TETRASODYUM GLUTAMAT DİASETAT

TETRASODYUM GLUTAMAT DİASETAT = TSGD = GLDA = L-ASPARTİK ASİT = GLUTAMİK ASİT, TETRASODYUM TUZU

CAS Numarası: 51981-21-6
EC Numarası: 257-573-7
MDL: MFCD01862262
Moleküler Formül: C9H9NNa4O8

Tetrasodyum Glutamat Diasetat durulama yardımcısıdır.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, bitkisel bazlı bir kenetleme maddesidir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat hurma yağı, EDTA ve nitrilotriasetik asit (NTA) içermeyen bir kenetleme maddesidir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, doğal olarak oluşan bir amino asitten üretilir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, daha kolay durulama ile birlikte dağılma özellikleri sergiler.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, geliştirilmiş biyosidal/koruyucu artırma gücü sunar.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, yıkanabilir formülasyonlar, mendiller, tıraş ürünleri, kokular, banyo malzemeleri, makyaj, cilt, güneş, bebek ve ağız bakım ürünleri için önerilir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, geniş bir pH aralığında yüksek düzeyde çözünürlükle kolayca biyolojik olarak parçalanabilir, bu nedenle diğer birçok şelat ve fosfata daha çevreci bir alternatiftir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat araştırması, içeriğin güçlü bir cilt tahriş edici olmadığını göstermektedir.
Tetrasodyum glutamat diasetat, glutamik asitten (doğada bol miktarda bulunan bir amino asit) sentezlenen organik bir tuzdur.

Tetrasodyum glutamat diasetat, ürün formülasyonlarında metalik iyonları (yüklü parçacıklar) etkisiz hale getiren bir bileşen olan ve 'şelatlayıcı madde' olarak bilinen maddedir.
Formülasyonlarda serbest dolaşan demir ve bakır iyonları hızlı oksidasyona neden olabilir, yani hızla bozulurlar.
Bir kenetleme maddesinin kullanılması, bu işlemin yavaşlatılmasına yardımcı olarak, daha iyi stabilite ve görünüme sahip ürünlerin oluşturulmasına olanak tanır.

Bu aynı zamanda koruyucu bileşenlerin etkinliğini artırarak daha güvenli, rafta dayanıklı ürünler için bunların daha düşük bir yüzdesini kullanmamıza olanak tanır.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, doğal ve yenilenebilir bir ham madde olan L-glutamik asit bazlı, yüksek saflıkta, çok yönlü ve kolayca biyolojik olarak parçalanabilen bir kenetleme maddesidir.

Aktifler: %47-50.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, metal katalizli ayrışmayı kontrol eden Mükemmel şelatlama etkisine sahiptir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat su sertliğini azaltır ve çökelmeyi önler.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, raf ömrünü uzatan koruyucuların performansını artırır.
pH değerini stabilize eder ve geniş pH aralığında etkilidir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat İnsan cildini hassaslaştırmaz.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, fosfatlar ve fosfonatlara kıyasla tamamen biyolojik olarak parçalanabilir.

EDTA'ya etkili bir alternatif.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, kısaca Tetrasodyum Dikarboksimetil Glutamat, GLDA-Na4 olarak da bilinir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, geleneksel fosfonatlar, EDTA, NTA'nın yerini alabilen yeni bir yeşil parçalanabilir şelatlama maddesi türüdür.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, yüksek çözünürlük, yüksek sıcaklık direnci, güçlü temizleme özelliği, ekolojik toksisitesi olmayan, mantar öldürücülerle sinerjistik etkiye sahip ve cilt ve gözleri tahriş etmeyen geniş bir pH aralığı için uygundur.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, doğal kaynaklı güvenli bir sentetik şelatlama maddesidir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, koruyucuların etkinliğini artırmak için %1'e varan miktarlarda kullanılır ve etkinlikten ödün vermeden tipik olandan daha düşük miktarların kullanılmasına izin verir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat Şelatlayıcı bir ajandır: Kozmetik ürünlerin stabilitesini ve/veya görünümünü etkileyebilecek metal iyonlarıyla reaksiyona girer ve kompleksler oluşturur.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, doğal, biyolojik olarak parçalanabilen, yenilenebilir ham maddelerden yapılmış güçlü bir kenetleme maddesidir ve aynı zamanda etkili bir koruyucu güçlendirici olarak işlev görür.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, diğer şelatlama maddelerine kıyasla yüksek sıcaklıklarda yüksek şelatlama değerini korurken, sert su iyonlarını etkili bir şekilde kompleksler.

Doğal olarak oluşan bir amino asitten üretilen Tetrasodyum Glutamat Diasetat, geniş bir pH aralığında yüksek düzeyde çözünürlükle kolayca biyolojik olarak parçalanabilir ve bu nedenle diğer birçok şelat için daha yeşil bir alternatiftir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, birçok uygulama ve üründe 1:1 oranında EDTA yerine kullanılabilir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat ayrıca insan derisini hassaslaştırmaz ve EDTA ve NTA gibi yaygın olarak kullanılan güçlendiricilerle karşılaştırıldığında gelişmiş biyosidal/koruyucu artırma gücü sağlar.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, aşağıdaki formüle uyan organik bileşiktir:
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, hafif amonyak benzeri bir kokuya sahip berrak bir sıvıdır.

