame retardants are compounds added to manufactured materials, such as plastics and textiles, and surface finishes and coatings that inhibit, suppress, or delay the production of flames to prevent the spread of fire. 
They may be mixed with the base material (additive flame retardants) or chemically bonded to it (reactive flame retardants). 
Mineral flame retardants are typically additive while organo halogen and organophosphorus compounds can be either reactive or additive.

TCPP is an additive flame retardant, i.e. it is physically combined with the material being treated rather than chemically combined. 
The amount of flame retardant used in any given application depends on a number of factors such as the flame retardancy required for a given product, the effectiveness of the flame retardant and synergist within a given polymer system, the physical characteristics of the end product (e.g. colour, density, stability, etc.) and the use to which the end product will be put.

TCPP, the chemical name is tris (2-chloroisopropyl) phosphate, is low cost chlorine and phosphorous based flame retardant. 
It has the best hydrolysis stability among currently available halogenated organic phosphates. 

TCPP can not dissolve in water, dissolve in most organic solvent, and have good compatibility with resins. 
TCPP flame retardant soluble in alcohols, benzene, esters and carbon tetrachloride. 
TCPP is insoluble in water and aliphatic hydrocarbon. 
TCPP has low toxicity, non-corrosive, moisture-proof and anti-static.


Tris(2‐Chloropropyl) Phosphate (TCPP): Clariant TCPP; Bayer Levagard PP; Aceto TCPP


Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate (hereafter referred to as TCPP) is a reaction product containing a mixture of stereoisomers. 
The individual isomers are not marketed separately.
The main isomer (50-85% w/w) is the tris(1-chloro-2-propyl) form. 
The CAS number 13674-84-5 is used for this structure and also for the commercial substance. 


TCPP is a widely used flame retardant in the plastics industry, especially in polyurethane processing. 
TCPP is one of the most effective flame retardants due to the presence of chlorine and phosphorus in the chemical structure. 
In addition, due to the synergy of Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate with flame retardants, such as antimony trioxide and melamine, materials with very high fire resistance can be obtained.

TCPP, Tris(1-chloro-2-propyl)phosphate, CAS 13674-84-5, is a clear colorless liquid, stable and not volatile at ambient temperature. 
TCPP is produced starting from phosphorous oxytrichloride and propylene oxide in the presence of a catalyst agent.

TCPP main application is flame retardant in rigid and flexible polyurethane foam PVC, EVA, phenolic and epoxy resins.

TCPP (trichlorine isopropyl phosphoric acid ester), English name: Tris (clorisopropyl) Phosphate, Chinese another name: flame-retardant plasticizer TCPP; Tricresyl phosphate (chloro isopropyl) ester; Tricresyl phosphate (2-chloro-1-methylethyl) ester; Tricresyl phosphate (2-chloropropyl) ester; Three (2-chloropropyl) phosphoric acid ester; Three (chloro isopropyl) phosphoric acid ester.Molecular formula: C 9H 18Cl 3PO 4, molecular weight: 327.56, CAS NO.:13674-84-5


Tris(2‐Chloropropyl) Phosphate(TCPP),  13674‐84‐5
Description
Product Name : Tris(2‐Chloropropyl) Phosphate(TCPP)

Equivalent Name: Clariant TCPP; Bayer Levagard PP; Aceto TCPP

Cas No. : 13674‐84‐5

Molecular Weight: 327.57


 

Application
TCPP Flame Retardant is used in the production of acetate fiber, polyvinyl‐chloride, PU foams, EVA, phenolics materials. Except the flame retarding, it can also promote the moisture resisting, low-temperature resisting, the capability of antistatic and the softness of the materials.

Features
A low-cost chlorine and phosphorous-based flame retardant.
Best hydrolysis stability among currently available phosphates flame retardant.
Does not dissolve in water, dissolve in most organic solvents, and have good compatibility with resins.

