TERT-BÜTİL MERKAPTAN

Tert-Butyl Merkaptan = TBM = tert-Butylthiol = 2-methylpropane-2-thiol = t-Butyl Mercaptan = t-Butylthiol = 2-Propanthiol, 2-methyl- = t-Butylmercaptan
Diğer isimler: tert-Butanetiyol; tert-Butylmercaptan; tert-Butiltiol; 1,1-Dimetiletantiol; 2-İzobutanethiol; 2-Metil-2-propantiyol; tert-C4H9SH; t-Bütil merkaptan; tert-Butil hidrosülfür; 2-Metil-2-propiltiyol; üçüncül-Bütil merkaptan; 2-metilpropan-2-tiyol


Tersiyer butil merkaptan (TBM), alkil merkaptan ailesine aittir ve karakteristik bir kokuya sahiptir.


EC / Liste no .: 200-890-2
CAS no .: 75-66-1
Mol. formül: C4H10S

Tert-Bütil Merkaptan ayrıca zirai kimyasalların ve diğer kimyasal maddelerin sentezi için kimyasal bir ara madde olarak kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
Tert-Bütil Merkaptan, TBM, tert-Bütiltiol, 2-metilpropan-2-tiol, t-Bütil Merkaptan, t-Bütiltiol, 2-Propanetiol 2-metil-, t-Bütilmerkaptan, 200-890-2, 75-66- 1

2-metilpropan-2-tiyol
2-Propanthiol, 2-metil-
CAS isimleri: 2-Propanthiol, 2-metil-

IUPAC isimleri:
2-metilpropan-2-tiol
2-Propanthiol, 2-metil
tert-Bütil Merkaptan
tertiobütilmerkaptan

BÜTANETİOL
1-BÜTANETİL
BÜTİL MERCAPTAN
1-BÜTİL MERCAPTAN
bütiltiyol
1-MERKAPTOBUTAN
N-BUTANETİOL
N-BÜTİL MERCAPTAN
N-BÜTİL TİYOALKOL
N-BÜTİLTİOL
TİOBÜTİL ALKOL

Tertiyo-butil merkaptan (TBM), tarımsal kimyasal sentez için önemli bir hammaddedir.
TBM aynı zamanda gaz koku karışımlarında kullanılan bir hammaddedir.

Tersiyer butil merkaptan (TBM), tespit edilmesine yardımcı olmak için doğal gaza küçük miktarlarda eklenen bir kötü kokudur.


2-metilpropan-2-tiol, 2-metil-2-propanthiol, tert-butil merkaptan (TBM) ve t-BuSH olarak da bilinen Tert-Butyl Mercaptan (TBM), (CH3) formülüne sahip bir organosülfür bileşiğidir. 3CSH
Tert-Bütil Merkaptan, doğal gazın kokulandırılmasında kullanılan çeşitli Gaz Koku Maddelerinin bir bileşenidir, böylece sızıntılar patlayıcı seviyelerine ulaşılmadan önce koku ile tespit edilebilir.
Tert-Bütil Merkaptan ayrıca tarım kimyasallarının ve diğer kimyasal maddelerin sentezi için kimyasal bir ara ürün olarak kullanılır.

2-metilpropan-2-tiol, 2-metil-2-propanetiol, tert-butil merkaptan (TBM) ve t-BuSH olarak da bilinen tert-Butiltiol, (CH3)3CSH formülüne sahip bir organosülfür bileşiğidir.
Bu tiol, normalde kokusuz olan doğal gaz için bir koku maddesi olarak kullanılır.

Tert-Bütil merkaptan (2-metil-2-propanthiol, CAS # 75-66-1), <1 ppb'lik bir koku eşiği ile oldukça kokulu bir malzemedir.

Tert-Bütil merkaptan, doğal gazın kokulandırılmasında kullanılan çeşitli Scentinel Gaz Koku Maddelerinin bir bileşenidir, böylece sızıntılar patlama seviyelerine ulaşılmadan önce koku ile tespit edilebilir. Aynı zamanda tarımsal kimyasalların ve diğer kimyasal maddelerin sentezi için kimyasal bir ara madde olarak da kullanılır.

Kullanım: Tertiyo-butil merkaptan (TBM), tarımsal kimyasal sentez için önemli bir hammaddedir. TBM aynı zamanda gaz koku karışımlarında kullanılan bir hammaddedir.

Eş anlamlı:
tert- bütan tiyol
tert-butanethiol
tert-bütil tiyol
tert-butilmerkaptan
tert-butiltiyol
1,1- dimetiletantiyol
2-metil propan-2-tiyol
2-metil-2-propan tiol
2-metil-2-propantiyol
2- metil-2-propantiyol
2-metilpropan-2-tiyol
 propan-2-tiol, 2-metil-
2- propanetiol, 2-metil-


Başvurular
zirai kimyasallar
Kimyasal Ara
Gaz Kokusu
Diğer Kimyasallar

Tercih edilen IUPAC adı: 2-Metilpropan-2-tiol

Diğer isimler
t-BuSH
2-Metilpropan-2-tiol
2-Metil-2-propantiyol
tert-Bütil merkaptan


2-Metil-2-propantiyol
tert-Bütil merkaptan
75-66-1
2-Metilpropan-2-tiol
tert-Bütiltiyol
tert-bütanetiyol
2-Propanthiol, 2-metil-
T-BÜTİL MERCAPTAN
tert-Bütilmerkaptan
t-Butilmerkaptan
2-İzobütanetiyol
üçüncül-Bütil merkaptan
1,1-Dimetiletantiol
tert-butil tiyol
UNII-489PW92WIV
2-metil-propan-2-tiol
489PW92WIV
2-Metil-2-propantiol,% 99
TBM
t-BuSH
99224-24-5
HSDB 1611
EINECS 200-890-2
BRN 0505947
tertbütanetiyol
t-butanethiol
terbutil merkaptan
tBuSH
tert.-butilmerkaptan
tert-C4H9SH
tert. butil merkaptan
tert.-butil merkaptan
HS-t-Bu
tert-Bütil hidrosülfür
2-metil-2-propantiyol
2-metilpropan-2-tiol
2-Metil-2-propiltiol


CAS Numarası: 75-66-1

Özellikleri
Kimyasal formül: C4H10S
Molar kütle: 90.18 g·mol−1
Görünüm: Renksiz, berrak sıvı
Yoğunluk:0.8 g/mL
Erime noktası: -0.50 ° C (31.10 ° F; 272.65 K)
Kaynama noktası: 62 - 65 ° C (144 - 149 ° F; 335 - 338 K)

Tert-Bütil Merkaptan Hazırlanması
En az bir yayın, tert-butiltiol'ü pişmiş patateslerin çok küçük bir bileşeni olarak listelemiştir, ancak tert-butil kısmı doğal ürünlerde çok nadir olduğu için, diğer kaynaklar, bileşiğin doğal kaynaklarının varlığından şüphe duymaktadır.
İlk olarak 1890 yılında Leonard Dobbin tarafından çinko sülfür ve t-bütil klorürün reaksiyonu ile hazırlanmıştır.

Bileşik daha sonra 1932'de Grignard reaktifi t-BuMgCl'nin kükürt ile tepkimesiyle karşılık gelen tiolatı vermek üzere hazırlandı, ardından hidroliz yapıldı.
Bu hazırlık aşağıda gösterilmiştir:

t-BuMgCl + S → t-BuSMgCl
t-BuSMgCl + H2O → t-BuSH + Mg(OH)Cl
Şu anda endüstriyel olarak, izobutilenin bir kil (silika alümina) katalizörü üzerinde hidrojen sülfür ile reaksiyonu ile hazırlanmaktadır.


2-Metil-2-propanetiyol Kimyasal Özellikleri, Kullanımları ve Üretimi

Açıklama
2-metil propan-2-tiol, 2-metil-2-propan tiol, tert-butil merkaptan (TBM) ve t-BuSH olarak da bilinen tert-Butiltiol, (CH3) 3CSH formülüne sahip bir organo kükürt bileşiğidir. . Bu tiol, bir tatlandırıcı ajan olarak, doğal gaz için (kokusuz olan) bir koku verici olarak ve ayrıca çok çeşitli organik reaksiyonlarda kullanılmış olabilir.

Kimyasal özellikler
son derece rahatsız edici bir kokuya sahip sıvı

kullanır
2-Metil-2-propantiol, 2-metil-2-propanthiol'ün Mo (110) üzerinde sıcaklık programlı reaksiyon, yüksek çözünürlüklü elektron enerji kaybı ve X-ışını fotoelektron spektroskopisi kullanılarak reaksiyonunda kullanıldı. Viniliden klorür ve metil akrilatın geri dönüşümlü ekleme-parçalanma zincir-transfer kopolimerizasyonu için zincir transfer ajanlarının sentezinde kullanıldı.

kullanır
Tert-Butylthiol, birçok gaz koku maddesi karışımının ana bileşenidir. Her zaman diğer bileşiklerin, tipik olarak dimetil sülfür, metil etil sülfit, tetrahidrotiofen veya diğer merkaptanların (izopropil merkaptan, sek-bütil merkaptan ve / veya 273 K'lik oldukça yüksek erime noktası nedeniyle n-bütil merkaptan) bir karışımı olarak kullanılır. Bu karışımlar propan ile kaynama noktaları oldukça farklı olduğundan, bu karışımlar propan ile değil sadece doğal gazla kullanılır.Propan sıvı olarak verildiğinden ve cihaza teslim edildiğinde gaza buharlaştığından, buhar sıvısı dengesi önemli ölçüde azalacaktır. buhardaki koku karışımının miktarı.
Tert - Butyl thiol, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nde (FL-no: 12.174) bir lezzet katkı maddesi olarak listelenmiştir. Hangi aroma veya tatlarda kullanılmış olabileceğine dair bir gösterge yoktur. Bu listeden çıkarılmıştır.

Hazırlık
tert-Butyl thiol muhtemelen doğal olarak oluşmaz, ancak en az bir yayın bunu pişmiş patateslerin çok küçük bir bileşeni olarak listelemiştir. Bileşik ilk olarak 1890'da Leonard Dobbin tarafından çinko sülfit ve t-butil klorürün reaksiyonuyla hazırlandı.
Bileşik daha sonra 1932'de Grignard reaktifi t-BuMgCl'nin kükürt ile tepkimeye sokularak karşılık gelen tiolat ve ardından hidroliz yoluyla hazırlandı. Bu hazırlık aşağıda gösterilmiştir:
t-BuMgCl + S → t-BuSMgCl
t-BuSMgCl + H2O → t-BuSH + Mg(OH)Cl
Şu anda endüstriyel olarak izobutilenin bir kil (silis alümina) katalizörü üzerinde hidrojen sülfür ile reaksiyonu ile hazırlanır.