Doğal kökenli güvenli bir sentetik şelatlama maddesi.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, koruyucuların etkinliğini artırmak için %1'e varan miktarlarda kullanılır, bu da etkinlikten ödün vermeden normalden daha düşük miktarlarda kullanılmasını sağlar.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, Amino Asit Glutamik asitten türetilen doğal ve sürdürülebilir bir şekilde üretilmiş bir kenetleyicidir.
EDTA, Tetrasodyum EDTA gibi asit ve EDTA tuzlarını 1:1 oranında değiştirmek için kullanılabilir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat bir alkali sekestrasyon maddesidir (şelatlayıcılar veya şelatlayıcı maddeler olarak da bilinir) – Tetrasodyum Glutamat Diasetat demir, magnezyum ve kalsiyum metal iyonları gibi inert safsızlıkları bağlar ve yapar ve bunların diğer bileşenlerle etkileşime girmesini önler.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, bitki materyalinden yapılmış berrak, biyolojik olarak parçalanabilen bir şelatlama sıvısı ve koruyucu güçlendiricidir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, doğal ve yenilenebilir bir ham madde olan L-glutamik asit bazlıdır.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, topikal kozmetik kullanım formüllerinde daha çok bir sağlık sorunu olan EDTA'nın tahriş edici olmayan, doğal olarak türetilmiş bir alternatifidir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, plastikleştiricilerdeki pH seviyelerini stabilize eder.
Bununla birlikte, Tetrasodyum Glutamat Diasetat'ın birincil amacı, diğer koruyucuların etkinliğini arttırmaktır, böylece gerekli kullanım konsantrasyonları düşürülürken eşit derecede etkili kalır.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat çok amaçlı, berrak, sıvı bir kenetleme maddesi ve koruyucu güçlendiricidir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, geniş bir pH aralığında yüksek çözünürlüğe sahip, biyolojik olarak kolayca parçalanabilen bitki materyalinden yapılır.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, sağlık ve çevre endişeleri olmaksızın formülasyonlarda EDTA ile aynı işlevi görür.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, mükemmel metal şelasyon özellikleri sergileyen, doğal biyolojik olarak parçalanabilen yenilenebilir ham maddeden yapılan güçlü bir şelatlama maddesidir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, doğal, biyolojik olarak parçalanabilen, yenilenebilir ham maddelerden yapılmış güçlü bir kenetleme maddesidir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, mükemmel metal şelatlama özellikleri, suda yüksek çözünürlük, geniş bir pH aralığında stabilite ve düşük ekotoksisite sergiler.
Formülasyona az miktarda eklenen Tetrasodyum Glutamat Diasetat, ürünü stabilize etmeye ve renk bozulmasını önlemeye yardımcı olabilir.
Daha büyük miktarlar temizleme kabiliyetini artıracak ve aktif bileşenlerin kullanım sırasında devre dışı kalmasını önleyecektir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat ayrıca Ca2+ ve Mg2+ iyonlarının etkisini azaltarak daha iyi yüzey aktif madde performansı sağlar.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, L-glutamik asitten şekerlerin ve amonyakın aerobik fermantasyonu ile yapılan, mineral kökenli biyolojik olarak parçalanabilir bir bileşendir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat (GLDA), doğal olarak oluşan bir amino asitten üretilen bir şelatlama maddesidir.
Tetrasodyum glutamat diasetat, geniş bir pH aralığında yüksek düzeyde çözünürlükle kolayca biyolojik olarak parçalanabilir ve bu nedenle diğer birçok şelat için daha yeşil bir alternatiftir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat çok amaçlı, berrak, sıvı bir kenetleme maddesi ve koruyucu güçlendiricidir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, geniş bir pH aralığında yüksek çözünürlüğe sahip, kolayca biyolojik olarak parçalanabilen bitki materyalinden yapılır.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, formülasyonlarda sağlık ve çevre endişeleri olmadan EDTA ile aynı işlevi görür.
Tetrasodyum Glutamat Diasetatın L formu veya GLDA, yenilenebilir malzemelere (fermente şeker) dayalıdır, daha geniş bir pH aralığında işlev görür, sabun köpüğünü kontrol etmede EDTA ile eşleşir veya onu aşar ve kolayca biyolojik olarak parçalanabilir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, genetiği değiştirilmiş ham maddeler içermez ve cildi veya gözleri tahriş etmez.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat ağırlıklı olarak şeker atık malzemesinden yapıldığından, Tetrasodyum Glutamat Diasetat daha yeşil bir alternatiftir.
Tüm güçlü kompleks oluşturucuların çevresel etkisi (ISO 14040'a göre) ölçüldü ve Tetrasodyum Glutamat Diasetat en küçük ekolojik ayak izine sahip.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, koruyucuların etkinliğini destekleyen çok amaçlı berrak sıvı bir ajandır.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat bitki materyallerinden yapılır.

Tetrasodyum Glutamat Diasetatın, organik kozmetik standartlarını karşılayan müstahzarlarda EDTA'nın daha güvenli bir ikamesi olmasına izin verilir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat lekeleri çıkarmada oldukça etkilidir ve zararlı organizmaları öldüren veya büyümesini sınırlayan maddelerin aktivitesini arttırır.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, ürünün rengini sabitler ve dayanıklılığını artırır.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat biyolojik olarak yüksek oranda parçalanabilir, ekosistemler için toksik değildir ve veganlar için uygundur.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, bitkisel materyalin (şeker pancarı atığı gibi) biyokimyasal dönüşümü ile üretilen, gıda onaylı doğal amino asit tuzu, monosodyum L-glutamat bazlı aminopolikarboksilat bazlı şelatlama maddesidir.
Bu, Closed Bottle biyobozunurluk testi tarafından onaylandığı gibi iyi bir biyolojik parçalanma ile sonuçlanır.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, geniş bir pH aralığında yüksek çözünürlükle kolayca biyolojik olarak parçalanabilir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat insan derisini hassaslaştırmaz, gelişmiş biyosidal güçlendirme gücü ve iyileştirilmiş biyobozunurluk özellikleri gösterir.
Fosfatlar ve fosfonatlarla karşılaştırıldığında Tetrasodyum Glutamat Diasetat çok daha etkili bir kenetleme maddesidir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat bir kenetleme maddesidir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, emülsiyonu ve pH'ı stabilize eder.
Tetrasodyum Glutamat Diasetatın üretimi, formaldehit ve hidrojen siyanürden oluşan siyanometilasyon yoluyla reaksiyona giren monosodyum glumat gerektirir.

