DEHYDOL LS 2

Dehydol LS 2= Lauril alkol + 2 mol EO = C12/14 alkol 2 EO = Laureth 2

2 mol EO ile C12-C14-yağ alkolü poliglikol eter
Kimyasal Adı: Alcohols C12-14 Ethoxylated
Dehydol LS 2 Deo N
INCI: Laureth-2
Yüzey aktif madde preparatlarının koyulaşması için yüzey aktif madde.


Bulutlanma noktası [° C]% 25 sulu BDG'nin 25cm3'ünde 5g: 38.0 - 38.5

Dehydol LS 2 Uygulaması: Emülgatörler, dispersiyon ajanları, ıslatma ajanları, endüstriyel temizlik ajanları, çok amaçlı ve özel temizleyiciler, toz ve sıvı deterjanlar.


EC / Liste no .: 500-213-3
CAS no .: 68439-50-9
Mol. formül: (C2H4O) 1-3 (CH2) 10-12C2H6O


Lauryl Alcohol gibi etoksillenmiş alkol formülleri yüzey aktif maddeler olarak sınıflandırılır, yani bir sıvıda veya bir sıvı ile bir katı arasındaki yüzey gerilimini düşürdükleri anlamına gelir.
Tüm etoksile alkol türlerinde olduğu gibi, Lauryl Alcohol Ethoxylate noniyonik bir bileşiktir - hidrofilik uçta elektrik yükü yoktur ve genellikle dokunmaya yapışan kalın bir sıvı şeklini alır.
Etoksilasyon işlemi ayrıca malzemenin suda çözünürlüğünü artırma eğilimindedir.
Tipik olarak Lauryl Alcohol Ethoxylate içeren ürünler arasında kozmetikler, çamaşır deterjanları, yüzey temizleyiciler ve kişisel bakım ürünleri yer alır.

Dehydol LS 2 soğuğa maruz kaldığında geri dönüşümlü olarak değişir ve soğuğa maruz kaldığında bulanıklaşır, koyulaşır veya donar, oda sıcaklığında yavaşça çözülür ve ardından kısaca karıştırılır.

ANAHTAR KELİMELER:
68439-50-9, 500-213-3, Alkoller C12-14 Etoksillenmiş, C12-C14-yağ alkolü poliglikol eter ile 2 mol EO, Dehydol LS 2 Deo N, Laureth-2, Lauret-6, Lauril Alkol Etoksilat 2mol, Lauryalkoholethoxylat, Polioksietilen dodekanol

Dehydol LS serisinin ürünleri, yağ alkolü polietilen glikol eterleridir ve noniyonik yüzey aktif maddeler sınıfına aittir.
Dehydol LS etoksilatlar, doğal bazlı bir C12-C14 yağ alkolünden hazırlanır ve bu nedenle yeşil ve çevre dostu temizleyiciler gibi tüketici ürünlerinde kullanım için mükemmel adaylardır.
Dehydol LS serisindeki bireysel sınıflar, geniş bir özellik yelpazesi.

Genel olarak ürün grubu aşağıdaki özelliklerle karakterize edilir:
• Yüksek yüzey aktivitesi ve temizleme gücü
• Diğer yüzey aktif maddelerle sinerjik etkiler
• İyi sert su stabilitesi
• Geniş bir pH aralığında kimyasal stabilite
• Doğal bazlı, yenilenebilir bir hammaddeden üretilmiştir
• Hızlı ve tam biyolojik bozunmanın bir sonucu olarak düşük çevresel etki
Bu elverişli ve yaygın özellikler, çok sayıda uygulama alanı açmıştır.
Dehydol LS etoksilatlar, deterjanlar ve temizleyicilerde ve ayrıca kişisel bakım ürünlerinde veya teknik uygulamalarda etkilidir.


Dehidol LS etoksilatlar, birincil doğrusal C12 – C14 yağ alkolüne dayanır.
Alkol, oleo yağlarından, ör. transesterifikasyon ve hidrojenasyon reaksiyonu ile hurma çekirdeği yağı.


Ürün Kimyasal karakterizasyonu INCI adı
DEHYDOL LS 2: C12 – C14 yağ alkolü + 2 mol EO / mol
Laureth-2

DEHYDOL LS 3: C12 – C14 yağ alkolü + 3 mol EO / mol
Laureth-3

DEHYDOL LS 4: C12 – C14 yağ alkolü + 4 mol EO / mol
Laureth-4

DEHYDOL LS 5: C12 – C14 yağ alkolü + 5 mol EO / mol
Laureth-5

DEHYDOL LS 6: C12 – C14 yağ alkolü + 6 mol EO / mol
Laureth-6

DEHYDOL LS 7: C12 – C14 yağ alkolü + 7 mol EO / mol
Laureth-7

DEHYDOL LS 9 C12 –C14 yağ alkolü + 9 mol EO / mol
Laureth-9

DEHYDOL LS 10 C12 –C14 yağ alkolü + 10 mol EO / mol
Laureth-10


Dehydol LS alkol etoksilatlarının çözünürlüğü, suda çözünür eter zincirinin zincir uzunluğu ile belirlenir.
Buna göre, artan etoksilasyon derecesi ile çözünürlük artar.
Düşük etoksilatlar (2-4 mol EO), bu moleküllere hidrofobik alkol kısmı hakim olduğu için suda sadece idareli çözünür.
Polar olmayan organik çözücülerde çözünürler ve bu nedenle emülgatör olarak kullanılabilirler.
Daha yüksek etoksilatlar suda kolaylıkla çözünür ve ağırlıklı olarak temizlik uygulamaları için kullanılırlar.


Su ile jel oluşumu
Dehydol LS yüzey aktif cisimleri gibi su ve alkol etoksilat karışımları, eklenen su miktarına bağlı olarak serbest akışlı sıvılardan katı jellere kadar çok çeşitli viskoziteleri kapsayabilir.
Jel fazları tipik olarak orta konsantrasyonlarda meydana gelir ve aşağıdakilere sahip olabilir:
su eklendiğinde önemli stabilite.
Dehydol LS ürünlerini daha düşük konsantrasyonlara seyreltirken, işleme sırasında bu jel fazlarından kaçınılması önerilir.
Bu, iyonik olmayan yüzey aktif maddenin suya eklenmesi, ılık su kullanılması ve iyice karıştırılmasıyla sağlanabilir.
Ek çözücüler, örneğin alkoller, fakat aynı zamanda tuzlar ve diğer elektrolitler, jel oluşumunun bastırılmasına yardımcı olabilir.

Dehydol LS 2 Deo N, yağ ve krem ​​banyolarının hazırlanmasında noniyonik emülgatör olarak kullanılan bir laureth-2 polimeridir. Berrak ila hafif bulanık bir sıvıdır.

Ürün Uygulamaları: Banyo & Duş, Saç Temizliği, El Temizliği, Cilt Temizliği

Dehydol LS sınıfları (C12-14 yağlı alkol etoksilatlar) noniyonik yüzey aktif maddelerdir.
Doymuş doğal yağ alkolünden yapılan alkil polietilen glikol eterleridir.
Böylece C-zincirleri doğrusal ve çift sayılıdır. Düşük ve orta EO derecesi ile mevcutturlar.
Mevcut dereceler sıvıdır.
Dehydol LS sınıfları, iyi bir kir çıkarma özelliği ile ıslatma ve emülsifikasyon özellikleri sağlar.

KULLANIM VE UYGULAMALAR
Etoksile alkol 2 EO, aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok endüstriyel kullanıma ve uygulamaya sahiptir:

DURUM: Sıvılarda yüzey gerilimini azaltmak için ıslatıcı olarak Lauryl Alcohol Ethoxylate ve dispersiyonu desteklemek için boya ve kaplamalarda emülgatör olarak kullanın.
Kişisel Bakım: Lauryl Alcohol Ethoxylate, şampuanlar ve banyo jelleri gibi kişisel bakım ürünlerinde son derece iyi bir köpürme ajanı olarak çalışır.
Sabunlar ve Deterjanlar: Lauryl Alcohol, deterjanlar, çamaşır ön püskürtücüler ve sert yüzey temizleyicileri dahil olmak üzere çok çeşitli endüstriyel ve ev temizlik ürünlerinde güvenilir bir ıslatma maddesi olarak hizmet eder.
Sürfaktanlar ve Esterler: Lauryl Alcohol'u bir sürfaktan ara ürünü olarak kullanabilirsiniz - ayrıca birçok kişisel bakım ürününün üretiminde kullanılan anyonik bir yüzey aktif madde ve deterjan olan SLES (Sodyum Lauril Eter Sülfat) yapmak için sülfonatlanabilir.
Tekstil: Yüzey gerilimini azaltmak için tekstil ve deri işleme uygulamalarında ıslatıcı olarak Lauryl Alcohol Ethoxylate kullanın.


Dehydol LS 2, önerilen koşullar altında oda sıcaklığında orijinal sızdırmaz kaplarda en az 2 yıl saklanabilir.
Nakliye ve saklama sırasında soğuğa maruz kalmaktan koruyun.
Dehydol LS 2'nin özellikleri soğuğa maruz kaldığında tersine çevrilebilir.
Dehydol LS 2, soğuğa maruz kaldığında bulanıklaşır, koyulaşır veya donar, oda sıcaklığında yavaşça çözülür ve ardından kısa bir süre karıştırılır.

DEHYDOL LS 2
Genel karakterizasyon

Kimyasal açıklama
Alkol C12-14 etoksilat ile yakl. 2 Mol EO
Polioksietilen (2) Lauril eter


İçerik CASR - No. EINECS / ELINCS - No.
Alkoller, C12-14, etoksillenmiş 68439-50-9 500-213-3

Ürün özellikleri
Görünüm: Renksiz sıvı
Karakteristik değerler
"Kalite kontrol verileri" ve "Ek ürün tanımlayıcı verileri" paragraflarında belirtilen spesifikasyonlar, nihai ve nihai olarak ürünün özelliklerini açıklamaktadır.
Kalite kontrol verileri (Kalite yayımı için kullanılan ve her parti için onaylanmış veriler.)
pH (% 1 Aq.): 6,0 - 7,5 ISO976 ISO4316
Hidroksil değeri (mgKOH / g): 198 - 204 AOCS ofis yöntemi Cd13-60
Ek ürün tanımlayıcı verileri (İstatistiksel olarak kanıtlanmış ancak düzenli olarak belirlenmeyen veriler.)
Su içeriği (%): ≤ 0,1 ASTM E203
Bulanıklık titrasyon değeri (ml): 10,3 - 10,8 STD mavi kitap S 87

Analiz yöntemleri
"Kalite Kontrol Verileri" bölümünde açıklanan karakteristik değerlerle.

