DYNASAN 114

Moleküler Formül: C45H86O6
Molekül Ağırlığı: 723.17
CAS Kayıt Numarası: 555-45-3
EINECS: 209-099-7

Trimiristin.
DYNASAN 114, susuz, yağ bazlı ürünler ve emülsiyonlar için kıvam maddesi görevi görür.
DYNASAN 114, gliserin ve miristik asit üçlüsüdür.

DYNASAN 114 %100 doğal ve vegandır.
DYNASAN 114, stick formülasyonlarda adjuvan olarak ve katılaşma sürecini iyileştirmek için kristalizasyon hızlandırıcıları tohumlama ajanları olarak kullanılır.

Ayrıca, DYNASAN 114 bağlayıcı olarak kek/preslenmiş tozlarda ve vücut geliştirici ve yapı oluşturan bileşenler olarak kremler ve losyonlarda uygulama bulur.
DYNASAN 114 renkli kozmetiklerde, kendi kendine bronzlaşan formüllerde ve cilt, bebek, vücut, saç, sakal ve güneş bakım ürünlerinde kullanılır.

DYNASAN 114'ün raf ömrü 24 aydır.
DYNASAN 114, Ecocert ve Cosmos onaylıdır.

DYNASAN 114'ün açıklaması:
DYNASAN 114, oral katı dozaj matrislerinde modifiye/sürekli salımda kullanım için yüksek erime noktalı bir lipiddir.
DYNASAN 114 implantlarda, hot melt ekstrüzyonda, hot melt kaplamada, katı lipid nanopartiküllerde kullanılır.

DYNASAN 114 hakkında ek bilgiler:
Kompozisyon: Sadece miristik asitten oluşan %100 Gliserol Triester
Dozaj Formu: implantlar
İşlev: sıcakta eriyen kaplama, SLN, Tat maskeleme
Eşanlamlı: trimiristin
Teknik Adı: Gliserol Trimiristat

DYNASAN 114'ün Özellikleri:
Çözünürlük: Çözünmez (1.0E-8 g/L) (25 ºC), Hesap.*
Yoğunluk: 0.924±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 Torr), Hesaplama*
Erime noktası: 56-56.5 ºC**

DYNASAN 114'ÜN AÇIKLAMASI:
DYNASAN 114, seçilen doymuş tek yağlı asit C14 ve gliserolün bir trigliseritidir.
Yağ asidi ve gliserol bitkisel kaynaklara dayanmaktadır.
DYNASAN 114, antioksidanlar ve diğer stabilizatörler içermez.

DYNASAN 114 UYGULAMASI:
DYNASAN 114, farmasötik endüstrisinde, bir kayganlaştırıcı görevi gören ve çok düşük bir parçalanma etkisi gösteren tabletlerde adjuvan olarak kullanılır (aşağıdaki tabloya bakın).

Baz / Yağlayıcı / Konsantrasyon (%) / Basınç (mPa.s) / Parçalanma (sn):
Laktoz / Mg-stearat / 0.25 / 195 / 600
Laktoz / Steroteks / 4 / 221 / 250
Laktoz / Precirol / 2 / 211 / 210
Laktoz / DYNASAN 114 / 1 / 206 / 106

DYNASAN 114, katılaşma sürecini iyileştirmek için kristalizasyon hızlandırıcıları ve tohumlama ajanları olarak fitiller, ovüller ve farmasötik çubuklarda da kullanılabilir.
Merhemlerde, kremlerde ve losyonlarda DYNASAN 114 vücut geliştirici ve yapı oluşturan bileşen olarak alınabilir.

Testler / Değerler / Tipik Değerler / Birimler / Yöntemler:
Asit değeri / maks. 3 / 0.2 / Doktora Av. 2.5.1 / Doktora Av. 2.5.1
Erime aralığı / 55 – 60 / 58 / Ph. Eur. 2.2.34 / Doktora Av. 2.2.34
Sabunlaşma değeri / 229 – 238 / 232 / Ph. Eur. 2.5.6 / Doktora Av. 2.5.6
Hidroksil değeri / maks. 10 / 3 / Doktora Av. 2.5.3 / Doktora Av. 2.5.3

DYNASAN 114 eritildikten sonra hızla soğutulursa, başlangıçta camsı, amorf bir kütle oluşur.
Durduktan sonra DYNASAN 114, hacim genişlemesi sergileyerek kristal modifikasyonlara dönüşür.
Stabil ß-modifikasyonu çok keskin bir erime noktasına sahiptir ve triklinik yapıdadır.

DYNASAN 114'ün açıklaması:
DYNASAN 114, kozmetik endüstrilerinde katılaşma sürecini iyileştirmek için kristalizasyon hızlandırıcıları ve tohumlama ajanları olarak stick formülasyonlarda adjuvan olarak kullanılmaktadır.
Ayrıca DYNASAN 114, vücut geliştirici ve yapı oluşturan bileşenler olarak krem ve losyonlarda kullanılabilir.
DYNASAN 114 yüz kremi, vücut losyonu, güneş bakımı, fondöten, göz bakımı ve dudak kalemlerinde kullanılması önerilir.