Bu işlem, Tetrasodyum Glutamat Diasetatın diasetonitril sodyum glutamat elde etmesini mümkün kılar.
İkincisi, sodyum hidroksit ile hidrolize edilir ve böylece Tetrasodyum Glutamat Diasetat elde edilir.

Monosodyum glutamat, monosodyum glutamatın ekstrakte edildiği amino asitleri üreten amonyak ve karbonhidratlarla (pancar, tapyoka, melas veya şeker kamışından) kültürlenen korineform bakterilerin (çoğunlukla soya fasulyesinden) fermantasyonu sırasında üretilir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, bitki kökenli bir şelatlama maddesidir ve biyouyumlu olarak tavsiye edilir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, kozmetik ürünün stabilitesini ve/veya görünümünü etkileyebilen metal iyonlarıyla reaksiyona girer ve kompleksler oluşturur.
Tetrasodyum glutamat diasetat çok amaçlı, berrak, sıvı bir kenetleme maddesi ve koruyucu güçlendiricidir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, geniş bir pH aralığında yüksek çözünürlüğe sahip, kolayca biyolojik olarak parçalanabilen bitki materyalinden yapılır.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, formülasyonlarda sağlık ve çevre endişeleri olmadan EDTA ile aynı işlevi görür.,

Tetrasodyum, bitkisel kökenli berrak, sıvı bir maddedir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, koruyucuların etkinliğini destekleyen çok amaçlı berrak sıvı bir ajandır.

Tetrasodyum Glutamat Diasetatın, organik kozmetik standartlarını karşılayan müstahzarlarda EDTA'nın daha güvenli bir ikamesi olarak kullanılmasına izin verilir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat üreme sistemleri dahil olmak üzere organ sistemleri için mutajenite, karsinojenite veya toksisite göstermez.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, biyolojik olarak yüksek oranda parçalanabilir, ekosistemler için toksik değildir ve ayrıca veganlar için uygundur.
Metal iyonları, birçok ürünün performansının yanı sıra kimyasal süreçleri de etkiler.

Metal iyonlarıyla ilişkili çok çeşitli problemler şelatlama maddeleri kullanılarak çözülebilir.
Tarihsel olarak EDTA, NTA evde bakım, deterjan, endüstriyel temizleyiciler vb. birçok endüstriyel sürecin iş atlarıydı.

Bununla birlikte, tetrasodyum etilendiamintetraasetik asit (EDTA), biyolojik olarak parçalanmayan bir kenetleme maddesidir.
Sonuç olarak, yeni yeşil kimya geliştirme ihtiyacı doğdu.
Biyolojik olarak parçalanabilen yeni şelant Tetrasodyum Glutamat Diasetat, daha iyi ekolojik ve toksikolojik profillere sahip yenilenebilir kaynaklardan elde edilir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, uluslararası kabul görmüş OECD 301D testine göre kolayca biyolojik olarak parçalanabilir (28 gün içinde >%60 bozunur) olarak sınıflandırılmıştır.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, Bu sentetik molekül, ancak toksik değildir, bir kenetleme maddesidir.
Bu, Tetrasodyum Glutamat Diasetat'ın belirli iyonlarla, serbest haldeyken ürünün formülünü, görünümünü ve hatta güvenliğini bozabilecek bağlar oluşturduğu anlamına gelir.

Bir sabunda bulunan Tetrasodyum Glutamat Diasetat ekşimeyi önler.
Yani Tetrasodyum Glutamat Diasetat bir çeşit koruyucu.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat sıvı, şeffaf ve çok fonksiyonlu kıvama sahip bir şelatlama maddesidir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat'ın kökeni sebzedir, Tetrasodyum Glutamat Diasetat aslında bir Hint bitkisi olan Cassia Angustifolia'nın tohumundan çıkarılır, Tetrasodyum Glutamat Diasetat biyolojik olarak uyumludur ve biyolojik olarak parçalanabilir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, EDTA ile aynı işlevleri, ancak sağlık ve çevre sorunlarına neden olmadan gerçekleştirir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat tahriş etmez veya hassaslaştırmaz ve cilt tarafından kolayca emilmez.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, bitki bazlı bir kenetleme maddesidir.
Şelat terimi, Yunanca "pençe" kelimesinden türemiştir.

Metal organik asit şelatları, çözünür bir metal tuzundan bir metal iyonunun bir organik asit veya tuzu ile reaksiyona sokulmasıyla üretilir.
Örneğin amino asit şelatları genellikle bir veya daha fazla amino asit, dipeptit ve polipeptit veya hidrolize protein ligandlarının sulu bir ortamda metal ve amino asitler arasında bir amino asit şelatı oluşturmak üzere etkileşime neden olan uygun koşullar altında reaksiyona sokulmasıyla üretilir.