Depolama ve nakliye
DEHYDOL LS 2 TH, ağzı kapalı olarak 40 C'nin altında en az 2 yıl süreyle saklanabilir.

· Kimyasal karakterizasyon:
CAS Numarası. Madde Adı
CAS-No .: 68439-50-9 Yağ alkolleri, C12 - C14, etoksillenmiş.
· EINECS-No .: 500-213-3
· INCI-Adı: Laureth-2


· Form: sıvı
· Renk: renksiz
· Koku: neredeyse kokusuzdur
· Erime noktası / erime aralığı: 10, 8 ° C (84/449 / EWG, A.1)
· Akma noktası: <5,0 ° C (DIN ISO 3016)
· Kaynama noktası / kaynama aralığı: 289,9 - 291,9 ° C (1020 hPa) (84/449 / EWG, A.2)
· Parlama noktası: 143 ° C DIN EN 22719-93
· Buhar basıncı: (38 ° C) 0,147 hPa
· Yoğunluk: (20,0 ° C) 0,8700 - 0,9000 g / cm³; (70,0 ° C) 0,863 - 0,867 g / cm³ (DIN 51757)
· Çözünürlük / karışabilirlik
· Su: emülgant
· PH aralığı: (10 g / l, 20 ° C) 6 - 7,5 (DGF-H-III-1)


Kompozisyon

Yağ alkolü C12-C14 + nEO

Teknik veri

Öğe Değer Yöntemi / Açıklamalar
Görünüm: Berrak sarı sıvı
Aktif Madde:% 100
Bulutlanma Noktası: 5-8 ° C DIN EN 23015
Hidroksil 195 - 204 mg KOH / g QC2058.0
Değer: 70 ° C
Yoğunluk: 0,868 - 0,872 g / cm³ DGF C-VI 2 (52)
pH Değeri:% 1 Çözelti 6 - 7,5 Q-P 1274.0 in 0,03%
KCL
Renk Lovibond: 5 1/4 "sarı <= 1,5; DGF C-IV 4b
5 1/4 "kırmızı <= 0,2; DGF C-IV 4b
TTZ: 10,7 - 11,2 ml QC2063.0


2 mol EO ile C12-C14-yağ alkolü poliglikol eter
Ürün özellikleri *)
Konsantrasyon [%]
yakl. 100
Görünüş: esas olarak renksiz sıvı
pH değeri (suda% 1 / IPA 1: 1): 6,5 - 7,5
Hidroksil sayısı (mg KOH / g): 197 - 202

(Bu veriler kaliteli yayın için kullanılır ve her parti için onaylanmıştır.)

Öğe Değer Yöntemi / Açıklamalar
Görünüm: Berrak sarı sıvı
Yoğunluk: 70 ° C 0,868 - 0,872 g / cm³ DGF C-VI 2 (52)
pH Değeri:% 1 Çözelti 6 - 7,5 Q-P 1274.0 in 0,03%
KCL
TTZ: 10,7 - 11,2 ml QC2063.0


Ek Özellikler

(Düzenli olarak belirlenmeyen garantili spesifikasyon değerleri.)

Öğe Değer Yöntemi / Açıklama
Bulutlanma Noktası: 5-8 ° C DIN EN 23015
Hidroksil 195 - 204 mg KOH / g QC2058.0
Değer:
Renk Lovibond: 5 1/4 "sarı <= 1,5; DGF C-IV 4b
5 1/4 "kırmızı <= 0,2; DGF C-IV 4b

 


 


Özellikler ve Kullanım

Noniyonik Emülgatör, W / O-Emülgatör, ko-emülsifiye edici, polar çözücü olarak da kullanılabilir.

Uyarılar

Kullanım ve Güvenlik: MSDS'yi dikkatlice okuyun
Depolama: Kuru koşullarda 40 ° C'nin altındaki orijinal kaplarında saklayın.


UYGULAMA
Yüzey aktif maddeler: sodyum lauril eter sülfat (SLES) üreticisi için hammadde olarak kullanılır.
Deterjanlar: baz sıvı ve toz deterjanlar, ev temizlik maddeleri, endüstriyel temizlik maddeleri.
Kozmetik ve Kişisel bakım: şampuan, vücut jelleri ve el temizleyicilerinde hammadde olarak kullanılır.
Tekstil: Ovma ve ıslatma ajanı olarak kullanılır.
Tarım: Herbisitlerde, Böcek ilaçlarında ve gübrelerde emülgatör olarak kullanılır.
Kağıt: ıslatıcı olarak kullanılır ve emiciliği artırır.
Kauçuk: kauçuk için stabilizatör olarak kullanılır.
Deri: yağ çözücü ve tabaklama maddesi olarak kullanılır.
Boya: Islatıcı ve dispersiyon ajanı olarak kullanılır.


Dehydol LS 2 Uygulamaları: Deterjanlar ve Endüstriyel Temizleyiciler, Dağıtıcılar, Stabilizatörler, Dezenfektanlar, Köpük Giderici Maddeler. Zirai Kimyasal Emülgatörler, Metal İşleme, Tekstil İşleme, Kağıt Temizleme, Delme Ürünleri Ara Anyonik Yüzey Aktif Maddeler Sentezi, Toz Kontrolü, Yapıştırıcı, Plastik Endüstrisi, Madeni Yağ, Kozmetik ve İlaç.


Başvurular
Cilt bakımı
Temizleyici
Saç Bakımı
Şampuan ve saç kremi
Saç rengi
Banyo ve vucüt
Erkekler
Cilt bakımı
Yüz bakımı
Evcil Hayvan bakımı
Evcil Hayvan Bakımı TSCA
Evcil Hayvan Bakımı DSL

Alkoller, C12-14, etoksillenmiş

Alkoller, C12-14, etoksillenmiş
1 - 2,5 mol etoksillenmiş

CAS adları
Alkoller, C12-14, etoksillenmiş

IUPAC isimleri
2- (dodesiloksi) etan-1-ol
Alkol 12-14, poli (7) etoksilat
Alkol C12-14, etoksillenmiş
Alkoller C12-14, etoksillenmiş
Alkoller, C 12 -14, etoksile,> 5 - <15 EO
Alkoller, C12-14 (çift sayılı), etoksile
Alkoller, C12-14 (çift sayılı), etoksile (1-2.5 EO)
Alkoller, C12-14 (çift sayılı), etoksile (1-2.5 EO)
Alkoller, C12-14 (çift numaralı), etoksillenmiş (<2.5EO)
Alkoller, C12-14 (çift sayılı), etoksile (> 1 <2,5 mol EO)
Alkoller, C12-14 (çift sayılı), etoksile
Alkoller, C12-14 (çift sayılı), etoksile
Alkoller, C12-14 (çift sayılı), etoksile, <2,5 EO
Alkoller, C12-14, etoksillenmiş
Alkoller, c12-14, etoksillenmiş
Alkoller, C12-14, etoksillenmiş
Alkoller, C12-14, etoksile (6EO)
Alkoller, C12-14, etoksile (ortalama 3 EO mol)
Alkoller, C12-14, etoksillenmiş (EO7)
Alkoller, C12-14, etoksile 1 EO
Alkoller, C12-14, etoksillenmiş (1-2.5 mol EO)
Alkoller, C12-14, (çift sayılı), etoksile, <2,5 EO
Alkoller, C12-14- (çift sayılı), etoksile
Alkoller, C12-14. etoksillenmiş
Alfa- (C12-C14 Alkil) omega-Hidroksi Poli (EO)
C12-14 bölüm 7
C12-14-AE
C12-C14 Alkol etoksile
Fettalkohol, etoksiliert

FETTALKOHOL-PEG-ETHER C12-14 2 & 1 EO
Laureth-6
Lauryl Alcohol Ethoxylate 2mole
Laurilalkoholetoksilat
Polioksietilen dodekanol

