ARAŞİDİK ASİT

CAS NUMARASI: 506-30-9
EC NUMARASI: 208-031-3

Araşidik Asit, bir bitki metaboliti olarak bir role sahiptir.
Araşidik Asit, düz zincirli doymuş bir yağ asidi ve uzun zincirli bir yağ asididir.
Araşidik Asit, bir ikosanoatın konjuge asididir.
Araşidik asit, fıstık yağının bileşenlerinden biridir.

Araşidik Asit, eikosanoik asit olarak da bilinir, Araşidik Asit, fıstık yağında ve diğer ilgili bileşenlerde dağıtılan bir yağ asididir.
Araşidik asit (aynı zamanda eikosanoik asit olarak da adlandırılır) uzun zincirli doymuş bir yağ asididir.
Araşidik Asit, stearik asidin uzama ürünüdür ve membran oluşturmak için bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir.

Araşidik asit, balık ve bitkisel yağlarda (fıstık gibi) doğal olarak bulunur.
Araşidik Asit, yapısal olarak çoklu doymamış omega-6 yağ asidi Araşidonik asit ile ilişkilidir ve araşidonik asidin hidrojenasyonu ile de oluşturulabilir.
Araşidik Asit, kozmetik ürünlerde emülsiyon stabilizatörü olarak kullanılan hindistancevizinden elde edilen bir yağlı alkoldür.

KULLANIMI:
Araşidik Asit kozmetikte emülgatör olarak kullanılır.
Araşidik asit, doymuş bir yağ asidi ve yer fıstığı yağı, hindistancevizi yağı ve mısır yağının küçük bir bileşenidir.
Araşidik asit, deterjanların, fotoğraf malzemelerinin ve yağlayıcıların üretiminde kullanılır.

1-ikosanol olarak da adlandırılan Araşidik Asit, kozmetikte yumuşatıcı olarak kullanılan mumsu bir maddedir.
Araşidik Asit, tipik olarak, her ikisi de fıstık yağında bulunan araşidik asit veya araşidonik asidin hidrojenlenmesiyle elde edilen düz zincirli bir yağlı alkoldür.
Araşidik Asitler adı fıstık bitkisinden gelmektedir.

Araşidik Asit, 20 karbonlu bir omurgaya sahip doymuş uzun zincirli bir yağ asididir.
Araşidik asit, doğal olarak fıstık yağının küçük bir bileşeni olarak bulunur.
İkosanoik asit olarak da bilinen araşidik asit, 20 karbonlu bir doymuş yağ asididir.

BAŞVURU:
Araşidik asit, hücre lipid ekstraktlarında çoklu doymamış FA'lerin (PUFA'lar) miktarının belirlenmesi için yağ asidini (FA) analiz etmek için hassas bir yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) yöntemini optimize etmek için bir yağ asidi standardı olarak kullanılmıştır.
-İyonik olmayan yüzey aktif maddeler (Etoksilatlar ve propoksilatlar)
-Anyonik yüzey aktif maddeler (Alkil sülfatlar ve alkil etoksi sülfatlar)
-Kimyasal ara ürünler ve polimerizasyon değiştiriciler (Alkil halojenürler, Alkil merkaptanlar)
-Deterjan dezenfektanları, tekstil yumuşatıcıları, faz transfer katalizörü ve biyositler için kuaterner amonyum bileşikleri
-Plastikler için antioksidanlar (Alkil tiyopropiyonatlar ve alkil fosfitler)
-Yağlayıcı katkı maddeleri (Metalik ve tiyo alkilfosfatlar)
-Tat ve Koku (Aldehitler ve ketonlar)
-Kaplamalar ve mürekkepler (akrilat ve metakrilat esterler)
-Su arıtma (akrilat ve metakrilat esterler)
-İnşaat sektöründe özel çözücüler, plastikleştirici dolgu maddeleri ve yalıtım malzemeleri olarak çok miktarda yağ alkolleri kullanılmaktadır.
-Yağ alkolleri tarım, gıda, metal işleme, kozmetik, mineral katkı maddeleri, ilaç, kauçuk, tekstil, parfüm ve aroma ve sentetik deterjan endüstrilerinde bileşen olarak kullanılmaktadır.

Araşidik Asit, cupuaçu yağı (%7), perilla yağı (%0-1), yer fıstığı yağı (%1.1-1.7), mısır yağı (%3) ve kakao yağının (%1) küçük bir bileşenidir.
Araşidik Asit ayrıca durian türü Durio graveolens'in meyvelerinden elde edilen yağların %7.08'ini oluşturur.
Araşidik asidin tuzları ve esterleri arakidatlar olarak bilinir.

Araşidik Asit adı, Latince arachis-fıstıktan türemiştir.
Araşidik Asit, araşidonik asidin hidrojenasyonu ile oluşturulabilir.
Araşidik asidin indirgenmesi araşidil alkol verir.

Araşidik asit, deterjanların, fotoğraf malzemelerinin ve yağlayıcıların üretiminde kullanılır.
İkosanoik asit, yer fıstığı (L. arachis) ve mısır yağlarının küçük bir bileşenini oluşturan bir C20 çizgili zincirli doymuş yağ asididir.
Çok çeşitli teknik uygulamalar için sıvı kristal üretiminde organik ince film olarak kullanılır.

