BÜTANDİOİK ASİT

Bütandioik Asit = Süksinik asit

CAS Numarası: 110-15-6
EC Numarası: 203-740-4
Doğrusal Formül: HOOCCH2CH2COOH
Molekül Ağırlığı: 118.09
E numarası: E363

Bütandioik Asit (/səkˈsɪnɪk/), kimyasal formülü (CH2)2(CO2H)2 olan bir dikarboksilik asittir.
Süksinik Asit adı, kehribar anlamına gelen Latince succinum'dan türemiştir.
Canlı organizmalarda, Bütandioik Asit, ATP yapımında yer alan elektron taşıma zincirinin 2. kompleksindeki süksinat dehidrojenaz enzimi tarafından fumarata dönüştürülen metabolik bir ara ürün olarak çoklu biyolojik rollere sahip olan bir anyon, süksinat şeklini alır ve hücresel metabolik durumu yansıtan bir sinyal molekülünü oluşturur.
Bütandioik Asit, gıda katkı maddesi E363 olarak pazarlanmaktadır.

Süksinik Asit olarak da adlandırılan Bütandioik Asit, hemen hemen tüm bitki ve hayvan dokularında yaygın olarak bulunan ve ara metabolizmada önemli bir rol oynayan, moleküler formülü C4H6O4 olan bir dikarboksilik asittir.
Bütandioik Asit, 185–187°C (365–369°F) erime noktasına sahip, suda çözünür, renksiz kristal bir katıdır.

Bütandioik Asit ilk olarak adını aldığı kehribarın (Latince: succinum) damıtma ürünü olarak elde edildi.
Bütandioik Asit sentezlemenin yaygın yöntemi, başka yöntemler kullanılmakta ve araştırılmakla birlikte, maleik asit veya anhidridinin katalitik hidrojenasyonudur.
Bütandioik Asit, belirli ilaç bileşiklerinde, tarım ve gıda üretiminde ve imalatta kullanılmaktadır.

Bütandioik Asit, mitokondride trikarboksilik asit döngüsü (TCA) yoluyla üretilir.
Bütandioik Asit mitokondriyal matristen çıkabilir ve sitoplazmada olduğu kadar hücre dışı boşlukta da işlev görebilir, gen ekspresyon modellerini değiştirebilir, epigenetik peyzajı modüle edebilir veya hormon benzeri sinyalleşme gösterebilir.
Bu nedenle, Bütandioik Asit, hücresel metabolizmayı, özellikle ATP oluşumunu hücresel fonksiyonun düzenlenmesine bağlar.
Bütandioik Asit sentezinin ve dolayısıyla ATP sentezinin düzensizliği, Leigh sendromu ve Melas sendromu gibi bazı genetik mitokondriyal hastalıklarda meydana gelir ve bozulma, malign transformasyon, inflamasyon ve doku hasarı gibi patolojik durumlara yol açabilir.

Bütandioik Asit'in genel tanımı:
Bir organik asit olan Bütandioik Asit, çok çeşitli sentetik uygulamalara sahip önemli bir yapı taşıdır.
Bütandioik Asit, petrokimyasal bileşiklerden sentezlenmektedir.
Bütandioik Asitlere artan talep nedeniyle, sentezi için verimli bir alternatif olarak birçok biyo-tabanlı yöntem önerilmiştir.
Bütandioik Asitlerin doymamış polyester reçinesinde (UPR) düşük büzülme katkısı (LSA) olarak kullanımı araştırılmıştır.

Bütandioik Asit Uygulamaları:
Bütandioik Asit aşağıdaki işlemlerde kullanılabilir:
-Lityum (Li), kullanılmış Li-iyon pillerden kobalt ve manyezit cevherinden magnezyum ekstraksiyonunda liç maddesi olarak.
-Yeni elastik polyesterlerin sentezinde.
-Organik moleküller ile kristallerin sentezinde bir kristalleştirici ajan olarak.

Bütandioik Asit, sıvılaştırılmış petrol gazı tarafından üretilen, moleküler formülü C4H6O4 olan, doğal olarak oluşan dört karbonlu bir dikarboksilik asittir.
Ancak petrol gazı pahalıdır ve bu nedenle Bütandioik Asit farklı mikroplar tarafından üretilir.
Bütandioik Asit, anaerobik sindirimin bir sonucu olarak çoğu canlı hücre tarafından doğal olarak oluşturulur.
Bütandioik Asit, birçok gıda, kimya ve ilaç endüstrisinde çözücüler, parfümler, cilalar, plastikleştiriciler, boyalar ve fotoğraf kimyasalları gibi birçok kimyasalın üretilmesi için öncü olarak kullanılabilen yaygın bir organik asittir.
Bütandioik Asit ayrıca bir antibiyotik ve iyileştirici ajan olarak kullanılır.
Bütandioik Asit ayrıca çeşitli endüstrilerde bir yüzey aktif madde, iyon şelatör ve bir katkı maddesi olarak uygulama bulur.

Bütandioik Asit Nedir?
C4H6O4 moleküler formülasyonlu Bütandioik Asit, kimyasal bir ara madde olarak, tıpta, cila imalatında ve parfüm esterlerinin yapımında kullanılan, asit tadı olan, suda çözünür, kokusuz, renksiz bir kristaldir.
Bütandioik Asit ayrıca gıdalarda sekestran, tampon ve nötralize edici ajan olarak kullanılır.
Bütandioik Asit normal bir ara metabolittir ve sitrik asit döngüsünün bir bileşenidir ve insan idrarında doğal olarak bulunur.

Bütandioik Asit Nasıl Kullanılır?
İdeal olarak, hafif bir serum veya tedavide Bütandioik Asit aramak en iyisidir; molekül, ağır kremler ve yağlardan etkili bir şekilde nüfuz edemeyecek kadar küçüktür.
Kullanım ve uygulama söz konusu olduğunda, özellikle Bütandioik Asit sivilce önleyici bir ürünse, ürün talimatlarını izleyin.