Ticari isimler
24L50
24L50N
AE 1214-3
AEO 4-24 Z; 4-EO
Akyporox RLM 100
Akyporox RLM 55
Alkoller, C12-14, etoksillenmiş
Alkoller, C12-14, etilen oksit ile reaksiyon ürünleri
Alcools tr C12-14 éthoxylé
Alkoller ve C12-14 éthoxylés
Alcs., C12-14, etoksile
Alfol 1214GC
Alfonic 1214-40
Alfonic 1214-60
Alfonic 1214-70
Alfonic 1214-70L
Alfonic 1214-80
Alfonic 1412-40
Alfonic 1412-60
Alfonic 1412-70L
Alkohole, C12-14, etoksiliert
ALOE 85
Arlipon F T; 2,5-EO
Arlipon F; 2,5-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Arlypon F - T; 2,5-EO
Arlypon F-T 90; 2,5-EO; % 90 Aktif Madde; aktif madde
Arlypon F; 2,5-EO
Atpol 4768
Berol 057
Berol 121
Berol 186
BF 5647; 8,1-EO
BO 4728; 4-EO
C12-14 alcs., Etoksillenmiş
C12-14 yağlı alcs., Etoksillenmiş
C12-14 Fettalkohol + 2 EO; 2-EO
C12-14 Fettalkohol + 2,5 EO; 2,5-EO
C12 / 14-Fettalkohol + 10 EO; 10-EO
C12 / 14-Fettalkohol + 10-11 EO, (Ziegler); 10-11-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
C12 / 14-Fettalkohol + 20 EO; 20-EO
C12 / 14-Fettalkohol + 7,5 EO; 7,5-EO
C12 / 14-Fettalkohol + 8 EO, (Ziegler); 8-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
CHINT: FAEO C12-14 + 2EO
CJL 402; 3-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Cosintol 247; 7-EO
Dehydat 3203; 3-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Dehydat 3204; 4-EO
Dehydol 113 ALK .; 3,5-EO
Dehydol 113 alkali; 3,5-EO
Dehydol 113 NRE DEO; 3,5-EO (NRE)
Dehydol 113 NRE; 3,5-EO (NRE)
Dehydol 113; 3,5-EO
Dehydol Ke 2440; 2,5-EO
Dehydol Ke 2491; 9,5-EO
Dehydol Ke 2795; 4,2-EO
Dehydol Ke 3081; 3-EO
Dehidol L 53
Dehydol LM 2.2; 2,2-EO
Dehydol LS 1 P + G; 1-EO
Dehydol LS 1,5; 1,5-EO
Dehydol LS 10; 10-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Dehydol LS 12 DEO; 12-EO
Dehydol LS 12; 12-EO
DEHYDOL LS 16; 16-EO
Dehydol LS 1; 1-EO
Dehidol LS 2
Dehydol LS 2 DEO EX AMID; 2-EO
Dehydol LS 2 DEO FL; 2-EO
Dehydol LS 2 DEO-N; 2-EO
Dehydol LS 2 DEO; 2-EO
Dehydol LS 2 SSBF; 2-EO
Dehydol LS 2 Fino alk; 1,85-EO
Dehydol LS 2 Fino; 2-EO
Dehydol LS 2 H ALKALISCH; 2-EO
Dehydol LS 2H; 2-EO
Dehydol LS 2 HN; 1,85-EO
DEHYDOL LS 2 HW; 2-EO
Dehydol LS 2 N; 2-EO
Dehydol LS 2 P + G; 2-EO
Dehydol LS 2 S; 2-EO
Dehydol LS 2.2 alk; 2,2-EO
Dehydol LS 20; 20-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Dehydol LS 2; 2-EO; % 99,7 Aktif Madde; aktif madde
Dehidol LS 3
Dehydol LS 3 alk .; 3-EO
Dehydol LS 3 DEO-N; 3-EO
Dehydol LS 3 DEO; 3-EO
Dehydol LS 3 N; 3-EO
Dehydol LS 3 T7; 3-EO
Dehydol LS 3,3 NRE; 3,3-EO (NRE)
Dehydol LS 3,5; 3,5-EO
Dehydol LS 3.3 NRE gebl .; 3,3-EO (NRE)
Dehydol LS 30; 30-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Dehydol LS 3; 3-EO; % 99,7 Aktif Madde; aktif madde
Dehidol LS 4
DEHYDOL LS 4 DEO N I; 4-EO
Dehydol LS 4 DEO-N; 4-EO
Dehydol LS 4 DEO; 4-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Dehydol LS 4 N; 4-EO
Dehydol LS 4 ÖZEL DEO; 4-EO
Dehydol LS 4 ÖZEL; 4-EO
Dehydol LS 4; 4-EO; % 99,7 Aktif Madde; aktif madde
Dehydol LS 50; 50-EO
Dehydol LS 5; 5-EO
Dehidol LS 6
DEHYDOL LS 6 W; 6-EO
Dehydol LS 6; 6-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Dehydol LS 7
Dehydol LS 7 LEV; 7-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Dehydol LS 7.5; 7,5-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Dehydol LS 7; 7-EO
Dehydol LS 8
Dehydol LS 8.5; 8,5-EO
Dehydol LS 8; 8-EO
Dehydol LS 9,5; 9,5-EO
Dehydol LS 9; 9-EO
Dehydol PLS 12; 12-EO
Dehydol PLS 15; 15-EO
DEHYDOL PLS 1; 1-EO
Dehydol PLS 21 / E; 21-EO
DEHYDOL PLS 235; 2,35-EO
Dehydol PLS 3; 3-EO
Dehydol PLS 4.5; 4,5-EO
Dehydol PLS 4; 4-EO
Dehydol PLS 6.5; 6,5-EO
Dehydol PLS 6; 6-EO
Dehydol PLS 8; 8-EO
Dehydol SPN; 1,3-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Dehidol testi byhahn; 1,85-EO
Dehidol-LS-5-NRE; 5-EO (NRE)
Deplastol
Disponil 23; 50-EO
Disponil A 1080
Disponil LS 1028; 12-EO
Disponil LS 10; 10-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Disponil LS 12; 12-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Disponil LS 16 EW-POL 9534; 16-EO
Disponil LS 16; 16-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Disponil LS 18; 18-EO
Disponil LS 20; 20-EO
Disponil LS 23; 23-EO
Disponil LS 2; 2-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
DISPONIL LS 3 DEO N; 3-EO
LS 3 DEO'yu iptal edin; 3-EO
Disponil LS 3 N; 3-EO
Disponil LS 30; 30-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Disponil LS 3; 3-EO
Disponil LS 4 N EW-POL 9547; 4-EO
DISPONIL LS 4 N; 4-EO
Disponil LS 40; 40-EO
Disponil LS 4; 4-EO
Disponil LS 500; 50-EO
Disponil LS 50; 50-EO
Disponil LS 790 EW-POL 9469; 7-EO
Disponil LS 7; 7-EO
Disponil LS 9,5; 9,5-EO
Disponil PLS 7; 7-EO
Dobanox 23J
ED.DEHYDOL LS 2 DEO FL .; 2-EO
ED.DEHYDOL LS 2 DEO; 2-EO
Elfapur LM 75
Empilan K 5; 5-EO
Empilan KB 10
Empilan KB 3; 3-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Empilan KBE 21
Emülgatör LN
Emülgen 102KG
Emülgen 130
Epal 1214-7
ES 620; 10-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Ethonic 1214-3
Etoksile alkoller, C12-14
Etoksillenmiş C12-14 alcs.
Etoksillenmiş C12-14 yağlı alklar.
EW 7974; 50-EO
EW POL 7978; 30-EO
EW-POL 7813; 3-EO
EW-POL 9196; 12-EO
EW-POL 9355; 4-EO
EW-POL 9424; 8-EO
EW-POL 9534; 16-EO
FA + 2,5 EO, C12-14; 2,5-EO
FA + 2.2 EO, Kokos C12-14; 2,2-EO
FA + 3 EO, Kokos C12-14; 3-EO
FA + 4 EO, Kokos C12-14; 4-EO
FA + 6 EO, Kokos C12-14; 6-EO
FA-C12-14 + EO
FA-C12-14 + EO / Fettalkohole, C12-14 + EO, Gemisch
FA-C12-14 + Fettalkohole, C16-Gemisch + EO
FA-C12-14, etoksile
FA-C12-14, etoksiliert
FA-C12-14, etilen oksit ile reaksiyon ürünleri
FAEO C12-14 + 1,3EO; 1,3-EO
FAEO C12-14 + 1,5EO; 1,5-EO
FAEO C12-14 + 1,85EO; 1,85-EO
FAEO C12-14 + 10-11EO; 10-11-EO
FAEO C12-14 + 10EO; 10-EO
FAEO C12-14 + 11EO; 11-EO
FAEO C12-14 + 12EO; 12-EO
FAEO C12-14 + 15.0EO; 15-EO
FAEO C12-14 + 15EO (NRE); 15-EO (NRE)
FAEO C12-14 + 16EO; 16-EO
FAEO C12-14 + 17EO; 17-EO
FAEO C12-14 + 18EO; 18-EO
FAEO C12-14 + 1EO; 1-EO
FAEO C12-14 + 2,1EO; 2,1-EO
FAEO C12-14 + 2,2EO; 2,2-EO
FAEO C12-14 + 2,35EO; 2,35-EO
FAEO C12-14 + 2,5EO; 2,5-EO
FAEO C12-14 + 20EO; 20-EO
FAEO C12-14 + 21.0EO; 21-EO
FAEO C12-14 + 23EO; 23-EO
FAEO C12-14 + 2EO; 2-EO
FAEO C12-14 + 3,3EO (NRE); 3,3-EO (NRE)
FAEO C12-14 + 3,5EO (NRE); 3,5-EO (NRE)
FAEO C12-14 + 3,5EO; 3,5-EO
FAEO C12-14 + 3.3EO; 3,3-EO
FAEO C12-14 + 30EO; 30-EO
FAEO C12-14 + 3EO; 3-EO
FAEO C12-14 + 4,2EO; 4,2-EO
FAEO C12-14 + 4,5EO; 4,5-EO
FAEO C12-14 + 4.6EO; 4,6-EO
FAEO C12-14 + 40EO; 40-EO
FAEO C12-14 + 4EO; 4-EO
FAEO C12-14 + 50EO; 50-EO
FAEO C12-14 + 5EO (NRE); 5-EO (NRE)
FAEO C12-14 + 5EO; 5-EO
FAEO C12-14 + 6,5EO; 6,5-EO
FAEO C12-14 + 6EO; 6-EO
FAEO C12-14 + 7,5EO; 7,5-EO
FAEO C12-14 + 7EO (NRE); 7-EO (NRE)
FAEO C12-14 + 7EO; 7-EO
FAEO C12-14 + 8,1EO; 8,1-EO
FAEO C12-14 + 8,5EO; 8,5-EO
FAEO C12-14 + 8EO; 8-EO
FAEO C12-14 + 9,5EO; 9,5-EO
FAEO C12-14 + 9EO; 9-EO
FAEO C12-14 + yakl. 4EO; CA. 4-EO
FAEO C12-14 + nEO; neo
Yağlı alcs., C12-14, etoksile
Fettalkohol C 12-14 / 4 EO; 4-EO
Fettalkohol-C12 / 14-2 EO
Fettalkohole, C12-14 + EO
Fettalkohole, C12-14 + EO / Fettalkohole, C12-14 + EO, Gemisch
Fettalkohole, C12-14 + Fettalkohole, C16-Gemisch + EO
Fettalkohole, C12-14, etoksiliert
Fettalkoholpolyglykolether
GALAXY MW 253
Genapol 24L92
Genapol C 110
Genapol LA 070
Hoe S 4004; 7-EO
HOE-S 4004
IFRALAN L2
Imbentin AG 124/75
Imbentin AG 124LS050
Imbentin AG 124S091
Imbentin AG 124S210
IMBENTIN AG-124S-030
Imbentin-AG / 124-S / 020; 2-EO
Imbentin-AG / 124/020; 2-EO
Imbentin-AG / 124/43; 7-EO
Imbentin-AG / 124PG / 020
Imbentin-AG / 124S / 020
INTERMEDIO KL-10; 10-EO
INTERMEDIO KL-14; 2,1-EO
K / Dehydol LS 3; 3-EO
K / Dehydol LS 4; 4-EO
KE 2440; 2,5-EO
KE 2491; 9,5-EO
KE 2755; 5-EO (NRE)
KE 2786; 4-EO
KE 2795; 4,2-EO
KE 3017; 3,5-EO (NRE)
KE 3018; 5-EO (NRE)
KE 3165; 1,5-EO
KE 3182; 3,3-EO (NRE)
KE 3263; 2,5-EO
KE 3463; 7-EO
Kosintol 247; 7-EO
LA 6
LA 6 (yüzey aktif madde)
Laureth (INCI)
Laureth-2
Laureth-2 (INCI)
Laureth-4
Laureth-4 (INCI)
Laureth-4; 4-EO
Lauro Macrogolum
Lauryl-Myristylethoxylat
Lauryl-Myristylethoxylat, ethoxyliert
Laurilmiristil poliglikol eter, EO ile
Laurylmyristyl Poliglikolether mit EO
Leocol SCG
Leox CC 70
Leox CC 90
LORODAC 2-24
LORODAC 2-24 A
LORODAC 2-28
Lorol 12-14 TYP 50 +5 EO; 5-EO
Lorol C 12-14 + 2,5EO; 2,5-EO
Lorol C 12-14 + 2,5EO GED; 2,5-EO
LOROL C 12-14 TYP 50 + 50E; 50-EO
Lorol C 12-14 TYP 50 + 50EO; 50-EO
Lorol spez. + 8.1 EO; 8,1-EO
Lorol spez. + 9 EO; 9-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Lorol Spezial + 15 EO NRE; 15-EO (NRE); % 100 Aktif Madde; aktif madde
Lorol Spezial + 15 EO; 15-EO; % 100 Aktif Madde; aktif madde
Lorol özel + 7 EO (NRE); 7-EO (NRE); % 100 Aktif Madde; aktif madde
Lorol özel + 7 EO; 7-EO
Lutensol A 3 N; 3-EO
Lutensol A 4 N; 4-EO
LUTENSOL A 7 N; % 100 Aktif Madde; aktif madde
LUTENSOL A 7; 7-EO
Lutensol A 8
Lutensol A 8; 8-EO
LV Dehydol LS 2H; 2-EO
LV Dehydol LS 2; 2-EO
LV Dehydol LS 3; 3-EO
Macol LA 23
MARLIPAL 24/10 S
MARLIPAL 24/20
Marlipal 24/20
MARLIPAL 24/20 SAAT
MARLIPAL 24/20 S
Kayıt dosyası
MARLIPAL 24/20 Z
Marlipal 24/20; 2-EO; % 98 Aktif Madde; aktif madde
MARLIPAL 24/30; 3-EO
MARLIPAL 24/60; 6-EO
MARLIPAL 24/70; 7-EO
MARLIPAL 24/80; 5-20-EO
MARLIPAL 24/99; 9-EO; % 90 Aktif Madde; aktif madde
MARLIPAL G 12 / 0.6
Mergital LM 115; 11-EO; % 45 Aktif Madde; aktif madde
Mergital LM 17; 17-EO
Mergital LM 2 DEO; 2-EO
Mergital LM 2,2; 2,2-EO
Mergital LM 23; 23-EO
Mergital LM 2; 2-EO
Mergital LM 3 DEO; 3-EO
Mergital LM 3; 3-EO
Birleşme LM 4 L; 4-EO
Mergital LM 4; 4-EO
Mergital LS 3; 3-EO
Neonol P 1214-3
Roman II 1412-56
OMC 791; 2-EO
Oxetal VD 20; 2-EO

