WAXLAR

KAPLAMALARDAKİ WAXLAR
1. GİRİŞ
 
Waxlar, kaplama formülasyonlarında katkı maddesi olarak sıklıkla kullanılır.
Polietilen WAXLAR, özellikle aşağıdakiler olmak üzere bir dizi kaplama türünde kullanılabilir:
Toz boyalar
Kutu Kaplamaları
Bobin Kaplamaları
Ahşap/mobilya kaplamaları
 
Waxlardan ELDE EDİLEN 2 ÖZELLİK
 
2.1 Aşınma, sürtünme ve mar direnci
 
Waxlar, bir kaplamayı ve/veya alt tabakasını kozmetik ve fiziksel hasarlardan korumak için kullanılır.
Waxın sertliği, aşınma direncini iyileştirmedeki etkinliği belirleyecektir.
İçecek kutuları için bir dış son kattaki Wax, kabın dekoratif yönünü, yani mürekkebi korumaya yardımcı olmalıdır.
Ek olarak, kaplama formülasyonunda Wax kullanımı, başka bir kutu ile temasın neden olduğu son katın fiziksel hasarını önler.
2.2 Sürtünme katsayısı
 
Birçok uygulama, kaplanmış yüzeyin, imalat veya son kullanım sırasında oluşabilecek sabit bir yüzeye doğru kaymasını gerektirir.
Kaplamanın sürtünme katsayısının düşük bir değerde olması işlemi kolaylaştırır.
Waxlar sistemin sürtünme katsayısını azaltır. Daha sert WAXLAR, sürtünme katsayısını azaltmada daha etkilidir.
 
2.3 Kimyasal direnç
 
Waxlar, bir kaplamanın direnç özelliklerine yardımcı olabilir.
Bir dış cephenin tuz püskürtme direnci
Şiddetli hava koşullarına maruz kalacak kaplama, bariyer arttırıcı bir Wax eklenerek iyileştirilebilir.
 
2.4 Blok direnci ve serbest bırakma özellikleri
 
Waxlar, kaplamaya yapışma eğilimini azaltan bir yapışmazlık özelliği kazandırır.
Böylece, kaplamanın temas eden bir yüzeye istenmeyen transferi veya yapışması önlenir.
 
2.5 Parlaklık Üzerindeki Etki
 
İstenen mat efekti elde etmek için parlaklığı kontrol etmek içinWAXLAR kullanılabilir.
Bunun bir örneği ahşap için saten kaplamalardır.
 
3. Wax İŞLEME YÖNTEMLERİ
 
Wax, kaplamaya ayrı mikro ince parçacıklar şeklinde verilir.
Waxın kaplama formülasyonuna dahil edildiği form, dikkate alınması gereken önemli bir faktördür.
Waxları gerekli parçacık boyutuna indirmek için çeşitli işlemler kullanılır.
 
3.1 Bileşik
 
Bir Wax bileşiğinin üretimi, Waxın bir çözücü içinde çözülmesini ve daha sonra çözeltinin soğuk çözücü ile hızla soğutulmasını içerir.
Bu "şok soğutma" işlemi, son derece ince parçacık boyutuna sahip Wax dispersiyonları üretebilir.
Bu işlemin kontrolü çok zordur ve bu yöntemle yapılan dispersiyonların çok özel özelliklerinin gerekli olduğu yerlerde kullanılır.
Pigment dağılımı durumunda, Wax, çökelmeyi azaltmak için bir aralayıcı görevi görebilir.
Bileşim yöntemiyle oluşturulan jel yapısı, çökelmeyi azaltmaya yardımcı olur.
 
3.2 emülsiyonlaştırma
 
Gerçek bir emülsiyon, bir sıvının karışmayan bir sıvı içinde dağılmasıdır.
Bir Wax emülsiyonu, gerçekte, bir miktar yüzey aktif madde veya emülsiyonlaştırıcı madde ilavesi ile su içinde katı bir Waxın çok ince parçacık boyutunda bir dispersiyonudur.
Waxlara emülsiyon denir, çünkü erimiş Wax su içinde emülgatör varlığında dağılır ve daha sonra ince dağılmış parçacıklar halinde yeniden kristalleşir.
Polar (oksitlenmiş veya modifiye edilmiş)WAXLAR daha kolay emülsifiye edilir.
 