Tepkiler
tert-Butylthiol, denklemde gösterildiği gibi, tiyol esterleri oluşturmak için metal alkoksitler ve asil klorürlerle reaksiyona girebilir:
Yukarıdaki reaksiyonda, talyum (I) etoksit, talyum (I) t-bütil tiolata dönüşür. Dietil eter varlığında, talyum (I) t-butiltiyolat, karşılık gelen tertbutil tioesterleri verecek şekilde asil klorürlerle reaksiyona girer. Diğer tiyo esterler gibi, hidroliz yoluyla tert-butiltiole geri döner.
Lityum 2-metil propan-2-tiyolat, tert-butil tiyolün, heksa metil fosfor triamid (HMPT) gibi aprotik bir çözücü içinde lityum hidrit ile işlenmesiyle hazırlanabilir. Elde edilen tiolat tuzu, yararlı bir demetilasyon reaktifidir. Örneğin, 7- metil guanozin ile muamele guanozin verir. TRNA'daki diğer N-metillenmiş nükleositler bu reaktif tarafından demetile edilmez.

Tehlike
Yanıcı, tehlikeli yangın riski. Çok zehirlidir.

Güvenlik profili
İntraperitoneal yolla orta derecede toksiktir. Yutulduğunda hafif toksiktir. Göz tahriş edici. Isıya veya aleve maruz kaldığında çok tehlikeli bir yangın tehlikesi. Oksitleyici maddelerle şiddetli tepkimeye girebilir. Yangınla mücadele için alkollü köpük, kuru kimyasal, sis, sis kullanın. Ayrışmaya kadar ısıtıldığında veya asit veya asit dumanlarıyla temas ettiğinde oldukça zehirli SOx dumanları yayar.

Emniyet
İyi havalandırılmış alanlarda bile, <0,33 ppb'lik bir koku eşiği ile oldukça kokulu bir kimyasal olduğundan tert-butiltiol ile çalışırken çok dikkatli olunmalıdır. Aşırı dikkat, toksisiteden değil, önemli koku ve bu kokunun maruz kalabilecek birçok kişiye neden olacağına dair endişelerden kaynaklanmaktadır. Çoğu türdeki tiyoller için PEL 500 ppb'dir, esas olarak mide bulantısının 2–3 ppm seviyelerinde reaksiyona girmesi nedeniyle. Tert-butiltiolün LC50'si çok çok daha yüksektir.
Arıtma Yöntemleri
Tiyolü CaO üzerinde birkaç gün kurutun, ardından CaO'dan damıtın. Yukarıdaki 2-metilpropan-1-tiol için olduğu gibi saflaştırın. [Beilstein 1 H 383, 1 II 416, 1 III 1589, 1 IV 1634.]

Metal kompleksleri
Tert-butil tiolden türetilen anyon, çeşitli metallerle kompleksler oluşturur. Bir örnek, tetra kis (tert-butil tiyolato) molibden (IV), Mo (t-BuS) 4'tür. Bu kompleks, MoCl4'ün t-BuSLi ile işlenmesiyle hazırlandı:
Mo Cl4 + 4t-Bu S Li → Mo (t-BuS) 4 + 4LiCl
Mo(t-BuS)4, hava ve neme duyarlı koyu kırmızı bir diamanyetik komplekstir. Molibden merkezi, genel D2 simetrisi ile dört kükürt atomuna bozulmuş bir tetra hedral koordinasyonuna sahiptir.
2-Metil-2-propanetiyol Hazırlama Ürünleri ve Hammaddeleri

İşlenmemiş içerikler
Hidrojen Sülfür Tebutanol ISOBUTYLENE Hidrojen


Tepkiler
tert-Butiltiyol, denklemde gösterildiği gibi tiyol esterleri oluşturmak için metal alkoksitler ve asil klorürler ile reaksiyona girebilir:

Tert-butiltiolün bir asil klorür ile reaksiyonu.
Tert-butiltiolün bir asil klorür ile reaksiyonu.
Yukarıdaki reaksiyonda, talyum(I) etoksit, talyum(I) t-bütiltiolata dönüşür.
Dietil eter varlığında, talyum(I) t-bütiltiolat, karşılık gelen tert-bütil tiyoesterleri vermek üzere asil klorürlerle reaksiyona girer.
Diğer tiyoesterler gibi, hidroliz yoluyla tert-butiltiole geri döner.

Lityum 2-metilpropan-2-tiyolat, tert-butiltiolün, heksametilfosforamid (HMPA) gibi aprotik bir çözücü içinde lityum hidrür ile işlenmesiyle hazırlanabilir.
Elde edilen tiyolat tuzu, yararlı bir demetile edici reaktiftir.
Örneğin, 7-metilguanosin ile tedavi guanozin verir.
TRNA'daki diğer N-metillenmiş nükleositler bu reaktif tarafından demetile edilmez.

7-metilguanosin ile lityum 2-metilpropan-2-tiolat reaksiyonu.
Metal kompleksleri
Tert-bütiltiolden türetilen anyon, çeşitli metallerle kompleksler oluşturur. Bir örnek, tetrakis(tert-bütiltiolato)molibdenum(IV), Mo(t-BuS)4'tür.
Bu kompleks, MoCl4'ün t-BuSLi:[9] ile işlenmesiyle hazırlanmıştır.

MoCl4 + 4 t-BuSLi → Mo(t-BuS)4 + 4 LiCl
Mo(t-BuS)4, hava ve neme duyarlı koyu kırmızı bir diamanyetik komplekstir.
Molibden merkezi, genel D2 simetrisi ile dört kükürt atomuna bozuk bir dört yüzlü koordinasyona sahiptir.

Mo (t-BuS) 4
Emniyet
İyi havalandırılan alanlarda bile, <0.33 ppb koku eşiğine sahip oldukça kokulu bir kimyasal olduğu için tert-butiltiol kullanılırken çok dikkatli olunmalıdır.
Aşırı dikkat, toksisite nedeniyle değil, önemli koku ve bu kokunun maruz kalabilecek bireylerde neden olabileceği endişe nedeniyledir.
Çoğu türdeki tiyoller için PEL 500 ppb'dir [kaynak belirtilmeli], esas olarak mide bulantısının 2–3 ppm seviyelerinde reaksiyona girmesi nedeniyle.

Ticari kullanım
tert-Butylthiol, birçok gaz kokusu karışımının ana bileşenidir.
tert-Butiltiyol, diğer bileşiklerin, tipik olarak dimetil sülfid, metil etil sülfid, tetrahidrotiofen veya izopropil merkaptan, sek-butil merkaptan ve / veya n-butil merkaptan gibi diğer merkaptanların bir karışımı olarak kullanılır, çünkü oldukça yüksek erime noktası -0,5 ° C (31,1 ° F).
Bu karışımlar propan ile değil, sadece doğal gazla kullanılır, çünkü bu karışımların ve propanların kaynama noktaları oldukça farklıdır.
Propan sıvı olarak verildiğinden ve cihaza verildiğinde gaza buharlaştığından, sıvı buhar dengesi buhardaki koku karışımının miktarını önemli ölçüde azaltacaktır.

tert-Butylthiol, bir aroma katkı maddesi olarak Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nde (FL-no: 12.174) listelenmiştir.
Hangi tat (lar) da kullanılmış olabileceğine dair bir gösterge yoktur.
tert-Butylthiol bu listeden kaldırıldı.

Ayrıca bakınız
Butanethiol (butil merkaptan)
Ethanethiol (etil merkaptan)

● Kimyasal Ara Madde
● Kokulu


ÜRÜN: t-Bütil merkaptan


CAS #: 75-66-1

SYNONYM: 2-Metil-2-Propanthiol; 2-Metil-2-Propiltiol; 2-Propanthiol, 2-metil-; tert-Butanetiyol; tert-Butiltiol; 1,1-Dimetiletantiol; 2-İzobütanetiyol; tert-C4H9SH; t-Bütil merkaptan; tert-Butil hidrosülfür; üçüncül-Bütil merkaptan; 2-metilpropan-2-tiol, 1,1-Dimetiletantiol; 2-İzobutanethiol; 2-Metil-2-propantiol; 2-Propanthiol, 2-metil-; 4-01-00-01634 (Beilstein El Kitabı Referansı); BRN 0505947; EC 200-890-2; EINECS 200-890-2; HSDB 1611; t-Butylmercaptan; tert-Butanethiol; tert-Bütil merkaptan; tert-Butilmerkaptan; tert-Butiltiol; üçüncül-Bütil merkaptan; UNII-489PW92WIV; 2-Metilpropan-2-tiol; 2-Propanetiol, 2-metil-; Süper Liste Adları 2-Metil-2-propanetiol; 2-Propanthiol, 2-methyl - ;; t-Butyl merkaptan, t-Butanethiol; 2-Metil-2-propantiyol

t-Butil merkaptan kullanımları ve uygulamaları şunları içerir: Gaz sızıntılarının tespitine izin vermek için koku verici; orta düzey; bakteriyel besin


Tert-Bütil Merkaptan (TBM), aksi takdirde kokusuz olan doğal gaz için bir koku maddesi olarak kullanılır.
Aroma maddesi olarak da kullanılmış olabilir.
TBM dedektörü, TBM konsantrasyonunu hızlı tepki ve yüksek hassasiyetle tam olarak bilmenize yardımcı olabilir ve farklı ortamlarda kullanılabilir.


t-butil merkaptan (TBM): kükürt kokusu


Doğal Gaz Kokusu: Tert-bütil merkaptan (TBM)
Tert-butil merkaptan, yüksek oksidasyon direnci, iyi toprak penetrasyonu ve tanınan kokusu nedeniyle en yaygın kullanılan koku vericilerden biridir.
Tert-butil merkaptan, yüksek donma noktası nedeniyle genellikle tek başına bir koku verici olarak kullanılamaz ve bu nedenle çoğunlukla karışımlarda bulunur.


Doğal gaz kaçağının tespiti, doğal gaz endüstrisi için uzun zamandır bir endişe kaynağı olmuştur, ancak hiçbir zaman bugün olduğu kadar fazla değildir.
Artan güvenlik bilinci ve ürün sorumluluğu davalarının maliyetindeki büyük artışlar, gaz kokulandırmaya daha fazla odaklanılmasına neden oldu.
Doğal gazın varlığının uyarılmasında hiçbir odorantın %100 etkili olmayacağı kabul edilmekle birlikte, doğal gaz için kullanılan odorantların özellikleri ve özellikleri hakkında temel bilgiler ve bu tür gazların kokulandırılmasındaki bazı olası problemler hakkında bir anlayış. gaz kokulandırma sürecine dahil olanlar için son derece yararlı olabilir.