POE Laurylether
Präparat 142; 4-EO
Präparat 662; 2-EO
Präparat 852; 4-EO
Ra-Da 6317-108; 15-EO
Rewopal LA 4
Rhodasurf LA 30; 3-EO
Rokanol
Kabuk 1265-8
SLOVASOL 242
Soprophor LA 40
Spolapon 247
Surfonic L 24-12
Surfonic L 24-2
Surfonic L 24-3
Surfonic L 24-7
Surfonic L 24-9
Sympatens-ALM / 020
Syntanol ALM 10
Syntanol ALM 7; 7-EO; % 96-98 Aktif Madde; aktif madde
Tergitol 24-L-25N
Tergitol 24-L-3N
Tergitol 24-L-45
Tergitol 24-L-50N
Tergitol 24-L-60
Tergitol 24-L-60N; neo
Tergitol 24-L-75N
Tergitol 24-L-98N
TRYCOL 5882 POE (4) C1214 ALKOL; 4-EO
VIBLON 100

Dehydol LS 68439-50-9
(Yağlı Alkol Etoksilat; 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15 EO)


Lauryl Alcohol Ethoxylate çok dikkatli kullanılmalıdır.
Yutulması zararlıdır ve ayrıca su yaşamı için tehlike oluşturur.
Ayrıca gözlerle veya ciltle temas ettiğinde tahrişe neden olması muhtemeldir.
Ürün, 30-40 ° C arasında değişen sıcaklıktaki bir alanda, kapalı bir kapta saklanmalıdır.


ALKOL ETOKSİLASYONU NEDİR?
Alkol etoksilatlar, bir yağ alkolü ve etilen oksidin reaksiyonu ile sentezlenen bileşikler sınıfına aittir ve sonuçta, biri karbonca zengin, yağ alkolü ve ikinci kısım hidrofilik, polioksietilen bir zincirden oluşan iki kısımdan oluşan bir molekül ortaya çıkar.

Bir hidrofilik bileşenle (su seven) bir hidrofobik kısım (sudan nefret eden) içeren etoksillenmiş alkolün bu ikili yapısal yönü, aralarında ilişkili arayüz enerjisini düşürerek yağ ve suyu karıştırıp çözündürmelerini sağlar. Etoksillenmiş alkolün bu özellikleri, onlara yüzey aktif maddelerin veya yüzey aktif maddelerin genel çağrışımını verir.

Bu etoksillenmiş alkolün yüzey aktif madde etkisi, yağlı maddeler suya veya herhangi bir yüzeye maruz kaldığında görülür.
Bu alkol etoksilat, mükemmel temizleme gücü, yüksek ve düşük köpüklenme ve hızlı yüzey ıslatma ajanları olan etoksilatlar gibi farklı özelliklere sahiptir.
Bu Etoksile alkoller, ticari olarak temin edilebilen birçok ürün hattında deterjanlar, ıslatma maddeleri, emülgatörler, yağ gidericiler ve yumuşatıcılar olarak birçok endüstriyel uygulamada kullanım alanı bulmaktadır. Bu etoksile alkol ayrıca Ev ve Kişisel Bakım ürünleri, Zirai İlaçlar, Boyalar ve Kaplamalar, Petrol ve Gaz ve Endüstriyel ve Kurumsal Temizlik gibi birçok ticari pazara hizmet eder.

Doğal yağ alkolleri, karbon zincirlerinin dağılımında farklılık gösterir ve bu nedenle ekstrakte edildikleri bitkiye bağlı olarak farklı etoksile alkol yapıları ve özellikleri sağlayabilir. Yağ alkolü etoksilatı, endüstriyel, ticari ve yerel pazarlarda temizlik deterjanlarının ve formülasyonunun bileşenleri olarak yaygın olarak kullanılan yüzey aktif maddedir. FAE'ler, deterjanlarda (ıslatıcılar, emülgatörler, kişisel hijyen ürünleri (şampuanlar, yumuşatıcılar, köpük artırıcılar, Viskozite oluşturucular), deri (yağ giderme, ıslatma), tekstil boyaları ve tarım (emülgatörler, dispersiyon) işlemlerinde büyük ölçekli uygulamalar bulmaktadır.

Doğal yağlı alkollerin örnekleri, lauril alkol etoksilatlardır.


Lauryl Alcohol Ethoxylate (LAE), şampuanlar ve banyo jelleri gibi kişisel bakım ürünlerinde geleneksel olarak köpürtücü bir madde olarak işlev görür.
LAE'nin etkili ıslatma özelliği, deterjanlar, çamaşır ön camları ve sert yüzey temizleyicileri dahil olmak üzere ev temizlik ürünlerinde kullanım alanı bulur.
Tekstil ve deri işleme gibi endüstriyel ortamlarda ıslatma özelliği etkili bir şekilde yardımcı olurken, yüzey gerilimini azaltır.
Lauril alkol etoksilatın doğal kaynağı ve biyolojik olarak parçalanabilir doğası, kişisel bakım segmentleri için şampuan ve sıvı deterjan formülasyonlarında kullanılmalarını sağlar.
Birçok lauril alkol etoksilat, kremlerde emülgatör, şampuanlarda ve sıvı deterjanlarda temizleme ajanları, kokular için çözünürleştiriciler olarak kişisel bakım ve kozmetikte kullanım alanı bulmaktadır.


Bulutlanma noktası, noniyonik yüzey aktif cisimlerini karakterize etmek için önde gelen bir parametredir ve örn. DIN EN 1890'da.
Belirli bir sıcaklıkta, bir etoksilatın başlangıçta berrak çözeltisi bulanıklaşır çünkü suyla karışmayan bir yüzey aktif madde fazı oluşur.
Bu işlem tersine çevrilebilir, yani soğuduktan sonra çözelti aynı sıcaklıkta tekrar berraklaşır.
Bu bulutlanmanın meydana geldiği sıcaklık, her etoksilat için spesifiktir ve yüzey aktif maddenin bulutlanma noktası olarak anılır.
Bulutlanma noktası olgusu şu şekilde açıklanabilir: etoksilatların sudaki çözünürlüğü, oksijen atomlarının hidrojen bağları yoluyla hidrasyonuna dayanır.
Bu hidrasyon artan sıcaklıkla azaldığından, etoksilatların sudaki çözünürlüğü buna göre azalır.
Bulutlanma noktası, yüzey aktif madde konsantrasyonunun bir fonksiyonudur ve genellikle% 1 veya% 2 yüzey aktif madde çözeltileri kullanılarak belirlenir.
Etoksilat suda çözünmezse veya sadece idareli çözünürse, bulutlanma noktası sulu butil diglikol solüsyonunda da belirlenebilir.