Wax emülsiyonları en küçük partikül boyutunu sağlar.
Bir emülsiyondaki ortalama Wax partikül boyutu genellikle bir mikrondan küçüktür.
İnce partikül boyutu, kaplama katkı maddesi olarak verim eksikliğine neden olabilir.
Herhangi bir etkiye sahip olmak için Waxın kaplama yüzeyinden dışarı çıkması gerektiğinden, özellikle pigmentli kaplamalarda, daha küçük parçacıkların yüzey düzensizliklerinin ötesine taşması daha az olasıdır.
 
3.3 Dağıtma
 
Katı WAXLAR ayrıca farklı ortam değirmenleri kullanılarak bir araç (yağ, solvent veya su) halinde öğütülebilir.
Standart prosedür, Waxu uygun bir solvent veya solvent/araç karışımı halinde bilye veya çakılla öğütmek olacaktır.
Bu yöntemin avantajları, herhangi bir gevrek Waxın kullanılabilmesi ve Waxın, dağılma sıcaklığında çözünmediği herhangi bir sıvı içinde dağıtılabilmesidir.
Waxları güçlü çözücüler içinde dağıtırken, yüksek sıcaklık kısmi çözeltiye ve Waxın kontrolsüz yeniden kristalleşmesine neden olabileceğinden, işlem sıcaklığının kontrol edilmesine özen gösterilmelidir.
 
Bitmiş Wax dispersiyonu, ortamla kürlenen kaplamalarda yüzeyden yeterli penetrasyona izin verecek kadar kaba olabilir veya bir emülsiyonunkine yaklaşan bir inceliğe kadar disperse edilebilir.
Çözücü/araç seçimi, Wax dispersiyonunun çeşitli kaplama uygulamalarında kullanılabilmesini sağlamak için önemlidir.
Wax farklı bir çözücü içinde dağıtmak bazen başka türlü elde edilemeyecek bir etki sağlayacaktır.
Belirli bir Waxın çeşitli çözücüler içinde bir dizi dispersiyonu, o Waxın potansiyel yararlılık aralığını artıracaktır.
Çözücü, Waxın yüzey özelliklerini değiştirir.

Bu, Waxın kaplama ile uyumluluk derecesini değiştirebilir ve kaplamanın yüzeyine yükselen Wax miktarını artırabilir.
Aşırı durumlarda bu, başarı ve başarısızlık arasındaki fark olabilir.
Bu, Waxın fırınlama döngüsü sırasındaki hareketliliğinin Waxın işlevi için kritik olduğu fırın bitirme işlemlerinde en büyük öneme sahiptir.
Bir Waxın bir çözücü içinde önceden dağıtılması, doğrudan ilavenin hiçbir fayda sağlamayabileceği kaplamalarda işlev görmesine izin verecektir.

Wax dispersiyonlarının bir başka avantajı da tiksotropik olmalarıdır.
Vernik ve boya sistemlerinde Wax partikülleri, matlaştırıcı (parlaklık önleyici) maddelerin çökmesini azaltan ve dolayısıyla matlaştırma etkisini iyileştiren bir ağ oluşturur.
Wax dispersiyonunun parçacık boyutu da kaplamanın parlaklığını etkiler.
Silikalarla Wax dispersiyonlarının bir kombinasyonu, etkili matlaştırma, çizilme direnci ve yüzey kayması sağlar.
 