Tanım: 2-metil propan-2-tiol, 2-metil-2-propan tiol, tert-butil merkaptan (TBM) ve t-BuSH olarak da bilinen tert-Butiltiol, formül (CH3 ) 3CSH. Bu tiol, bir tatlandırıcı ajan olarak, doğal gaz için (kokusuz olan) bir koku verici olarak ve ayrıca çok çeşitli organik reaksiyonlarda kullanılmış olabilir.
Kimyasal Özellikler: Son derece rahatsız edici bir kokuya sahip sıvı
Kullanım Alanları: 2-metil-2-propantiyol, sıcaklık programlı reaksiyon, yüksek çözünürlüklü elektron enerjisi kaybı ve X-ışını fotoelektron spektroskopileri kullanılarak Mo(110) üzerinde 2-metil-2-propantiyol reaksiyonunda kullanıldı. Viniliden klorür ve metil akrilatın geri dönüşümlü ekleme-parçalanma zincir-transfer kopolimerizasyonu için zincir transfer ajanlarının sentezinde kullanıldı.
Kullanım Alanları: Tert-Butylthiol, birçok gaz koku karışımında ana bileşendir.
Oldukça yüksek erime noktası olan 273 K nedeniyle her zaman tipik olarak dimetil sülfür, metil etil sülfür, tetrahidrotiyofen veya diğer merkaptanlar (izopropil merkaptan, sek-bütil merkaptan ve/veya n-bütil merkaptan) gibi diğer bileşiklerin bir karışımı olarak kullanılır.
Bu karışımlar propan ile değil, sadece doğal gazla kullanılır, çünkü bu karışımların ve propanların kaynama noktaları oldukça farklıdır.
Propan sıvı olarak verildiğinden ve cihaza verildiğinde gaza buharlaştığından, sıvı buhar dengesi buhardaki koku karışımının miktarını önemli ölçüde azaltacaktır.
Tert - Butyl thiol, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nde (FL-no: 12.174) bir lezzet katkı maddesi olarak listelenmiştir.
Hangi aroma veya tatlarda kullanılmış olabileceğine dair bir gösterge yoktur. Bu listeden çıkarılmıştır.
Hazırlama: tert-Butyl thiol muhtemelen doğal olarak oluşmaz, ancak en az bir yayın bunu pişmiş patateslerin çok küçük bir bileşeni olarak listelemiştir.
Bileşik ilk olarak 1890'da Leonard Dobbin tarafından çinko sülfür ve t-bütil klorürün reaksiyonuyla hazırlandı.
Bileşik daha sonra 1932'de Grignard reaktifi t-BuMgCl'nin kükürt ile tepkimeye sokularak karşılık gelen tiolat ve ardından hidroliz yoluyla hazırlandı.
Bu hazırlık aşağıda gösterilmiştir:
t-BuMgCl + S → t-BuSMgCl
t-BuSMgCl + H2O → t-BuSH + Mg (OH) Cl
Şu anda endüstriyel olarak, izobutilenin bir kil (silika alümina) katalizörü üzerinde hidrojen sülfit ile reaksiyonu ile hazırlanmaktadır.

Reaksiyonlar: tert-Butylthiol, denklemde gösterildiği gibi tiyol esterleri oluşturmak için metal alkoksitler ve asil klorürlerle reaksiyona girebilir:
Yukarıdaki reaksiyonda, talyum (I) etoksit, talyum (I) t-butil tiyolata dönüşür.
Dietil eter varlığında, talyum (I) t-butiltiyolat, karşılık gelen tertbutil tioesterleri verecek şekilde asil klorürlerle reaksiyona girer.
Diğer tiyo esterler gibi, hidroliz yoluyla tert-butiltiole geri döner.
Lityum 2-metil propan-2-tiolat, tert-butil tiyolün lityum hidrit ile heksa metil fosfor triamid (HMPT) gibi aprotik bir çözücü içinde işlenmesiyle hazırlanabilir. Elde edilen tiolat tuzu, yararlı bir demetilasyon reaktifidir. Örneğin, 7-metil guanozin ile muamele guanozin verir. TRNA'daki diğer N-metillenmiş nükleositler bu reaktif tarafından demetile edilmez.
Tehlike: Yanıcı, tehlikeli yangın riski. Çok zehirlidir.

Güvenlik Profili: İntraperitoneal yoldan orta derecede toksik. Yutulduğunda hafif toksiktir. Göz tahriş edici. Isıya veya aleve maruz kaldığında çok tehlikeli bir yangın tehlikesi. Oksitleyici maddelerle şiddetli tepkimeye girebilir. Yangınla mücadele etmek için alkol köpüğü, kuru kimyasal, sis, sis kullanın. Ayrışmaya kadar ısıtıldığında veya asit veya asit dumanları ile temas ettiğinde yüksek derecede toksik SOx dumanları yayar.
Güvenlik İyi havalandırılan alanlarda bile, <0,33 ppb'lik bir koku eşiği ile oldukça kokulu bir kimyasal olduğundan tert-butiltiol ile çalışırken çok dikkatli olunmalıdır. Aşırı dikkat, toksisiteden değil, önemli koku ve bu kokunun maruz kalabilecek birçok kişiye neden olacağına dair endişelerden kaynaklanmaktadır. Çoğu tipteki tiyoller için PEL, esas olarak 2-3 ppm seviyelerinde bulantı reaksiyonu nedeniyle 500 ppb'dir. Tert-bütiltiyolün LC50'si çok, çok daha yüksektir.
Saflaştırma Yöntemleri: Tiolü CaO üzerinde birkaç gün kurutun, ardından CaO'dan damıtın.
Yukarıdaki 2-metilpropan-1-tiol için olduğu gibi saflaştırın. [Beilstein 1 H 383, 1 II 416, 1 III 1589, 1 IV 1634.]
Metal kompleksleri Tert-butil tiolden türetilen anyon, çeşitli metallerle kompleksler oluşturur.
Bir örnek, tetra kis (tert-butil tiyolato) molibden (IV), Mo (t-BuS) 4'tür. Bu kompleks, MoCl4'ün t-BuSLi ile işlenmesiyle hazırlandı:
Mo Cl4 + 4t-Bu S Li → Mo (t-BuS) 4 + 4LiCl
Mo(t-BuS)4, hava ve neme duyarlı koyu kırmızı bir diamanyetik komplekstir. Molibden merkezi, genel D2 simetrisi ile dört kükürt atomuna bozulmuş bir tetra hedral koordinasyonuna sahiptir.

KOKU BİLEŞENLERİ
Doğal gaz koku veren maddelerin hemen hepsi iki veya daha fazla bileşenin karışımları olduğundan, öncelikle kullanılan bileşenler hakkında biraz bilgi sahibi olmamız gerekir.
Bu bileşenler üç genel gruba ayrılır:

Merkaptanlar
Alkil Sülfürler
döngüsel sülfürler


Merkaptanlar

• Tersiyer Butil Merkaptan (TBM)
Doğal gaz koku vericilerinde kullanılan lider bileşen
Merkaptanların oksidasyonuna en fazla direnç
Merkaptanların toprağa nüfuz etme kabiliyetinde en iyisi
Düşük koku eşiği "Gazlı" koku
Yüksek donma noktası (34 ° F)
Normal konsantrasyon - toplam karışımın% 75-80'i


TOPRAK PENETRASYONU:
Bu, doğal gazın kokulandırılmasıyla ilgili diğer tüm potansiyel problemlerden daha yaygın olarak bilinmekte ve tartışılmaktadır.
Kaçan doğal gazın topraktan geçişi ile ilişkilidir.
Doğal gazın kaçışını çevreleyen gerçeklere ve koşullara bağlı olarak (yani sızıntı oranı, gazın geçmesi gereken toprak miktarı, vb.), Belirli toprak türleri - en kötüsü kil - herhangi bir kokunun bir kısmını veya tamamını giderebilir. bir süre doğal gazdan.
Üçüncül Bütil Merkaptan (TBM), toprağa nüfuz etmede merkaptanların en iyisi olarak kabul edilir.


MASKELEME / FIRÇALAMA / KİRLENME:
Bu potansiyel sorunlar, “ıslak” doğal gaz veya yüksek miktarda C4 + Hidrokarbon içeren gazla ilişkilidir.
Bu Hidrokarbonlar, gaz akışındaki kokuyu “maskeleyebilir” veya örtebilir.
Ayrıca boru hattının alçak bölgelerinde toplanma ve gaz sıvının içinden akarken kokuyu "temizleme" veya giderme eğilimindedirler.
Diğer bir problem, by-pass buharlaştırma tipi kokulaştırıcılarda koku veren maddenin hidrokarbon kontaminasyonudur.
Açık çözüm, sıvıları işleme tesisinden uzaklaştırmaktır, ancak bu her zaman mümkün değildir.
Bu nedenle, ya ana bileşen olarak Tersiyer Butil Merkaptan içeren bir tam merkaptan karışımının daha yüksek oranları ya da İkincil Butil Merkaptan veya etrahidrotiyofen gibi maskelenmesi zor koku vericilerin eklenmesi denenmelidir.

2-Metil-2-propantiyol
tert-Bütil merkaptan
75-66-1
2-Metilpropan-2-tiol
tert-Bütiltiyol
tert-bütanetiyol
2-Propanthiol, 2-metil-
T-BÜTİL MERKAPTAN
tert-Bütilmerkaptan
t-bütilmerkaptan
2-İzobütanetiyol
üçüncül-Bütil merkaptan
1,1-Dimetiletantiol
tert-butil tiyol
UNII-489PW92WIV
2-metil-propan-2-tiol
489PW92WIV
2-Metil-2-propantiyol, %99
TBM
t-BuSH
99224-24-5
HSDB 1611
EINECS 200-890-2
BRN 0505947
tertbütanetiyol
t-butanethiol
terbutil merkaptan
tBuSH
tert.-butilmerkaptan
tert-C4H9SH
tert. butil merkaptan
tert.-butil merkaptan
HS-t-Bu
tert-Bütil hidrosülfür
2-metil-2propantiyol
2-metilpropan-2-tiol
2-Metil-2-propiltiol
3374-16-1
DSSTox_CID_6418
EC 200-890-2
DSSTox_RID_78108
DSSTox_GSID_26418
4-01-00-01634 (Beilstein El Kitabı Referansı)
CHEMBL3182458
DTXSID0026418
AMY28695
ÇİNKO4706566
Tox21_200874
2- $ l ^ {1} -sülfanil-2-metilpropan
MFCD00004857
NSC229569
STL264247
2-METİL-2-PROPAN-D9-TİYOL
AKOS000121277
MCULE-6147507012
NSC-229569
CAS-75-66-1
NCGC00248858-01
NCGC00258428-01
DB-000158
FT-0612928
M0405
X7332
Q973473
W-109267
F0001-1902
16528-55-5


Başvurular
İnsan sızıntısının tespitine izin vermek için doğal gaza yapay olarak kokular eklenir. Yerel dağıtım şirketleri (LDC'ler), saha raporlarından, müşteri girdilerinden ve modelleme programlarından veri üretirken, doğal gaz ürünündeki koku seviyesini değerlendiren çok sayıda "koklayıcı" kullanır.