DYNASAN 114'ün Kimyasal Özellikleri:
Kimyasal Bileşimi: Trimyristin

Ürün tanımlayıcısı:
Ürün formu : Madde
Ticari isim : DYNASAN 114
Kimyasal adı : Gliserol trimiristat
EC-No. : 209-099-7
CAS Numarası. : 555-45-3
REACH kayıt No : 01-2120754354-54-0000

DYNASAN 114, oral katı dozaj matrislerinde değiştirilmiş/sürekli salımda kullanım için yüksek erime noktalı bir lipiddir.

ANAHTAR KELİMELER:
555-44-2, 209-098-1, Gliserin tripalmitat, Gliserol tripalmitat, PPP, 1 2 3-Propanetriil Ester Heksadekanoik Asit, Barolub LCD, Dynasan 116, Dynosan 114, Palmitik Asit Trigliserid

Kimyasal ad:
trimiristin

Eş anlamlı:
Tetradekanoik Asit 1,1',1''-(1,2,3-propanetriil) Ester; Dynasan 114; Gliserin Trimiristat; Gliserol Trimiristat; Gliseril Trimiristat; Gliseril Tritetradekanoat; Miristik Asit Trigliserit; Miristik Trigliserit; NSC 4062; Trigliserit MMM; trimiristin; Trimiristoylgliserol; tritetradekanoin; VP 114;

CAS Numarası: 555-45-3
Moleküler Formül: C45H86O6
Molekül Ağırlığı: 723.16

Kategori:
-Standartlar
-Enzim Aktivatörleri ve İnhibitörleri
-Lipidler/Yağ Asitleri, Gliserol Türevleri
-Çevre Standartları, Mutajenler ve Metabolitler

DYNASAN 114 uygulamaları:
DYNASAN 114, birçok bitkisel katı ve sıvı yağda doğal olarak bulunan miristik asidin trigliseritidir.
DYNASAN 114, trimiristin (katı lipid) ve poloksamer 407'den (yüzey aktif madde) oluşan Katı lipid nanoparçacıklarının (SLN) hazırlanması için kullanılabilir.

DYNASAN 114'ün çözünürlüğü:
DYNASAN 114, n-heksan ve dietil eterde az çözünür ve etanolde çok düşük çözünürlüğe sahiptir.

DYNASAN 114 ELLEÇLEME VE RAF ÖMRÜ:
Orijinal sıkıca kapatılmış kaplarda, kuru, ışık ve nemden korunarak ve 25°C'nin altında uzun süreli depolandığında raf ömrü en az iki yıldır.

DYNASAN 114'ün özellikleri ve uygulaması:
-Oral katı dozaj matrislerinde modifiye/sürekli salımda kullanım için yüksek erime noktalı bir lipid.
-Tabletler/kapsüller için etkili yağlayıcı.

DYNASAN 114'ün ilk yardım önlemlerinin açıklaması:
Genel ilk yardım önlemleri:
Tüm şüphe durumlarında veya semptomlar devam ettiğinde tıbbi yardım alın.

Teneffüs ettikten sonra ilk yardım önlemleri:
Kişiyi temiz havaya çıkarın ve nefes alması için rahat tutun.

Cilt temasından sonra ilk yardım önlemleri:
Cildi bol su ile yıkayınız.

Göz temasından sonra ilk yardım önlemleri:
Önlem olarak gözleri suyla yıkayın.

Yuttuktan sonra ilk yardım önlemleri:
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir zehir merkezini veya doktoru arayın.

Uygun söndürme araçları:
-Su spreyi.
-Kuru toz.
-Köpük.
-Çevredeki yangına uygun söndürme araçları kullanın.

Uygun olmayan söndürücü maddeler:
Güçlü su jeti.

DYNASAN 114'ün güvenli kullanımı için önlemler:
İşlendiğinde ek tehlikeler:
Toz, hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir.

Güvenli kullanım için önlemler:
İş istasyonunun iyi havalandırılmasını sağlayın.
Kişisel koruyucu ekipman giyin.

Hijyen önlemleri:
DYNASAN 114'ü kullanırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
Ürünü elledikten sonra daima ellerinizi yıkayınız.

DYNASAN 114'ün temel fiziksel ve kimyasal özelliklerine ilişkin bilgiler:
Fiziksel durum : Katı
Görünüm : Pullar.
Renk : beyaz.
Koku : Nötr.
Koku eşiği : Veri yok
pH : Veri yok
Bağıl buharlaşma oranı (bütil asetat=1) : Veri yok
Erime noktası : 57.7 °C (1013 hPa)
Donma noktası : Uygulanamaz
Kaynama noktası : ≈ 394 °C (1014 mBar)
Parlama noktası : Uygulanamaz
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı : Veri yok
Bozunma sıcaklığı : Veri yok
Parlayıcılık (katı, gaz) : Yanıcı değildir
Buhar basıncı : Veri yok
50 °C'de buhar basıncı : <= 0.066 Pa (QSAR)
20 °C'de bağıl buhar yoğunluğu : Veri yok
Bağıl yoğunluk : Veri yok
Yoğunluk : 0.885 g/cm³ (60 °C)
Çözünürlük : Su: < 1,63 μg/l pratikte çözünmez
Log Pow : Veri yok
Viskozite, kinematik : Uygulanamaz

İsim:    
trimiristin

Eş anlamlı:        
Dinasan 114
gliserin trimiristat
gliserol trimiristat
gliseril trimiristat
gliseril tritetradekanoat
Miristik asit trigliserit
miristik trigliserit
MGK 4062
trigliserit MMM
Trimiristoilgliserol
tritetradekanoin
VP 114
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.