ELTESOL SX 93

ELTESOL SX 93 = Sodyum ksilen sülfonat Tozu veya Granül = ÇÖZÜCÜ = HİDROTOP

ELTESOL SX 93, bir sodyum ksilen sülfonat tozudur.
ELTESOL SX 93, bir hidrotrop görevi görür ve diğer bileşiklerin çözünürlüğünü artırmak için kullanılabilir.
İyonik olmayan yüzey aktif maddelerle birlikte ELTESOL SX 93, çözeltinin bulutlanma noktasını yükselterek, daha yüksek sıcaklıklarda berrak sıvıların elde edilmesini sağlayarak köpürme özelliklerinin ve performansının ek kontrolünü mümkün kılar.
ELTESOL SX 93, konsantre yüzey aktif cisimlerinin ve formülasyonlarının viskozitesini azaltmak için de kullanılabilir.

ELTESOL SX 93, sıvı deterjan, ağır hizmet temizliği, mum sıyırma ve bulaşık deterjanı formülasyonlarında kullanılan anyonik bir yüzey aktif maddedir.
ELTESOL SX 93, bir çözündürücü, birleştirme ajanı ve bulutlanma noktası düşürücü olarak işlev görür.

ELTESOL SX 93, hidrofobik bileşikleri, misel çözme dışında başka yollarla sulu çözeltilerde çözündüren bir bileşiktir.
Tipik olarak ELTESOL SX 93, bir hidrofilik kısım ve bir hidrofobik kısımdan (yüzey aktif maddelere benzer) oluşur, ancak hidrofobik kısım genellikle kendiliğinden topaklaşmaya neden olmak için çok küçüktür.
ELTESOL SX 93, yüzey aktif maddelerin daha konsantre formülasyonlarına izin vermek için endüstriyel ve ticari olarak temizlik ve kişisel bakım ürünü formülasyonlarında kullanılmaktadır.

ELTESOL SX 93, evlerde kullanılan sıvı deterjan ve şampuanlarda, tekstil sektöründe kullanılan yağ çözücü bileşiklerde ve baskı patlarında kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
ELTESOL SX 93, Sodyum ksilen sülfonat Toz veya Granül, ÇÖZÜCÜLER, HİDROTOPE, 215-090-9, 1300-72-7, ELTESOL SX, ELTESOL, sodyum 3-4-dimetilbenzensülfonat, sodyum ksilen sülfonat

ELTESOL SX 93 içeren yaygın ürünler arasında çamaşır deterjanları, yüzey temizleyiciler, bulaşık yıkama deterjanları, sıvı sabunlar, şampuanlar ve saç kremleri bulunur.
Sodyum ksilen sülfonatlar, formülü stabilize etmek, viskoziteyi ve bulutlanma noktasını değiştirmek, düşük sıcaklıklarda faz ayrılmasını azaltmak ve köpürmeyi sınırlandırmak için% 0.1-15 arasındaki konsantrasyonlarda kullanılan birleştirme maddeleridir.


ELTESOL SX 93 (CAS No. 1300-72-7), suda çözünen anyonik bir yüzey aktif maddedir, düşük çözünür organik madde için çözünürlüğü artırabilir, sulu formüle edilmiş ürünlerin bulutlanma noktasını azaltabilir ve sulu ürünlerin viskozitesini azaltabilir. .

ELTESOL SX 93 (CAS No. 1300-72-7), sıvı temizleme, yıkama ve çamaşır deterjanlarında birleştirme maddesi, viskozite değiştirici, çözücü ve bulutlanma noktası ve kristalleşme sıcaklığı düşürücü olarak kullanılan hidrotropik bir maddedir.
  
Ürünün çözündürme özellikleri, son formülasyonlarda bir çözücünün işlevini ikame edebilir.

Kişisel bakım ürünleri, sıvı deterjanlar, ağır hizmet temizleyicileri, mum sıyırıcılar, bulaşık yıkama sıvıları, sert yüzey temizleyicileri, metal işleme temizleyicileri ve tekstilde kullanılan, çözücü, bağlama maddesi ve bulutlanma noktası düşürücü olarak işlev görür.