USAGE: 

1. Manufacture of Flame Retardant Mixtures
2. Manufacture of flexible PUR foam
3. Cutting of flexible PUR foam
4. Production of foam granules and rebonded PUR foam
5. Formulation of systems and manufacture of spray foam
6. Use of spray foams
7. Manufacture of rigid PUR foam
8. Use of rigid PUR foam
9. Manufacture of one-component foams
10. Use of one-component foams 

IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE
CAS Number: 13674-84-5
EINECS Number: 237-158-7
IUPAC Name: Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate

Synonyms 
2-Propanol, 1-chloro, phosphate (3:1)
Tris(monochloroisopropyl) phosphate (TMCP)
Tris(2-chloroisopropyl) phosphate (TCIP)
Phosphoric acid, tris(2-chloro-1-methylethyl) ester
Tris(beta-chloroisopropyl) phosphate
1-Chloro-2-propanol phosphate (3:1)


TCPP: this common acronym is used throughout this information sheet of ATAMAN CHEMICALS

TRIS(2-CHLORO-1-METHYLETHYL) PHOSPHATE
(TCPP)
CAS No: 13674-84-5
EINECS No: 237-158-7 


Tris (1-chloro-2-propyl) phosphate = Tris(monochloroisopropyl) phosphate (TMCP) = TRIS(2-CHLORO-1-METHYLETHYL) PHOSPHATE = (tris (1-chloro-2-propyl) phosphate)

TCPP
TCPP (tris (1-chloro-2-propyl) phosphate) is a flame retardant commonly used in polyurethane foam in consumer products and in home insulation, and in electronics. 
TCPP is used as an additive to polyurethane foam and is not chemically bound, and it escapes from products into the indoor environment.

tris(chloropropyl)phosphate (TCPP)

Tris Chloroisopropyl Phosphate (TCPP)
CAS : 13674-87-8

TCPP – (Tris (1-chloro-2-propyl) phosphate)is an PU foam’s additive used as flame retardant in consumer products, home insulation and electronics. 
TCPP is a colorless liquid stable at ambient temperature and not volatile. 
TCPP is obtained by a reaction of 1-chloro-2-propanol with phosphoryl chloride in the presence of a catalyst.

TCPP

TCPP = Tris Chloroisopropyl Phosphate = Flame Retardant 


Flame Retardants
Flame retardants corresponds to several substances which are added to combustible materials to prevent fires from starting or to slow the spread of fire and provide additional escape time. Among them, there exist TCPP and TEP.

TCPP (CAS : 13674-87-8)
TCPP

TCPP Chemical Structure Composition.

Tris (1-chloro-2-propyl) phosphate is an PU foam’s additive used as flame retardant in consumer products, home insulation and electronics. 
The product is a colorless liquid stable at ambient temperature and not volatile. 
It’s obtained by a reaction of 1-chloro-2-propanol with phosphoryl chloride in the presence of a catalyst.

Identification and physico-chemical properties of TCPP

Property Value
CAS number: 13674-84-5
Molecular Formula: C9H18Cl3O4P
SMILES notation O=P(OC(CCl)C)(OC(CCl)C)OC(CCl)C
Molecular Weight: 327.57
Physical state: Liquid
Melting point:  <-20°C (measured, commercial product composite sample)
Boiling point:  ~ 288°C (decomposes) (measured, commercial product composite sample)
Relative density : 1.288 at 20°C (measured, commercial product composite sample)
Vapour pressure : 1.4 x 10-3 Pa at 25°C (measured, commercial product composite sample)
Surface tension : No study available, but not expected to exhibit surface activity
Water solubility : 1,080 mg/l at 20°C (measured, commercial product composite sample)

Partition coefficient n-octanol/water (Kow)
log Kow: 2.68 (measured, commercial product composite sample)
Flash point : No flash up to 245°C, then decomposes (closed cup; measured)
Autoflammability:  >400°C (measured)
Flammability:  Not expected to be flammable.
Explosive properties:  Not expected to be explosive.
Oxidizing properties : Not expected to be oxidising.
Viscosity (kinematic viscosity): 68.5 cP at 20°C (measured)
Henry’s law constant:  3.96 x 10-4 Pa m3/mol at 25°C (by calculation from vapour pressure and water solubility)

Properties and applications

The advantages of TCPP:

TCPP is effective flame retardant for polyurethane materials, epoxy resins, vinyl ester resins and unsaturated polyester resins,
TCPP has synergy effect with powder flame retardants (including antimony trioxide, melamine),
TCPP has excellent miscibility and compatibility of the product with liquid raw materials,
TCPP helps to reduce the viscosity of the formulation based on high molecular weight polyols.


