E 900

E900 = Dimetilpolisiloksan = Polidimetilsiloksan = PDMS = Dimetikon = Silikon yağı

CAS numarası: 9006-65-9
Kimyasal formül: CH3)3-Si-[O-Si(CH3)2]nO-Si(CH3)3
Molekül ağırlığı: 6.800 ila 30.000 (ortalama ve yaklaşık)
E numarası: E900

Polidimetilsiloksan (PDMS) olarak da bilinen dimetilpolisiloksan, Avrupa gıda katkı maddesi E900 ile gıdalarda köpük önleyici madde olarak kullanılan bir silikon şeklidir.
E900, yüksek sıcaklıklarda iyi köpük giderme etkinliği nedeniyle kızartma yağında yaygın olarak kullanılır.
E900, yemeklik yağ, sirke, sakız ve çikolata gibi çeşitli gıdalarda bulunan silikondan elde edilen köpük önleyici bir maddedir.

E900, donmuş bileşenler eklendiğinde kabarmasını önlemek için yağa eklenir, bu nedenle ürünün güvenliğini ve ömrünü artırır.
Dimetilpolisiloksan veya dimetikon olarak da bilinen E900 (PDMS), yaygın olarak silikonlar olarak adlandırılan bir grup polimerik organosilikon bileşiklerine aittir.
E900, çok yönlülüğü ve özellikleri birçok uygulamaya yol açtığı için en yaygın kullanılan silikon bazlı organik polimerdir.

E900, özellikle olağandışı reolojik (veya akış) özellikleriyle bilinir.
E900 optik olarak berraktır ve genel olarak inerttir, toksik değildir ve yanıcı değildir.
E900, çeşitli silikon yağı türlerinden biridir (polimerize siloksan).
E900'ün uygulamaları kontakt lensler ve tıbbi cihazlardan elastomerlere kadar uzanır; E900 ayrıca şampuanlarda (saçları parlak ve kaygan hale getirdiğinden), yiyeceklerde (köpük önleyici ajan), kalafatlamada, yağlayıcılarda ve ısıya dayanıklı fayanslarda bulunur.

E900 nedir?
E900, polimetilsiloksan veya dimetikon olarak da adlandırılan dimetilpolisiloksan, yağlayıcı ve bakım maddesi olarak kullanılan silikon bazlı bir polimerdir.
E900, köpürme önleyici madde, cilt bakım maddesi, tıkayıcı ve cilt koruyucu olarak işlev görür.
E900, oje, saç kremi, makyaj, kontakt lens solüsyonları, güneş kremleri, deodorantlar ve şampuan gibi birçok kozmetik ve hijyen ürününde bulunur.
Dimetikon içeren ürünlere örnek olarak Losyon ve Bebek Kremi dahildir.

E900'ün tanımı:
E900 iki parçadan oluşur:
(CH3)2SiO: (CH3)2SiO formülünün tekrar eden birimlerinden oluşan tamamen metillenmiş lineer siloksan polimerleri
(CH3)3 SiO: stabilizasyon fonksiyonu ile son bloke edici trimetilsiloksi (CH3)3 SiO.

E900'ün Uygulaması Nedir?
E900'ün uygulamaları, silikon ürünlerinin çoğu (silikon yağı, silikon kauçuk, silikon reçinesi gibi) polidimetilsiloksanların düzenleyicilerle reaksiyonu ile elde edildiğinden, havacılık, havacılık, gıda, kimya, metalurji, tıp ve sağlık gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.  
PDMS, yüksek ve düşük sıcaklık direnci, radyasyon direnci, oksidasyon direnci, yüksek hava geçirgenliği, hava koşullarına dayanıklılık, kalıptan ayrılma, hidrofobiklik ve fizyolojik eylemsizlik gibi birçok mükemmel fiziksel ve kimyasal özelliğe sahiptir.

E900'ün gıda uygulamaları:
E900, yüzey gerilimini azaltarak sıvıların yüzeyinde köpük oluşumunu engellediği için yemeklik yağlarda, işlenmiş gıdalarda ve fast food'da yaygın olarak köpük önleyici olarak kullanılır.
Genellikle, E900'ün uygulanan viskozitesi, gıdalarda 25 ºC'de 300 ila 1.050 santistok arasında değişir.

E900'ün kozmetik uygulamaları:
"Kozmetik maddeler ve içerik maddeleri hakkında bilgi için Avrupa Komisyonu veritabanı" uyarınca, E900 kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde köpük önleyici, yumuşatıcı, cilt bakım ve cilt koruyucu madde olarak işlev görür.
E900'ü şampuanlarda, saç kremlerinde ve cilt bakım ürünlerinde bulabiliriz.
E900'ün yaygın viskozitesi 25 ºC'de 100 ve 350 santistok'tur.

E900 ne için kullanılır?
E900, meyve ve sebze sularında köpük önleyici olarak kullanılabilen silikon bazlı bir organik polimerdir, ayrıca şekerleme ve un ürünlerinde topaklanma önleyici ve bu arada esasen su içermeyen yemeklik yağlarda bir emülgatördür.
E900, gıda sınıfı bir katkı maddesidir ve mürettebatı, yiyecek çok sıcak yağa eklendiğinde meydana gelen aşırı köpüklenme, sıçrama veya kabarcıklanmadan korumak için köpük önleyici bir madde görevi görür.

E900'ün Yetkili Kullanımları:
Aşağıdaki gıdalar E900 içerebilir:
-Kızartmak için sıvı ve katı yağlar
-Sakız
- Hamurlar
-Çorbalar ve et suları
-Ananas suyu
- Aromalı içecekler
- Elma şarabı  
-Meyve veya sebze ezmeleri
-Dekorasyonlar, kaplamalar ve dolgular
-Konserve veya şişelenmiş meyve ve sebzeler
-Efervesan tablet formunda gıda takviyeleri
- Nefes tazeleyici mikro tatlılar dahil şekerlemeler
-Reçel, jöle ve marmelatlar ve şekerli kestane püresi

Polidimetilsiloksan (PDMS) olarak da bilinen E900, Avrupa gıda katkı numarası E900 olan gıdalarda köpük önleyici madde olarak kullanılan bir silikon şeklidir.