Ürün:% s

Karbon uzunluğu

CAS #

Alkil Alkol etoksilat
 

74432-13-6
Alkil Alkol (C6-C12) etoksilatlar
6 - 12

68439-45-2
Alkil Alkol (C8-C22) etoksilatlar
8 - 22

69013-19-0
Alkil Alkol (C8-C10) etoksilatlar
8 - 10

71060-57-6
Alkil Alkol (C8-C18) etoksilatlar
8 - 18

157707-43-2
Alkil Alkol (C8-C16) etoksilatlar
8 - 16

71243-46-4
Coco alkol etoksileleri
8 - 18

61791-13-7
Alkil Alkol (C9-C11) etoksilatlar
9 - 11

68439-46-3
Dallı Alkil Alkoller (C9-C11) etoksilatlar
9 - 11

78330-20-8
Alkil Alkol (C9-C16) etoksilatlar
9 - 16

97043-91-9
Alkil Alkol (C10-C14) etoksilatlar
10 - 14

66455-15-0
Alkil Alkol (C10-C16) etoksilatlar
10 - 16

68002-97-1
İzodesil etoksilatlar
10

61827-42-7
Desil alkol etoksileleri
10

26183-52-8
Alkil Alkol (C10-C12) etoksilatlar
10 - 12

67254-71-1
Dallı Alkil Alkol (C11-C13) etoksilatlar
11 - 13

68439-54-3
Dallı Alkil Alkol (C11-C14) etoksilatlar
11 - 14

78330-21-9
Undesil alkol etoksileleri
11

127036-24-2
Doğrusal Undesil alkol etoksileleri
11

34398-01-1
İkincil Alkol (C11-C15) etoksilatlar
11 - 15

68131-40-8
Alkil Alkol (C12-C13) etoksilatlar
12 - 13

66455-14-9
Alkil Alkol (C12-C20) etoksilatlar
12 - 20

68526-94-3
İkincil Alkol (C12-C14) etoksilatlar
12 - 14

84133-50-6
Alkil Alkol (C12-C14) etoksilatlar
12 - 14

68439-50-9
Alkil Alkol (C12-C18) etoksilatlar
12-18

68213-23-0
Alkil Alkol (C12-C16) etoksilatlar
12 - 16

68551-12-2
Dodesil alkol etoksileleri
12

9002-92-0
Doğrusal Alkil Alkol (C12-C15) etoksilatlar
12 - 15

68131-39-5
Alkil Alkol (C12-C15) etoksilatlar
12 - 15

106232-83-1
Tridesil alkol etoksileleri
13

24938-91-8
Alkil Alkol (C13-C15) etoksilatlar
13 - 15

64425-86-1
İzotidekanol etoksilatlar
13

69011-36-5
İzotridsil alkol etoksilatlar
13

9043-30-5
Alkil Alkol (C14-C15) etoksilatlar
14 - 15

120944-68-5
Tetradesil etoksilatlar
14

27306-79-2
Alkil Alkol (C16-C22) etoksilatlar
16 - 22

69227-20-9
Alkil Alkol (C16-C18) etoksilatlar
16-18

68439-49-6
Doymamış Alkil Alkol (C16-C18) etoksilatlar
16-18

68920-66-1
Don alkol etoksileleri
16-18

61791-28-4
Hekzadesil alkol etoksileleri
16

9004-95-9
doymamış alkil Alkol (C16-C18) etoksilatlar
16-18

68155-01-1
Stearil alkol etoksileleri
18

9005-00-9
Oleyl alkol etoksileleri
18

9004-98-2

C12-C14-fatty alcohol polyglykol ether with 2 mol EO
Chemical Name: Alcohols C12-14 Ethoxylated
Dehydol LS 2 Deo N
INCI: Laureth-2
Surface-active agent for thickening of surfactant preparations.


Cloud point [°C] 5g in 25cm3 of 25% aqueous BDG: 38.0 – 38.5

Application of Dehydol LS 2: Emulsifiers, dispersing agents, wetting agents, industrial cleaning agents, all-purpose and special cleaners, powder and liquid detergents.


EC / List no.: 500-213-3
CAS no.: 68439-50-9
Mol. formula: (C2H4O)1-3(CH2)10-12C2H6O


Ethoxylated alcohol formulas such as Lauryl Alcohol are classified as surfactants, which means they reduce surface tension in a liquid, or between a liquid and a solid. 
As with all types of ethoxylated alcohol, Lauryl Alcohol Ethoxylate is a nonionic compound — it has no electrical charge on the hydrophilic end and generally takes the form of a thick liquid that is often sticky to the touch. 
The ethoxylation process also tends to increase the water solubility of the material. 
Products that typically contain Lauryl Alcohol Ethoxylate include cosmetics, laundry detergents, surface cleaners and personal care products, to name a few.


The products of the Dehydol LS series are fatty alcohol polyethylene glycol ethers and belong to the class of nonionic surfactants. 
Dehydol LS ethoxylates are prepared from a natural-based C12-C14 fatty alcohol and thus are excellent candidates for use in consumer products such as green and environmental friendly cleaners.
The individual grades in the Dehydol LS series a broad spectrum of properties. 

In general, the product group is characterized by the following properties:
• High surface activity and detergency
• Synergistic effects with other surfactants
• Good hard water stability
• Chemical stability over a wide pH range
• Produced from a natural-based, renewable raw material
• Low environmental impact as a result of rapid and complete biodegradation
These favourable and widespread properties have opened up numerous fields of application. 
The Dehydol LS ethoxylates are effective in detergents & cleaners and also in personal care products or in technical applications.


Dehydol LS ethoxylates are based on a primary linear C12–C14 fatty alcohol.
The alcohol is obtained from oleo oils, e.g. palm kernel oil, by transesterification and hydrogenation reaction.


Product Chemical characterization INCI name
DEHYDOL LS 2:  C12 –C14 fatty alcohol + 2 mol EO/mol 
Laureth-2

DEHYDOL LS 3: C12 –C14 fatty alcohol + 3 mol EO/mol 
Laureth-3

DEHYDOL LS 4: C12 –C14 fatty alcohol + 4 mol EO/mol 
Laureth-4

DEHYDOL LS 5: C12 –C14 fatty alcohol + 5 mol EO/mol 
Laureth-5

DEHYDOL LS 6: C12 –C14 fatty alcohol + 6 mol EO/mol 
Laureth-6

DEHYDOL LS 7: C12 –C14 fatty alcohol + 7 mol EO/mol 
Laureth-7

DEHYDOL LS 9 C12 –C14 fatty alcohol + 9 mol EO/mol 
Laureth-9

DEHYDOL LS 10 C12 –C14 fatty alcohol + 10 mol EO/mol 
Laureth-10


The solubility of the Dehydol LS alcohol ethoxylates is determined by the chain length of the water soluble ether chain. 
Accordingly the solubility increases with increased degree of ethoxylation. 
The lower ethoxylates (2–4 moles EO) are only sparingly soluble in water as these molecules are dominated by the hydrophobic alcohol part. 
They are soluble in non-polar organic solvents and can be applied therefore as emulsifiers. 
The higher ethoxylates are readily soluble in water and they are used predominantly for cleaning applications. 


Gel formation with water
Mixtures of water and alcohol ethoxylates like the Dehydol LS surfactants can cover a wide range of viscosities from free flowing liquids to solid gels depending on the amount of water added. 
The gel phases typically occur at medium concentrations and can have
significant stability when water is added. 
When diluting Dehydol LS products to lower concentrations it is recommendable to avoid these gel phases during processing. 
This can be achieved by adding the nonionic surfactant to water, to use warm water and to stir well. 
Additional solvents, for example alcohols, but also salts and other electrolytes can help to suppress gel formation.

Dehydol LS 2 Deo N is a laureth-2 polymer used as a nonionic emulsifier for the preparations of oil and cream baths. It is a clear to light turbid liquid.

Product Applications: Bath & Shower, Hair Cleansing, Hand Cleansing, Skin Cleansing

Dehydol LS grades (C12-14 fatty alcohol ethoxylates) are nonionic surfactants. 
They are alkyl polyethylene glycol ethers made from saturated native fatty alcohol. 
Thus their C-chain is linear and even numbered. They are available with low and medium EO-degree. 
The available grades are liquid. 
Dehydol LS grades are providing wetting and emulsification properties with a good soil removal property. 

USES & APPLICATIONS
Ethoxylated alcohol 2 EO has multiple industrial uses and applications including:

CASE: Use Lauryl Alcohol Ethoxylate as a wetting agent to reduce the surface tension in liquids, and as an emulsifier in paints and coatings to promote dispersion.
Personal Care: Lauryl Alcohol Ethoxylate works extremely well as a foaming agent in personal care products such as shampoos and bath gels.
Soaps and Detergents: Lauryl Alcohol serves as a reliable wetting agent in a wide range of industrial and household cleaning products including detergents, laundry pre-spotters and hard surface cleaners.
Surfactants and Esters: You can use Lauryl Alcohol as a surfactant intermediate — it can also be sulfonated to make SLES (Sodium Lauryl Ether Sulfate), an anionic surfactant and detergent used in the manufacturing of many personal care products.
Textiles: Use Lauryl Alcohol Ethoxylate as a wetting agent in textile and leather processing applications to reduce surface tension.


Dehydol LS 2 can be stored for at least to 2 years in original sealed containers at room temperature under the recommended conditions.
Protect from exposure to cold during transport and storage. 
The properties of Dehydol LS 2 are reversibly altered by exposure to cold. 
Dehydol LS 2 becomes turbid, thickens or freezes through exposure to cold, thaw slowly at room temperature and afterwards stir briefly.

DEHYDOL LS 2 
General characterization

Chemical description
Alcohol C12-14 ethoxylate with approx. 2 Moles EO
Polyoxyethylene (2) Lauryl ether


Ingredient CASR - No. EINECS/ELINCS - No.
Alcohols,C12-14,ethoxylated 68439-50-9 500-213-3

Product properties
Appearance: Colorless liquid
Characteristic values
The specifications stated in the paragraphs ‘Quality control data’ and ‘Additional product descriptive data’ finally and conclusively describe the properties of the product.
Quality control data (Data which is used for quality release and is certified for each batch.)
pH (1% Aq.): 6.0 - 7.5 ISO976 ISO4316
Hydroxyl value (mgKOH/g): 198 - 204 AOCS office method Cd13-60
Additional product descriptive data (Data which is proven statistically but not determined regularly.)
Water content (%):  ≤ 0.1 ASTM E203
Turbidity titration value (ml): 10.3 - 10.8 STD blue book S 87

Methods of analysis
By the characteristic values described under section ‘Quality Control Data’. 