The benefits of using TCPP:
obtaining rigid polyurethane foams that meet the requirements of DIN 4102-1 norm (class B2) and have good physical and mechanical parameters,
the possibility of obtaining flame-retardant materials based on epoxy resins, vinyl ester resins and unsaturated polyester resins,
improvement of the production process of rigid polyurethane foams,
reduction of production costs.


Applications: 

construction industry – assembly foams, pre-insulated pipes, chemical anchors, adhesives, varnishes, protective coatings, construction panels, thermal insulation of buildings, acoustic insulation of rooms, decorative elements,
transport sector- thermal insulation of refrigerated vehicles, acoustic insulation of vehicles,
refrigeration industry – thermal insulation of industrial cold stores,
C.A.S.E. – coatings, adhesives, sealants, elastomers.
Categories
Alternative names
Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate, TCPP, reaction mass of tris(2-chloropropyl) phosphate and tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate and phosphoric acid, bis(2-chloro-1-methylethyl) 2-chloropropyl ester and phosphoric acid, 2-chloro-1-methylethyl bis(2-chloropropyl) ester, tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate [CAS# 13674-84-5], Phosphorous oxychloride, reaction products with propylene oxide, 2-Propanol, 1-chloro-, 2, 2', 2''-phosphate, 2-Propanol, 1-chloro-, phosphate (3:1), 2-Propanol, 1-chloro-, phosphate, phosphoric acid, tris(2-chloro-1-methylethyl) ester, Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane, organophosphorus compound

ENVIRONMENTAL EXPOSURE 
The environmental fate and behaviour of TCPP is characterised by the following properties: 
• TCPP is expected to degrade in the atmosphere by reaction with hydroxyl radicals, with an estimated half-life of 8.6 hours. 
• TCPP is inherently biodegradable, though not fulfilling the criteria of the EU Risk Assessment Technical Guidance Document (TGD) for degradation in the waste water treatment plant (WWTP). 
There is some evidence of microbial acclimation, which suggests that removal at some industrial sites could be higher than modelled in the risk assessment. 
TCPP does not not readily hydrolyse (t1/2 >1 year in neutral conditions at ambient temperature).
• It does not adsorb significantly to organic matter, based on an estimated log Koc of 174, and has a low tendency to volatilise from water, based on a Henry’s Law constant 3.96 x 10-4 Pa.m3 /mol. 
• TCPP has a low potential to bioaccumulate in fish (the measured bioconcentration factor (BCF) is 0.8-4.6). 
Fugacity modelling suggests that if TCPP were released to air, it would mostly precipitate to soil; if released to water or soil, it would mostly remain in the compartment of release. 
There is relatively little movement between soil and water, because transfer via the air compartment is very slow. 
In water, the modelled adsorption to sediment is very low.

Flexible PUR foam containing TCPP is used in upholstery and bedding


TCPP belongs to the family of organophosphate flame retardants (OPFRs). 
TCPP is used amongst others as flame retardants in flexible PUR foams in articles such as baby mattresses, car safety seats, baby slings, and residential upholstered furniture.


TCPP = tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate;


TCPP is used as an additive flame retardant for manufacturing of building or construction materials

TCPP is highly soluble in water and has a low octanol-water partition coefficient

TCPP is manufactured from the reaction of phosphorous oxytrichloride with propylene oxide in the presence of a catalyst (UNEP 1999; WHO 1998). 
After removal of acidic impurities and residual catalyst, the final product, also referred to as TCPP, may consist of four chain isomers of TCPP (including another three CAS RNs 76025-08-6, 76649-15-5, 6145-73-9). 
The composition is dominated by TCPP (up to 85%), with the balance composed by the other three chain isomers in varying amounts based on commercial products provided by different suppliers.