Kaplama sistemindeki Waxın verimliliği üzerinde büyük etkisi olan diğer fiziksel ve uygulama faktörleri şunları içerir:
- kaplama sistemindeki Wax parçacıklarının yoğunluğu
- Waxın polaritesi
- Waxın partikül boyutu, partikül boyutu dağılımı ve partikül şekli
- Wax dispersiyonunun dozajı
- kaplamanın film kalınlığı
- kaplama sisteminin kuruması veya reaktivitesi


mikronize
 
3.4.1 Taşlama
 
Waxlar, jet öğütme olarak adlandırılan bir işlemle katı halde kullanılabilir bir parçacık boyutuna indirgenebilir.
Granül Wax çok yüksek hızda bir odaya üflenir.
Parçacıklar, değirmenin duvarları ile temas yoluyla ve parçacıktan parçacık çarpmasına kadar kırılır.
Bu parçacıklar sınıflandırılır ve çok dar parçacık boyutu aralığına sahip ince parçacıklar elde edilir.
 
3.4.2 Püskürtme
 
Sıvı WAXLAR çok ince partikül boyutuna püskürtülebilir.
Doğru basınç ve kalıp konfigürasyonu kullanılarak, daha sonra dar bir parçacık boyutu dağılımına göre sınıflandırılan küresel parçacıklar oluşturulur.
Püskürtülen partikülün küresel formu, sürtünme direncini ve kaymayı artırır.
 
3.4.3 Kuruluş
 
Öğütülmüş veya püskürtülerek mikronize ürün, ön birleştirme veya doğrudan birleştirme yoluyla kaplamaya dahil edilir.
Ön-bileşim, Waxın yüksek hızlı çalkalama altında araca koyulmasını veya karışımın daha yüksek viskoziteli kısmına koyulmasını ve iyice dağıtılmasını içerir.
Mikronize bir Wax, partikül boyutu ve aralığı için zaten optimize edildiğinden, daha fazla öğütme gerekli değildir.
 
 
4 ÖZEL KAPLAMA TİPİ
 
Boya ve kaplama endüstrisinin tipik bir dökümü, pazar kategorilerine bakılarak yapılabilir.
Bu kriteri kullanarak kaplamalar
olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır;
 
1) mimari (dekoratif) kaplamalar
2) özel (bakım) kaplamalar ve
3) OEM (orijinal nihai üreticiler)/ürün (endüstriyel) kaplamalar.
 
Mimari pazar, konut, ticari, kurumsal ve endüstriyel binaların iç veya dış yüzeylerine doğrudan uygulama için satılan tüm boya, vernik ve cilaları içeren pazar kategorisini temsil eder.
 Uzmanlık/bakım pazarı, yüksek aşınma/aşınma, korozyon veya sıcaklık koşullarına ve ayrıca tehlikeli kimyasallara veya suya uzun süre maruz kalmaya karşı olağandışı maruz kalmaya dayanabilen kaplamaları temsil eder.
 
OEM/ürün pazarı, belirli müşteri spesifikasyonlarına göre formüle edilmiş ve yerleşik bir üretim sürecinin sınırları içinde orijinal, dayanıklı ekipmana uygulanan kaplamaları içeren pazar kategorisini temsil eder.
Kaplamaların uygulandığı tipik ürünler arasında ev aletleri, otomobiller, endüstriyel makineler, gemiler, metal konteynırlar, uçak ve ahşap mobilyalar bulunur.
Kaplamalarda yüzey katkı maddesi olarak sert WAXLARın kullanımı, ana uygulamasını bu tip kaplamalarda bulmaktadır.
Aşağıda birkaç farklı tür tartışılmaktadır.


Tablo 1: Üç ana kategori dökümü

Mimari kaplamalar
Dış cephe boyaları
Ev içi boyalar
lekeler
Astarlar, astarlar ve kapatıcılar

Waxlar, kaplama formülasyonlarında katkı maddesi olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Waxlar, bir tür uzun zincirli polar olmayan lipiddir.