Organik asit şelatları genellikle amino asitler, pikolinik, nikotinik veya hidroksikarboksilik asitler kullanılarak reaksiyonla üretilir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, bitki bazlı bir kenetleme maddesidir, hem Hindistan'da hem de Orta Doğu'da yetişen bir bitki olan Cassia Angustifolia'nın tohumundan çıkarılır.
Daha doğrusu Tetrasodyum Glutamat Diasetat, glutamik asitten sentezlenen organik bir tuzdur.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, suda çözünen kokusuz beyaz bir toz olarak görünür ve daha sonra kalın ve şeffaf bir sıvıya dönüşür.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat biyolojik olarak uyumludur ve biyolojik olarak parçalanabilir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat'ın ana işlevi, kozmetikte çökeltilerin oluşmasını önlemektir, bu da aynı nihai hoşluğu etkileyecek ve stabilitesini değiştirecektir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, mükemmel metal şelasyon özellikleri, yüksek suda çözünürlük, geniş bir pH aralığında stabilite ve düşük ekotoksisite sergiler.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, NTA içermez, formülasyonları stabilize etmeye yardımcı olur ve renk bozulmasını önler.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat temizleme kabiliyetini artıracak ve kullanım sırasında aktif bileşenlerin devre dışı kalmasını önleyecektir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat ayrıca Ca2+ ve Mg2+ iyonlarının etkisini azaltarak daha iyi yüzey aktif madde performansı sağlar.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, etkinlikten ödün vermeden normalden daha düşük miktarların kullanımına izin veren çok amaçlı, berrak, sıvı bir şelatlama maddesi ve koruyucu güçlendiricidir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, geniş bir pH aralığında yüksek çözünürlüğe sahip, kolayca biyolojik olarak parçalanabilen bitki materyalinden yapılır.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, doğal kaynaklı mükemmel biyolojik bozunma özelliğine sahip çevre dostu bir şelatlama maddesidir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, Geniş pH aralığına, yüksek çözünürlüğe, Cilt Stabilitesine, Çok gelişmiş şelatlama maddesine ve Antiseptik güçlendirici role sahiptir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, bitkisel materyalin (şeker pancarı atığı gibi) biyokimyasal dönüştürülmesiyle üretilen, gıda onaylı doğal amino asit tuzu, monosodyum L-glutamat (MSG) bazlı aminopolikarboksilat bazlı şelatlama maddesidir.
Bu, Closed Bottle biyobozunurluk testi tarafından onaylandığı gibi, iyi bir biyolojik parçalanma ile sonuçlanır.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, geniş bir pH aralığında yüksek çözünürlükle kolayca biyolojik olarak parçalanabilir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat insan derisini hassaslaştırmaz, gelişmiş biyosidal güçlendirme gücü ve iyileştirilmiş biyolojik olarak parçalanabilirlik özellikleri gösterir.
Fosfat ve fosfonatlara kıyasla çok daha etkili bir şelatlama maddesidir.

Tipik Özellikler:
-Kolaylıkla biyolojik olarak parçalanabilir
-Daha Güvenli Seçim Onaylandı
-Üstün Eco-ToxData

TETRASODYUM GLUTAMAT DİASETAT KULLANIMLARI ve UYGULAMALARI:
-Kozmetik Kullanım Alanları: şelatlayıcı maddeler

Tetrasodyum glutamat diasetat, glutamik asitten (doğada bol miktarda bulunan bir amino asit) sentezlenen organik bir tuzdur.

ANAHTAR KELİMELER:
51981-21-6, 257-573-7, TSGD, GLDA, L-ASPARTİK ASİT, GLUTAMİK ASİT TETRASODYUM TUZU, L-Glutamik asit N N-bis(karboksimetil)- sodyum tuzu (1:4), UNII-5EHL50I4MY, DTXSID2052158, Q25393000

Tetrasodyum Glutamat Diasetat güneş kremlerinde, yüz temizleyicilerinde, şampuanlarda, makyaj ürünlerinde, losyonlarda kullanılır.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat genellikle güneş kremi, yüz temizleyici, şampuan, makyaj, losyon ve diğer ürünlerde bulunur.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat'ı deterjanlarda, temizlik bezlerinde, kalıp sabunlarında ve diğer temizlik ürünlerinde de bulabilirsiniz.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, suyun yüzey gerilimini geçici olarak azalttığı için, ürünlerimizin birçoğunda durulama yardımcısı olarak kullanılır.

Bu, bir örtü etkisi yaratır ve köpüklerin ve kirin hızla ve tamamen durulanmasına yardımcı olur.
Yüzeylerde daha az su damlacığı kalması, sabunu çıkarmak için tekrar tekrar durulama ihtiyacını azaltır (ve dolayısıyla su tüketimini azaltır).

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, şampuanların ve jellerin doğal renk bozulmasını önlemek için kozmetik formülasyonlarda dengeleyici olarak çalışır.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, formülasyonun bileşenlerini geliştirmek ve korumak için kullanılır ve ayrıca bir ağır metal şelatlama maddesi olarak işlev görür.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat genellikle suda çözünen kokusuz beyaz bir toz olarak görünür ve çok amaçlı, berrak, sıvı bir şelatlama maddesi ve koruyucu güçlendirici olarak kullanılır.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat temizlik maddeleri, deterjanlar, tekstil yardımcıları, günlük kimyasallar, petrol sahası su arıtma, kağıt hamuru ve kağıt yardımcıları, metal yüzey işlemleri vb.

Geniş pH altında yüksek çözünürlük:
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, güçlü asitten yüksek alkaliye sistemlerde iyi çözünürlüğe sahiptir ve yüksek aktif bileşenler ve düşük su içerikli formülasyon sistemlerinin formüle edilmesi için daha iyi avantajlara sahiptir.