Bütandioik Asidin fiziksel özellikleri:
Bütandioik Asit, oldukça asidik bir tada sahip beyaz, kokusuz bir katıdır.
Sulu bir çözeltide süksinik asit, konjuge bazını, süksinatı (/ˈsʌksɪneɪt/) oluşturmak üzere kolayca iyonlaşır.
Bir diprotik asit olarak, Bütandioik Asit iki ardışık proton giderme reaksiyonuna girer:
(CH2)2(CO2H)2 → (CH2)2(CO2H)(CO2)− + H+
(CH2)2(CO2H)(CO2)− → (CH2)2(CO2)22− + H+

Bu süreçlerin pKa'sı sırasıyla 4.3 ve 5.6'dır.
Her iki anyon da renksizdir ve tuzlar olarak izole edilebilir, örneğin Na(CH2)2(CO2H)(CO2) ve Na2(CH2)2(CO2)2.
Canlı organizmalarda, süksinik asit değil, öncelikle süksinat bulunur.

Bir radikal grup olarak Bütandioik Asit, bir süksinil (/ˈsʌksɪnəl/) grubu olarak adlandırılır.
Çoğu basit mono ve dikarboksilik asit gibi, Bütandioik Asit zararlı değildir ancak cilt ve gözler için tahriş edici olabilir.

Bütandioik Asit bir dikarboksilik asittir.
Bütandioik Asit, sitrik asit veya TCA döngüsünün önemli bir bileşenidir ve elektron transfer zincirine elektron bağışlama yeteneğine sahiptir.
Süksinat, bakterilerden bitkilere ve memelilere kadar tüm canlı organizmalarda bulunur. 
Ökaryotlarda, mitokondride trikarboksilik asit döngüsü (TCA) yoluyla süksinat üretilir.
Süksinat, n-bütilmalonat- (veya fenilsüksinat-) duyarlı dikarboksilat taşıyıcı tarafından inorganik fosfat veya başka bir organik asit, örneğin malat ile mitokondriyal matrise kolaylıkla aktarılabilir.
Süksinat, mitokondriyal matristen çıkabilir ve sitoplazmada olduğu kadar hücre dışı boşlukta da işlev görebilir.
Süksinat, metabolik bir ara madde olarak rolleri ve bir hücre sinyal molekülü olarak rolleri içeren birçok biyolojik role sahiptir.

Süksinat, gen ekspresyon modellerini değiştirebilir, böylece epigenetik manzarayı modüle edebilir veya hormon benzeri sinyal fonksiyonları sergileyebilir.
Bu nedenle, süksinat hücresel metabolizmayı, özellikle ATP oluşumunu hücresel fonksiyonun düzenlenmesine bağlar.
Süksinat, ATP yapımında yer alan elektron taşıma zincirinin bir parçası olan süksinat dehidrojenaz (SDH) enzimi tarafından parçalanabilir veya fumarata metabolize edilebilir.
Süksinat sentezinin düzensizliği ve dolayısıyla ATP sentezi, Leigh sendromu ve Melas sendromu gibi bir dizi genetik mitokondriyal hastalıkta meydana gelebilir.
Süksinatın doğuştan gelen bir metabolizma hatası olan D-2-hidroksiglutarik asidüri ile ilişkili olduğu bulunmuştur.
Bütandioik Asit son zamanlarda bir oncometabolit veya endojen, kansere neden olan bir metabolit olarak tanımlanmıştır.

Bütandioik Asitin ticari üretimi:
Tarihsel olarak, Bütandioik Asit kehribardan damıtma yoluyla elde edildi ve bu nedenle kehribar ruhu olarak biliniyordu.
Yaygın endüstriyel yollar, maleik asidin hidrojenasyonunu, 1,4-bütandiolün oksidasyonunu ve etilen glikolün karbonilasyonunu içerir.
Süksinat ayrıca maleik anhidrit yoluyla bütandan üretilir.
Küresel üretimin, yıllık %10'luk bir büyüme oranıyla, yılda 16.000 ila 30.000 ton arasında olduğu tahmin edilmektedir.
Genetiği değiştirilmiş Escherichia coli ve Saccharomyces cerevisiae, glikozun fermantasyonu yoluyla ticari üretim için önerilmektedir.

Bütandioik Asit'in kimyasal reaksiyonları:
Bütandioik Asit, fumarik aside dehidrojene edilebilir veya dietilsüksinat (CH2CO2CH2CH3)2 gibi diesterlere dönüştürülebilir.
Bu dietil ester, Stobbe yoğunlaşmasında bir substrattır.
Bütandioik Asitin dehidrasyonu süksinik anhidrit verir.
Süksinat, 1,4-bütandiol, maleik anhidrit, süksinimit, 2-pirrolidinon ve tetrahidrofuran elde etmek için kullanılabilir.

Polimerler, reçineler ve çözücülerin öncüsü:
Bütandioik Asit, bazı polyesterlerin öncüsü ve bazı alkid reçinelerinin bir bileşenidir.
1,4-Butandiol (BDO), bir öncü olarak süksinik asit kullanılarak sentezlenebilir.
Otomotiv ve elektronik endüstrileri, konektörler, yalıtkanlar, tekerlek kapakları, vites topuzları ve takviye kirişleri üretmek için büyük ölçüde BDO'ya güveniyor.
Bütandioik Asit ayrıca doku mühendisliği uygulamalarında ilgi çeken bazı biyolojik olarak parçalanabilen polimerlerin bazları olarak da hizmet eder.
Süksinik asit ile asilasyona süksinasyon denir.
Bir substrata birden fazla süksinat eklendiğinde aşırı süksinasyon meydana gelir.

Gıda ve diyet takviyesi:
Bir gıda katkı maddesi ve besin takviyesi olarak, Bütandioik Asit, ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından genellikle güvenli olarak kabul edilmektedir.
Bütandioik Asit, öncelikle yiyecek ve içecek endüstrisinde bir asitlik düzenleyici olarak kullanılır.
Bütandioik Asit, umami tadında biraz ekşi ve büzücü bir bileşene katkıda bulunan bir tatlandırıcı madde olarak da mevcuttur.
Farmasötik ürünlerde bir eksipiyan olarak, Bütandioik Asit ayrıca asitliği kontrol etmek veya bir karşı iyon olarak kullanılır.
Süksinat içeren ilaçlar arasında metoprolol süksinat, sumatriptan süksinat, Doksilamin süksinat veya solifenasin süksinat bulunur.