ANAHTAR KELİMELER:
Parafin, Balmumu, mum, mumlar, mum emülsiyonları, katkı maddesi, kaplama formülasyonları, kandelilla, kimyasal, polietilen mum


OEM kaplamalar
Aletler
Otomotiv
Elektrik yalıtımı
Fabrikada işlenmiş ahşap
Film, kağıt ve folyo
Makine ve ekipman
Deniz
Metal kaplar
Metal mobilya ve demirbaşlar
Boru
Levha, şerit ve bobin
Ahşap mobilya ve demirbaşlar Çeşitli tüketici ve endüstriyel ürünler Oyuncaklar ve spor malzemeleri
Makine ve ekipman
Deniz
Metal kaplar
Metal mobilya ve demirbaşlar
Boru
Levha, şerit ve bobin
Ahşap mobilya ve demirbaşlar Çeşitli tüketici ve endüstriyel ürünler Oyuncaklar ve spor malzemeleri


Özel amaçlı kaplamalar
Aerosoller
Sanatlar ve El Sanatları
Köprü bakımı
Yüksek performanslı bakım
metalik
çok renkli
Çatı
Yüzme havuzu
Trafik işaretleme
çok renkli çatı
Yüzme havuzu
Trafik işaretleme
 
 
4.1 Toz Boya
 
Toz kaplamalar, diğer kaplama veya boya türlerine benzer ancak sıvı form yerine toz halinde uygulanır.
Toz boya üretimi, reçinelerin, sertleştiricilerin, pigmentlerin ve katkı maddelerinin bir araya getirildiği bir reçete ile başlar.
Tipik bir toz boya, %50 - 60 bağlayıcı, reçine ve sertleştirici, % 40 - 50 pigment ve dolgu maddeleri ve %1 - 2 katkı maddesi içerir.
Bu bileşenler, uygun boyuttaki bir karıştırıcıda karıştırılır ve bir baz bileşik olarak adlandırılan şeyle sonuçlanır.
Karıştırma işlemi, bir yuvarlanma hareketi olarak tanımlanabilir.
 
Bu baz karışımlı bileşik daha sonra ekstrüde edilir.
Bu işlem sırasında hammaddeler erir ve homojen bir kütle halinde kaynaştırılır.
Malzeme, birkaç saniye sonra ekstrüderden geçtiğinde, yaklaşık 100 °C'lik bir sıcaklığa ulaşmıştır.
Ekstrüzyon işlemi sırasında Wax, basıncı düşürmek ve verimi artırmak için bir yağlayıcı görevi görür.
Wax ayrıca reçine karışımının pigmentler ve dolgu maddeleri için ıslatma kapasitesini artırarak da yardımcı olur.
 
Macun bir çift soğutulmuş silindir vasıtasıyla preslenir ve bir soğutma bandı üzerinde soğutulur.
Malzeme soğutulduğunda ve ezildiğinde,WAXLAR doğru parçacık boyutuna öğütülür.
Her son kullanıcının tesisi ve uygulama teknolojisi benzersiz olduğundan, değirmenin parametreleri, nihai toz parçacık boyutu her kullanıcıya uygun olacak şekilde ayarlanmalıdır.
Wax kristalli olduğundan,WAXLAR öğütme aşamasının verimliliğine katkıda bulunur.
 
Öğütmeden sonra, nihai üründen kalan kaba parçacıkları çıkarmak için toz elenir.
Ürün paketlendi ve şimdi teslimata hazır.
 
Müşterinin üretim tesisinde toz boya yapılacak ürün temizlenir ve ön işlem uygulanır.
Toz kaplama doğrudan temizlenmiş, işlenmiş metale veya astarlanmış bir yüzeye uygulanabilir.
Toz, püskürtme tabancalarına pompalanabilmesi için akışkanlaştırılır veya sıkıştırılmış hava ile karıştırılır ve ardından bir elektrik yükü verilir.
Kaplanacak parça elektriksel olarak topraklanmıştır, böylece yüklü toz ona yapışacaktır.
Uygulama sırasında Wax, topaklanma riskini azaltır ve bu sayede sorunsuz kaplama sağlar.
Aynı zamanda nozullar çok çabuk aşınmaz.
 