Yüksek sıcaklıkta iyi stabilite:
Termogravimetrik analiz ile Tetrasodyum Glutamat Diasetat 170°C'de 6 saat veya 150°C'de bir hafta test edilir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat ayrışmaz ve son derece kararlıdır.
100°C'de diğer kenetleme ajanı ürünleri ile karşılaştırıldığında, Tetrasodyum Glutamat Diasetat en iyi performansa sahiptir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetatın güçlü şelatlama yeteneği:
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, temizlenmesi zor her türlü kalsiyum terazisi veya temizlenmesi zor ekipman üzerinde iyi bir etkiye sahiptir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat Antiseptik ve sinerjik etkiye sahiptir:
Tetrasodyum Glutamat Diasetat doğal amino asit bileşenlerine sahip olduğu için, Tetrasodyum Glutamat Diasetat hayvan hücre duvarları ile daha güçlü bağlanma kabiliyetine sahiptir ve bu nedenle antiseptik ve sinerjik bir rol oynar.
Tetrasodyum glutamat diasetat banyo sabunlarında, deterjanlarda ve sprey olmayan deodorant ürünlerinde kullanılmaktadır.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat çok amaçlı, berrak, sıvı bir kenetleme maddesi ve koruyucu güçlendiricidir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, geniş bir pH aralığında yüksek çözünürlüğe sahip, kolayca biyolojik olarak parçalanabilen bitki materyalinden yapılır.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, formülasyonlarda sağlık ve çevre endişeleri olmadan EDTA ile aynı işlevi görür.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, çok sayıda uygulamada fosfonatlara ve yaygın olarak kullanılan şelatlama maddelerine (NTA ve EDTA) daha sürdürülebilir bir alternatif olarak kullanılabilir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat Temizlik ve deterjanlarda, Endüstriyel temizlikte, Petrol endüstrisi, kişisel bakımda ve Kağıt hamuru ve kağıtta kullanılır.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, deterjanlığı geliştirmek için endüstriyel ve ev tipi temizleyiciler gibi birçok uygulamada kullanılabilir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, bir formülasyona eklendiğinde, ürünü stabilize etmeye ve renk bozulmasını önlemeye yardımcı olabilir.
Daha büyük miktarlarda Tetrasodyum Glutamat Diasetat, temizleme kabiliyetini artıracak ve kullanım sırasında aktif bileşenlerin devre dışı kalmasını önleyecektir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat ayrıca Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarının etkisini azaltarak daha iyi yüzey aktif madde performansı sağlar.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, birçok ürünün raf ömrünü uzatan kalsiyum ve geçiş metali iyonlarının güçlü şelatlama özelliğinden dolayı kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde kullanılmaya uygundur.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat su arıtma, Endüstriyel deterjan ve temizleyiciler, sert yüzey temizleyiciler, Bulaşık Deterjanları, Çamaşır deterjanları HDL ve LDL, kağıt sanayi, Kozmetik/kişisel bakım ürünleri, Tekstil yardımcıları, koruyucu güçlendirici olarak kullanılır.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat şelatlama maddesi olarak kullanılır.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, gıdalardan kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kullanım alanına sahiptir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, şampuanlarda ve temizleyicilerde stabiliteyi artırmak için Şampuan Ayırıcı olarak kullanılır.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, Tekstil Endüstrisinde, boyalı ürünlerin renk değiştirmesinden kaynaklanan metal iyonu safsızlıklarını önlemek amacıyla kullanılmaktadır.
Bazı gıdalarda katalitik oksidatif renk bozulmasını önlemek için koruyucu olarak kullanılan gıdalar.
Çamaşırhane Çamaşırhane uygulamalarında su sertliğini gidermek için kullanılır.
Kazanlar: Tetrasodyum Glutamat Diasetat kazanlarda su sertliğinden dolayı oluşan kireç oluşumunu engellemek için kullanılır.
Titrasyonlar: Tetrasodyum Glutamat Diasetat, kompleksometrik titrasyonlarda ve su sertliği analizinde kullanılır.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat kozmetik ve kişisel bakımda kullanılır.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, NTA içermez ve ayrıca koruyucu bir güçlendirici olarak harika çalışır.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, kireç oluşumunu önlemek için su kaynağındaki metal iyonlarıyla bağlanır.

Kirler metal iyonları ile kompleksler oluşturur ve yüzeylere bağlanır.
Bu bağlar, bu toprak-metal komplekslerinin temizlenmesini ve çıkarılmasını zorlaştırır.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat'ın güçlü şelatlama ve dağıtma özellikleri, metal iyonlarının topraktan çıkarılmasını kolaylaştırarak, büyük ölçüde geliştirilmiş temizleme performansı sağlar.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat'ın dispersiyon özelliği ayrıca kirlerin yıkama ve durulama suyunda askıda kalmasını sağlayarak temizlenen yüzeylerde tekrar kir birikmesini önler ve bulaşık yıkama gibi uygulamalarda kolay durulamayı garanti eder.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat, EDTA 1:1'in yerini alabilir ve kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra ürünlerde kullanılabilir.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat, cilt dostu kişisel bakım ürünü geliştirme için eşsiz bir fırsat sunuyor.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat kişisel bakım ürünlerinde de kullanılmaktadır.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat genetiği değiştirilmiş ham maddeler içermez ve cildi veya gözleri tahriş etmez, bu özellikler yeni kişisel bakım ürünlerinin geliştirilmesi için uygundur.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat:
Geniş endüstriyel uygulama portföyü için Tetrasodyum Glutamat Diasetat çözümleri GTetrasodyum Glutamat Diasetat, kağıt üretimi, kişisel bakım formülasyonları, gıda işleme endüstrisi, farmasötik formülasyonlar, metal işleme alanı vb. gibi çeşitli endüstriyel işlemlerde metal iyonlarının zararlı etkilerini azaltmada etkilidir.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat, bitki bazlı bir kenetleme maddesidir.