Bütandioik Asit, bitki ve hayvan dokularında doğal olarak oluşan bir dikarboksilik asittir.
Bütandioik Asit, “Amber Ruhu” olarak da bilinir.
Bütandioik Asit ilk keşfedildiğinde, kehribardan toz haline getirilerek ve bir kum banyosu kullanılarak damıtılarak ekstrakte edildi.
Bütandioik Asit, öncelikle romatizmal ağrılar ve ağrılar için harici olarak kullanılmıştır.

Karboksilik asitlerden neredeyse sonsuz sayıda ester elde edilebilir.
Esterler, bir asidin bir alkolle birleştirilmesi ve bir su molekülünün çıkarılmasıyla üretilir.
Karboksilik asit esterleri, çeşitli doğrudan ve dolaylı uygulamalarda kullanılır.

Alt zincirli esterler, aroma verici temel malzemeler, plastikleştiriciler, çözücü taşıyıcılar ve birleştirme maddeleri olarak kullanılır.
Daha yüksek zincirli bileşikler, metal işleme sıvılarında, yüzey aktif maddelerde, yağlayıcılarda, deterjanlarda, yağlama maddelerinde, emülgatörlerde, ıslatma maddelerinde, tekstil işlemlerinde ve yumuşatıcılarda bileşen olarak kullanılır.

Esterler ayrıca çeşitli hedef bileşiklerin üretimi için ara ürünler olarak kullanılır.
Neredeyse sonsuz esterler, uygun uygulama seçimleri için geniş bir viskozite, özgül ağırlık, buhar basıncı, kaynama noktası ve diğer fiziksel ve kimyasal özellikler sağlar.

Bütandioik Asit Uygulamaları:
Bütandioik Asit, yiyecek ve içecekler için bir aroma maddesi olarak kullanılır.
Beş heterosiklik bileşik üreten Bütandioik Asit, boyalar, parfümler, cilalar, fotoğraf kimyasalları, alkid reçineleri, plastikleştiriciler, metal işleme kimyasalları ve kaplamalar için bir ara madde olarak kullanılır.
Bütandioik Asit ayrıca sakinleştirici, spazm önleyici, antiplegm, antifogistik, anrhoers, kontraseptif ve kanser tedavisine yönelik ilaçların üretiminde de kullanılır.

Alternatif isim: Süksinik Asit
Molekül Ağırlığı: 118.09g/mol
CAS Numarası: 110-15-6
Tehlike: H315,H318,H335
Önlem: P261,P280,P305+P351+P338

Bu dört karbon dikarboksilik asit, polimerler (giyim lifleri), gıda, yüzey aktif maddeler ve deterjanlar, aromalar ve kokular dahil olmak üzere bir dizi endüstride ve adipik asit, N-metil pirolidinon, 2-pirolidinon dahil olmak üzere herhangi bir sayıda kimyasal için bir başlangıç malzemesi olarak kullanılmaktadır. ilaç endüstrisinde kullanılan süksinat tuzları, 1,4-bütandiol, maleik anhidrit, tetrahidrofuran ve gama-butirolakton.
Bütandioik Asit, ilaç endüstrisinde birçok kullanıma sahiptir - bahsetmek için çok fazla, ancak bazı örnekler aktif farmasötik bileşenler (API'ler) için bir başlangıç malzemesi olarak, formülasyonda bir katkı maddesi olarak, süksinik asit monoetil ester bir insülinotropik madde olarak kullanılmıştır ve bileşik ayrıca ilaç kontrol salma polimerlerinde bir çapraz bağlayıcı olarak kullanılmıştır.

Bütandioik Asit, erime noktası 185-187°C olan renksiz kristalli bir katıdır.
Bütandioik Asit suda çözünür, etanol, eter, aseton ve gliserin içinde az çözünür.
Bütandioik Asit benzen, karbon sülfür, karbon tetraklorür veya yağ eterinde çözünmez.
Karboksilik asitler, ilaç, tarım, gıda ürünleri ve diğer endüstrilerdeki uygulamalar için açil halojenürler, anhidritler, esterler, amidler ve nitriller verebilir.

Bütandioik Asit Biyosentezi:
Süksinat, O2 mevcudiyetinde kimyasal enerji üretmek için kullanılan birincil bir metabolik yol olan trikarboksilik asit döngüsünde anahtar bir ara maddedir.
Süksinil-CoA + NDP + Pi → Süksinat + CoA + NTP
Süksinat + FAD → Fumarat + FADH2

SDH ayrıca solunum kompleksi II olarak bilinen mitokondriyal elektron taşıma zincirine de katılır.
Bu enzim kompleksi, ara elektron taşıyıcıları FAD ve üç 2Fe-2S kümesi yoluyla süksinatın oksidasyonunu ubikinonun indirgenmesine bağlayan 4 alt birimli bir zara bağlı lipoproteindir.
Süksinat böylece elektron taşıma zincirine doğrudan elektron donörü olarak hizmet eder ve kendisi fumarata dönüştürülür.

Süksinat, alternatif olarak, SDH'nin ters aktivitesi ile oluşturulabilir.
Anaerobik koşullar altında, A. succinogenes, A. succiniciproducens ve M. succiniciproducens gibi belirli bakteriler, TCA döngüsünü tersine çalıştırır ve oksaloasetat, malat ve fumarat ara ürünleri aracılığıyla glikozu süksinata dönüştürür.
Bu yol, metabolik mühendislikte insan kullanımı için net süksinat üretmek için kullanılır.
Ek olarak, şekerin fermantasyonu sırasında üretilen süksinik asit, fermente alkollere tuzluluk, acılık ve asitlik kombinasyonu sağlar.