ANAHTAR KELİMELER:
9006-65-9, Dimetilpolisiloksan, Polidimetilsiloksan, PDMS, Dimetikon, Silikon yağı, DSSTox_CID_3833, DSSTox_RID_77201, DSSTox_GSID_23833, Polidimetilsiloksan (silikon)

Ayrıca, E900 kullanılabilir:
-Meyveler için cilalama maddelerinde taşıyıcı olarak
-tüm tatlandırıcılarda
-Beta-karoten ve likopen müstahzarlarında

Şu anda dimetilpolisiloksan (E 900), gıdalarda köpük önleyici madde olarak kullanılan yetkili bir gıda katkı maddesidir:
- Esas itibarıyla su içermeyen katı ve sıvı yağlar (susuz süt yağı hariç)
-Sürümler ve sıvı emülsiyonlar dahil diğer katı ve sıvı yağ emülsiyonları
-Konserve veya şişelenmiş meyve ve sebzeler
-Reçel, jöleler, marmelatlar ve şekerli kestane püresi.
- Diğer benzer meyve veya sebze ezmeleri
- Nefes tazeleyici mikro şekerler dahil diğer şekerlemeler
-Sakız
-Meyve bazlı dolgular hariç süslemeler, kaplamalar ve dolgular
- Hamurlar
-Çorbalar ve et suları
-Meyve suları ve sebze suları
- Aromalı içecekler

E900'ün Yapısı:
E900'ün kimyasal formülü CH3[Si(CH3)2O]nSi(CH3)3'tür, burada n tekrar eden monomer [SiO(CH3)2] birimlerinin sayısıdır.

Dallanma ve kapatma:
Si(CH3)2Cl2'nin hidrolizi, silanol grupları (−Si(CH3)2OH] ile sonlanan bir polimer üretir.
Bu reaktif merkezler tipik olarak trimetilsilil klorür ile reaksiyona sokularak "kapatılır":

2 Si(CH3)3Cl + [Si(CH3)2O]n−2[Si(CH3)2OH]2 → [Si(CH3)2O]n−2[Si(CH3)2O Si(CH3)3]2 + 2 HCl
Metiltriklorosilan gibi daha fazla asit oluşturan gruplara ve daha az metil grubuna sahip silan öncüleri, polimer zincirine dallar veya çapraz bağlar eklemek için kullanılabilir.
İdeal koşullar altında, böyle bir bileşiğin her molekülü bir dallanma noktası olur.
E900, sert silikon reçineler üretmek için kullanılabilir.
Benzer bir şekilde, moleküler ağırlığı sınırlamak için üç metil grubuna sahip öncüler kullanılabilir, çünkü bu tür her bir molekül sadece bir reaktif bölgeye sahiptir ve bu nedenle bir siloksan zincirinin sonunu oluşturur.

Düşük polidispersite indeksi ve yüksek homojenliğe sahip iyi tanımlanmış PDMS, heksametilsiklotrisiloksanın kontrollü anyonik halka açma polimerizasyonu ile üretilir.
Bu metodolojiyi kullanarak lineer blok kopolimerleri, heterokol yıldız şekilli blok kopolimerleri ve diğer birçok makromoleküler mimariyi sentezlemek mümkündür.

Polimer, ince, dökülebilir bir sıvıdan (n çok düşük olduğunda), kalın kauçuksu yarı katıya (n çok yüksek olduğunda) değişen çoklu viskozitelerde üretilir.
E900 molekülleri, poliüretanlara kauçukluk kazandırmak için kullanılan eter bağlarına benzer siloksan bağları nedeniyle oldukça esnek polimer omurgalarına (veya zincirlerine) sahiptir.
Bu tür esnek zincirler, moleküler ağırlık yüksek olduğunda gevşek bir şekilde dolanır ve bu da E900'ün alışılmadık derecede yüksek düzeyde viskoelastisitesiyle sonuçlanır.

E900'ün mekanik özellikleri:
E900 viskoelastiktir, yani uzun akış sürelerinde (veya yüksek sıcaklıklarda) E900, bal gibi viskoz bir sıvı gibi davranır.
Bununla birlikte, kısa akış sürelerinde (veya düşük sıcaklıklarda), E900 kauçuğa benzer elastik bir katı gibi davranır.
Viskoelastisite, kristal olmayan polimerler arasında yaygın olan doğrusal olmayan bir elastikiyet şeklidir.
E900 için bir gerilim-gerinim eğrisinin yüklenmesi ve boşaltılması çakışmaz; bunun yerine, gerilme miktarı gerinmenin derecesine bağlı olarak değişecektir ve genel kural, gerinimin artmasının daha fazla sertlik ile sonuçlanacağıdır.

Yükün kendisi kaldırıldığında, gerinim yavaşça geri kazanılır (bir anda değil).
Bu zamana bağlı elastik deformasyon, polimerin uzun zincirlerinden kaynaklanır.
Ancak yukarıda açıklanan süreç yalnızca çapraz bağlama mevcut olduğunda geçerlidir; olmadığında, polimer PDMS, yük kaldırıldığında bile orijinal durumuna geri dönemez ve bu da kalıcı bir deformasyona neden olur.
Bununla birlikte, PDMS'de kalıcı deformasyon nadiren görülür, çünkü E900 neredeyse her zaman bir çapraz bağlama maddesi ile kürlenir.