Bununla birlikte, eyaletler arası boru hatları, çeşitli bölgelerden geçen yüzlerce kilometre uzunluğundadır.
Geniş mesafelere "koklayıcılar" göndermek hem zaman alıcı hem de maliyetlidir.
"Koklama testi" CFR, Başlık 49, Bölüm 192.625'te belirtilen minimum kriterlere uyup karşılarken, bir çevrim içi süreç analizörü aynı test işlevselliğini çok daha zengin nicel verilerle sağlayacaktır (bir örnek: kesikli veriler yerine sürekli eğilim verileri). Veri noktaları).

Çevrimiçi koku analizi, iletim şirketlerinin koklama gerçekleştirmek için gereken minimum ziyaretleri planlamalarına ve koku dağıtım sistemlerini gerçek zamanlı olarak optimize etmelerine olanak tanır.
İkincil faydalar, gecikme süreleri, koku giderici performansı, solma etkileri ve diğer koku maddesi sorunlarını inceleyerek boru hattı performanslarını optimize etmelerini sağlar.

OMA, aşağıdakiler dahil çeşitli kokuları ölçer:

metantiyol | metil merkaptan
etantiol | etil merkaptan
tetrahidrotiofen | THT
tert-bütiltiyol | tert-bütil merkaptan


İLGİLENDİRİLEBİLECEK ATAMAN KİMYASALLARININ DİĞER MARKALARI:
Merkaptanlarımız, tarımsal takviyelerden polimerizasyon değiştiricilere kadar çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır.

n-Bütil Merkaptan 109-79-5 203-705-3 CH3 (CH2) 2CH2SH
sec-Bütil Merkaptan 513-53-1 208-165-2 CH3CH2CH (SH) CH3
tert-Bütil Merkaptan 75-66-1 200-890-2 (CH3) 3CSH
Sikloheksil Merkaptan 1569-69-3 216-378-7 C6H11SH
n-Desil Merkaptan 143-10-2 205-584-2 CH3 (CH2) 8CH2SH
Dipenten Dimerkaptan 4802-20-4 225-363-4 C10H18(SH)2 2
n-Dodesil Merkaptan 112-55-0 203-914-1 CH3 (CH2) 10CH2SH
tert-Dodesil Merkaptan 25103-58-6 246-619-1 (tert-C12H25) SH
Etil Merkaptan 75-08-1 200-837-3 CH3CH2SH
n-Heksil Merkaptan 111-31-9 203-857-0 CH3(CH2)4CH2SH
İzobutil Merkaptan 513-44-0 208-162-6 (CH3) 2CHCH2SH
İzopropil Merkaptan 75-33-2 200-861-4 (CH3) 2CHSH
tert-Nonil Merkaptan 25360-10-5 246-896-9 (tert-C9H19)SH
n-Oktil Merkaptan 111-88-6 203-918-1 CH3 (CH2) 6CH2SH
n-Propil Merkaptan

ATAMAN KİMYASALLARININ ÖZEL ORGANOSÜLFÜR BİLEŞİKLERİ:
Di- (2-Hidroksetil) Disülfür 1892-29-1 217-576-6 HOCH2CH2SSCH2CH2OH
Dimetil-3,3'-Thiodipropionate 4131-74-2 223-948-9 CH3OC (O) CH2CH2SCH2CH2C (O) OCH3
2-Etilheksil-3-Merkaptopropionat 50448-95-8 256-589-1 HSCH2CH2C (O) OCH2CH (C2H5) (CH2) 3CH3
2-(Etiltio)etanol 110-77-0 203-802-0 CH3CH2SCH2CH2OH
2-Hidroksetil-n-Oktil Sülfür
2-Merkaptoetanol 60-24-2 200-464-6 HSCH2CH2OH
3-Merkapto-1-Propanol 19721-22-3 - HSCH2CH2CH2OH
Metil-3-Merkaptopropionat 2935-90-2 220-912-4 HSCH2CH2C (O) OCH3
Sodyum Metil Merkaptid 5188-07-8 225-969-9 Na SCH3
Sülfolan (Tetrahidrotiofen-1,1- 126-33-0 204-783-1 C4H8O2S
Sülfolen (2,5-Dihidrotiyofen-1,1-Dioksit) 77-79-2 201-059-7 C4H6O2S


ATAMAN KİMYASALLARININ SÜLFİTLERİ, BOZUKLUKLARI VE POLİSÜLFİTLERİ:
SÜLFİDASYON & KOKULAMAYA KARŞI (KÜÇÜKLEME) UYGULAMALARI

Dietil Sülfür 352-93-2 206-526-9 C4H10S
Dimetil Disülfür 624-92-0 210-871-0 CH3SSCH3
Dimetil Sülfür 75-18-3 200-846-2 C2H6S 62.14 854 37
Di-tert-Butil Polisülfür (TBPS 454) 68937-96-2 273-103-3 (CH3) 3CS4C (CH3) 3
Di-tert-Dodesil Polisülfit (TDPS 320) 68425-15-0 270-335-7 (tert-C12H25)S3(tert-C12H25)
Di-tert-Dodesil Polisülfür (TDPS 532) 68425-15-0 270-335-7 (tert-C12H25) S5 (tert-C12H25)
Di-tert-Nonil Polisülfid (TNPS 537) 68425-16-1 270-336-2 (tert-C9H19)S5(tert-C9H19)


Akut oral toksisite
t-Bütil Merkaptan: LD50: 4,729 mg / kg

Tür: Sıçan
Cinsiyet erkek
Akut inhalasyon toksisitesi
t-Bütil Merkaptan: LC50: 98,3 mg / l
Maruz kalma süresi: 4 saat
Tür: Sıçan
Cinsiyet: erkek ve dişi
Test atmosferi: buhar
Yöntem: OECD Test Yönergesi 403
LC50: 81,9 mg / l
Maruz kalma süresi: 4 h

Tür: Sıçan
Cinsiyet erkek
Test atmosferi: buhar
Yöntem: OECD Test Yönergesi 403
LC50: 60,9 mg / l
Maruz kalma süresi: 4 saat
Türler: Fare
Cinsiyet erkek
Test atmosferi: buhar
Yöntem: OECD Test Yönergesi 403

Cilt tahrişi
t-Bütil Merkaptan: Deri tahrişi yok
Göz tahrişi
t-Butyl Mercaptan: hafif tahriş. Verilen bilgiler elde edilen verilere dayanmaktadır
benzer maddelerden.

Hassaslaştırma
t-Butyl Merkaptan : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
Tekrarlanan doz toksisitesi
t-Bütil Merkaptan: Tür: Sıçan, Erkek ve dişi
Cinsiyet: Erkek ve dişi

Açıklama
Genel açıklama
2-Metil-2-propanthiol, 3-izotiyazolonlarla halka açma nükleofilik reaksiyonuna uğrar ve reaksiyon kinetiği çalışmaları, reaksiyonun tiyolde ikinci, genel olarak üçüncü derece olduğunu ileri sürdü [3].

Uygulama
2-metil-2-propantiyol, 2-metil-2-propantiyolün Mo(110) üzerinde sıcaklık programlı reaksiyon, yüksek çözünürlüklü elektron enerji kaybı ve X-ışını fotoelektron spektroskopileri kullanılarak reaksiyonunda kullanıldı[1]. Viniliden klorür ve metil akrilatın geri dönüşümlü ekleme-parçalanma zincir-transfer kopolimerizasyonu için zincir transfer ajanlarının sentezinde kullanıldı[2].

tert-Bütil merkaptan

Ajan adı
tert-Bütil merkaptan

Alternatif isim
2-Metil-2-propanthiol

CAS numarası
75-66-1

Formül
C4-H10-S

Ana Kategori
Diğer sınıflar
tert-Bütil merkaptan formülü grafik gösterimi

Eş anlamlı
2-Metil-2-propantiyol; 1,1-Dimetiletantiyol; 2-İzobutanethiol; 2-Propanthiol, 2-metil-; t-Bütilmerkaptan; tert-Butanethiol; t-Bütil merkaptan; tert-Butylmercaptan; tert-Butiltiol; üçüncül-Bütil merkaptan; [ChemIDplus] UN2347

Kategori
Tiyoller

Açıklama
Güçlü bir kokuşmuş kokuya sahip sıvı; [Merck Index] Hoş olmayan bir kokuya sahip berrak renksiz sıvı; [MSDSonline]

Kaynaklar / Kullanımlar
Doğal gaz, kimyasal bir ara ürün ve bakteriyel bir besin için koku verici olarak kullanılır; [HSDB]

Yorumlar
Göz ve solunum yolunu tahriş edicidir; Yüksek konsantrasyonların solunması CNS depresyonuna neden olabilir; [ICSC] Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalara göre hafif cilt ve göz tahrişine neden olabilir; Yüksek konsantrasyonların solunması CNS depresyonuna neden olabilir; [CHEMINFO] Tahriş edici; Ciddi göz yaralanmasına neden olabilir; [MSDSonline] Bkz. "THIOLS".