Fumarat birikimi, SDH'nin ters aktivitesini sürdürebilir, böylece süksinat oluşumunu arttırabilir.
Patolojik ve fizyolojik koşullar altında, malat-aspartat mekiği veya purin nükleotit mekiği, daha sonra kolayca süksinata dönüştürülen mitokondriyal fumaratı artırabilir.

İÇERİK TİPİ: Bütandioik Asit, antimikrobiyal ve antienflamatuar bir bileşiktir.

BAŞLICA FAYDALARI: Bütandioik Asit, antimikrobiyal, antienflamatuar ve yatıştırıcı etkilere sahiptir.
Bütandioik Asit, antioksidan korumanın yanı sıra yaşlanma karşıtı özellikler ve hidratlar sunar.

KİMLER KULLANMALIDIR: Bütandioik Asit çok çeşitli faydalara sahip olduğundan, hassas ciltler de dahil olmak üzere tüm cilt tipleri için güvenlidir.

NE SIKLIKTA KULLANABİLİRSİNİZ: Bu ürüne ve kişiye bağlıdır, ancak genel olarak konuşursak, günlük olarak kullanımı tavsiye edilmektedir.

İLE İYİ ÇALIŞIR: Bütandioik Asit, nemlendirme etkilerini artırmak için genellikle hyaluronik asit ile eşleştirilir.
Bütandioik Asit ayrıca salisilik asit ve kükürt gibi diğer akne önleyici bileşenlerle de iyi çalışır.

İLE KULLANMAYIN: Bütandioik Asit ile olumsuz etkileşimi olduğu bilinen hiçbir bileşen yoktur.

Tercih edilen IUPAC adı:
bütandioik asit

Bütandioik Asidin fiziksel özellikleri:
Oda sıcaklığında saf Bütandioik Asit, renksiz, kokusuz kristaller oluşturan bir katıdır.
Bütandioik Asit 185 °C'lik bir erime noktasına ve 235 °C'lik bir kaynama noktasına sahiptir.
Bütandioik Asit bir diprotik asittir.
Karboksilat anyonuna 'süksinat ve süksinik asit esterlerine alkil süksinatlar denir.

Bütandioik Asitin Biyokimyasal rolü:
Süksinat, sitrik asit döngüsünün bir bileşenidir ve aşağıdaki reaksiyon yoluyla elektron transfer zincirine elektron bağışlama yeteneğine sahiptir:
süksinat + FAD → fumarat + FADH2

Bu, süksinat dehidrojenaz enzimi (veya mitokondriyal ETC'nin II. kompleksi) tarafından katalize edilir.
Kompleks, süksinatın oksidasyonunu ubikinon redüksiyonuna bağlayan 4 alt birimli membrana bağlı bir lipoproteindir. Ara elektron taşıyıcıları FAD ve alt birim B'nin üç Fe2S2 kümesi parçasıdır.
Argonne Ulusal Laboratuvarı'ndan Mark Donnelly, ham hidrolizatları biyokütleden süksinata dönüştürmek için en iyi suşlardan birini (AFP 184) geliştirdi.

Bütandioik Asit Tarihi:
Kehribarın ruhu, kehribarın bir kum banyosunda toz haline getirilmesi ve damıtılmasıyla elde edildi.
Bütandioik Asit esas olarak haricen romatizmal ağrılar ve ağrılar için ve dahili olarak kök salmış gırtlaklarda kullanılmıştır.

Diğer isimler:
süksinik asit
1,4-Bütandioik asit

Bütandioik asit olarak da adlandırılan Bütandioik Asit, farklı karbon kaynaklarından çeşitli mikroorganizmalar tarafından sentezlenebilen organik bir asittir.
Bütandioik Asit bir dikarboksilik asittir ve Kreb döngüsünde bir ara maddedir.

CAS Numarası: 110-15-6
CHEBI: 15741
ChEMBL: ChEMBL576
Kimyasal Örümcek: 1078
İlaç Bankası: DB00139
ECHA Bilgi Kartı: 100.003.402
E numarası: E363 (antioksidanlar, ...)
IUPHAR/BPS: 3637
PubChem Müşteri Kimliği: 1110
UNII: AB6MNQ6J6L
CompTox Kontrol Paneli (EPA): DTXSID6023602

Bütandioik Asit, alkolik fermantasyon sırasında üretilen uçucu olmayan asitlerin %90'ını oluşturur.
Şaraptaki Bütandioik Asit içeriği normalde 0,5 ila 1,5 g/L arasındadır, ancak maksimum konsantrasyon 3 g/L'ye ulaşabilir.
Bütandioik Asit bir diprotik asittir.
25°C'de Bütandioik Asitler pKa 4.21 ve 5.64'tür.
Bu, pH 3,50'de Bütandioik Asit'in çoğunun (%83,9) ayrışmamış halde mevcut olduğu anlamına gelir; tek parçalı süksinat iyonu sadece yaklaşık %16'yı oluştururken, ikinci karboksilik grubun ayrışması pratik olarak ihmal edilebilir düzeydedir.

Kimyasal formül: C4H6O4
Molar kütle: 118.088 g·mol-1
Yoğunluk: 1,56 g/cm3
Erime noktası: 184–190 °C (363–374 °F; 457–463 K)
Kaynama noktası: 235 °C (455 °F; 508 K)
Suda çözünürlük     : 58 g/L (20 °C) veya 100 mg/mL
Metanolde Çözünürlük: 158 mg/mL
Etanolde Çözünürlük: 54 mg/mL
Asetonda Çözünürlük: 27 mg/mL
Gliserol içinde çözünürlük: 50 mg/mL
Eterde Çözünürlük: 8,8 mg/mL
Asitlik (pKa): pKa1 = 4.2
pKa2: = 5.6
Manyetik duyarlılık (χ): -57.9·10−6 cm3/mol

Süksinat ayrıca iki karbonlu iki asetil birimini dört karbonlu süksinata dönüştüren glioksilat döngüsünün bir ürünüdür.
Glioksilat döngüsü birçok bakteri, bitki ve mantar tarafından kullanılır ve bu organizmaların asetat veya asetil CoA veren bileşikler üzerinde yaşamasına izin verir.
Yol, izositratı süksinat ve glioksilata bölen enzim izositrat liyaz yoluyla TCA döngüsünün dekarboksilasyon adımlarından kaçınır.