Bir miktar E900 gece boyunca bir yüzeyde bırakılırsa (uzun akış süresi), yüzeyi kaplayacak ve herhangi bir yüzey kusurunu kalıplayacak şekilde akacaktır.
Ancak aynı E900 küresel bir kalıba dökülürse ve sertleşmesine izin verilirse (kısa akış süresi), lastik bir top gibi sekecektir.
E900'ün mekanik özellikleri, bu polimerin çok çeşitli yüzeylere uymasını sağlar.
Bu özellikler çeşitli faktörlerden etkilendiğinden, bu benzersiz polimerin ayarlanması nispeten kolaydır.

Bu, E900'ün çeşitli mikroakışkan ve mikroelektromekanik sistemlere kolayca entegre edilebilen iyi bir alt tabaka olmasını sağlar.
Spesifik olarak, mekanik özelliklerin belirlenmesine E900 kürlenmeden önce karar verilebilir; kürlenmemiş versiyon, kullanıcının arzu edilen bir elastomer elde etmek için sayısız fırsattan faydalanmasını sağlar.
Genel olarak, E900'ün çapraz bağlı kürlenmiş versiyonu, katılaşmış bir biçimde kauçuğa benzer.
E900'ün her yöne kolayca esnetildiği, büküldüğü ve sıkıştırıldığı yaygın olarak bilinir.
Uygulamaya ve alana bağlı olarak, kullanıcı, talep edilene göre özellikleri ayarlayabilir.

E900, kolayca deforme olmasını sağlayan ve bir kauçuğun davranışına neden olan düşük bir elastiklik modülüne sahiptir.
E900'ün viskoelastik özellikleri, dinamik mekanik analiz kullanılarak daha hassas bir şekilde ölçülebilir.
Bu yöntem, geniş bir sıcaklık, akış hızı ve deformasyon aralığında malzemenin akış özelliklerinin belirlenmesini gerektirir.
E900'ün kimyasal kararlılığı nedeniyle, genellikle bu tür deneyler için kalibrasyon sıvısı olarak kullanılır.

E900'ün kesme modülü, hazırlama koşullarına göre değişir ve sonuç olarak 100 kPa ila 3 MPa aralığında önemli ölçüde değişir.
Kayıp tanjantı çok düşüktür (tan δ ≪ 0,001).

Kimyasal uyumluluk:
E900 hidrofobiktir.
Plazma oksidasyonu, yüzeye silanol (SiOH) grupları ekleyerek yüzey kimyasını değiştirmek için kullanılabilir.
Bu uygulama için atmosferik hava plazması ve argon plazması çalışacaktır.
Bu işlem, E900 yüzeyini hidrofilik hale getirerek suyun onu ıslatmasına izin verir.

Oksitlenmiş yüzey, triklorosilanlarla reaksiyona sokularak daha da işlevsel hale getirilebilir.
Belirli bir süre sonra, çevreleyen ortamın vakum, hava veya su olmasına bakılmaksızın, yüzeyin hidrofobikliğinin geri kazanılması kaçınılmazdır; oksitlenmiş yüzey havada yaklaşık 30 dakika stabildir.
Alternatif olarak, uzun vadeli hidrofilikliğin gerekli olduğu uygulamalar için hidrofilik polimer aşılama, yüzey nanoyapılandırma ve gömülü yüzey aktif maddelerle dinamik yüzey modifikasyonu gibi teknikler kullanılabilir.

Katı E900 numuneleri (yüzey oksitlenmiş olsun veya olmasın) sulu çözücülerin malzemeye sızmasına ve malzemeyi şişmesine izin vermez.
Böylece E900 yapıları, malzeme deformasyonu olmadan su ve alkol solventleri ile birlikte kullanılabilir.
Bununla birlikte, çoğu organik çözücü malzemeye yayılır ve şişmesine neden olur.
Buna rağmen, bazı organik çözücüler, örneğin PDMS mikroakışkan cihazlarının kanalları içinde E900 ile kullanılabilecek kadar küçük şişmeye yol açar.

Şişme oranı, çözücünün çözünürlük parametresi ile kabaca ters orantılıdır.
Diizopropilamin, E900'ü büyük ölçüde şişirir; kloroform, eter ve THF gibi çözücüler malzemeyi büyük ölçüde şişirir.
Aseton, 1-propanol ve piridin gibi çözücüler malzemeyi bir miktar şişirir.
Alkoller ve metanol, gliserol ve su gibi polar çözücüler malzemeyi önemli ölçüde şişirmez.

E900 uygulamaları:
E900 yaygın bir yüzey aktif maddedir ve köpük kesicilerin bir bileşenidir.
Modifiye edilmiş bir formdaki E900, bir herbisit penetranı olarak kullanılır ve Rain-X gibi su itici kaplamalarda kritik bir bileşendir.

E900'ün hidrolik sıvıları ve ilgili uygulamaları:
E900, otomotiv viskoz sınırlı kaymalı diferansiyellerde ve kaplinlerde aktif silikon sıvısında kullanılır.

Yumuşak litografi:
E900, yumuşak litografi prosedüründe yaygın olarak bir damga reçinesi olarak kullanılır ve bu da onu mikroakışkan çiplerinde akış iletimi için kullanılan en yaygın malzemelerden biri yapar.
Yumuşak litografi işlemi, sadece birkaç nanometre boyutundaki desenlerin cam, silikon veya polimer yüzeylere aktarılmasını sağlayan elastik bir damga oluşturmayı içerir.
Bu tip teknikle optik telekomünikasyon veya biyomedikal araştırma alanlarında kullanılabilecek cihazların üretilmesi mümkündür.
Damga, normal fotolitografi veya elektron ışınlı litografi tekniklerinden üretilir.
Çözünürlük kullanılan maskeye bağlıdır ve 6 nm'ye ulaşabilir.

E900'ün mikroakışkan alanındaki popülaritesi, mükemmel mekanik özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
Ayrıca, diğer malzemelerle karşılaştırıldığında, floresan görüntüleme sırasında minimum arka plan ve otofloresansa izin veren üstün optik özelliklere sahiptir.