Şelatörler, kozmetik ürünlerin stabilitesini ve görünümünü korumak için kullanılan maddelerdir.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat ayrıca sabunların korunmasını ve stabilitesini destekler.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat bir kenetleme maddesi olarak çalışır: Tetrasodyum Glutamat Diasetat, içine yerleştirildiği ürünün içinde kozmetik ürünün stabilitesini ve nihai hoşluğunu değiştirebilecek çökeltilerin oluşmasını önler.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat Sert Yüzey Temizleyiciler, Çamaşır Deterjanları HDL ve LDL, Kozmetik/Kişisel Bakım Ürünleri, Endüstriyel Temizleyiciler, Tıraş Ürünleri, Selüloz ve Kağıt Üretimi, Gazlı Tatlandırıcı, Islak Mendil, Polimer Üretimi, Bulaşık Deterjanları, Tekstil, koruyucu güçlendirici, Gübreler – Bitkiler için mikro besinler için dağıtım yardımı
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat koruyucu olarak kullanılır.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat, Kişisel Bakım ve Temizlik uygulamalarında yaygın olarak kullanılabilir.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat kullanılır. Geleneksel seçeneklere kıyasla mükemmel şelatlama/durulama maddesi iyi koruyuculardır.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat kişisel bakım ve kozmetikte kullanıma uygundur.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat cilt bakımı, vücut ve saç bakımı, makyaj ürünlerine eklendiği gibi temizleyiciler, tek kullanımlık ıslak mendil ve sabunlara da eklenir.
-Kenetleme Maddesi (Şelantlar): Potansiyel olarak toksik veya istenmeyen metallere bağlanır ve bunları ortadan kaldırır
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat, sabun, şampuan ve jellerin doğal renk solmasını önlemek için kozmetik formülasyonlarda dengeleyici olarak çalışır.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat aynı zamanda bir kenetleme maddesi olarak işlev görür ve formülasyonun bileşenlerini geliştirmek ve korumak için kullanılır.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat, kişisel bakım, temizlik ve deterjanlar, endüstriyel temizlik ve yağ endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
-Tetrasodyum glutamat diasetat, ürünlerde durulama yardımcısı görevi görür.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat güneş kremi, yüz temizleyici, şampuan, makyaj, losyon ve diğer ürünlerde bulunur.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat ayrıca deterjanlarda, temizlik bezlerinde, kalıp sabunlarında ve diğer temizlik ürünlerinde bulunur.
-ŞELATLAMA: Kozmetik ürünlerin stabilitesini ve kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek metal iyonlarını bağlar.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat kozmetik ürünlerde koruyucu destek olarak kullanılmaktadır.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat ürünün raf ömrünü uzatır ve mikroorganizmaların üremesini engeller.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat şampuanlarda, saç kremlerinde, makyaj ürünlerinde ve ayrıca ıslak mendillerde veya sabunlarda bulunabilir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat ve cilt:
Tetrasodyum Glutamat Diasetat cilt üzerinde çok hassastır ve antibakteriyel etkileri vardır.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, enflamatuar semptomlara ve akneye yardımcı olur.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat ve saç:
Tetrasodyum Glutamat Diasetat kepek önleyici şampuana eklenir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat bunların oluşumunu engeller ve saç derisine nazikçe bakım yapar.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat, koruyucuların etkinliğini destekleyen çok amaçlı berrak sıvı bir maddedir.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat'ı örneğin saç ve vücut kozmetiğinde, makyajda vb. bulabiliriz.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat lekeleri çıkarmada oldukça etkilidir ve zararlı organizmaları öldüren veya büyümesini sınırlayan maddelerin aktivitesini arttırır.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat, ürünün rengini sabitler ve dayanıklılığını artırır.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetatın ticari kullanımı: vücut losyonları, cilt kremi, Şampuan, Diş macunları ve makyaj
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat, formülasyonu stabilize etmeye yardımcı olan hafif şelatlama maddesi olarak kullanılır.
-Tetrasodyum Glutamat Diasetat geniş bir pH aralığında çalışır ve bu da onu gıda işleme, mutfak temizleme ve otomatik bulaşık yıkama ürünlerini içeren güçlü alkali sert yüzey temizleme uygulamalarında kullanıma elverişli hale getirir.

Formülasyon esnekliği, uyumluluk ve Sinerji:
Tetrasodyum Glutamat Diasetat'ın dezenfektan formülasyonlarında kullanımına artan bir ilgi vardır.
Tetrasodyum etilendiamintetraasetik asit (EDTA) gibi, Tetrasodyum Glutamat Diasetat da bir dezenfeksiyon sisteminin biyosidal performansını iyileştirmek için biyositlerle birlikte kullanılabilir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, NTA içermez ve ayrıca bir koruyucu güçlendirici olarak harika işlev görür.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, kireç oluşumunu önlemek için su kaynağındaki metal iyonlarıyla bağlanır.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat'ın güçlü şelatlama ve dispersiyon özellikleri, metal iyonlarının topraktan çıkarılmasını kolaylaştırır ve bu da büyük ölçüde geliştirilmiş bir temizleme performansına yol açar.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat aşağıdaki ürünlerde bulunur:
sıvı ve katı sabun, katı şampuan, özel hijyen ürünleri, bebek bezleri, yüz losyonları ve temizleyiciler, makyaj, cilt bakım ürünleri, güneş kremi
Tetrasodyum Glutamat Diasetat ayrıca deterjanlarda, mumlarda, cilalarda, dezenfektanlarda, haşere kontrol ürünlerinde ve hava bakım ürünlerinde bulunabilir.
Endüstriyel düzeyde Tetrasodyum Glutamat Diasetat, kumaşların kesilmesinde, metallerin işlenmesinde veya öğütülmesinde ve zımparalama veya sıyırma işlemlerinde kullanılır.

TETRASODYUM GLUTAMAT DİASETAT GÜVENLİ BİR MADDE MİDİR?
Kesinlikle evet.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat agresif değildir, tahriş etmez, hassas ciltler için bile sorun yaratmaz.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat kolayca emilir ve alerjik reaksiyonlara neden olmaz.
Tetrasodyum Glutamat Diasetatın kozmetikteki varlığı %2,67 olarak belirlendi.