Süksinat, GABA'yı sentezleyen ve geri dönüştüren kapalı bir döngü olan TCA döngüsüne gama-aminobütirik asit (GABA) şantının yeniden giriş noktasıdır.
GABA şantı, alfa-ketoglutarat'ı süksinata dönüştürmek için alternatif bir yol olarak hizmet eder, TCA döngüsü ara maddesi süksinil-CoA'yı atlar ve bunun yerine ara GABA'yı üretir.
Alfa-ketoglutaratın transaminasyonu ve ardından dekarboksilasyonu GABA oluşumuna yol açar. GABA daha sonra GABA transaminaz tarafından süksinik semialdehite metabolize edilir.
Son olarak, süksinik semialdehit süksinik semialdehit dehidrojenaz (SSADH) tarafından süksinat oluşturmak için oksitlenir, TCA döngüsüne yeniden girer ve döngü kapatılır.
GABA şantı için gerekli enzimler nöronlarda, glial hücrelerde, makrofajlarda ve pankreas hücrelerinde ifade edilir.

Bütandioik Asitin Hücresel Metabolizması:
Süksinat mitokondride üretilir ve konsantre edilir ve birincil biyolojik işlevi metabolik bir ara madde işlevidir.
Karbonhidratların, amino asitlerin, yağ asitlerinin, kolesterolün ve heme metabolizması dahil olmak üzere, TCA döngüsü ile bağlantılı tüm metabolik yollar, geçici süksinat oluşumuna dayanır.
Ara ürün, net süksinat üretimini sürdürebilen TCA döngüsünün indirgeyici dalı veya glioksilat döngüsü de dahil olmak üzere birden fazla yoldan biyosentetik işlemler için kullanılabilir hale getirilir.
Kemirgenlerde mitokondriyal konsantrasyonlar yaklaşık ~0.5 mM iken plazma konsantrasyonu sadece 2–20 μM'dir.

Hareket mekanizması:
Süksinat, Krebs veya sitrik asit döngüsünün temel bir bileşenidir ve fumarik asit ve FADH2 üretiminde bir elektron donörüne hizmet eder.
Bütandioik Asit ayrıca göreceli asidik veya kostik yapısından dolayı iyi bir "doğal" antibiyotik olduğu gösterilmiştir (yüksek konsantrasyonlar yanıklara bile neden olabilir).
Süksinat takviyelerinin, alkol metabolizmasının toksik bir yan ürünü olan asetaldehitin aerobik metabolizma yoluyla CO2 ve H2O'ya parçalanmasını aktive ederek akşamdan kalma etkilerini azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir.
Bütandioik Asit'in sinir sistemi iyileşmesini uyardığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği gösterilmiştir.
Bütandioik Asit'in farkındalığı, konsantrasyonu ve refleksleri artırdığı da iddia edildi.

Kalite Seviyesi: 200
sınıf: ACS reaktifi
tahlil: ≥99.0

kirlilikler:
≤0.001% N bileşikleri
≤0.01% çözünmezler

kalıntı: ≤0.02%
bp: 235 °C (yanar)
erime noktası: 184-186 °C (lit.)
çözünürlük: suda: çözünür 25 °C'de 83 g/L

anyon izleri:
klorür (Cl-): ≤0.001%
fosfat (PO43-): ≤0,001%
sülfat (SO42-): ≤0.003%

Bütandioik Asit, tıp, gıda, biyolojik olarak parçalanabilen malzemeler, ince kimyasallar ve diğer endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılan önemli bir kimyasal ve hammaddedir.
Bununla birlikte, Bütandioik Asit'i fermentasyon sıvısından saflaştırmaya yönelik geleneksel yöntemler maliyetlidir, verimsizdir ve çevreye zararlıdır.
Bu çalışmada, Escherichia coli NZN111'in fermentasyon sıvısından Bütandioik Asit'in saflaştırılması için etkili bir yöntem, kristalleştirme ve üre ile birlikte kristalleştirme yoluyla geliştirilmiştir.
İlk olarak, süzüntü, fermantasyon et suyunun süzülmesiyle toplandı ve pH, sülfürik asit eklenerek 2.0'a ayarlandı.
Bütandioik Asit kristallerini elde etmek için 8°C'de 4 saat boyunca kristalizasyon gerçekleştirildi.
Bütandioik Asidin geri kazanım oranı ve saflığı sırasıyla %73.4 ve %99'un üzerindeydi.

Daha sonra, ürenin kalıntı Bütandioik Aside kütle oranı 4:1 (müre/mSA) olacak şekilde kalan çözeltiye üre ilave edildi.
İkinci kristalizasyon, Bütandioik Asit-üre ortak kristalini elde etmek için pH 2 ve 4°C'de 12 saat gerçekleştirildi.
Bütandioik Asit kalıntısının geri kazanım oranı %92.0 idi.
Bütandioik Asit-üre kristali ayrıca fosforlu asit (Bütandioik Asit ortak kristal kütlesinin %4.2'si) ile karıştırıldı ve süksinimit sentezlemek için 6 saat 195°C'de tutuldu ve verim > %80 idi.
Bu yeni ve verimli saflaştırma işlemi, önemli ölçüde azaltılmış üre tüketimi ve yüksek Bütandioik Asit geri kazanımı (toplam %95) ve yüksek süksinimit sentez verimi (%80) ile karakterize edildi.
Bu nedenle, bu çalışma potansiyel olarak Bütandioik Asit ve süksinimidin endüstriyel üretimi için yeni ve verimli bir strateji sağladı.

katyon izleri:
Fe: ≤5 ppm
ağır metaller (Pb olarak): ≤5 ppm

SMILES dizisi: OC(=O)CCC(O)=O
InChI: 1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI anahtarı: KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N