Biyomedikal (veya biyolojik) mikroelektromekanik sistemlerde (biyo-MEMS), yumuşak litografi, hem organik hem de inorganik bağlamlarda mikroakışkanlar için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kanalları tasarlamak için silikon gofretler kullanılır ve daha sonra bu gofretlerin üzerine PDMS dökülür ve sertleşmeye bırakılır.
Çıkarıldığında, en küçük ayrıntılar bile E900'de basılı kalır.
Bu özel E900 bloğu ile plazma aşındırma teknikleri kullanılarak hidrofilik yüzey modifikasyonu gerçekleştirilir.

Plazma işlemi, yüzey silikon-oksijen bağlarını bozar ve plazma ile işlenmiş bir cam slayt genellikle E900'ün aktif tarafına (plazma ile muamele edilmiş, şimdi baskılı hidrofilik taraf) yerleştirilir.
Aktivasyon aşındığında ve bağlar yeniden oluşmaya başladığında, camın yüzey atomları ile PDMS'nin yüzey atomları arasında silikon-oksijen bağları oluşur ve slayt PDMS'ye kalıcı olarak mühürlenir, böylece su geçirmez bir kanal oluşturur.
Bu cihazlarla araştırmacılar, hızlı paralel testler için benzersiz çip üzerinde laboratuvar cihazları oluşturarak farklı işlevler için çeşitli yüzey kimyası tekniklerini kullanabilirler.
E900 ağlara çapraz bağlanabilir ve polimer ağların esnekliğini incelemek için yaygın olarak kullanılan bir sistemdir.

E900, yüzey yüklü litografi ile doğrudan modellenebilir.
E900, bugüne kadar sadece laboratuvar test miktarlarında sentetik gecko yapıştırma kuru yapıştırıcı malzemelerinin yapımında kullanılmaktadır.

Bazı esnek elektronik araştırmacıları, düşük maliyeti, kolay üretimi, esnekliği ve optik şeffaflığı nedeniyle E900'ü kullanır.
Yine de, farklı dalga boylarında floresan görüntüleme için, E900 en az otofloresan gösterir ve BoroFloat cam ile karşılaştırılabilir.

Stereo litografi (SLA) 3D baskıda, seçici olarak sertleştirmek için ışıkla sertleşen reçine üzerine ışık yansıtılır.
Bazı SLA yazıcı türleri reçine tankının altından kürlenir ve bu nedenle, her baskılı katmanın yeni bir kürlenmemiş reçine filmi ile beslenmesi için büyüyen modelin tabandan soyulmasını gerektirir.
Tankın altındaki bir E900 tabakası, oksijeni emerek bu işleme yardımcı olur: reçineye bitişik oksijenin varlığı, reçinenin E900'e yapışmasını önler ve optik olarak net PDMS, yansıtılan görüntünün reçineye bozulmadan geçmesine izin verir.

E900'ün ilaç ve kozmetik uygulamaları:
E900 ve silikon dioksitin (bazen simetikon olarak da adlandırılır) bir karışımı olan aktif dimetikon, genellikle reçetesiz satılan ilaçlarda köpük önleyici ve gaz giderici olarak kullanılır.
E900'ün en azından kontakt lenslerde kullanılması da önerilmiştir.

Silikon meme implantları, PDMS jeli veya salin solüsyonunu kaplayan füme amorf silikanın eklendiği bir E900 elastomer kabuğundan yapılır.
Ek olarak, E900, böcekleri yakalama kabiliyeti nedeniyle bit veya pire tedavisi olarak yararlıdır.
E900 ayrıca tipik yağlardan daha hafif ve daha fazla nefes alan bir nemlendirici olarak da çalışır.

E900'ün cilt uygulamaları:
E900, kozmetik ve tüketici ürünleri endüstrisinde de çeşitli şekillerde kullanılmaktadır.
Örneğin, E900 kafa derisi üzerindeki bitlerin tedavisinde kullanılabilir ve dimetikon, amacı "cilt koruması" olan aktif bir bileşen olarak listelendiği cilt nemlendirici losyonlarda yaygın olarak kullanılır.
Bazı kozmetik formülasyonlar, dimetikon ve ilgili siloksan polimerlerini %15'e varan kullanım konsantrasyonlarında kullanır.

E900'ün saç uygulamaları:
Amodimetikon gibi E900 bileşikleri, küçük parçacıklardan oluşacak ve suda veya alkolde çözünür olacak şekilde formüle edildiğinde etkili yumuşatıcılardır/yüzey aktif maddeler olarak hareket eder (özellikle hasarlı saçlar için) ve saç için yaygın dimetikon ve/veya dimetikon kopolyollerinden daha fazla bakım sağlar. .

E900'ün önerilen bir kullanımı kontakt lens temizliğidir.
E900'ün düşük elastik modüllü ve hidrofobik fiziksel özellikleri, kontakt lens yüzeylerinden mikro ve nano kirleticileri çok amaçlı solüsyon ve parmakla ovalamadan daha etkili bir şekilde temizlemek için kullanılmıştır; Katılan araştırmacılar, PoPPR (polimer kirliliğinin giderilmesinde polimer) tekniğini çağırıyorlar ve lenslere yapışan nanoplastiklerin çıkarılmasında oldukça etkili olduğunu belirtiyorlar.

Evcil hayvanlar için pire tedavisi:
E900, bir kedi veya köpeğin ensesine tek kullanımlık küçük bir doz atılabilir pipetten uygulanan bir sıvının içindeki aktif bileşendir.
Parazit madde içinde hapsolup hareketsiz hale gelir ve böylece böceğin yaşam döngüsünü bozar.

Gıdalar:
Pişirme işlemi sırasında yağ sıçramasını önlemek için birçok pişirme yağına (köpük önleyici madde olarak) E900 eklenir.
Bunun bir sonucu olarak E900, McDonald's Chicken McNuggets, patates kızartması, hash browns, milkshake ve smoothie'ler ve Wendy's patates kızartması gibi birçok fast food ürününde eser miktarda bulunabilir.
Avrupa gıda katkı maddesi düzenlemelerine göre Dimetilpolisiloksan, E900 olarak listelenmiştir.