1,1-Dimetiletantiyol
200-890-2 [EINECS]
2-Metil-2-propanetiol [ACD / IUPAC Adı]
2-Metil-2-propanetiol [Fransızca] [ACD/IUPAC Adı]
2-Metil-2-propantiyol [Almanca] [ACD / IUPAC Adı]
2-Metilpropan-2-tiyol
2-Propanetiol, 2-metil- [ACD/Dizin Adı]
505947
75-66-1 [RN]
MFCD00004857
propan-2-tiol, 2-metil-
TBM
t-Bütil merkaptan
t-Butilmerkaptan
t-bütiltiyol
tert.-Bütanetiol
TERT-BUTANETİOL
tert-Bütil Merkaptan
tert-butil tiyol
tert-bütilmerkaptan
Tert-Butiltiyol [Wiki]
üçüncül-Bütil merkaptan
TZ7660000
[75-66-1]
15800-78-9 [RN]
16528-55-5 [RN]
2-İZOBUTANETİOL
2-METİL-2-PROPANETİL | 2-METİLPROPAN-2-TİYOL
2-Metil-2-propiltiol
3374-16-1 [RN]
4-01-00-01634 (Beilstein El Kitabı Referansı) [Beilstein]
99224-24-5 [RN]
EINECS 200-890-2
ETİLTİYO, 1,1-DİMETİL-
hidrojen tert-butilsülfanid
tert-Bütil hidrosülfür
tert-C4H9SH


Butil merkaptan, tert-
2-metilpropan-2-tiol, tert-butanethiol, 2-metil-2-propan thiol, tert-butylthiol, 1,1-dimethylethanethiol, 2-isobutantiol, t-butyl merkaptan, tert-butyl hydrosulfide, 2-methyl-2 -propil tiyol, 2-metilpropan-2-tiyol, TBM, t-BuSH

KULLANIMLAR / FORMLAR / KAYNAKLAR
KULLANIMI
TERT-BUTYL MERCAPTAN, doğal gazda kimyasal ara madde ve koku verici olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, kokusunun yoğunluğu ile havadaki konsantrasyonu arasında basit bir ilişki yoktur (Blanchard, 1976).
T-butil merkaptan için çok az toksikolojik bilgi mevcuttur. Genel olarak, tioller kimyasal olarak reaktiftir ve enzimleri inaktive edebilir. Deney hayvanlarında yapılan akut maruziyet çalışmalarında, t-butil merkaptan, propil merkaptandan (RTECS) daha az toksikti.
T-butil merkaptanın en büyük tehlikesi tutuşabilirliği olabilir. TERT-BUTYL MERCAPTAN, seviyeler mevcut oksijen konsantrasyonlarını düşürürse basit bir boğucu madde olarak da hareket edebilir.

FORMLAR
2-METHYL-2-PROPANETHIOL olarak da adlandırılan TERT-BUTYL MERCAPTAN, renksiz, ALEVLENEBİLİR bir sıvıdır ve son derece nahoş, ağır kokarca benzeri bir kokuya (HSDB) sahiptir.
TERT-BUTYL MERCAPTAN suda biraz çözünür ve alkol, eter ve sıvı hidrojen sülfür (HSDB) içinde çözünür.

KAYNAKLAR
"t-Bütil merkaptan, izobütilen ve hidrojen sülfürün asit katalizörlerinin varlığında reaksiyonu ile üretilir" (HSDB, 2003).

t-Bütil merkaptanın üretimi ve ardından doğal gazda koku verici olarak, ara madde olarak ve bakteriyel bir besin maddesi olarak kullanılması, çeşitli atık akışları yoluyla çevreye salınmasına neden olabilir.
Atmosfere salınırsa, t-butil merkaptan, 25 ° C'de 181 mm Hg buhar basıncına dayalı olarak ortam atmosferinde esas olarak buhar fazında bulunacaktır.
Buhar fazında, t-bütil merkaptan, çevresel hız sabitlerinden belirlenen yarı ömürleri 11.0 ila 13.3 saat olan hidroksil radikalleri ile hızla reaksiyona girer.
350 kişilik tahmini bir Koç, bu bileşiğin toprakta orta derecede hareketliliğe sahip olacağını öne sürüyor; natural gas plus t-butyl mercaptan passed through a montmorillonite clay gave 85% of the influent odorant in the effluent within the first 100 standard cubic feet of gas.
t-Butyl mercaptan should volatilize from dry soil surfaces based on its vapor pressure. 
Given an estimated Henry's Law constant of 6.11X10-3 atm-cu m/mole t-butyl mercaptan should volatilize from moist soil surfaces. 
In water, based on this Henry's Law constant, t-butyl mercaptan is expected to rapidly volatilize from water surfaces; volatilization half-lives from a model river and model lake were calculated as 2.9 hours and 3.8 days, respectively. 
This compound is not expected to bioconcentrate in aquatic organisms based on an estimated BCF value of 25. 
Exposure to t-butyl mercaptan may occur occupationally during its production or during its use as a natural gas odorant. Section XII. 


Similar Items: note
allyl mercaptan
amyl mercaptan
isoamyl mercaptan
sec-amyl mercaptan
tert-amyl mercaptan
benzyl mercaptan
buchu mercaptan
butyl mercaptan
isobutyl mercaptan
cetyl mercaptan
cyclohexyl mercaptan
cyclopentyl mercaptan
decyl mercaptan
dodecyl mercaptan
2-ethyl hexyl mercaptan
ethyl mercaptan
ethylene mercaptan
furfuryl mercaptan
grapefruit mercaptan
heptyl mercaptan
hexyl mercaptan
methyl mercaptan
2-naphthyl mercaptan
nonyl mercaptan
octyl mercaptan
peach mercaptan
1-phenethyl mercaptan
2-phenethyl mercaptan
phenyl mercaptan
prenyl mercaptan
propyl mercaptan
isopropyl mercaptan
2-thienyl mercaptan
3-thienyl mercaptan
tridecyl mercaptan
undecyl mercaptan


Ecological Information Ecotoxicity 


Tert-Butyl Mercaptan= TBM = tert-Butylthiol= 2-methylpropane-2-thiol = t-Butyl Mercaptan = t-Butylthiol = 2-Propanethiol, 2-methyl- = t-Butylmercaptan
Other names: tert-Butanethiol; tert-Butylmercaptan; tert-Butylthiol; 1,1-Dimethylethanethiol; 2-Isobutanethiol; 2-Methyl-2-propanethiol; tert-C4H9SH; t-Butyl mercaptan; tert-Butyl hydrosulfide; 2-Methyl-2-propylthiol; tertiary-Butyl mercaptan; 2-methylpropane-2-thiol


Tertiary butyl mercaptan (TBM) belongs to the alkyl mercaptan family and possesses a characteristic odor.


EC / List no.: 200-890-2
CAS no.: 75-66-1
Mol. formula: C4H10S

2-methylpropane-2-thiol
2-Propanethiol, 2-methyl-
CAS names: 2-Propanethiol, 2-methyl-

IUPAC names: 
2-methylpropane-2-thiol
2-Propanethiol, 2-methyl
tert-Butyl Mercaptan
Tertiobutylmercaptan

BUTANETHIOL
1-BUTANETHIOL
BUTYL MERCAPTAN
1-BUTYL MERCAPTAN
BUTYLTHIOL
1-MERCAPTOBUTANE
N-BUTANETHIOL
N-BUTYL MERCAPTAN
N-BUTYL THIOALCOHOL
N-BUTYLTHIOL
THIOBUTYL ALCOHOL

The tertio-butyl mercaptan (TBM) is a key raw material for agrochemical synthesis.
TBM is also a raw material used in gas odorant blends.

Tertiary butyl mercaptan (TBM) is a malodorant that is added to natural gas in small quantities to aid in its detection


Tert-Butyl Mercaptan (TBM), also known as 2-methylpropane-2-thiol, 2-methyl-2-propanethiol, tert-butyl mercaptan (TBM), and t-BuSH, is an organosulfur compound with the formula (CH3)3CSH
Tert-Butyl Mercaptan is a component in several Gas Odorants for use in odorizing natural gas so that leaks can be detected by smell before explosive levels are reached. 
Tert-Butyl Mercaptan is also used as a chemical intermediate for synthesis of agrichemicals and other chemical substances.

tert-Butylthiol, also known as 2-methylpropane-2-thiol, 2-methyl-2-propanethiol, tert-butyl mercaptan (TBM), and t-BuSH, is an organosulfur compound with the formula (CH3)3CSH. 
This thiol is used as an odorant for natural gas, which is otherwise odorless.

Tert-Butyl mercaptan (2-methyl-2-propanethiol, CAS # 75-66-1) is a highly odorous material, with an odor threshold of < 1ppb. 

Tert-Butyl mercaptan is a component in several Scentinel Gas Odorants for use in odorizing natural gas so that leaks can be detected by smell before explosive levels are reached. It is also used as a chemical intermediate for synthesis of agrichemicals and other chemical substances.

Use: The tertio-butyl mercaptan (TBM) is a key raw material for agrochemical synthesis. TBM is also a raw material used in gas odorant blends.

Synonyms:
tert-    butane thiol
tert-    butanethiol
tert-    butyl thiol
tert-    butylmercaptan
tert-    butylthiol
1,1-    dimethylethanethiol
2-    methyl propane-2-thiol
2-    methyl-2-propane thiol
2-    methyl-2-propanethiol
2-    methyl-2-propanthiol
2-    methylpropane-2-thiol
     propane-2-thiol, 2-methyl-
2-    propanethiol, 2-methyl-


Applications
Agrochemicals
Chemical Intermediate
Gas Odorant
Other Chemicals

Preferred IUPAC name: 2-Methylpropane-2-thiol

Other names
t-BuSH
2-Methylpropane-2-thiol
2-Methyl-2-propanethiol
tert-Butyl mercaptan


2-Methyl-2-propanethiol
tert-Butyl mercaptan
75-66-1
2-Methylpropane-2-thiol
tert-Butylthiol
tert-Butanethiol
2-Propanethiol, 2-methyl-
T-BUTYL MERCAPTAN
tert-Butylmercaptan
t-Butylmercaptan
2-Isobutanethiol
tertiary-Butyl mercaptan
1,1-Dimethylethanethiol
tert-butyl thiol
UNII-489PW92WIV
2-methyl-propane-2-thiol
489PW92WIV
2-Methyl-2-propanethiol, 99%
TBM
t-BuSH
99224-24-5
HSDB 1611
EINECS 200-890-2
BRN 0505947
tertbutanethiol
t-butanethiol
terbutyl mercaptan
tBuSH
tert.-butylmercaptan
tert-C4H9SH
tert. butyl mercaptan
tert.-butyl mercaptan
HS-t-Bu
tert-Butyl hydrosulfide
2-methyl-2propanethiol
2-methylpropan-2-thiol
2-Methyl-2-propylthiol


CAS Number: 75-66-1 

Properties
Chemical formula: C4H10S
Molar mass: 90.18 g·mol−1
Appearance: Colorless, clear liquid
Density:0.8 g/mL
Melting point: −0.50 °C (31.10 °F; 272.65 K)
Boiling point: 62 to 65 °C (144 to 149 °F; 335 to 338 K)

Preparation of Tert-Butyl Mercaptan
At least one publication has listed tert-butylthiol as a very minor component of cooked potatoes, but because the tert-butyl moiety is very rare in natural products, other sources doubt the existence of natural sources of the compound. 
It was first prepared in 1890 by Leonard Dobbin by the reaction of zinc sulfide and t-butyl chloride.