TETRASODYUM GLUTAMAT DIACETATE NASIL YAPILIR?
Metal organik asit şelatları, çözünür bir metal tuzundan bir metal iyonunun bir organik asit veya tuzu ile reaksiyona sokulmasıyla yapılır.
Örneğin amino asit şelatları genellikle bir veya daha fazla amino asit, dipeptit, polipeptit veya protein hidrolizat ligandının sulu bir ortamda reaksiyona sokulmasıyla yapılır.

Uygun koşullar altında bu, amino asit şelatları oluşturmak için metal ve amino asitler arasında bir etkileşime neden olur.
Organik asit şelatları genellikle amino asitler, pikolinik, nikotinik asitler veya hidroksikarboksilik asitler kullanılarak bir reaksiyon üretilerek yapılmıştır.

TETRASODYUM GLUTAMAT DİASETAT NEDEN KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE KULLANILIR?
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, metal iyonlarına bağlanarak onları etkisiz hale getiren ve bunların kozmetik ürünlerin stabilitesi veya görünümü üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeye yardımcı olan bir kenetleme maddesidir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat ayrıca berraklığın korunmasına, koku bileşiklerinin korunmasına ve acılaşmanın önlenmesine yardımcı olur.

TETRASODYUM GLUTAMAT DİASETAT ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI:
Personal Cares formülasyonlarında aşağıdakileri içeren faydalar sağlayan önemli bir bileşen:
-Biyolojik koruyucuların etkinliğinin artırılması
-Daha az koruyucu kullanın.
-Küfler ve hem gram pozitif hem de gram negatif bakteriler üzerinde etkilidir.
-sert su yönetimi
-Geliştirilmiş köpük
-Daha iyi temizlik
-Geliştirilmiş raf ömrü ve ürün görünümü
-ekşimeyi önleme
-Formülasyonunuzun istenilen renk ve kokuyu koruması
-cildin parlaklığını arttırır,
-dermisi derinlemesine nemlendirir,
-kırışıklıkları azaltır
-ifade çizgilerini daha az belirgin hale getirir
-yumuşatıcıdır, cildi besler ve yumuşatır

TETRASODYUM GLUTAMAT DİASETAT: TETRASODYUM GLUTAMAT DİASETAT NEDEN KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE KULLANILIR?
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, doğal bulaşık sabunumuz gibi birçok ürünlerimizde parlatıcı olarak kullanılmaktadır, çünkü Tetrasodyum Glutamat Diasetat suyun yüzey gerilimini geçici olarak düşürerek örtücü bir etki yaratarak köpürmesine ve kirlenmesine, çabuk ve tamamen durulanmasına yardımcı olur. .
Bu, yüzeylerde kurumaya bırakılan su damlacıklarının sayısını azaltır, sabunu çıkarmak için tekrarlanan durulama ihtiyacını azaltır ve su tüketimini azaltır.

Tetrasodyum Glutamat Diasetat, ürünlerimiz için parlatıcı görevi görür.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat güneş kremlerinde, yüz temizleyicilerinde, şampuanlarda, makyaj ürünlerinde, losyonlarda, temizleyicilerde, ıslak mendillerde, sabunlarda ve diğer temizlik ürünlerinde bulunur.

TETRASODYUM GLUTAMAT DİASETAT ÖZELLİKLERİ:
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, hem ürünün dokusunu daha az çekici hale getirerek tortu oluşumunu önlemek hem de stabilitesinin değişmesini önlemek için kullanılır.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat ayrıca, köpüğün kiri yıkayarak uzaklaştırmasını ve daha sonra kolayca yıkanarak çıkmasını sağlamak için, su ile temas halindeki ürünün gerilimini geçici olarak azaltır.

Kolay durulama, ürünü yıkamak için çok az zaman aldığından su tüketimini azaltır.
Daha doğrusu Tetrasodyum Glutamat Diasetat, formülasyonlarda bulunan demir ve bakır iyonlarının hızla oksitlenmesini engelleyerek ürünün görünümünün değişmesini önleme işlevine sahiptir.

TETRASODYUM GLUTAMAT DİASETAT İLE EDTA ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Tetrasodyum Glutamat Diasetat, Tetrasodyum Glutamat Diasetat kısaltmasıyla da bilinir ve genellikle EDTA ile karıştırılır.
Her ikisi de şelatör işleviyle kullanılır, ancak Tetrasodyum Glutamat Diasetat kolayca biyolojik olarak parçalanabilir ve insanlara veya çevreye zarar vermezken, EDTA deniz ekosistemine zarar verebilir.
Tetrasodyum Glutamat Diasetat aslında bulunduğu ürünlerde bulunan metallerin suda dağılmasını sağlayan çok kirletici bir şelatlama maddesidir.

TETRASODYUM GLUTAMAT DİASETAT'İN FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ:
Moleküler Ağırlık: 351.13
Hidrojen Bağı Verici Sayısı: 0
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 9
Döndürülebilir Bağ Sayısı: 5
Tam Kütle: 350.99189337
Monoizotopik Kütle: 350.99189337
Topolojik Polar Yüzey Alanı: 164 Ų
Ağır Atom Sayısı: 22
Karmaşıklık: 314
İzotop Atom Sayısı: 0
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 1
Tanımsız Atom Stereomerkez Sayısı: 0
Tanımlı Bond Stereomerkez Sayısı: 0
Tanımsız Bond Stereomerkez Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 5
Bileşik Kanonikleştirildi: Evet
Tahlil: 95,00 - 100,00

Listelenen Gıda Kimyasalları Kodeksi: Hayır
Parlama Noktası: 32.00 °F. TCC ( 0.00 °C. ) (tahmini)
Suda çözünebilir
Çözünürlük: DMSO'da çözünür
Moleküler Ağırlık: 354.15
Görünüm: Katı toz
Depolama: Kuru, karanlık ve 0 - 4 C'de kısa süreli (günler ila haftalar arası)
veya uzun dönem için -20 C (aylar ila yıllar).