Toksisite riskinin düşük olduğu düşünülürken, E900 normalde "gıda" olarak kabul edeceğiniz bir kimyasal değildir.
E900'ler ayrıca kesinlikle yemek istemeyeceğiniz ürünler olan macun, şampuan ve kalafatta da bulunur.

Özellikle dikkatimi çeken bir bileşen, polidimetilsiloksan (PDMS) olarak da bilinen E900'dür.
E900, silikon olarak bilinen bir bileşiktir.
E900, değişen silikon ve oksijen atomları içeren, çok sayıda küçük parçadan oluşan büyük bir molekül olan bir polimerdir.
E900, cilt bakımı, şampuanlar ve yağlayıcılar gibi çok çeşitli uygulamalara sahiptir.

E900, pişirme işlemi sırasında yağ sıçramasını önlemek için köpük önleyici bir maddenin kullanıldığı yiyeceklerde de bulunur.
Bu nedenle, E900, çok sevilen McDonald's patates kızartması da dahil olmak üzere çok sayıda fast food ürününde bulunur.
E900 daha yaygın olarak, elastik özelliklere sahip popüler bir çocuk oyuncağı olan Silly Putty'nin bir bileşeni olarak bilinir.

E900 uygulamaları:
E900, gaz kromatografisinde sabit bir faz olarak ve bir köpük önleyici madde olarak yararlı olan berrak, renksiz bir sıvı polimerdir.
E900, protein kromatografisinde ve afinite kromatografisinde kullanılır.
E900, obez kişilerde ısıtılmış yağların yutulmasından sonra tokluk inflamatuar yanıtın fenol bileşiklerinin varlığı ile azaldığını belirlemek için kullanıldı.

InChI anahtarı: SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
viskozite: 500 cSt(25 °C)(lit.)
InChI: 1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
mol ağırlık: ~17.250
Kalite Seviyesi: 100

CAS Numarası: 9006-65-9
ECHA Bilgi Kartı: 100.126.442
E numarası: E900 (cam ajanları, ...)
UNII: 92RU3N3Y1O
CompTox Kontrol Paneli (EPA): DTXSID0049573
Kimyasal formül: (C2H6OSi)n
Yoğunluk: 965 kg/m3

E900'ün açıklaması:
E900, yaygın olarak silikon olarak adlandırılan bir grup polimerik organosilikon bileşiğine aittir.
E900 en yaygın olarak kullanılan silikon bazlı organik polimerdir ve özellikle sıra dışı reolojik özellikleriyle bilinir.
E900 optik olarak şeffaftır ve genel olarak inert, toksik olmayan ve yanıcı olmayan olarak kabul edilir.
E900'ün uygulamaları kontakt lensler ve tıbbi cihazlardan elastomerlere kadar uzanır.
E900 ayrıca şampuanlarda, kalafatlamada, yağlama yağlarında ve ısıya dayanıklı karolarda bulunur.

E900'ün Kimyasal Özellikleri:
Görünüm : Renksiz sıvı
Kaynama Noktası: 155-220°C
CAS Numarası: 9016-00-6
GTİP Kodu: 39100000
IUPAC Adı: Poli(dimetilsiloksan)
Erime Noktası: -35 °C
Moleküler Formül: (C2H6OSi)n
RTECS Numarası: TQ2690000
Kırılma: n20/D 1.4035
Çözünürlük: Çözünmez
Eşanlamlılar: Polidimetilsiloksan, Trimetilsiloksi Terimi;Polidimetilsiloksan, Trimetilsiloksi Sonlandırılmış, Karışım;Polidimetilsiloksanlar, Trimetilsiloksi Sonlandırılmış;Silikon Sıvısı;Silikon Sıvısı, 100;Silikon Sıvısı 1.000;Silikon Sıvısı 500;Aeropax; E900;PDMS;Dimetikon

E900 neyden yapılmıştır?
E900, yemeklik yağ, sirke, sakız ve çikolata gibi çeşitli gıdalarda bulunan silikondan elde edilen köpük önleyici bir maddedir.
E900, donmuş bileşenler eklendiğinde kabarmasını önlemek için yağa eklenir, bu nedenle ürünün güvenliğini ve ömrünü artırır.

E900 nerelerde kullanılır?
E900, köpürme önleyici madde, cilt bakım maddesi, tıkayıcı ve cilt koruyucu olarak işlev görür.
E900, oje, saç kremi, makyaj, kontakt lens solüsyonları, güneş kremleri, deodorantlar ve şampuan gibi birçok kozmetik ve hijyen ürününde bulunur.

E900 doğal mı?
Daha yaygın olarak E900 olarak bilinen dimetilpolisiloksan, işlenmiş gıdalarda köpürme ve topaklanma önleyici madde ve emülgatör olarak kullanılan silikon bazlı sentetik bir polimerdir (temelde plastiktir).

Gıdalarda polidimetilsiloksan nedir?
Polidimetilsiloksan (PDMS) olarak da bilinen E900, Avrupa gıda katkı maddesi E900 ile gıdalarda köpük önleyici madde olarak kullanılan bir silikon şeklidir.
E900, yüksek sıcaklıklarda iyi köpük giderme etkinliği nedeniyle kızartma yağında yaygın olarak kullanılır.

Polisiloksan nasıl yapılır?
Doğrusal polisiloksan, heksametilsiklotrisiloksan (n = 3) ve oktametil siklotetrasiloksan (n = 4) gibi siklik siloksanların hem anyonik hem de katyonik polimerizasyonlarıyla sentezlenebilir.
Anyonik polimerizasyon, hidroksit, alkoksitler, fenolatlar, silanolatlar ve siloksoanolatlar tarafından başlatılır.