Storage and transportation
DEHYDOL LS 2 TH can be stored in sealed original below 40 C for at least 2 years.

· Chemical characterization:
CAS-No. Substance name
CAS-No.: 68439-50-9 Fatty alcohols, C12 - C14, ethoxylated.
· EINECS-No.: 500-213-3
· INCI-Name: Laureth-2


· Form: liquid
· Colour: colourless
· Odour: nearly odourless
· Melting point / melting range: 10, 8 °C (84/449/EWG, A.1)
· Pourpoint: < 5,0 °C (DIN ISO 3016)
· Boiling point / boiling range: 289,9 - 291,9 °C (1020 hPa) (84/449/EWG, A.2)
· Flash point: 143 ° C DIN EN 22719-93
· Vapour pressure: (38 °C) 0,147 hPa
· Density: (20,0 °C) 0,8700 - 0,9000 g/cm³; (70,0 °C) 0,863 - 0,867 g/cm³ (DIN 51757)
· Solubility in / Miscibility with
· Water: emulgant
· pH-range: (10 g/l, 20 °C) 6 - 7,5 (DGF-H-III-1)


Composition

Fatty alcohol C12-C14 + nEO

Technical Data

Item            Value    Method / Remarks    
Appearance:        Clear yellow liquid        
Active Matter:        100 %        
Cloud Point:        5 - 8 °C    DIN EN 23015    
Hydroxyl        195 - 204 mg KOH/g    QC2058.0    
Value:            70 °C            
Density:        0,868 - 0,872 g/cm³    DGF C-VI 2(52)    
pH-Value:        1 % Solution    6 - 7,5    Q-P 1274.0 in 0,03 %    
            KCL    
Color Lovibond:        5 1/4"    yellow    <= 1,5; DGF C-IV 4b    
            5 1/4"    red    <= 0,2; DGF C-IV 4b    
TTZ:            10,7 - 11,2 ml    QC2063.0    


C12-C14-fatty alcohol polyglykol ether with 2 mol EO
Product properties *)
Concentration [%]
approx. 100
Appearance: mainly colourless liquid
pH value (1% in water/IPA 1:1): 6.5 – 7.5
Hydroxyl number (mg KOH/g): 197 - 202

(These data are used for quality release and are certified for each batch.)

Item        Value    Method / Remarks
Appearance:        Clear yellow liquid    
Density:    70 °C    0,868 - 0,872 g/cm³    DGF C-VI 2(52)
pH-Value:    1% Solution    6 - 7,5    Q-P 1274.0 in 0,03 %
            KCL
TTZ:        10,7 - 11,2 ml    QC2063.0


Additional Specifications

(Guaranteed specification values which are not determined on a regular basis.)

Item        Value    Method / Remark    
Cloud Point:        5 - 8 °C    DIN EN 23015    
Hydroxyl        195 - 204 mg KOH/g    QC2058.0    
Value:                
Color Lovibond:    5 1/4"    yellow    <= 1,5; DGF C-IV 4b    
    5 1/4"    red    <= 0,2; DGF C-IV 4b    

 


 


Properties & Use

Nonionic Emulsifier, W/O-Emulsifyer, co-emulsifyer, can be used also as polar solvent.

Remarks

Handling & Safety:    Read MSDS carefully
Storage:    Store in original containers below 40°C under dry conditions.


APPLICATION
Surfactants: used as raw material for the manufacturer of sodium lauryl ether sulphate (SLES)
Detergents: a base liquid and powder detergents, household cleaning agents, industrial cleaning agents.
Cosmetics & Personal care: used as raw materials in shampoo, body gels and hand cleaners.
Textiles: used as scouring and wetting agents.
Agriculture: used as emulsifiers in herbicides, Insecticides and fertilizers.
Paper: used as wetting agents and improve absorbency.
Rubber: used as stabilizers for rubber.
Leather: used as degreasing and tanning agents.
Paint: used as wetting agents and dispersing agent.


Applications of Dehydol LS 2: Detergents and Industrial Cleaners, Dispersants, Stabilizers, Sanitizers, Defoaming Agents. Agrochemical Emulsifiers, Metal Working, Textile Processing, Paper De-inking, Drilling Products Intermediate Anionic Surfactants Synthesis, Dust Control, Adhesive, Plastic Industry, Lube Oil, Cosmetic and Pharmaceuticals.


Applications
Skin Care
Cleanser
Hair care
Shampoo and Conditioner
Hair color
Bath and Body
Men
Skin care
Face Care
Pet Care
Pet Care TSCA
Pet Care DSL

Alcohols, C12-14, ethoxylated

Alcohols, C12-14, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated

CAS names
Alcohols, C12-14, ethoxylated

IUPAC names
2-(dodecyloxy)ethan-1-ol
Alcohol 12-14, poly (7) ethoxylate
Alcohol C12-14, ethoxylated
Alcohols C12-14,ethoxylated
Alcohols, C 12 -14, ethoxylated, > 5 - < 15 EO
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (1-2.5 EO)
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (1-2.5 EO)
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (< 2.5EO)
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (>1<2.5 mol EO)
Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated
Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated
Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated, <2.5 EO
Alcohols, C12-14, ethoxylated
Alcohols, c12-14, ethoxylated
Alcohols, C12-14, ethoxylated
Alcohols, C12-14, ethoxylated (6EO)
Alcohols, C12-14, ethoxylated (average 3 EO moles)
Alcohols, C12-14, ethoxylated (EO7)
Alcohols, C12-14, ethoxylated 1 EO
Alcohols, C12-14, ethoxylated(1-2.5 mol EO)
Alcohols, C12-14,(even numbered), ethoxylated, <2.5 EO
Alcohols, C12-14-(even numbered), ethoxylated
Alcohols, C12-14. ethoxylated
Alpha-(C12-C14 Alkyl) omega-Hydroxy Poly(EO)
C12-14 pareth 7
C12-14-AE
C12-C14 Alcohol ethoxylated
Fettalkohol, ethoxyliert

FETTALKOHOL-PEG-ETHER C12-14 2 & 1 EO
Laureth-6
Lauryl Alcohol Ethoxylate 2mole
Laurylalkoholethoxylat
Polyoxyethylene dodecanol