The compound was later prepared in 1932 by the reaction of the Grignard reagent, t-BuMgCl, with sulfur to give the corresponding thiolate, followed by hydrolysis.
This preparation is shown below:

t-BuMgCl + S → t-BuSMgCl
t-BuSMgCl + H2O → t-BuSH + Mg(OH)Cl
It is currently prepared industrially by the reaction of isobutylene with hydrogen sulfide over a clay (silica alumina) catalyst


2-Methyl-2-propanethiol Chemical Properties,Uses and Production

Description
tert-Butylthiol, also known as 2-methyl propane-2-thiol, 2- methyl-2-propane thiol, tert-butyl mercaptan (TBM), and t-BuSH, is an organo sulfur compound with the formula (CH3)3CSH. This thiol may have been used as a flavoring agent, as an odorant for natural gas (which is odorless), and also in a wide range of organic reactions.

Chemical Properties
liquid with an exceedingly unpleasant smell

Uses
2-Methyl-2-propanethiol was used in reaction of 2-methyl-2-propanethiol on Mo(110) using temperature programmed reaction, high resolution electron enegy loss and X-ray photoelectron spectroscopies. It was used in the synthesis of chain-transfer agents for reversible addition-fragmentation chain-transfer copolymerization of vinylidene chloride and methyl acrylate.

Uses
Tert-Butylthiol is the main ingredient in many gas odorant blends. It is always utilized as a blend of other compounds, typically dimethyl sulfide, methyl ethyl sulfide, tetrahydrothiophene or other mercaptans (isopropyl mercaptan, sec-butyl mercaptan and/or n-butyl mercaptan, due to its rather high melting point of 273 K. These blends are used only with natural gas and not propane, as the boiling points of these blends and propane are quite different. As propane is delivered as a liquid and vaporizes to gas when being delivered to the appliance, the vapor liquid equilibrium would substantially reduce the amount of odorant blend in the vapor.
Tert - Butyl thiol has been listed on the European Food Safety Authority (FL-no: 12.174) as a flavor additive. There is no indication of what flavor or flavors it may have been used in. It has been removed from this list.

Preparation
tert-Butyl thiol likely does not occur naturally, but at least one publication has listed it as a very minor component of cooked potatoes. The compound was first prepared in 1890 by Leonard Dobbin by the reaction of zinc sulfide and t-butyl chloride.
The compound was later prepared in 1932 by the reaction of the Grignard reagent, t-BuMgCl, with sulfur to give the corresponding thiolate, followed by hydrolysis. This preparation is shown below:
t-BuMgCl + S → t-BuSMgCl
t-BuSMgCl + H2O → t-BuSH + Mg(OH)Cl
It is currently prepared industrially by the reaction of isobutylene with hydrogen sulfide over a clay (silica alumina) catalyst.

Reactions
tert-Butylthiol can react with metal alkoxides and acyl chlorides to form thiol esters, as shown in the equation :
In the reaction above, thallium (I) ethoxide converts to thallium (I) t-butyl thiolate. In the presence of diethyl ether, thallium (I) tbutylthiolate reacts with acyl chlorides to give the corresponding tertbutyl thioesters. Like other thio esters, it reverts back to tert-butylthiol by hydrolysis.
Lithium 2-methyl propane-2-thiolate can be prepared by treatment of tert-butyl thiol with lithium hydride in an aprotic solvent such as hexa methyl phosphorous triamide (HMPT). The resulting thiolate salt is a useful demethylating reagent. For example, treatment with 7- methyl guanosine gives guanosine. Other N-methylated nucleosides in tRNA are not demethylated by this reagent .

Hazard
Flammable, dangerous fire risk. Very toxic.

Safety Profile
Moderately toxic by intraperitoneal route. Mildly toxic by ingestion. An eye irritant. A very dangerous fire hazard when exposed to heat or flame. Can react vigorously with oxidizing materials. To fight fire, use alcohol foam, dry chemical, mist, fog. When heated to decomposition or on contact with acid or acid fumes it emits highly toxic fumes of SOx.

Safety
Even in well ventilated areas, extreme caution must be made when handling tert-butylthiol as it is a highly odorous chemical with an odor threshold of < 0.33 ppb. Extreme caution is not due to toxicity, but due to the significant odor and concerns that this odor would cause to the many individuals that might be exposed. The PEL for thiols of most types is 500 ppb, primarily due to reaction of nausea at levels of 2–3 ppm. The LC50 of tert-butylthiol is much, much higher.
Purification Methods
Dry the thiol for several days over CaO, then distil it from CaO. Purify it as for 2-methylpropane-1-thiol above. [Beilstein 1 H 383, 1 II 416, 1 III 1589, 1 IV 1634.]

Metal complexes
The anion derived from tert – butyl thiol forms complexes with various metals. One example is tetra kis (tert-butyl thiolato ) molybdenum (IV), Mo(t-BuS)4. This complex was prepared by treating MoCl4 with t-BuSLi :
Mo Cl4 + 4t-Bu S Li → Mo (t-BuS)4 + 4LiCl
Mo(t-BuS)4 is a dark red diamagnetic complex that is sensitive to air and moisture. The molybdenum center has a distorted tetra hedral coordination to four sulfur atoms, with overall D2 symmetry.
2-Methyl-2-propanethiol Preparation Products And Raw materials

Raw materials
Hydrogen Sulfide Tebutanol ISOBUTYLENE Hydrogen


Reactions
tert-Butylthiol can react with metal alkoxides and acyl chlorides to form thiol esters, as shown in the equation:

Reaction of tert-butylthiol with an acyl chloride.
Reaction of tert-butylthiol with an acyl chloride.
In the reaction above, thallium(I) ethoxide converts to thallium(I) t-butylthiolate. 
In the presence of diethyl ether, thallium(I) t-butylthiolate reacts with acyl chlorides to give the corresponding tert-butyl thioesters.
Like other thioesters, it reverts to tert-butylthiol by hydrolysis.

Lithium 2-methylpropane-2-thiolate can be prepared by treatment of tert-butylthiol with lithium hydride in an aprotic solvent such as hexamethylphosphoramide (HMPA). 
The resulting thiolate salt is a useful demethylating reagent. 
For example, treatment with 7-methylguanosine gives guanosine. 
Other N-methylated nucleosides in tRNA are not demethylated by this reagent.

Lithium 2-methylpropane-2-thiolate reaction with 7-methylguanosine.
Metal complexes
The anion derived from tert-butylthiol forms complexes with various metals.One example is tetrakis(tert-butylthiolato)molybdenum(IV), Mo(t-BuS)4. 
This complex was prepared by treating MoCl4 with t-BuSLi:[9]

MoCl4 + 4 t-BuSLi → Mo(t-BuS)4 + 4 LiCl
Mo(t-BuS)4 is a dark red diamagnetic complex that is sensitive to air and moisture. 
The molybdenum center has a distorted tetrahedral coordination to four sulfur atoms, with overall D2 symmetry.

Mo(t-BuS)4
Safety
Even in well ventilated areas, extreme caution must be made when handling tert-butylthiol as it is a highly odorous chemical with an odor threshold of <0.33 ppb.
Extreme caution is not due to toxicity, but due to the significant odor and the concern this odor could cause to individuals that might be exposed. 
The PEL for thiols of most types is 500 ppb[citation needed], primarily due to reaction of nausea at levels of 2–3 ppm.

Commercial use
tert-Butylthiol is the main ingredient in many gas odorant blends. 
tert-Butylthiol is always utilized as a blend of other compounds, typically dimethyl sulfide, methyl ethyl sulfide, tetrahydrothiophene or other mercaptans such as isopropyl mercaptan, sec-butyl mercaptan and/or n-butyl mercaptan, due to its rather high melting point of −0.5 °C (31.1 °F). 
These blends are used only with natural gas and not propane, as the boiling points of these blends and propane are quite different. 
Because propane is delivered as a liquid and vaporizes to gas when it is delivered to the appliance, the vapor liquid equilibrium would substantially reduce the amount of odorant blend in the vapor.

tert-Butylthiol has been listed on the European Food Safety Authority (FL-no: 12.174) as a flavor additive. 
There is no indication of what flavor(s) it may have been used in. 
tert-Butylthiol has been removed from this list.

See also
Butanethiol (butyl mercaptan)
Ethanethiol (ethyl mercaptan)

● Chemical Intermediate
● Odorant


PRODUCT: t-Butyl mercaptan


CAS #: 75-66-1

SYNONYM: 2-Methyl-2-Propanethiol; 2-Methyl-2-Propylthiol; 2-Propanethiol, 2-methyl-; tert-Butanethiol; tert-Butylthiol; 1,1-Dimethylethanethiol; 2-Isobutanethiol; tert-C4H9SH; t-Butyl mercaptan; tert-Butyl hydrosulfide; tertiary-Butyl mercaptan; 2-methylpropane-2-thiol;1,1-Dimethylethanethiol; 2-Isobutanethiol; 2-Methyl-2-propanethiol; 2-Propanethiol, 2-methyl-; 4-01-00-01634 (Beilstein Handbook Reference); BRN 0505947; EC 200-890-2; EINECS 200-890-2; HSDB 1611; t-Butylmercaptan; tert-Butanethiol; tert-Butyl mercaptan; tert-Butylmercaptan; tert-Butylthiol; tertiary-Butyl mercaptan; UNII-489PW92WIV; 2-Methylpropane-2-thiol; 2-Propanethiol, 2-methyl-; Superlist Names 2-Methyl-2-propanethiol; 2-Propanethiol, 2-methyl-;;t-Butyl mercaptan;t-Butanethiol; 2-Methyl-2-propanethiol

t-Butyl mercaptan uses and applications include: Odorant to permit detection of gas leaks; intermediate; bacterial nutrient


Tert-Butyl Mercaptan (TBM) is used as an odorant for natural gas, which is otherwise odorless. 
It may also have been used as a flavoring agent. 
TBM detector is can help you to know TBM concentration exactly with fast response and high precision and it can used in different environment.


t-butyl mercaptan (TBM): a sulfur odorant


Natural Gas Odorant: Tert-butyl mercaptan (TBM)
Tert-butyl mercaptan is one of the most commonly used odorants due to its high oxidation resistance, good soil penetration and recognized odor. 
Tert-butyl mercaptan generally cannot be used as a standalone odorant due to its high freezing point and so is most often found in blends.


The detection of natural gas leakage has long been a concern to the natural gas industry, but never more so than today. 
Increased public awareness of safety and huge increases in the cost of product liability litigation has resulted in a greater focus on gas odorization. 
While it must be recognized that no odorant will be 100% effective in warning of the presence of natural gas, basic knowledge about the properties and characteristics of odorants used for natural gas and an understanding about some of the potential problems in the odorization of such gas can be extremely helpful for those involved in the gas odorization process. 