Polisiloksan nasıl yapılır?
Silikon sentezi tipik olarak klorosilanların lineer veya siklik siloksan oligomerlerine hidrolizini içerir, bunlar daha sonra sırasıyla polikondenzasyon veya polimerizasyon ile polisiloksanlara polimerize edilir.
En yaygın polisiloksan, lineer poli(dimetilsiloksan)'dır.

Polisiloksan boya nedir?
Polisiloksan kaplamaların performansının sırrı, kimyalarında bulunabilir - bir dizi güçlü silikon-oksijen bağı.
Polisiloksan polimerleri oluşturulduğunda, her bir silikon atomu iki veya üç oksijen atomuna bağlanır ve kaplama formüle edildiğinde silikonun %50 ila 75 oranında oksitlenmesine neden olur.

PDMS'nin kimyasal formülü nedir?
Dimetilpolisiloksan için kimyasal formül CH3[Si(CH3)2O] nSi(CH 3) 3'tür, burada n, tekrar eden monomer [SiO(CH 3) 2] birimlerinin sayısıdır.

Dimetilpolisiloksan (E 900) nedir?
Şu anda, dimetilpolisiloksan (E 900), gıdalarda köpük önleyici madde olarak kullanılan yetkili bir gıda katkı maddesidir: Esas olarak su içermeyen katı ve sıvı yağlar (susuz süt yağı hariç) Sürmeler ve sıvı emülsiyonlar dahil diğer katı ve sıvı yağ emülsiyonları

Şeker Şekerin kimyasal formülü nedir?
C12H22O11, sakarozun kimyasal veya moleküler formülüdür, yani her şeker molekülü 12 atom karbon, 22 atom hidrojen ve 11 atom oksijen içerir.
Şeker formülündeki 3 element nedir?
Bu nedenle, şeker dahil tüm karbonhidratlar aynı üç elementi içerir: karbon, oksijen ve hidrojen.

E900'ün yurtiçi ve niş kullanımları:
Pek çok kişi dolaylı olarak E900'e aşinadır çünkü bu, PDMS'nin karakteristik viskoelastik özelliklerini verdiği Silly Putty'nin önemli bir bileşenidir.
E900'ün kullanıldığı bir diğer oyuncak ise Kinetik Kum.
Kauçuksu, sirke kokulu silikon kalafatlar, yapıştırıcılar ve akvaryum sızdırmazlık maddeleri de iyi bilinmektedir.
E900 ayrıca silikon gresi ve diğer silikon bazlı yağlayıcıların yanı sıra köpük önleyici maddeler, kalıp ayırıcı maddeler, sönümleme sıvıları, ısı transfer sıvıları, cilalar, kozmetikler, saç kremleri ve diğer uygulamalarda bir bileşen olarak kullanılır.
E900, gıdanın üst boşluk analizi (çözünmüş gaz analizi) için bir sorbent olarak kullanılabilir.

Güvenlik ve çevresel hususlar:
Ullmann'ın Ansiklopedisine göre, siloksanlar için "çevredeki organizmalar üzerinde belirgin zararlı etkiler" kaydedilmemiştir.
E900 biyolojik olarak parçalanamaz, ancak atık su arıtma tesislerinde emilir.
E900'lerin bozulması, çeşitli killer tarafından katalize edilir.

E900 Nasıl Yapılır?
E900, dimetildiklorosilan ve az miktarda trimetilklorosilan karışımının hidrolizi ile üretilir.

Eşanlamlılar: Polidimetilsiloksan
CAS Numarası: 9016-00-6
MDL numarası: MFCD00084411
PubChem Madde Kimliği: 24894362
NACRES: NA.25

E900 uygulamaları:
E900, protein kromatografisinde ve afinite kromatografisinde kullanılır.
E900, obez kişilerde ısıtılmış yağların yutulmasından sonra tokluk inflamatuar yanıtın fenol bileşiklerinin varlığı ile azaldığını belirlemek için kullanıldı.
E900 yaygın olarak sirke kokulu silikon kalafatlarda, yapıştırıcılarda ve akvaryum sızdırmazlık maddelerinde, silikon yağında ve diğer silikon bazlı yağlayıcılarda bir bileşen olarak ve ayrıca köpük giderici maddelerde, kalıp ayırıcı maddelerde, sönümleme sıvılarında, ısı transfer sıvılarında, cilalarda, kozmetiklerde kullanılır. saç kremi ve gıda.

IUPAC adı:
poli(dimetilsiloksan)

Diğer isimler:
PDMS
dimetikon
dimetilpolisiloksan
E900

E900, yemek borusunun iltihaplı durumlarının yanı sıra sindirim sisteminin iltihaplı ve ülseratif durumlarını tedavi etmek için kullanılabilir.

Dış görünüş:
E900 berrak, renksiz, viskoz bir sıvıdır.

çözünürlük:
E900 polaritesi olmadığından, su ve etanol gibi polar maddelerde çözünmezken, karbon tetraklorür, benzen, kloroform, dietil eter, toluen ve diğer organik çözücüler gibi polar olmayan malzemelerde çözünür.

E900 Helal mi?
Evet, E900 helal olarak kabul edilmektedir.

E900 Koşer mi?
Evet, E900 koşer parevedir. Tüm "kashruth" gereksinimlerini karşıladı.

E900 Glutensiz mi?
Evet, E900, FDA'ya göre glütensizdir ve buğday, çavdar, arpa veya bu tahılların melezlerini içermez.

E900 Vegan mı?
Genel olarak, E900, hayvansal madde veya hayvansal kaynaklı ürünler kullanılmadan üretim süreci olarak vegandır.
Yani E900 vegan olarak kabul edilir ve vejeteryanlar onunla yemek yiyebilirler.