CAS numarası: 110-15-6
EC numarası: 203-740-4
Tepe Formülü: C ₄ H ₆ O ₄
Kimyasal formül: HOOCCH ₂ CH ₂ COOH
Molar Kütle: 118.09 g/mol
GTİP Kodu: 2917 19 80

Kaynama noktası: 235 °C (1013 hPa)
Yoğunluk: 1,57 g/cm3 (25 °C)
Tutuşma sıcaklığı: 470 °C
Erime Noktası: 188 °C
pH değeri: 2,7 (10 g/l, H ₂ O, 20 °C)
Yığın yoğunluğu: 940 kg/m3
Çözünürlük: 58 g/l

Bütandioik Asit Hakkında Faydalı bilgiler:
Bütandioik Asit, REACH Tüzüğü kapsamında kayıtlıdır ve Avrupa Ekonomik Alanında yılda ≥ 10 000 ila < 100.000 ton arasında üretilir ve/veya ithal edilir.
Bütandioik Asit tüketiciler tarafından, profesyonel çalışanlar tarafından (yaygın kullanımlar), formülasyonda veya yeniden ambalajlamada, endüstriyel sitelerde ve imalatta kullanılır.

Bütandioik Asit Tüketici Kullanımları:
Bütandioik Asit şu ürünlerde kullanılır: adsorbanlar, gübreler, mürekkepler ve tonerler, yıkama ve temizlik ürünleri, su yumuşatıcılar, yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünleri, kaplama ürünleri, dolgu maddeleri, macunlar, sıvalar, modelleme kili, parfümler ve kokular, farmasötikler, polimerler ve kozmetikler ve kişisel bakım ürünleri.
Bütandioik Asit'in çevreye diğer salınımının meydana gelmesi muhtemeldir: iç mekan kullanımı (örneğin makine yıkama sıvıları/deterjanlar, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplamalar veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri) ve dış mekan kullanımı.

Bütandioik Asit Madde hizmet ömrü:
ECHA'nın, Bütandioik Asit'in çevreye salınmasının en muhtemel olduğu yollar hakkında kamuya kayıtlı herhangi bir verisi bulunmamaktadır. ECHA, maddenin işlenip işlenmediğini veya hangi eşyalara işlendiğini gösteren kamuya kayıtlı hiçbir veriye sahip değildir.

Profesyonel çalışanlar tarafından Bütandioik Asit'in yaygın kullanımları:
Bütandioik Asit şu ürünlerde kullanılmaktadır: pH düzenleyiciler ve su arıtma ürünleri, antifriz ürünler, metal yüzey işleme ürünleri, ısı transfer sıvıları, hidrolik sıvılar, yıkama & temizlik ürünleri, gübreler, su yumuşatıcılar ve kozmetikler ve kişisel bakım ürünleri. Bu madde şu alanlarda kullanılmaktadır: basılı ve kayıtlı medyanın çoğaltılması, sağlık hizmetleri ve bilimsel araştırma ve geliştirme. Bu madde şu maddelerin imalatında kullanılır: plastik ürünler. Bu maddenin çevreye diğer salınımı muhtemelen şunlardan kaynaklanabilir: iç mekan kullanımı (örneğin makine yıkama sıvıları/deterjanlar, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplamalar veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri), dış mekan kullanımı ve minimum düzeyde yakın sistemlerde dış mekan kullanımı. serbest bırakma (örn. otomotiv süspansiyonundaki hidrolik sıvılar, motor yağındaki yağlayıcılar ve fren sıvıları).

Bütandioik Asit formülasyonu veya yeniden ambalajlanması:
Bütandioik Asit şu ürünlerde kullanılmaktadır: yıkama ve temizlik ürünleri, su yumuşatıcılar, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, metal olmayan yüzey işleme ürünleri, mürekkepler ve tonerler, kağıt kimyasalları ve boyalar ve polimerler.
Bütandioik Asit'in çevreye salınması, endüstriyel kullanımdan oluşabilir: karışımların formülasyonu.

Bütandioik Asitin sanayi sitelerinde kullanım alanları:
Bütandioik Asit şu ürünlerde kullanılmaktadır: pH düzenleyiciler ve su arıtma ürünleri, metal yüzey işleme ürünleri, deri işleme ürünleri, metal işleme sıvıları ve laboratuvar kimyasalları.
Bütandioik Asit şu alanlarda kullanılır: belediye arzı (örn. elektrik, buhar, gaz, su) ve kanalizasyon arıtma, bilimsel araştırma ve geliştirme ve basım ve kayıtlı medya yeniden üretimi.
Bütandioik Asit, kimyasallar, plastik ürünler ve tekstil, deri veya kürk üretiminde kullanılır.
Bütandioik Asit'in çevreye salınması endüstriyel kullanımdan meydana gelebilir: endüstriyel alanlarda işleme yardımcılarında, başka bir maddenin daha ileri imalatında (ara maddelerin kullanımında) bir ara adım olarak, termoplastik üretimde, eşya üretiminde ve işleme yardımcı maddesi olarak.

Bütandioik Asit İmalatı:
Bütandioik Asit'in çevreye salınması, endüstriyel kullanımdan oluşabilir: maddenin üretimi.