Description: tert-Butylthiol, also known as 2-methyl propane-2-thiol, 2- methyl-2-propane thiol, tert-butyl mercaptan (TBM), and t-BuSH, is an organo sulfur compound with the formula (CH3)3CSH. This thiol may have been used as a flavoring agent, as an odorant for natural gas (which is odorless), and also in a wide range of organic reactions.
Chemical Properties: liquid with an exceedingly unpleasant smell
Uses: 2-Methyl-2-propanethiol was used in reaction of 2-methyl-2-propanethiol on Mo(110) using temperature programmed reaction, high resolution electron enegy loss and X-ray photoelectron spectroscopies. It was used in the synthesis of chain-transfer agents for reversible addition-fragmentation chain-transfer copolymerization of vinylidene chloride and methyl acrylate.
Uses: Tert-Butylthiol is the main ingredient in many gas odorant blends. 
It is always utilized as a blend of other compounds, typically dimethyl sulfide, methyl ethyl sulfide, tetrahydrothiophene or other mercaptans (isopropyl mercaptan, sec-butyl mercaptan and/or n-butyl mercaptan, due to its rather high melting point of 273 K. 
These blends are used only with natural gas and not propane, as the boiling points of these blends and propane are quite different. 
As propane is delivered as a liquid and vaporizes to gas when being delivered to the appliance, the vapor liquid equilibrium would substantially reduce the amount of odorant blend in the vapor.
Tert - Butyl thiol has been listed on the European Food Safety Authority (FL-no: 12.174) as a flavor additive. 
There is no indication of what flavor or flavors it may have been used in. It has been removed from this list.
Preparation: tert-Butyl thiol likely does not occur naturally, but at least one publication has listed it as a very minor component of cooked potatoes. 
The compound was first prepared in 1890 by Leonard Dobbin by the reaction of zinc sulfide and t-butyl chloride.
The compound was later prepared in 1932 by the reaction of the Grignard reagent, t-BuMgCl, with sulfur to give the corresponding thiolate, followed by hydrolysis. 
This preparation is shown below:
t-BuMgCl + S → t-BuSMgCl
t-BuSMgCl + H2O → t-BuSH + Mg(OH)Cl
It is currently prepared industrially by the reaction of isobutylene with hydrogen sulfide over a clay (silica alumina) catalyst.

Reactions: tert-Butylthiol can react with metal alkoxides and acyl chlorides to form thiol esters, as shown in the equation :
In the reaction above, thallium (I) ethoxide converts to thallium (I) t-butyl thiolate. 
In the presence of diethyl ether, thallium (I) tbutylthiolate reacts with acyl chlorides to give the corresponding tertbutyl thioesters. 
Like other thio esters, it reverts back to tert-butylthiol by hydrolysis.
Lithium 2-methyl propane-2-thiolate can be prepared by treatment of tert-butyl thiol with lithium hydride in an aprotic solvent such as hexa methyl phosphorous triamide (HMPT). The resulting thiolate salt is a useful demethylating reagent. For example, treatment with 7- methyl guanosine gives guanosine. Other N-methylated nucleosides in tRNA are not demethylated by this reagent .
Hazard: Flammable, dangerous fire risk. Very toxic.

Safety Profile:Moderately toxic by intraperitoneal route. Mildly toxic by ingestion. An eye irritant. A very dangerous fire hazard when exposed to heat or flame. Can react vigorously with oxidizing materials. To fight fire, use alcohol foam, dry chemical, mist, fog. When heated to decomposition or on contact with acid or acid fumes it emits highly toxic fumes of SOx.
Safety    Even in well ventilated areas, extreme caution must be made when handling tert-butylthiol as it is a highly odorous chemical with an odor threshold of < 0.33 ppb. Extreme caution is not due to toxicity, but due to the significant odor and concerns that this odor would cause to the many individuals that might be exposed. The PEL for thiols of most types is 500 ppb, primarily due to reaction of nausea at levels of 2–3 ppm. The LC50 of tert-butylthiol is much, much higher.
Purification Methods: Dry the thiol for several days over CaO, then distil it from CaO. 
Purify it as for 2-methylpropane-1-thiol above. [Beilstein 1 H 383, 1 II 416, 1 III 1589, 1 IV 1634.]
Metal complexes    The anion derived from tert – butyl thiol forms complexes with various metals. 
One example is tetra kis (tert-butyl thiolato ) molybdenum (IV), Mo(t-BuS)4. This complex was prepared by treating MoCl4 with t-BuSLi :
Mo Cl4 + 4t-Bu S Li → Mo (t-BuS)4 + 4LiCl
Mo(t-BuS)4 is a dark red diamagnetic complex that is sensitive to air and moisture. The molybdenum center has a distorted tetra hedral coordination to four sulfur atoms, with overall D2 symmetry.

ODORANT COMPONENTS 
Since natural gas odorants are virtually all blends of two or more components, we must first gain some knowledge of the components used. 
These components are divided into three general groups: 

Mercaptans 
Alkyl Sulfides 
Cyclic Sulfides 


Mercaptans 

• Tertiary Butyl Mercaptan (TBM) 
Leading component used in natural gas odorants 
Most resistance to oxidation of the mercaptans 
Best in soil penetrability of the mercaptans 
Low odor threshold “Gassy” odor 
High freeze point (34°F) 
Usual concentration - 75-80% of the total blend


SOIL PENETRATION:
This has been known and discussed more widely than any other potential problem concerning the odorization of natural gas. 
It is associated with the passage of escaped natural gas through soil. 
Depending upon the facts and circumstances surrounding the escape of natural gas (i.e. rate of leak, amount of soil through which the gas must pass, etc.), certain types of soil — clay being the worst — can remove some or all of any odorant from the natural gas for a period of time. 
Tertiary Butyl Mercaptan (TBM) is considered the best of the mercaptans in soil penetration.


MASKING/SCRUBBING/CONTAMINATION:
These potential problems are associated with “wet” natural gas or gas containing high amounts of C4+Hydrocarbons. 
These Hydrocarbons can “mask” or cover up the odorant in the gas stream. 
They also tend to gather in low areas of the pipeline and “scrub out” or remove the odorant as the gas flows through the liquid.
Another problem is hydrocarbon contamination of the odorant in by-pass vaporization type odorizers. 
The obvious solution is to remove the liquids at the processing plant, however this is not always possible. 
Therefore either higher rates of an all mercaptan blend containing Tertiary Butyl Mercaptan as the major component or addition of difficult to mask odorants such as Secondary Butyl Mercaptan or etrahydrothiophene should be attempted

2-Methyl-2-propanethiol
tert-Butyl mercaptan
75-66-1
2-Methylpropane-2-thiol
tert-Butylthiol
tert-Butanethiol
2-Propanethiol, 2-methyl-
T-BUTYL MERCAPTAN
tert-Butylmercaptan
t-Butylmercaptan
2-Isobutanethiol
tertiary-Butyl mercaptan
1,1-Dimethylethanethiol
tert-butyl thiol
UNII-489PW92WIV
2-methyl-propane-2-thiol
489PW92WIV
2-Methyl-2-propanethiol, 99%
TBM
t-BuSH
99224-24-5
HSDB 1611
EINECS 200-890-2
BRN 0505947
tertbutanethiol
t-butanethiol
terbutyl mercaptan
tBuSH
tert.-butylmercaptan
tert-C4H9SH
tert. butyl mercaptan
tert.-butyl mercaptan
HS-t-Bu
tert-Butyl hydrosulfide
2-methyl-2propanethiol
2-methylpropan-2-thiol
2-Methyl-2-propylthiol
3374-16-1
DSSTox_CID_6418
EC 200-890-2
DSSTox_RID_78108
DSSTox_GSID_26418
4-01-00-01634 (Beilstein Handbook Reference)
CHEMBL3182458
DTXSID0026418
AMY28695
ZINC4706566
Tox21_200874
2-$l^{1}-sulfanyl-2-methylpropane
MFCD00004857
NSC229569
STL264247
2-METHYL-2-PROPANE-D9-THIOL
AKOS000121277
MCULE-6147507012
NSC-229569
CAS-75-66-1
NCGC00248858-01
NCGC00258428-01
DB-000158
FT-0612928
M0405
X7332
Q973473
W-109267
F0001-1902
16528-55-5


Applications
Odorants are added artificially to natural gas to allow for human leak detection. Local distribution companies (LDCs) employ numerous “sniffers” who judge odorant level in the natural gas product, while generating data from field reports, customer input, and modeling programs.

However, interstate pipelines span hundreds of miles that cross through various territories. 
Dispatching “sniffers” across vast distances is both time-consuming and costly. 
While “sniff testing” complies and satisfies the minimum criteria set forth in CFR, Title 49, Part 192.625, an on-line process analyzer would provide the same testing functionality with much richer quantitative data (one example: continuous trend data as opposed to discrete data points).

On-line odorant analysis allows the transmission companies to schedule the minimum required visits to perform sniffing, and optimize their odorant distribution system in real-time. 
Secondary benefits allow them to optimize their pipeline performance by studying lag times, odorizer performance, fading effects, and other odorant issues.

The OMA measures various odorants including:

methanethiol | methyl mercaptan 
ethanethiol | ethyl mercaptan
tetrahydrothiophene | THT
tert-butylthiol | tert-butyl mercaptan 


OTHER MERCAPTANS OF ATAMAN CHEMICALS THAT MIGHT BE OF INTEREST :
Our Mercaptans are used in diverse applications, ranging from agricultural supplements to polymerization modifiers.

n-Butyl Mercaptan 109-79-5 203-705-3 CH3(CH2)2CH2SH 
sec-Butyl Mercaptan 513-53-1 208-165-2 CH3CH2CH(SH)CH3 
tert-Butyl Mercaptan 75-66-1 200-890-2 (CH3)3CSH 
Cyclohexyl Mercaptan 1569-69-3 216-378-7 C6H11SH 
n-Decyl Mercaptan 143-10-2 205-584-2 CH3(CH2)8CH2SH 
Dipentene Dimercaptan 4802-20-4 225-363-4 C10H18(SH)2 2
n-Dodecyl Mercaptan 112-55-0 203-914-1 CH3(CH2)10CH2SH 
tert-Dodecyl Mercaptan 25103-58-6 246-619-1 (tert-C12H25)SH 
Ethyl Mercaptan 75-08-1 200-837-3 CH3CH2SH 
n-Hexyl Mercaptan 111-31-9 203-857-0 CH3(CH2)4CH2SH 
Isobutyl Mercaptan 513-44-0 208-162-6 (CH3)2CHCH2SH 
Isopropyl Mercaptan 75-33-2 200-861-4 (CH3)2CHSH 
tert-Nonyl Mercaptan 25360-10-5 246-896-9 (tert-C9H19)SH 
n-Octyl Mercaptan 111-88-6 203-918-1 CH3(CH2)6CH2SH 
n-Propyl Mercaptan