Araşidik Asit, farmasötik topikallerin yapısını ve kıvamını iyileştirmek için kullanılır. Araşidil alkol de kayganlaştırıcı olarak kullanılır.
Araşidik Asit, kuru, pullu cildin nemi korumasına yardımcı olur ve cilde ince bir film uygulayarak nem kaybını önler.
Yani Araşidil alkol losyonlarda, kremlerde ve sabunlarda kullanılır.

Doğal katı ve sıvı yağlardan elde edilen yağ alkolleri, yüksek moleküler düz zincirli birincil alkollerdir.
Bunlara lauril (C12), MyrIstyl (C14), Cetyl (veya palmitil: C16), stearil (C18), Oleyl (C18, doymamış) ve Linoleyl (C18, çoklu doymamış) alkoller dahildir.
Hindistan cevizi ve hurma çekirdeği yağı gibi oleokimyasal kaynaklardan elde edilen doğal alkollere fiziksel ve kimyasal olarak eşdeğer sentetik yağ alkolleri vardır.

Yağ alkolleri, cildi pürüzsüzleştirmek ve nem kaybını önlemek için emülgatörler ve yumuşatıcılardır.
Formüllerin sürtünmesini iyileştirmek ve viskozite ve dağılım özelliklerini kontrol etmek için kozmetiklerde, kişisel bakım ürünlerinde ve farmasötik bileşenlerde aynı yağ esterleri kullanılır.
Kimyasal ara ürünler olarak, yağlı alkollerin birincil kullanımı, deterjan endüstrisinde köpürme ve temizleme amaçlı yağlı sülfat tuzları ve alkol etoksilatların üretimi için bir hammadde olarak kullanılır.
Birincil alkollerin kimyasal reaksiyonları arasında esterleşmeler, etoksilasyon, sülfatlama, oksidasyon ve diğer birçok reaksiyon yer alır.

ÖZELLİKLER:
-tahlil: ≥99%
-form: kristal toz
-uygulama(lar)HPLC: uygun
-mp: 74-76 °C (yanıyor)
-fonksiyonel grup: karboksilik asit
- sevk edildi: ortam
-depolama sıcaklığı: -20°C

KİMYASAL ÖZELLİKLER:
Araşidik asit ayrıca eikosanoik asit olarak da bilinir, formül CH3(CH2)18COOH.
Bazı yenilebilir bitkisel yağların yağlarının yaygın olarak dağılmış, ancak küçük bir bileşeni.

Parlayan, beyaz kristal broşürler; eterde çözünür, suda az çözünür.
328 C'de ayrışır. Yerfıstığı (fıstık) yağından elde edilen ticari ürün.
Araşidik Asit , organik sentezde, yağlayıcı greslerde, mumlarda ve plastiklerde kullanılır.
Araşidil alkolün kaynağı.

İŞLEV:
-Temizleme: Yüzeyin temiz kalmasına yardımcı olur
-Emülsifiye edici: Ara yüzey gerilimini (su ve yağ) değiştirerek karışmayan sıvılar arasında yakın karışımların oluşumunu destekler.
-Opaklaştırıcı: Kozmetiklerin şeffaflığını veya yarı saydamlığını azaltır
-Sürfaktan: Kozmetiklerin yüzey gerilimini azaltır ve kullanıldığında ürünün eşit dağılımına katkıda bulunur.

EYLEM:
Araşidik asit, 20 karbon zincirine sahip doymuş bir yağ asididir.
Araşidik asit, balık ve bitkisel yağlarda doğal olarak bulunur.
Araşidik asit gibi doymuş yağlar açısından zengin diyetler, artan serum düşük yoğunluklu lipoprotein seviyeleri ile ilişkilidir.

KAYNAKLAR:
Araşidik Asit sadece bazı bitkisel katı ve sıvı yağlarda kayda değer miktarlarda bulunur ve burada gliserol ester olarak bulunur.
Araşidik Asit, taze kırmızı ve beyaz ette ve domuz yağı ve süet dahil hemen hemen tüm işlenmiş ve korunmuş etlerde neredeyse yoktur.

İstisna, Araşidik Asit'in çok küçük miktarlarda bulunduğu ve hiçbir zaman 0.35 g/100 g yenebilir porsiyonu aşmadığı bazı salam türleridir.
Araşidik Asit, tereyağı da dahil olmak üzere süt ürünlerinde bulunmaz.

Yumurtalarda, Araşidik Asit bütün yumurta tozunda sadece küçük miktarlarda bulunur (tavuk bütün yumurta tozunda, 0,58 g/100 g yenilebilir kısım).
Araşidik Asit, balıkçılık ürünlerinde (balık, yumuşakçalar ve kabuklular) hemen hemen yoktur; eğer varsa miktar 0.01 g / 100 g yenilebilir kısmı geçmez.

EŞ ANLAMLI:
ikosanoik asit
EKOSANOİK ASİT
506-30-9
araşik asit
araşidinik asit
arakidat
eikosanoat
UNII-PQB8MJD4RB
elkosanoik asit
MFCD00002755
MGK 93983
CHEBI:28822
C20:0
PQB8MJD4RB
n-eikosanoat
Eikosanoik asit, %99

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.