Görünüm: Açık sarı viskoz sıvı
İçerik /%: ≥47
pH değeri: ≥8,5
Yoğunluk(20°C) g/cm3: ≥1,20
Görünüm: Berrak renksiz ila bulanık sarımsı sıvı
Koku: Karakteristik koku
Renk (APHA): 100 Maks
pH (%1 sulu): 10.0-12.0
Donma noktası (℃): 0 Maks

TETRASODYUM GLUTAMAT DİASETAT İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:
-soluma:
Kurbanı temiz havaya çıkarın.

-Ten teması:
Kirlenmiş giysileri, ayakkabıları ve ekipmanı çıkarın.
Etkilenen tüm bölgeleri sabun ve bol su ile yıkayınız.
Kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları yeniden kullanmadan önce yıkayın.

-Göz teması:
Gözleri bol miktarda akan suyla en az 15 dakika yıkayın.
Kurban kontakt lens takıyorsa, çıkarın.

-Yutma:
Birkaç bardak su verin.
Tekrar sıvı verin.

TETRASODYUM GLUTAMAT DİASETAT'İN KAZA SONUCU SALINIM ÖNLEMLERİ:
-Sınırlama yöntemleri:
Dökülme kaynağını güvenli bir şekilde durdurun.

-Temizleme yöntemleri:
Sıvı kalıntıyı kil, talaş veya kedi kumu gibi uygun bir emici ile emdirin.

TETRASODYUM GLUTAMAT DİASETAT YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ:
-Yanıcı özellikler:
Yanıcı veya parlayıcı değildir.

-Yıkıcı medya:
Su sisi veya sprey, kuru kimyasal, köpük veya karbon dioksit söndürücü maddeler kullanın.

-Yangın ve Patlama Tehlikeleri:
Bu ürün yanıcı veya parlayıcı olarak tanımlanmamıştır ve yangın tehlikesi oluşturmamalıdır.

TETRASODYUM GLUTAMAT DİASETAT MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA:
-Mühendislik Kontrolleri ve Havalandırma:
Normal kullanım koşullarında genellikle özel havalandırma gerekmez.

-Kişisel Koruyucu Donanım (PPE):
-Hijyen önlemleri:
Tüm yiyecek ve sigara malzemeleri saklama/kullanım yerinden uzakta ayrı bir alanda muhafaza edilmelidir.
Bir şey yemeden, içmeden ve sigara içmeden önce eller ve yüz iyice yıkanmalıdır.

TETRASODYUM GLUTAMAT DİASETAT'İN KULLANIMI ve DEPOLANMASI:
-Depolamak:
Kapları kapalı ve kuru tutun.
Bu malzeme, herhangi bir genel kimyasal depolama alanı için uygundur.
PVC, PE, paslanmaz çelik veya bitümlü tanklarda depolayın.

-Önerilen Saklama Sıcaklığı:
Serin ve kuru bir yerde, ortam sıcaklığında (25°C / 77°F'nin altında) saklayın.
-Genel yorumlar:
Kaplar kullanıma hazır olana kadar açılmamalıdır.
Açılan kaplar tekrar uygun şekilde kapatılmalıdır.
Üç yıl saklandıktan sonra ürünün tekrar test edilmesi tavsiye edilir.

TETRASODYUM GLUTAMAT DİASETAT'İN KARARLILIK VE REAKTİVİTESİ:
-Kimyasal stabilite:
Bu ürün, tavsiye edilen saklama ve işleme koşullarında stabildir.
Kendinden tepkimeye girmez ve fiziksel darbelere duyarlı değildir.
-Tehlikeli reaksiyon olasılığı:
Normal sıcaklıklar ve basınçlar altında tehlikeli polimerizasyonun meydana gelmesi beklenmez.

EŞ ANLAMLI:
L-GLUTAMİK ASİT
N,N-BIS(KARBOKSİMETİL)- TETRASODYUM TUZU
N,N-BIS(KARBOKSİMETİL)- TETRASODYUM TUZU L-GLUTAMİK ASİT
TETRASODYUM GLUTAMAT DIACETAT
TETRASODYUM N,N-BIS(KARBOKSİLATOMETİL)-L-GLUTAMAT
TETRASODYUM TUZU L-GLUTAMİK ASİT, N,N-BIS(KARBOKSİMETİL)-
L-Aspartik Asit, N, N-bis(zarboksilatometil)-L-glutamat
Tetrasodyum N,N-bis(karboksilatometil)-L-glutamat
tetrasodyum glutamat diasetat
GLDA
Tetrasodyum N,N-bis(karboksilatometil)-L-glutamat
5EHL50I4MY
N,N-Bis(karboksimetil)-L-glutamik Asit Tetrasodyum Tuzu
Tetrasodyum N,N-Bis(karboksimetil)-L-glutamat
tetrasodyum;(2S)-2-[bis(karboksilatometil)amino]pentandioat
L-Glutamik asit, N,N-bis(karboksimetil)-, sodyum tuzu (1:4)
UNII-5EHL50I4MY
DTXSID2052158
Q25393000
Sodyum (S)-2-(bis(karboksilatometil)amino)pentandioat
N,N-BIS-(KARBOKSİMETİL)-L-GLUTAMİK ASİT TETRASODYUMN TUZU
N,N-Bis(karboksimetil)-L-glutamik asit tetrasodyum tuzu (Suda yaklaşık %40)
tetrasodyum mono((S)-2-(bis(karboksimetil)amino)-4-karboksibutanoat)
L-glutamik asit, N,N-bis(karboksimetil)-, sodyum tuzu (1:4)ь (1:4)

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.