Ürün Numarası: S0100
Saflık / Analiz Yöntemi: >99.0%(T)
Moleküler Formül / Molekül Ağırlığı: C4H6O4 = 118.09
Fiziksel Durum (20 derece C): Katı
CAS RN: 110-15-6
Reaxys Kayıt Numarası: 1754069
PubChem Madde Kimliği: 87575714
SDBS (AIST Spektral DB): 3001
Merck Endeksi (14): 8869
MDL Numarası: MFCD00002789

Bütandioik Asit, birçok önemli, büyük hacimli endüstriyel kimyasalların ve tüketici ürünlerinin öncüsüdür.
Bütandioik Asit, bir zamanlar birçok geviş getiren mikroorganizmanın anaerobik koşullar altında süksinik asit biriktirdiği yaygın bir bilgiydi.
Bununla birlikte, Bütandioik Asit, optimum koşullar altında yaklaşık 50 g/L'ye kadar süksinik asit üretebilen Michigan Biyoteknoloji Enstitüsü'nde (MBI) Anaerobiospirillum succiniciproducens'in keşfine kadar, biyolojik işlemlerle bileşiği üretmenin ticari fizibilitesi değildi. fark edildi.
Bütandioik Asit'i yüksek nihai konsantrasyonlara kadar üretebilen diğer mikrobiyal suşlar, daha sonra izole edildi ve tasarlandı, ardından kullanımları için fermentasyon prosesleri geliştirildi.
Fermentasyon sıvılarından Bütandioik Asitin geri kazanılması ve saflaştırılmasına yönelik prosesler, yeni süksinik asit uygulamalarıyla, örneğin biyolojik olarak parçalanabilen buz çözücü bileşiklerin ve çözücülerin üretimi ile eşzamanlı olarak kurulmuştur.
Bütandioik Asit'in fermantasyon bazlı üretimi ve müteakip faydalı ürünlere dönüştürülmesi için çeşitli teknolojiler şu anda ticarileştirilmiştir.
Bu gözden geçirme, biyolojik olarak türetilmiş süksinik asit için mevcut ticarileştirme durumları bağlamında çeşitli uygulamalara uyması için mikrobiyal suşların gelişiminin, bunların fermantasyonunun ve aşağı akış geri kazanım ve saflaştırma çabalarının öneminin bir özetini vermektedir.