Trade names
24L50
24L50N
AE 1214-3
AEO 4-24 Z; 4-EO
Akyporox RLM 100
Akyporox RLM 55
Alcohols, C12-14, ethoxylated
Alcohols, C12-14, reaction products with ethylene oxide
Alcools en C12-14 éthoxylé
Alcools en C12-14 éthoxylés
Alcs., C12-14, ethoxylated
Alfol 1214GC
Alfonic 1214-40
Alfonic 1214-60
Alfonic 1214-70
Alfonic 1214-70L
Alfonic 1214-80
Alfonic 1412-40
Alfonic 1412-60
Alfonic 1412-70L
Alkohole, C12-14, ethoxyliert
ALOE 85
Arlipon F T; 2,5-EO
Arlipon F; 2,5-EO; 100% Active Matter; active substance
Arlypon F - T; 2,5-EO
Arlypon F-T 90; 2,5-EO; 90% Active Matter; active substance
Arlypon F; 2,5-EO
Atpol 4768
Berol 057
Berol 121
Berol 186
BF 5647; 8,1-EO
BO 4728; 4-EO
C12-14 alcs., ethoxylated
C12-14 fatty alcs., ethoxylated
C12-14 Fettalkohol + 2 EO; 2-EO
C12-14 Fettalkohol + 2,5 EO; 2,5-EO
C12/14-Fettalkohol + 10 EO; 10-EO
C12/14-Fettalkohol + 10-11 EO, (Ziegler); 10-11-EO; 100% Active Matter; active substance
C12/14-Fettalkohol + 20 EO; 20-EO
C12/14-Fettalkohol + 7,5 EO; 7,5-EO
C12/14-Fettalkohol + 8 EO, (Ziegler); 8-EO; 100% Active Matter; active substance
CHINT: FAEO C12-14 + 2EO
CJL 402; 3-EO; 100% Active Matter; active substance
Cosintol 247; 7-EO
Dehydat 3203; 3-EO; 100% Active Matter; active substance
Dehydat 3204; 4-EO
Dehydol 113 ALK.; 3,5-EO
Dehydol 113 alkalisch; 3,5-EO
Dehydol 113 NRE DEO; 3,5-EO (NRE)
Dehydol 113 NRE; 3,5-EO (NRE)
Dehydol 113; 3,5-EO
Dehydol Ke 2440; 2,5-EO
Dehydol Ke 2491; 9,5-EO
Dehydol Ke 2795; 4,2-EO
Dehydol Ke 3081; 3-EO
Dehydol L 53
Dehydol LM 2.2; 2,2-EO
Dehydol LS 1 P+G; 1-EO
Dehydol LS 1,5; 1,5-EO
Dehydol LS 10; 10-EO; 100% Active Matter; active substance
Dehydol LS 12 DEO; 12-EO
Dehydol LS 12; 12-EO
DEHYDOL LS 16; 16-EO
Dehydol LS 1; 1-EO
Dehydol LS 2
Dehydol LS 2 DEO EX AMID; 2-EO
Dehydol LS 2 DEO FL; 2-EO
Dehydol LS 2 DEO-N; 2-EO
Dehydol LS 2 DEO; 2-EO
Dehydol LS 2 FASS; 2-EO
Dehydol LS 2 Fino alk.; 1,85-EO
Dehydol LS 2 Fino; 2-EO
Dehydol LS 2 H ALKALISCH; 2-EO
Dehydol LS 2 H; 2-EO
Dehydol LS 2 HN; 1,85-EO
DEHYDOL LS 2 HW; 2-EO
Dehydol LS 2 N; 2-EO
Dehydol LS 2 P+G; 2-EO
Dehydol LS 2 S; 2-EO
Dehydol LS 2.2 alk; 2,2-EO
Dehydol LS 20; 20-EO; 100% Active Matter; active substance
Dehydol LS 2; 2-EO; 99,7% Active Matter; active substance
Dehydol LS 3
Dehydol LS 3 alk.; 3-EO
Dehydol LS 3 DEO-N; 3-EO
Dehydol LS 3 DEO; 3-EO
Dehydol LS 3 N; 3-EO
Dehydol LS 3 T7; 3-EO
Dehydol LS 3,3 NRE; 3,3-EO (NRE)
Dehydol LS 3,5; 3,5-EO
Dehydol LS 3.3 NRE gebl.; 3,3-EO (NRE)
Dehydol LS 30; 30-EO; 100% Active Matter; active substance
Dehydol LS 3; 3-EO; 99,7% Active Matter; active substance
Dehydol LS 4
DEHYDOL LS 4 DEO N I; 4-EO
Dehydol LS 4 DEO-N; 4-EO
Dehydol LS 4 DEO; 4-EO; 100% Active Matter; active substance
Dehydol LS 4 N; 4-EO
Dehydol LS 4 SPEZIAL DEO; 4-EO
Dehydol LS 4 SPEZIAL; 4-EO
Dehydol LS 4; 4-EO; 99,7% Active Matter; active substance
Dehydol LS 50; 50-EO
Dehydol LS 5; 5-EO
Dehydol LS 6
DEHYDOL LS 6 W; 6-EO
Dehydol LS 6; 6-EO; 100% Active Matter; active substance
Dehydol LS 7
Dehydol LS 7 LEV; 7-EO; 100% Active Matter; active substance
Dehydol LS 7.5; 7,5-EO; 100% Active Matter; active substance
Dehydol LS 7; 7-EO
Dehydol LS 8
Dehydol LS 8.5; 8,5-EO
Dehydol LS 8; 8-EO
Dehydol LS 9,5; 9,5-EO
Dehydol LS 9; 9-EO
Dehydol PLS 12; 12-EO
Dehydol PLS 15; 15-EO
DEHYDOL PLS 1; 1-EO
Dehydol PLS 21/E; 21-EO
DEHYDOL PLS 235; 2,35-EO
Dehydol PLS 3; 3-EO
Dehydol PLS 4.5; 4,5-EO
Dehydol PLS 4; 4-EO
Dehydol PLS 6.5; 6,5-EO
Dehydol PLS 6; 6-EO
Dehydol PLS 8; 8-EO
Dehydol SPN; 1,3-EO; 100% Active Matter; active substance
Dehydol test byhahn; 1,85-EO
Dehydol-LS-5-NRE; 5-EO (NRE)
Deplastol
Disponil 23; 50-EO
Disponil A 1080
Disponil LS 1028; 12-EO
Disponil LS 10; 10-EO; 100% Active Matter; active substance
Disponil LS 12; 12-EO; 100% Active Matter; active substance
Disponil LS 16 EW-POL 9534; 16-EO
Disponil LS 16; 16-EO; 100% Active Matter; active substance
Disponil LS 18; 18-EO
Disponil LS 20; 20-EO
Disponil LS 23; 23-EO
Disponil LS 2; 2-EO; 100% Active Matter; active substance
DISPONIL LS 3 DEO N; 3-EO
Disponil LS 3 DEO; 3-EO
Disponil LS 3 N; 3-EO
Disponil LS 30; 30-EO; 100% Active Matter; active substance
Disponil LS 3; 3-EO
Disponil LS 4 N EW-POL 9547; 4-EO
DISPONIL LS 4 N; 4-EO
Disponil LS 40; 40-EO
Disponil LS 4; 4-EO
Disponil LS 500; 50-EO
Disponil LS 50; 50-EO
Disponil LS 790 EW-POL 9469; 7-EO
Disponil LS 7; 7-EO
Disponil LS 9,5; 9,5-EO
Disponil PLS 7; 7-EO
Dobanox 23J
ED.DEHYDOL LS 2 DEO FL.; 2-EO
ED.DEHYDOL LS 2 DEO; 2-EO
Elfapur LM 75
Empilan K 5; 5-EO
Empilan KB 10
Empilan KB 3; 3-EO; 100% Active Matter; active substance
Empilan KBE 21
Emulgator LN
Emulgen 102KG
Emulgen 130
Epal 1214-7
ES 620; 10-EO; 100% Active Matter; active substance
Ethonic 1214-3
Ethoxylated alcohols, C12-14
Ethoxylated C12-14 alcs.
Ethoxylated C12-14 fatty alcs.
EW 7974; 50-EO
EW POL 7978; 30-EO
EW-POL 7813; 3-EO
EW-POL 9196; 12-EO
EW-POL 9355; 4-EO
EW-POL 9424; 8-EO
EW-POL 9534; 16-EO
FA + 2,5 EO, C12-14; 2,5-EO
FA + 2.2 EO, Kokos C12-14; 2,2-EO
FA + 3 EO, Kokos C12-14; 3-EO
FA + 4 EO, Kokos C12-14; 4-EO
FA + 6 EO, Kokos C12-14; 6-EO
FA-C12-14 + EO
FA-C12-14 + EO/Fettalkohole, C12-14 + EO, Gemisch
FA-C12-14 + Fettalkohole, C16-Gemisch + EO
FA-C12-14, ethoxylated
FA-C12-14, ethoxyliert
FA-C12-14, reaction products with ethylene oxide
FAEO C12-14 + 1,3EO; 1,3-EO
FAEO C12-14 + 1,5EO; 1,5-EO
FAEO C12-14 + 1,85EO; 1,85-EO
FAEO C12-14 + 10-11EO; 10-11-EO
FAEO C12-14 + 10EO; 10-EO
FAEO C12-14 + 11EO; 11-EO
FAEO C12-14 + 12EO; 12-EO
FAEO C12-14 + 15.0EO; 15-EO
FAEO C12-14 + 15EO (NRE); 15-EO (NRE)
FAEO C12-14 + 16EO; 16-EO
FAEO C12-14 + 17EO; 17-EO
FAEO C12-14 + 18EO; 18-EO
FAEO C12-14 + 1EO; 1-EO
FAEO C12-14 + 2,1EO; 2,1-EO
FAEO C12-14 + 2,2EO; 2,2-EO
FAEO C12-14 + 2,35EO; 2,35-EO
FAEO C12-14 + 2,5EO; 2,5-EO
FAEO C12-14 + 20EO; 20-EO
FAEO C12-14 + 21.0EO; 21-EO
FAEO C12-14 + 23EO; 23-EO
FAEO C12-14 + 2EO; 2-EO
FAEO C12-14 + 3,3EO (NRE); 3,3-EO (NRE)
FAEO C12-14 + 3,5EO (NRE); 3,5-EO (NRE)
FAEO C12-14 + 3,5EO; 3,5-EO
FAEO C12-14 + 3.3EO; 3,3-EO
FAEO C12-14 + 30EO; 30-EO
FAEO C12-14 + 3EO; 3-EO
FAEO C12-14 + 4,2EO; 4,2-EO
FAEO C12-14 + 4,5EO; 4,5-EO
FAEO C12-14 + 4.6EO; 4,6-EO
FAEO C12-14 + 40EO; 40-EO
FAEO C12-14 + 4EO; 4-EO
FAEO C12-14 + 50EO; 50-EO
FAEO C12-14 + 5EO (NRE); 5-EO (NRE)
FAEO C12-14 + 5EO; 5-EO
FAEO C12-14 + 6,5EO; 6,5-EO
FAEO C12-14 + 6EO; 6-EO
FAEO C12-14 + 7,5EO; 7,5-EO
FAEO C12-14 + 7EO (NRE); 7-EO (NRE)
FAEO C12-14 + 7EO; 7-EO
FAEO C12-14 + 8,1EO; 8,1-EO
FAEO C12-14 + 8,5EO; 8,5-EO
FAEO C12-14 + 8EO; 8-EO
FAEO C12-14 + 9,5EO; 9,5-EO
FAEO C12-14 + 9EO; 9-EO
FAEO C12-14 + ca. 4EO; ca. 4-EO
FAEO C12-14 + nEO; n-EO
Fatty alcs., C12-14, ethoxylated
Fettalkohol C 12-14/4 EO; 4-EO
Fettalkohol-C12/14-2 EO
Fettalkohole, C12-14 + EO
Fettalkohole, C12-14 + EO/Fettalkohole, C12-14 + EO, Gemisch
Fettalkohole, C12-14 + Fettalkohole, C16-Gemisch + EO
Fettalkohole, C12-14, ethoxyliert
Fettalkoholpolyglykolether
GALAXY MW 253
Genapol 24L92
Genapol C 110
Genapol LA 070
Hoe S 4004; 7-EO
HOE-S 4004
IFRALAN L2
Imbentin AG 124/75
Imbentin AG 124LS050
Imbentin AG 124S091
Imbentin AG 124S210
IMBENTIN AG-124S-030
Imbentin-AG/124-S/020; 2-EO
Imbentin-AG/124/020; 2-EO
Imbentin-AG/124/43; 7-EO
Imbentin-AG/124PG/020
Imbentin-AG/124S/020
INTERMEDIO KL-10; 10-EO
INTERMEDIO KL-14; 2,1-EO
K/Dehydol LS 3; 3-EO
K/Dehydol LS 4; 4-EO
KE 2440; 2,5-EO
KE 2491; 9,5-EO
KE 2755; 5-EO (NRE)
KE 2786; 4-EO
KE 2795; 4,2-EO
KE 3017; 3,5-EO (NRE)
KE 3018; 5-EO (NRE)
KE 3165; 1,5-EO
KE 3182; 3,3-EO (NRE)
KE 3263; 2,5-EO
KE 3463; 7-EO
Kosintol 247; 7-EO
LA 6
LA 6 (surfactant)
Laureth (INCI)
Laureth-2
Laureth-2 (INCI)
Laureth-4
Laureth-4 (INCI)
Laureth-4; 4-EO
Lauro Macrogolum
Lauryl-Myristylethoxylat
Lauryl-Myristylethoxylat, ethoxyliert
Laurylmyristyl polyglycol ether with EO
Laurylmyristyl Polyglykolether mit EO
Leocol SCG
Leox CC 70
Leox CC 90
LORODAC 2-24
LORODAC 2-24 A
LORODAC 2-28
Lorol 12-14 TYP 50 +5 EO; 5-EO
Lorol C 12-14 + 2,5EO; 2,5-EO
Lorol C 12-14 +2,5EO GED; 2,5-EO
LOROL C 12-14 TYP 50+50E; 50-EO
Lorol C 12-14 TYP 50+50EO; 50-EO
Lorol spez. + 8.1 EO; 8,1-EO
Lorol spez. + 9 EO; 9-EO; 100% Active Matter; active substance
Lorol Spezial + 15 EO NRE; 15-EO (NRE); 100% Active Matter; active substance
Lorol Spezial + 15 EO; 15-EO; 100% Active Matter; active substance
Lorol spezial + 7 EO (NRE); 7-EO (NRE); 100% Active Matter; active substance
Lorol spezial + 7 EO; 7-EO
Lutensol A 3 N; 3-EO
Lutensol A 4 N; 4-EO
LUTENSOL A 7 N; 100% Active Matter; active substance
LUTENSOL A 7; 7-EO
Lutensol A 8
Lutensol A 8; 8-EO
LV Dehydol LS 2 H; 2-EO
LV Dehydol LS 2; 2-EO
LV Dehydol LS 3; 3-EO
Macol LA 23
MARLIPAL 24/10 S
MARLIPAL 24/20
Marlipal 24/20
MARLIPAL 24/20 H
MARLIPAL 24/20 S
Registration dossier
MARLIPAL 24/20 Z
Marlipal 24/20; 2-EO; 98% Active Matter; active substance
MARLIPAL 24/30; 3-EO
MARLIPAL 24/60; 6-EO
MARLIPAL 24/70; 7-EO
MARLIPAL 24/80; 5-20-EO
MARLIPAL 24/99; 9-EO; 90% Active Matter; active substance
MARLIPAL G 12/0.6
Mergital LM 115; 11-EO; 45% Active Matter; active substance
Mergital LM 17; 17-EO
Mergital LM 2 DEO; 2-EO
Mergital LM 2,2; 2,2-EO
Mergital LM 23; 23-EO
Mergital LM 2; 2-EO
Mergital LM 3 DEO; 3-EO
Mergital LM 3; 3-EO
Mergital LM 4 L; 4-EO
Mergital LM 4; 4-EO
Mergital LS 3; 3-EO
Neonol P 1214-3
Novel II 1412-56
OMC 791; 2-EO
Oxetal VD 20; 2-EO