SPECIALTY ORGANOSULFUR COMPOUNDS OF ATAMAN CHEMICALS: 
Di-(2-Hydroxethyl) Disulfide 1892-29-1 217-576-6 HOCH2CH2SSCH2CH2OH 
Dimethyl-3,3’-Thiodipropionate 4131-74-2 223-948-9 CH3OC(O)CH2CH2SCH2CH2C(O)OCH3 
2-Ethylhexyl-3-Mercaptopropionate 50448-95-8 256-589-1 HSCH2CH2C(O)OCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3 
2-(Ethylthio)ethanol 110-77-0 203-802-0 CH3CH2SCH2CH2OH 
2-Hydroxethyl-n-Octyl Sulfide
2-Mercaptoethanol 60-24-2 200-464-6 HSCH2CH2OH 
3-Mercapto-1-Propanol 19721-22-3 - HSCH2CH2CH2OH 
Methyl-3-Mercaptopropionate 2935-90-2 220-912-4 HSCH2CH2C(O)OCH3 
Sodium Methyl Mercaptide 5188-07-8 225-969-9 Na SCH3 
Sulfolane(Tetrahydrothiophene-1,1- 126-33-0 204-783-1 C4H8O2S 
Sulfolene (2,5-Dihydrothiophene-1,1-Dioxide) 77-79-2 201-059-7 C4H6O2S 


SULFIDES, DISULFIDES & POLYSULFIDES OF ATAMAN CHEMICALS :
SULFIDATION & ANTI COKING (SPIKING) APPLICATIONS

Diethyl Sulfide 352-93-2 206-526-9 C4H10S 
Dimethyl Disulfide 624-92-0 210-871-0 CH3SSCH3 
Dimethyl Sulfide 75-18-3 200-846-2 C2H6S 62.14 854 37 
Di-tert-Butyl Polysulfide (TBPS 454) 68937-96-2 273-103-3 (CH3)3CS4C(CH3)3
Di-tert-Dodecyl Polysulfide (TDPS 320) 68425-15-0 270-335-7 (tert-C12H25)S3(tert-C12H25)
Di-tert-Dodecyl Polysulfide (TDPS 532) 68425-15-0 270-335-7 (tert-C12H25)S5(tert-C12H25)
Di-tert-Nonyl Polysulfide (TNPS 537) 68425-16-1 270-336-2 (tert-C9H19)S5(tert-C9H19)


Acute oral toxicity
t-Butyl Mercaptan : LD50: 4,729 mg/kg

Species: Rat
Sex: male
Acute inhalation toxicity
t-Butyl Mercaptan : LC50: 98.3 mg/l
Exposure time: 4 h
Species: Rat
Sex: male and female
Test atmosphere: vapor
Method: OECD Test Guideline 403
LC50: 81.9 mg/l
Exposure time: 4 h

Species: Rat
Sex: male
Test atmosphere: vapor
Method: OECD Test Guideline 403
LC50: 60.9 mg/l
Exposure time: 4 h
Species: Mouse
Sex: male
Test atmosphere: vapor
Method: OECD Test Guideline 403

Skin irritation
t-Butyl Mercaptan : No skin irritation
Eye irritation
t-Butyl Mercaptan : slight irritation. Information given is based on data obtained
from similar substances.

Sensitization
t-Butyl Mercaptan : May cause sensitization by skin contact.
Repeated dose toxicity
t-Butyl Mercaptan : Species: Rat, Male and female
Sex: Male and female

Description
General description
2-Methyl-2-propanethiol undergoes ring opening nucleophilic reaction with 3-isothiazolones and reaction kinetics studies suggested reaction was second order in thiol and third order overall[3].

Application
2-Methyl-2-propanethiol was used in reaction of 2-methyl-2-propanethiol on Mo(110) using temperature programmed reaction, high resolution electron enegy loss and X-ray photoelectron spectroscopies[1]. It was used in the synthesis of chain-transfer agents for reversible addition-fragmentation chain-transfer copolymerization of vinylidene chloride and methyl acrylate[2].

tert-Butyl mercaptan

Agent Name
tert-Butyl mercaptan

Alternative Name
2-Methyl-2-propanethiol

CAS Number
75-66-1

Formula
C4-H10-S

Major Category
Other Classes
tert-Butyl mercaptan formula graphical representation

Synonyms
2-Methyl-2-propanethiol; 1,1-Dimethylethanethiol; 2-Isobutanethiol; 2-Propanethiol, 2-methyl-; t-Butylmercaptan; tert-Butanethiol; t-Butyl mercaptan; tert-Butylmercaptan; tert-Butylthiol; tertiary-Butyl mercaptan; [ChemIDplus] UN2347

Category
Thiols

Description
Liquid with a strong skunky odor; [Merck Index] Clear colorless liquid with an unpleasant odor; [MSDSonline]

Sources/Uses
Used as an odorant for natural gas, a chemical intermediate, and a bacterial nutrient; [HSDB]

Comments
An eye and respiratory tract irritant; Inhalation of high concentrations can cause CNS depression; [ICSC] May cause mild skin and eye irritation, based on animal studies; Inhalation of high concentrations can cause CNS depression; [CHEMINFO] An irritant; May cause serious eye injury; [MSDSonline] See "THIOLS."


1,1-Dimethylethanethiol
200-890-2 [EINECS]
2-Methyl-2-propanethiol [ACD/IUPAC Name]
2-Méthyl-2-propanethiol [French] [ACD/IUPAC Name]
2-Methyl-2-propanthiol [German] [ACD/IUPAC Name]
2-Methylpropane-2-thiol
2-Propanethiol, 2-methyl- [ACD/Index Name]
505947
75-66-1 [RN]
MFCD00004857
propane-2-thiol, 2-methyl-
TBM
t-Butyl mercaptan
t-Butylmercaptan
t-butylthiol
tert.-Butanethiol
TERT-BUTANETHIOL
tert-Butyl Mercaptan
tert-butyl thiol
tert-Butylmercaptan
Tert-Butylthiol [Wiki]
tertiary-Butyl mercaptan
TZ7660000
[75-66-1]
15800-78-9 [RN]
16528-55-5 [RN]
2-ISOBUTANETHIOL
2-METHYL-2-PROPANETHIOL|2-METHYLPROPANE-2-THIOL
2-Methyl-2-propylthiol
3374-16-1 [RN]
4-01-00-01634 (Beilstein Handbook Reference) [Beilstein]
99224-24-5 [RN]
EINECS 200-890-2
ETHYLTHIO, 1,1-DIMETHYL-
hydrogen tert-butylsulfanide
tert-Butyl hydrosulfide
tert-C4H9SH


Butyl mercaptan, tert-
2-methylpropane-2-thiol, tert-butanethiol, 2-methyl-2-propane thiol, tert-butylthiol, 1,1-dimethylethanethiol, 2-isobutanethiol, t-butyl mercaptan, tert-butyl hydrosulfide, 2-methyl-2-propyl thiol, 2-methylpropane-2-thiol, TBM, t-BuSH

USES/FORMS/SOURCES
USES
TERT-BUTYL MERCAPTAN is used as a chemical intermediate and odorant in natural gas. There is no simple relationship, however, between the intensity of its odor and its airborne concentration, however (Blanchard, 1976).
Little toxicological information is available for t-butyl mercaptan. In general, thiols are chemically reactive and can inactivate enzymes. In acute exposure studies in experimental animals, t-butyl mercaptan was less toxic than propyl mercaptan (RTECS).
The greatest hazard of t-butyl mercaptan may be its flammability. TERT-BUTYL MERCAPTAN can also act as a simple asphyxiant if levels reduce the concentrations of available oxygen.

FORMS
TERT-BUTYL MERCAPTAN, also called 2-METHYL-2-PROPANETHIOL, is a colorless, FLAMMABLE liquid with an extremely unpleasant, heavy skunk-like odor (HSDB). 
TERT-BUTYL MERCAPTAN is slightly soluble in water, and is soluble in alcohol, ether, and liquid hydrogen sulfide (HSDB)

SOURCES
"t-Butyl mercaptan is manufactured by the reaction of isobutylene and hydrogen sulfide in the presence of acid catalysts" (HSDB, 2003).

t-Butyl mercaptan's production and subsequent use as an odorant in natural gas, as an intermediate, and as a bacterial nutrient may result in its release to the environment through various waste streams. 
If released to the atmosphere, t-butyl mercaptan will exist mainly in the vapor phase in the ambient atmosphere based on a vapor pressure of 181 mm Hg at 25°C. 
In the vapor-phase, t-butyl mercaptan will react rapidly with hydroxyl radicals with half-lives of 11.0 to 13.3 hours determined from environmental rate constants. 
An estimated Koc of 350 suggests that this compound will have moderate mobility in soil; natural gas plus t-butyl mercaptan passed through a montmorillonite clay gave 85% of the influent odorant in the effluent within the first 100 standard cubic feet of gas. 
t-Butyl mercaptan should volatilize from dry soil surfaces based on its vapor pressure. 
Given an estimated Henry's Law constant of 6.11X10-3 atm-cu m/mole t-butyl mercaptan should volatilize from moist soil surfaces. 
In water, based on this Henry's Law constant, t-butyl mercaptan is expected to rapidly volatilize from water surfaces; volatilization half-lives from a model river and model lake were calculated as 2.9 hours and 3.8 days, respectively. 
This compound is not expected to bioconcentrate in aquatic organisms based on an estimated BCF value of 25. 
Exposure to t-butyl mercaptan may occur occupationally during its production or during its use as a natural gas odorant. Section XII. 


Similar Items: note
allyl mercaptan
amyl mercaptan
isoamyl mercaptan
sec-amyl mercaptan
tert-amyl mercaptan
benzyl mercaptan
buchu mercaptan
butyl mercaptan
isobutyl mercaptan
cetyl mercaptan
cyclohexyl mercaptan
cyclopentyl mercaptan
decyl mercaptan
dodecyl mercaptan
2-ethyl hexyl mercaptan
ethyl mercaptan
ethylene mercaptan
furfuryl mercaptan
grapefruit mercaptan
heptyl mercaptan
hexyl mercaptan
methyl mercaptan
2-naphthyl mercaptan
nonyl mercaptan
octyl mercaptan
peach mercaptan
1-phenethyl mercaptan
2-phenethyl mercaptan
phenyl mercaptan
prenyl mercaptan
propyl mercaptan
isopropyl mercaptan
2-thienyl mercaptan
3-thienyl mercaptan
tridecyl mercaptan
undecyl mercaptan


Ecological Information Ecotoxicity 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.