süksinik asit
bütandioik asit
110-15-6
kehribar asidi
asuccin
pelin asidi
dihidrofumarik asit
katsüksini
Bernsteinsaure
etilensüksinik asit
1,2-Etandikarboksilik asit
1,4-Bütandioik asit
Pelin
Butandizör
asit suksinikum
bütandionik asit
Kyselina jantarova
bütan diasit
etilen dikarboksilik asit
kehribar ruhu
Bernsteinsaure [Almanca]
Kyselina jantarova [Çek]
amonyum süksinat
HSDB 791
süksinik asit
UNII-AB6MNQ6J6L
MFCD00002789
başarılı
MGK 106449
AI3-06297
AB6MNQ6J6L
Bütandioik asit, homopolimer
E363
CHEBI:15741
C4-beta-polimorf
NSC25949
süksinikum asit
NSC-106449
NCGC00159372-02
NCGC00159372-04
Süksinelit
etilendikarboksilik asit
asit süksinik
salçalı şeker
kehribar asidi
DSSTox_CID_3602
WLN: QV2VQ
DSSTox_RID_77102
DSSTox_GSID_23602
GÜNAH
etilen süksinik asit
etandikarboksilik asit
Bernsteinsaeure
sodyum süksinat (susuz)
süksinat, 9
asit bütandioik
26776-24-9
CAS-110-15-6
Süksinik asit [NF]
Süksinik asit (8CI)
Bütandioik asit (9CI)
EINECS 203-740-4
BRN 1754069
dihidrofumarat
Süksinik
Bütandioik asit diamonyum tuzu
kehribar tuzu
1cze
Bütandioik asit?
Nat.Süksinik Asit
1,4-Bütandioat
Süksinik asit, 6
Süksinik asit, FCC
Süksinik Asit,(S)
Süksinik Asit (SA)
1,4-Butandioik Asit
Süksinik asit, %99
Süksinik asit, doğal
4lh2
1,2-etandikarboksilat
Substrat analogu, 11
suc
Süksinik asit, ACS sınıfı
bmse000183
bmse000968
CHEMBL576
EC 203-740-4
HOOC-CH2-CH2-COOH
12084
4-02-00-01908 (Beilstein El Kitabı Referansı)
GTPL3637
DTXSID6023602
FEMA NO. 4719
BDBM26121
HMS3885O04
çinko895030
HY-N0420
STR02803
Tox21_111612
Zehir21_201918
Tox21_303247
BBL002473
LMFA01170043
NSC-25949
NSC106449
s3791
STK387105
Süksinik asit, >=99%, FCC, FG
Süksinik asit, BioXtra, >=99.0%
AKOS000118899
Zehir21_111612_1
CCG-266069
DB00139
LS40373
MCULE-5889111640
Süksinik Asit (Endüstriyel Sınıf ve Gıda Sınıfı)
NCGC00159372-03
NCGC00159372-05
NCGC00159372-06
NCGC00257092-01
NCGC00259467-01
Süksinik asit, ACS reaktifi, >=99.0%
BP-21128
I847
98-EP2269610A2
98-EP2269983A1
98-EP2269984A1
98-EP2269986A1
98-EP2269988A2
98-EP2269989A1
98-EP2269990A1
98-EP2270002A1
98-EP2270003A1
98-EP2270006A1
98-EP2270008A1
98-EP2270011A1
98-EP2270505A1
98-EP2272516A2
98-EP2272537A2
98-EP2272827A1
98-EP2275401A1
98-EP2275411A2
98-EP2275412A1
98-EP2275413A1
98-EP2275414A1
98-EP2277507A1
98-EP2277848A1
98-EP2277858A1
98-EP2277866A1
98-EP2277867A2
98-EP2280003A2
98-EP2280006A1
98-EP2280010A2
98-EP2281559A1
98-EP2281563A1
98-EP2281819A1
98-EP2284146A2
98-EP2284147A2
98-EP2284149A1
98-EP2284160A1
98-EP2284165A1
98-EP2284169A1
98-EP2284178A2
98-EP2284179A2
98-EP2286795A1
98-EP2287153A1
98-EP2287155A1
98-EP2287156A1
98-EP2287160A1
98-EP2287161A1
98-EP2287162A1
98-EP2289510A1
98-EP2289518A1
98-EP2289876A1
98-EP2289879A1
98-EP2289883A1
98-EP2289890A1
98-EP2292227A2
98-EP2292231A1
98-EP2292234A1
98-EP2292592A1
98-EP2292611A1
98-EP2292617A1
98-EP2292619A1
98-EP2295401A2
98-EP2295402A2
98-EP2295406A1
98-EP2295416A2
98-EP2295424A1
98-EP2295426A1
98-EP2295427A1
98-EP2295433A1
98-EP2295437A1
98-EP2298731A1
98-EP2298734A2
98-EP2298735A1
98-EP2298742A1
98-EP2298746A1
98-EP2298747A1
98-EP2298748A2
98-EP2298757A2
98-EP2298758A1
98-EP2298759A1
98-EP2298768A1
98-EP2298772A1
98-EP2298775A1
98-EP2301544A1
98-EP2301922A1
98-EP2301924A1
98-EP2301931A1
98-EP2301937A1
98-EP2301940A1
98-EP2305219A1
98-EP2305248A1
98-EP2305257A1
98-EP2305633A1
98-EP2305636A1
98-EP2305641A1
98-EP2305646A1
98-EP2305651A1
98-EP2305653A1
98-EP2305655A2
98-EP2305657A2
98-EP2305659A1
98-EP2305663A1
98-EP2305664A1
98-EP2305673A1
98-EP2305675A1
98-EP2305676A1
98-EP2305679A1
98-EP2308839A1
98-EP2308849A1
98-EP2308850A1
98-EP2308851A1
98-EP2308854A1
98-EP2308857A1
98-EP2308861A1
98-EP2308869A1
98-EP2308872A1
98-EP2308873A1
98-EP2308875A1
98-EP2311807A1
98-EP2311808A1
98-EP2311809A1
98-EP2311810A1
98-EP2311811A1
98-EP2311814A1
98-EP2311818A1
98-EP2311829A1
98-EP2311831A1
98-EP2311834A1
98-EP2311837A1
98-EP2311842A2
98-EP2314295A1
98-EP2314574A1
98-EP2314575A1
98-EP2314576A1
98-EP2314581A1
98-EP2314585A1
98-EP2314586A1
98-EP2314588A1
98-EP2314593A1
98-EP2316457A1
98-EP2316458A1
98-EP2316459A1
98-EP2316825A1
98-EP2316826A1
98-EP2316827A1
98-EP2316828A1
98-EP2316829A1
98-EP2316831A1
98-EP2316834A1
98-EP2316835A1
98-EP2316836A1
98-EP2371797A1
98-EP2371798A1
98-EP2371800A1
98-EP2371802A1
98-EP2371804A1
98-EP2371805A1
98-EP2372017A1
98-EP2374454A1
98-EP2374780A1
98-EP2374781A1
98-EP2380874A2
Süksinik asit, ReagentPlus(R), >=99.0%
CS-0008946
FT-0652509
FT-0773657
N1941
S0100
Süksinik asit, pa, ACS reaktifi, %99,0
Süksinik asit, SAJ birinci sınıf, >=99.0%
SÜKKİNİK ASİT YÜKSEK SAFLIK DERECESİ 2.5KG
Süksinik asit, purum pa, >=99.0% (T)
Süksinik asit, SAJ özel kalite, >=%99,5
1,4-BÜTANDİOİK ASİT (SÜKSİNİK ASİT)
A14596
C00042
D85169
Süksinik asit, Vetec(TM) reaktif sınıfı, %98
47632-EP2281817A1
47632-EP2311811A1
AB01332192-02
196539-EP2270007A1
Q213050
SR-01000944556
J-002386
SR-01000944556-2
Z57127453
F2191-0239
37E8FFFB-70DA-4399-B724-476BD8715EF0
Süksinik asit, sertifikalı referans materyali, TraceCERT(R)
Süksinik asit, puris. pa, ACS reaktifi, >=%99,5 (T)
Süksinik asit, Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi (USP) Referans Standardı
Süksinik asit, MALDI-MS için matris maddesi, >=%99,5 (T), Ultra saf
Süksinik asit, susuz, serbest akışlı, Redi-Dri(TM), ACS reaktifi, >=99.0%
Süksinik asit, BioReagent, hücre kültürü için uygun, böcek hücre kültürü için uygun
Süksinik Asit, Farmasötik İkincil Standart; Sertifikalı Referans Malzemesi
1,2-Etandikarboksilik asit
1,4-Bütandioik asit
110-15-6 [RN]
203-740-4 [EINECS]
4-02-00-01908 [Beilstein]
Acide butanedioique [Fransızca]
Acide succinique [Fransızca] [ACD/IUPAC Adı]
Acido succinico [İtalyanca]
ácido succínico [İspanyolca]
Ácido succínico [Portekizce]
acidum succinicum [Latince]
Bernsteinsaeure [Almanca]
Bernsteinsäure [Almanca] [ACD/IUPAC Adı]
Bütandioik asit [ACD/Dizin Adı]
HOOC-CH2-CH2-COOH [Formül]
Kyselina jantarova [Çek]
MFCD00002789 [MDL numarası]
QV2VQ [WLN]
Süksinik asit [ACD/IUPAC Adı] [Wiki]
süksinik asit
Ηλεκτρικό οξύ [Modern Yunanca (1453-)]
Янтарная кислота [Rusça]
コハク酸[Japonca]
琥珀酸[Çince]
14493-42-6 [RN]
152556-05-3 [RN]
21668-90-6 [RN]
61128-08-3 [RN]
asit succinicum
kehribar asidi
asüksin
Bernsteinsaeure
Bernsteinsaure
Butandizör
BÜTAN DİASİT
bütandioik asit
CpeE proteini
DB00139
dihidrofumarik asit
etandikarboksilik asit
etilen dikarboksilik asit
etilen süksinik asit
FMR
duman
Fumarik asit [Wiki]
hidron [Wiki]
katsüksini
Kyselina jantarova
MAE
Maleik asit [Wiki]
salçalı şeker
STR02803
Süksinelit
Asetonitril içinde süksinik asit 100 µg/mL
süksinik asit (serbest asit)
Süksinik asit, ACS sınıfı
SÜKSİNİK-D4 ASİT
süksinik asit
pelin asidi

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.