Plastic Additives / Flame Retardants
Description
TCPP is a halogen based flame retardant of high efficiency.

Chemical composition
Tris (2-chloroisopropyl)-phosphate (TCPP)
Typical properties
Appearance: clear, almost colourless liquid
Phosphorus content: 9.5 % (calculated)
Chlorine content: 32.5 % (calculated)
Acid value: < 0.05 mg KOH/g
Water content: < 0.1 %
Hazen colour value: < 50
Refractive index nD 20°C: 1.460 – 1.466
Density at 20°C: 1.289 g/cm3
Viscosity at 20°C: < 100 mPas

Storage
If stored correctly and kept in the original sealed container, the product has a shelf life of at least 6 months.

Packaging
Road tankers / containers, 1250 kg non-returnable containers, 260 kg drums

Applications
TCPP is especially suitable as flame retardant for polyurethanes, in particular PIR / PUR-rigid foams, as well as for thermosets.

Product safety
Relevant safety data and references as well as possibly necessary warning labels are to be found in safety data sheet.


TCPP
Toy Safety Directive - Substances Restricted in Toys
Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate
Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate
tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate

CAS names
2-Propanol, 1-chloro-, 2,2',2''-phosphate
IUPAC names
2-Propanol, 1-chloro-, 2,2',2''-phosphate

TCPP
Tri(1-chloromethylethyl)phosphate
Tri-(1-chloroisopropyl)phosphate
Trichloropropylphosphate (TCPP)
Tris ( chloroisopropyl ) phosphate
Tris (2-Chlorisopropyl) phosphat
Tris (2-chloro-1-methylethyl) phosphate
TRIS(1-CHLORO-2-PROPYL) PHOSPHATE
Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate
TRIS(1-CHLORO-2-PROPYL)PHOSPHATE
tris(1-chloropropan-2-yl) phosphate
tris(1-chloropropan-2-yl)phosphate
tris(2-chlorisopropyl)-phosfate
Tris(2-chlorisopropyl)-phosphate
Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate
tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate
tris(2-chloro-1-methylethyl)phosphate
tris(chloro-1-methylethyl)phosphate
TRIS-(2-CHLORO-1-METHYLETHYL)-PHOSPHATE

TCPP
Tris-(β-chloropropyl)-phosphate

13674-84-5
CAS number
16839-32-0
CAS number
16839-32-0
Deleted CAS number
98112-32-4
CAS number
98112-32-4


Flame retardants Raw Materials are a group of very different substances which differ in their chemical and physical properties, their chemical behavior, action and performance, toxicology and, of course, to the environmental point of view.
These Flame Retardants Raw materials have one effect in common, and it is reducing the flammability of materials where they are used, like in thermoplastics, thermosets, textiles, coatings and more 
Flame Retardants inhibit or resist the spread of fire.

Product:    CAS Number:
Brominated    
BPS Brominated Polystyrene                     88497-56-7
BDDP Tetrabromobisphenol A Bis (2,3 Dibromopropyl Ether)     21850-44-2
DBDPE Decabromodiphenilethane                     84852-53-9
NP503 (HBCD FREE FR)     
TBBA Tetrabromobisphenol A                     79-94-7

Others:    
Antimony Pentoxide                         1314-60-9
ATO Antimony Trioxide (various grades)                 1309-64-4
Colemanite    
Flame Retardant MB, Halogenated     
Magnesium Hydroxide                         1309-42-8
MP Melamine Phosphate                         20208-95-1
MPP Melamine Polyphosphate                     218768-84-4
TCPP Trichloropropylphosphate                     13674-84-5
Tin (IV) Oxide (Stannic Oxide)                      18282-10-5
TPP Triphenyl Phosphate                         115-86-6
Zinc Borate                             12767-90-7
Zinc Hydroxystannate                         12027-96-2
Zinc Stannate                             12036-37-2
 
If the Flame Retardant you are looking for is not listed here, please get in contact with us and we'll source it for you.
info@atamankimya.com
www.atamankimya.com


 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.