POE Laurylether
Präparat 142; 4-EO
Präparat 662; 2-EO
Präparat 852; 4-EO
Ra-Da 6317-108; 15-EO
Rewopal LA 4
Rhodasurf LA 30; 3-EO
Rokanol
Shell 1265-8
SLOVASOL 242
Soprophor LA 40
Spolapon 247
Surfonic L 24-12
Surfonic L 24-2
Surfonic L 24-3
Surfonic L 24-7
Surfonic L 24-9
Sympatens-ALM/020
Syntanol ALM 10
Syntanol ALM 7; 7-EO; 96-98% Active Matter; active substance
Tergitol 24-L-25N
Tergitol 24-L-3N
Tergitol 24-L-45
Tergitol 24-L-50N
Tergitol 24-L-60
Tergitol 24-L-60N; n-EO
Tergitol 24-L-75N
Tergitol 24-L-98N
TRYCOL 5882 POE (4) C1214 ALCOHOL; 4-EO
VIBLON 100

Dehydol LS     68439-50-9
(Fatty Alcohol Ethoxylate; 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15 EO)


Lauryl Alcohol Ethoxylate should be used with extreme caution. 
It is harmful if ingested and also poses a hazard to aquatic life. 
It is also likely to cause irritation when coming in contact with the eyes or skin. 
The product should be stored in a closed container in an area with a temperature ranging from 30-40° C


WHAT IS ETHOXYLATION OF ALCOHOL?
Alcohol ethoxylates belong to the class of compounds which are synthesized via the reaction of a fatty alcohol and ethylene oxide, resulting in a molecule that consists of two parts one a carbon-rich, fatty alcohol and the second part a hydrophilic, polyoxyethylene chain.

This dual structural aspect of ethoxylated alcohol containing a hydrophobic portion (water-hating) with a hydrophilic component (water-loving), enables them to mix and solubilize oil and water by lowering the interfacial energy associated between them. These properties of ethoxylated alcohol gives them the general connotation of surfactants or surface active agents.

The surfactant action of these ethoxylated alcohol is seen whenever oily substances are exposed to water or any surface. 
These alcohol ethoxylate have different properties, like excellent detergency, high and low-foaming, as well as, ethoxylates that are rapid surface-wetting agents. 
These Ethoxylated alcohols find use in many industrial practices as detergents, wetting agents, emulsifiers, degreasers and emollients in many lines of commercially available products. These ethoxylated alcohol also serve many commercial markets, like Home & Personal Care products, Agrochemicals, Paints & Coatings, Oil & Gas and Industrial & Institutional Cleaning.

Natural fatty alcohols, differs in its distribution of carbon chains and hence can provide different ethoxylated alcohol structures and properties depending on the plant from which they were extracted. Fatty alcohol ethoxylate are surfactant, which are commonly used as components of cleaning detergents and formulation in the industrial, commercial, and domestic markets. FAEs find large-scale applications in detergents (wetting agents, emulsifiers, personal hygiene products (shampoos, emollients, foam boosters, Viscosity builders), leather (degreasing, wetting), textile paints and agriculture (emulsifiers, dispersion) process.

Example of natural fatty alcohols are lauryl alcohol ethoxylates.


Traditionally, Lauryl Alcohol Ethoxylate (LAE) function as a foaming agent in personal care products such as shampoos and bath gels. 
The effective wetting property of LAE finds use in household cleaning products including detergents, laundry pre-spotters and hard surface cleaners. 
While in industrial settings like textile and leather processing the wetting property effectively helps, reduce surface tension. 
The natural source and biodegradable nature of lauryl alcohol ethoxylate prompts their use in shampoo and liquid detergent formulations for personal care segments.
Several lauryl alcohol ethoxylate find use in personal care and cosmetics as emulsifiers in creams, cleansing agents in shampoos and liquid detergents, solubilizers for fragrances. 


The cloud point is a leading parameter for characterizing nonionic surfactants and can be determined by a simple test method, described e.g. in DIN EN 1890.
At a certain temperature, the initially clear solution of an ethoxylate becomes cloudy because a water-immiscible surfactant phase is formed. 
This process is reversible, i.e. upon cooling, the solution clarifies again at the same temperature.
The temperature, at which this clouding occurs, is specific for each ethoxylate and is referred to as the cloud point of the surfactant.
The phenomenon of the cloud point can be explained as follows: the solubility of the ethoxylates in water is based on hydration of the oxygen atoms via hydrogen bonds. 
Since this hydration decreases with increasing temperature, the solubility of the ethoxylates in water decreases accordingly.
The cloud point is a function of the surfactant concentration and is usually determined using 1% or 2% surfactant solutions. 
If the ethoxylate is insoluble or only sparingly soluble in water, the cloud point can also be determined in aqueous butyl diglycol solution.

Products

Carbon length

CAS #

Alkyl Alcohol ethoxylate    
 

74432-13-6
Alkyl Alcohol (C6-C12) ethoxylates    
6 - 12

68439-45-2
Alkyl Alcohol (C8-C22) ethoxylates    
8 - 22

69013-19-0
Alkyl Alcohol (C8-C10)ethoxylates    
8 - 10

71060-57-6
Alkyl Alcohol (C8-C18) ethoxylates    
8 - 18

157707-43-2
Alkyl Alcohol (C8-C16) ethoxylates    
8 - 16

71243-46-4
Coco alcohol ethoxylates    
8 - 18

61791-13-7
Alkyl Alcohol (C9-C11) ethoxylates    
9 - 11

68439-46-3
Branched Alkyl  Alcohols (C9-C11) ethoxylates    
9 - 11

78330-20-8
Alkyl Alcohol (C9-C16) ethoxylates    
9 - 16

97043-91-9
Alkyl  Alcohol (C10-C14) ethoxylates    
10 - 14

66455-15-0
Alkyl  Alcohol  (C10-C16) ethoxylates    
10 - 16

68002-97-1
Isodecyl ethoxylates    
10

61827-42-7
Decyl alcohol ethoxylates    
10

26183-52-8
Alkyl  Alcohol  (C10-C12) ethoxylates    
10 - 12

67254-71-1
Branched Alkyl  Alcohol (C11-C13) ethoxylates    
11 - 13

68439-54-3
Branched Alkyl  Alcohol (C11-C14) ethoxylates    
11 - 14

78330-21-9
Undecyl alcohol ethoxylates    
11

127036-24-2
Linear Undecyl alcohol ethoxylates    
11

34398-01-1
Secondary Alcohol (C11-C15) ethoxylates    
11 - 15

68131-40-8
Alkyl  Alcohol (C12-C13) ethoxylates    
12 - 13

66455-14-9
Alkyl Alcohol (C12-C20) ethoxylates    
12 - 20

68526-94-3
Secondary Alcohol (C12-C14) ethoxylates    
12 - 14

84133-50-6
Alkyl  Alcohol (C12-C14) ethoxylates    
12 - 14

68439-50-9
Alkyl Alcohol (C12-C18) ethoxylates    
12 - 18

68213-23-0
Alkyl Alcohol (C12-C16) ethoxylates    
12 - 16

68551-12-2
Dodecyl alcohol ethoxylates    
12

9002-92-0
Linear Alkyl  Alcohol (C12-C15) ethoxylates    
12 - 15

68131-39-5
Alkyl Alcohol (C12-C15) ethoxylates    
12 - 15

106232-83-1
Tridecyl alcohol ethoxylates    
13

24938-91-8
Alkyl Alcohol (C13-C15) ethoxylates    
13 - 15

64425-86-1
Isotridecanol ethoxylates    
13

69011-36-5
Isotridecyl alcohol ethoxylates    
13

9043-30-5
Alkyl Alcohol (C14-C15) ethoxylates    
14 - 15

120944-68-5
Tetradecyl ethoxylates    
14

27306-79-2
Alkyl Alcohol (C16-C22) ethoxylates    
16 - 22

69227-20-9
Alkyl Alcohol (C16-C18) ethoxylates    
16 - 18

68439-49-6
Unsaturated Alkyl Alcohol (C16-C18) ethoxylates    
16 - 18

68920-66-1
Tallow alcohol ethoxylates    
16 - 18

61791-28-4
Hexadecyl alcohol ethoxylates    
16

9004-95-9
unsaturated alkyl Alcohol (C16-C18) ethoxylates    
16 - 18

68155-01-1
Stearyl alcohol ethoxylates    
18

9005-00-9
Oleyl alcohol ethoxylates    
18

9004-98-2


 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.