Çözüm:
Artık köpük önleyici madde – Dimetilpolisiloksan (E900) hakkında aşağıdaki yönlerden bilgi sahibi olabilirsiniz:
-Üretim süreci
-Gıdalardaki kullanımları ve işlevleri
-Güvenlik ve olası yan etkiler
-SSS

E900 Formaldehit İçerebilir.
FDA, E900'ün formaldehit de dahil olmak üzere etikette listelenmesi gerekmeyen birkaç farklı kimyasal tarafından korunmasına izin verir! Formaldehit, dünyadaki en zehirli maddelerden biridir.
E900 alerjiler, beyin hasarı, kanser ve oto-bağışıklık bozuklukları ile bağlantılıdır.

Gıda Kategorisi ve Maksimum Seviye
Tüketime hazır Gıda: 10 mg/kg
Süt: 0
kuru jelatin tatlı karışımları: 110 mg/kg
servise hazır tatlı: 16 mg/kg
pişirme amaçlı tuz: 250 mg/kg
Pişmiş yemek: 10 mg/kg

E900'ün İşlevleri:
1. Topaklanma Önleyici Ajan - Fazla su nedeniyle yiyeceklerde topakların oluşmasını önler.
Genellikle su itici olarak veya fazla nemi emerek işlev görürler.

2. Köpük Önleyici Ajan / Köpük Giderici - Köpük oluşumunu azaltır veya engeller.

3. İlaç / İlaç - Hastalığı tedavi eder, hafifletir, iyileştirir veya önler.
Resmi bir ilaç/ilaç düzenleme organı tarafından resmi olarak beyan edildiği gibi

4. Yumuşatıcı - Cildi yumuşatır ve yatıştırır.
Ciltten su (nem) kaybını önler.

5. Yağlayıcı - Sürtünmeyi önler veya azaltır

6. Sürfaktan - Karışımların eşit şekilde oluşmasını sağlamak için yüzey gerilimini azaltır.
Emülgatör, iki sıvının eşit şekilde karışmasını sağlayan özel bir yüzey aktif madde türüdür.

E900 (polimetilsiloksan olarak da adlandırılır), kayganlaştırıcı ve bakım maddesi olarak kullanılan silikon bazlı bir polimerdir.
E900'ün uygulamaları kontakt lensler ve tıbbi cihazlardan elastomerlere kadar çeşitlilik gösterir; aynı zamanda şampuanlarda (dimetikon saçı parlak ve kaygan yaptığından), yiyeceklerde (köpük önleyici ajan), kalafatlamada, yağlayıcılarda ve ısıya dayanıklı fayanslarda da bulunur.
Polidimetilsiloksanlar (PDMS) ve silikon dioksit (bazen simetikon olarak adlandırılır) karışımı olan aktif dimetikon, genellikle bir köpük önleyici madde olarak reçetesiz satılan ilaçlarda kullanılır.
E900, kozmetik ve tüketici ürünleri endüstrisinde de çeşitli şekillerde kullanılmaktadır.

Örneğin, E900 kafa derisi üzerindeki bitlerin tedavisinde kullanılabilir ve dimetikon, amacı "cilt koruması" olan aktif bir bileşen olarak listelendiği cilt nemlendirici losyonlarda yaygın olarak kullanılır.
Bazı kozmetik formülasyonlar, dimetikon ve ilgili siloksan polimerlerini %15'e varan kullanım konsantrasyonlarında kullanır.
Amodimetikon gibi E900 bileşikleri, küçük parçacıklardan oluşacak ve suda veya alkolde çözünür olacak şekilde formüle edildiğinde etkili yumuşatıcılardır/yüzey aktif maddeler olarak hareket eder (özellikle hasarlı saçlar için) ve saç için yaygın dimetikon ve/veya dimetikon kopolyollerinden daha fazla bakım sağlar. .
E900, AB'de gıda katkı maddesi olarak kullanılmak üzere onaylanmıştır (E900A).

Kimyasal Adı: Poli(dimetilsiloksan)
Eşanlamlılar: Dimetilpolisiloksan
CAS Numarası: 63148-62-9
Moleküler Formül: (C₂H₆OSi)n
Görünüm: Renksiz Yağ
Depolama: Buzdolabı
Çözünürlük: Kloroform (Biraz), Toluen (Az miktarda)
Kategori: Yapı Taşları; monomerler;
Uygulamalar: Poli(dimetilsiloksan), yemek pişirme, tıp ve biyomühendislik uygulamalarında kullanılan polimerik bir organosilikon bileşiğidir.

Son Bulgular:
- E900'ün tavşanlara %6-79 arasında değişen konsantrasyonlarda kısa süreli dermal dozlanması, hiçbir yan etkiyle sonuçlanmadı.
E900 ayrıca sıçanlara, tavşanlara ve maymunlara ağızdan/deri yoluyla verildi ve vücut ağırlığında küçük bir azalma dışında hiçbir yan etki tespit edilmedi.
E900, tüm üreme ve gelişimsel toksisite çalışmaları ve tüm genotoksisite deneylerinde negatifti.
Farelere verilen %91'lik bir oral doz bile kanserojenlik belirtisi göstermedi.

- E900 ayrıca ketoprofen gibi nonsteroid antiinflamatuar ilaçların (NSAID'ler) gastrointestinal tolere edilebilirliğini iyileştirmek için kullanılır.
E900, mide lezyonlarını önler ve ilacın biyoyararlanımını (emilen ilacın %'si) değiştirmez.

- 127 katılımcının 89'unda (%70) baş biti enfeksiyonlarını tedavi etmek için %4 Dimetikon solüsyonları da kullanılmaktadır.
Benzer bir çalışmada, 5-15 yaş arasındaki 145 çocuktan 141'i (%97) 9 gün boyunca dimetikon solüsyonu uygulandıktan sonra baş biti enfeksiyonlarından temizlenmiştir.

- Çevresel olarak, dimetikonun >%99'u kanalizasyon çamuru yoluyla uzaklaştırılır ve daha sonra inorganik silika, su ve karbondioksit üretmek için yakılır.
Biyolojik bozunma, topraktaki "kil mineralleri" ile temas eden dimetikon içerir ve bu da silika, su ve karbondioksit ile sonuçlanır.
Genel olarak, dimetikon yüksek dozlarda bile genellikle güvenlidir.
E900 etkili bir pedikülisittir (bitleri tedavi etmek için kullanılan madde) ve NSAID'lerin yan etkilerini hafifletir.
Son olarak, E900 kolayca hafif maddelere ayrışır.