Kaplandıktan sonra, parça bir fırına aktarılır ve toz parçacıkları sertleşip sert, katı bir kaplama halinde kaynayana kadar ısıtılır.
Toz kaplamanın son uygulamasında, Wax bir akış katkı maddesi görevi görür.
Waxlar, sistemin viskozitesini ve dolayısıyla reçinelerin akışını düşürür, bu da daha yüksek parlaklığa sahip daha düzgün bir yüzey sağlar.
Dekoratif uygulamalarda, yani kaplamanın estetik bir amaca hizmet ettiği ve parlaklığın, rengin ve görünümün birinci derecede önemli olduğu uygulamalarda bu çok önemlidir.
Nihai ürünün şekillendirilmesi, örneğin gerdirme yapılması gerekiyorsa, daha esnek bir sisteme ihtiyaç duyulduğundan,WAXLARın uygulamayı bilmek önemlidir.
 
Wax ilavesinin ana amacı, bitmiş kaplama filminin parlaklığını etkilemek ve yüzey sertliğini, çizilme direncini, sürtünme ve mar direncini iyileştirmektir.
Wax ilave seviyeleri %0,2 ile %1,5 arasında değişmektedir.
 
 
Toz kaplama, geleneksel sıvı kaplamalara kıyasla çeşitli avantajlara sahiptir.
Boya solvent içermez, akmaz, çok az atığı vardır ve dayanıklıdır.
Waxlar, daha yüksek bir transfer verimliliği oranına sahiptir, yani, substrat üzerinde faydalı bir şekilde biriktirilen kaplamanın, püskürtülen toplam miktara oranı.
Fazla püskürtülen toz geri kazanılabilir ve geri dönüştürülebilir, bu da temizlik için gereken süreyi azaltır ve atık bertaraf maliyetini en aza indirir.
 
 
4.2 Kutu Kaplama (İki parçalı alüminyum kutu)

Burada önemli bir husus, kutu kaplamalarında kullanılan WAXLARın normalde gıda onayı gerektirmesidir, örn. FDA
Kutu gövdesi, bir çekme ve demir işlemi kullanılarak oluşturulur.
Bir alüminyum parçası gerilir ve uygun şekle getirilir.
Daha sonra kutunun iç yüzeyine sulu bir kaplama püskürtülür ve ısıyla kürlenir.
Sulu kaplamaya bir katkı maddesi olarak Waxın amacı, ürün salınımını teşvik etmek, ürün bütünlüğünü ve lezzetini korumak ve mühürleme sırasında kutu kenarının küçük bükülmesi sırasında kaplamayı kırılmaya karşı korumaktır.
Kutu, kaplamanın uygulanmasından önce oluşturulduğundan WAXLAR bu kaplamanın küçük bileşenleridir ve bu nedenle kaplama mini Wax fiziksel strese maruz kalır.
Uç parçanın (üst) imalatı, kaplama üzerine ciddi esneklik ve yüzey yağlama gereksinimleri koyan bir uygulama örneği sunar.
Bu işlemde alüminyum diskler, önceden kaplanmış yassı bir stoktan zımbalanır, çentikli bir alana ve diskten çekilen bir perçinle tutturulmuş bir tırnağa sahip uçlar şeklinde şekillendirilir.
Metal şekillendirme kalıpları ile temas halindeyken %300'e kadar uzayabileceğinden, bu noktada kaplama üzerindeki baskı çok büyüktür.
Wax, kaplamayı kalıplar tarafından aşınmaya karşı korumalı ve şekillendirildikten sonra kalıplardan ayrılmayı sağlamalıdır.
Aynı zamanda WAXLAR, metalle birlikte esnerken kaplamanın film bariyer bütünlüğünü etkilememelidir.
Bu uygulamada birincil koruma mekanizması, Wax tarafından sürtünme katsayısının azaltılmasıdır.
Yüksek sürtünme katsayısı, kaplamanın kırılmasının artmasına ve ardından arızaya yol açar.
 
 
4.3 Bobin kaplama
 
Ön kaplama geri tepme uygulamalarında, metal bobin kaplanır, kürlenir ve daha sonra parça oluşturma için kullanılmadan önce depolama ve işleme için yeniden sarılır.
Geri tepme işleminde, kaplamadaki Wax, bozulmayı ve tıkanmayı önemli ölçüde azaltır veya ortadan kaldırır.
 