E900 (veya polidimetilsiloksan), kısmen silikondan türetilen endüstriyel bir kimyasal işlemin ürünüdür.
E900, çoğu insan tarafından sirke benzeri bir kokuya sahip olarak bulunabilir ve en çok, gres, silikon yağlayıcılar, küf çıkarma ajanları, cilalar, banyo kalafat / dolgu macunları, köpük giderici ajanlar ve kozmetik ürünler gibi ticari ürünlerdeki varlığıyla ilişkilendirilir.
Ek olarak, yediğimiz yiyeceklerde az miktarda E900 bulunabilir.

Bu silikon polimerlerin biyolojik olarak bozunmadıkları iyi bilinmektedir.
Perspektife koymak gerekirse, E900'ün tamamen ayrışması yüz yıl kadar dimetilpolisiloksan alabilir.
Bu nedenle, E900'ün biyolojik olarak parçalanamayan özelliği, iyi bir gıda koruyucusu olarak hizmet eder.

E900'ü oluşturan üretim süreci, insan tüketimi için "güvenli olmaktan uzak" kabul edilen birçok kimyasalın bir kombinasyonuna sahiptir.
Bununla birlikte, bu potansiyel öncüler niceliksel olarak önemsizdir ve insan vücudunda herhangi bir olumsuz etkiye neden olduğu kanıtlanmamıştır.

Gerçek şu ki, bir bütün olarak E900'ün içerdiği gıdalar aşırı tüketildiğinde vücut sağlığı için korkunç.
E900 genellikle fast food restoranlarında, 'bir çantada kalp krizi' sipariş etmek için yaptığınız ürünlerin içinde gizleniyor.
Başka bir deyişle, E900, "tüketime hazır" gıdalardaki tüm korkunç bileşenlerin en küçüğüdür.

Diğer isimler:
polidimetil siloksan
Silikon sıvısı
Silikon yağı
dimetil silikon
dimetiloksosilan
dimetilsilanon
dimetil(okso)silan
47956-45-6
9016-00-6
Silan, dimetilokso-
Silan, dimetilokso- (9CI)
EINECS 256-344-9
dimetil polisiloksan
DSSTox_CID_3833
DSSTox_RID_77201
DSSTox_GSID_23833
Polidimetilsiloksan (silikon)
CHEMBL3182512
DTXSID40274001
Tox21_302437
ÇİNKO169746144
NCGC00255308-01
CAS-9016-00-6
FT-0696318
(%6-7 Difenilsiloksan)-(%0.1-0.2 vinilmetilsiloksan)-(dimetilsiloksan) kopolimer@CRLFMFCD00284853
Siloksanlar ve Silikonlar, di-Me, hidroksi sonlandırılmış
dimetilpolisiloksan
polidimetilsiloksan sıvı
63148-60-7
70131-67-8
polidimetilsiloksan (Mw > 6800 Da)
polidimetilsiloksanlar
Siloksanlar ve Silikonlar, di-Me
Baysilon
dimetikon
DiMetil Polisiloksan
dimetil polisiloksan
DİMETİL POLİSİLOKSAN (ME TERM)
dimetil silikon
dimetil silikon yağı
DİMETİL SİLİKONLAR VE SİLOKSANLAR
dimetil siloksan
dimetil siloksan
Dimetil siloksanlar ve silikonlar
dimetil(okso)silan
dimetil-bis(trimetilsililoksi)silan
dimetilepolisiloksan
dimetilpolisiloksan
dimetilsilikon
dimetilsiloksan
Dimetilsiloksan trimetilsiloksan sonlandırıldı
Dimetilsiloksan, trimetilsililoksi sonlandırıldı
Siloksanlar ve Silikonların Monomerleri, di-Metil
polidimetilosiloksan
Poli dimetil siloksanlar
poli(dimetilsilooksan)
POLİ(DİMETİLSİLOKSAN)
Poli(dimetilsiloksan)
poli(dimetilsiloksan)
polidimetilsiloksan
polidimetil siloksan
polidimetilsiloksan
polidimetilsiloksan
polidimetilsiloksan
Polidimetilsiloksan, doğrusal
polidimetilsiloksanlar
polidimetilsiloksan
Polisiloksanlar, di-Me
silikon yağı
Silikon köpük önleyici 1430
Silikon yağı
siloksan
Siloksan, dimetil
siloksanlar
siloksanlar ve diğer silikonlar (polidimetilsiloksan)
SİLOKSANLAR VE SİLİKONLAR, DI-ME
Siloksanlar ve Silikonlar, di-Me
Siloksanlar ve Silikonlar, di-Me (CTS) (MAN)
Siloksanlar ve Silikonlar, di-Me(Polidimetilsiloksanlar(PDMS))
Siloksanlar ve silikonlar, dimetil
a,ω-trimetilsilil sonlu polidimetilsiloksan
dimetilpolisiloksan
MED-360
dimetikon
dimetilpolisiloksan
Dimetilpolisiloksan Hidrolizat (Silikon Yağı)
KF96
Poli[oksi(dimetilsililen)], a-[trimetilsilil]-ω-[(trimetilsilil)oksi]
polidimetilsiloksan
polidimetilsiloksan
polidimetilsiloksan
Polidimetilsiloksan "Silikon Silbione sıvıları
Polidimetilsiloksan Polimer
polidimetilsiloksan
Silikon yağı
12648-49-6
12684-12-7
1471301-69-5
1669409-87-3
1669410-33-6
167748-54-1
2028348-45-8
2161362-23-6
37221-45-7
39476-41-0
53125-20-5
63148-62-9
83047-13-6
9049-10-9
9076-36-2

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.