Bobinin post oluşumu, damgalama, bükme ve müteakip işlemeyi içerir.
Presleme ve bükme işleminde, kaplamadaki Wax, yüzey kayganlığına yardımcı olur ve şekillendirme ekipmanında daha az aşınmaya neden olur.
Bu işlemler sırasında metal-kaplamalı yüzey teması metalin işaretlenmesine ve çizilmesine neden olabilir.
 
Bitmiş ürünün sonraki işlemlerinde aşınma direnci önemlidir.
Nakliye sırasında oluklu ambalajlarda aşınma meydana gelebilir.
Kaplamadaki Wax bu koşulları en aza indirir.
Tekrar kaplanabilirlik özelliği, katlar arası zayıf yapışmaya katkıda bulunmayan bir Wax seçimini gerektirir.

4.4 Ahşap yüzeyler
 
Waxın rolü, aşınma önleyici bir madde olarak hareket etmek, filigranı önlemek, MVTR'yi düşürmek ve ahşabı güzelleştirmek, muhafaza etmek ve tekstüre etmektir.
Wax, mat bir etki ve saten bir yüzey cilası vermek için yüzeye göç eder.
 
4.5 Deniz Kaplama
 
Açık deniz gemilerinin ahşap, fiberglas ve metal gövdeleri, kirlenme ve korozyona karşı koruma sağlamak için kaplanmıştır.
Kirlenme ek bakıma yol açar ve artan sürtünme, daha yüksek yakıt tüketimi ile sonuçlanır.
Biyosidal zehirli boyalar, bakır oksit veya tributil kalay bileşikleri gibi toksinler içerir.
Bu kaplamalar çevre dostu değildir ve birçok alanda kısıtlanmıştır.
 
Wax, denizcilik uygulamaları için sonkat katmanında yapışmaz veya ayırıcı katkı maddesi olarak kullanılır.
Waxın düşük yüzey enerjisi, organizmaların kaplamanın yüzeyine yapışma yeteneğini azaltır.
Bir gemi suda hareket ettikçe, organizmalar tutuşlarını daha kolay kaybeder ve düşer.
 
Diğer bir fayda, tekne temizliği ve bakımının zorluğunda önemli bir azalmadır.
Wax ile formüle edilmiş bir kaplama, kapsamlı kazıma ve püskürtme ihtiyacını en aza indirir.
Bakım ihtiyacının azalması nedeniyle kaplamanın kullanım ömrü uzar.
 
4.6 Otomotiv Kaplama
 
Wax, kaplamanın viskozitesini düşürür ve böylece metalik boyalarda metal pigmentinin artan oryantasyonuna katkıda bulunur.
 
 
4.7 Boyalar
 
Waxlar dekoratif boyalara sürtünme ve kayma direnci verir.
Burada dikkate alınması gereken bir faktör partikül boyutudur.
Film kalınlığı nedeniyle yaklaşık 40 mikron partikül boyutu kullanılmalıdır.

5. GENEL
 
En iyi Wax seçimi ve dispersiyon yöntemi reçine tipi, film kalınlığı ve parlaklık seviyesi gibi faktörlere bağlıdır.
Alt tabakanın gözenekliliği genellikle gözden kaçar.
Metal veya plastik gibi gözeneksiz bir alt tabaka üzerinde, Wax parçacıkları alt tabaka üzerinde kalacaktır.
Ahşap veya kağıt gibi gözenekli bir alt tabaka üzerinde, Wax parçacıkları alt tabakaya nüfuz etme eğiliminde olacaktır.
Bu nedenle, bir emülsiyon gibi son derece ince partikül boyutlu bir malzeme, gözeneksiz bir substrat üzerinde çok etkili olabilir.
Gözenekli bir substrat üzerinde daha büyük veya mikronize boyutta bir partikül gerekebilir.
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.