ELTESOL SX 93, saç bakım ürünlerinde ve temizleyicilerde de bulunabilen bir ıslatıcı ajandır.
Müşterilerimiz, formülün bir yüzeye yayılmasına yardımcı olmak ve temizliği daha verimli hale getirmek için ürünlerinde kullanıyor.
ELTESOL SX 93, daha iyi çalışmasına yardımcı olmak için bileşenlerin ürün boyunca eşit dağılımını sağlayan bir çözündürücü olarak da kullanılabilir.

ELTESOL SX 93
ELTESOL SX 93, suyun diğer molekülleri çözme yeteneğini artıran organik bir bileşik olan bir hidrotroptur.
ELTESOL SX 93, düşük tehlikeli bir malzemedir ve bu kimyasalın hem mesleki hem de tüketici kullanımı ile ilişkili olumsuz sağlık etkileri riskinin düşük olması beklenmektedir.

EC / Liste no .: 215-090-9
CAS no .: 1300-72-7
Mol. formül: C24H27Na3O9S3


ELTESOL SX 93, formülün daha kolay yayılmasına ve etkili temizlik sağlamasına yardımcı olan bir berraklaştırıcı veya ıslatıcı olarak hizmet verebilmesi nedeniyle, kişisel bakım ürünlerinde, özellikle şampuanlarda bulunan bir yüzey aktif maddedir.
ELTESOL SX 93, bir hidrotrop veya suyun diğer molekülleri çözme kabiliyetini artıran organik bir bileşik olarak sınıflandırılır.
ELTESOL SX 93'ün çözülme yetenekleri nedeniyle, şampuanlara genellikle diğer bileşenleri askıya almaya yardımcı olan ve bir formülün bulanık görünümünü ortadan kaldıran koyulaştırıcı bir ajan olarak eklenir (Sci-Toys.com).

ELTESOL SX 93, sıvı ev deterjanlarında ve şampuanlarda kullanılır. Bu nedenle, ürün formülasyonlarında ELTESOL SX 93 içeren ürünler kullanıldığında tüketicinin oral ve dermal maruziyeti meydana gelebilir.

ELTESOL SX 93, bir çözündürücü, birleştirme ajanı ve bir bulutlanma noktası düşürücü olarak kullanılır.
ELTESOL SX 93, organik çözücüler kullanılmadan yüksek oranda inorganik kurucu maddeler içeren temizleme bileşiklerinin formüle edilmesini sağlar.
Bir formülasyon katkısı olarak sodyum ksilen sülfonat viskoziteyi ve bulutlanma noktasını azaltır.
Bu ürün biyolojik olarak kolaylıkla parçalanabilir.

Kimyasal Kimlik
ELTESOL SX 93
Adı: Sodyum ksilen sülfonat
Marka İsimleri: Uygulanamaz
Kimyasal isim (IUPAC): Sodyum dimetilbenzensülfonat
CAS numaraları: 1300-72-7
EC numarası: 215-090-9
Moleküler formül: C8H9NaO3S

Kullanımlar ve Uygulamalar
ELTESOL SX 93, sıvı ev deterjanlarında ve şampuanlarda, tekstil endüstrisinde kullanılan yağ giderme bileşiklerinde ve baskı patlarında kullanılır.
ELTESOL SX 93, formülün daha kolay yayılmasına yardımcı olan bir berraklaştırıcı veya ıslatıcı olarak işlev görme kabiliyeti nedeniyle, kişisel bakım ürünlerinde, özellikle şampuanlarda bulunan bir yüzey aktif maddedir. Sodyum ksilen sülfonat ayrıca kağıt endüstrisinde pentozanlar ve lignin ekstrakte etmek için ve deri endüstrisinde bir tutkal katkı maddesi olarak kullanılır.

ELTESOL SX 93, hidrofobik bileşikleri, misel çözme dışında başka yollarla sulu çözeltilerde çözündüren bir hidrotroptur.
Tipik olarak hidrotroplar, bir hidrofilik kısım ve bir hidrofobik kısımdan oluşur, ancak hidrofobik kısım genellikle kendiliğinden kendi kendine topaklaşmaya neden olmak için çok küçüktür.

Hidrotroplar, üzerinde kendiliğinden kümelenmenin meydana gelmeye başladığı kritik bir konsantrasyona sahip değildir (kritik bir misel konsantrasyonuna (cmc) ve kritik bir kesecik konsantrasyonuna (cvc) sahip olan misel ve vezikül oluşturan yüzey aktif maddelerde olduğu gibi).

Bunun yerine, bazı hidrotroplar, agregasyon boyutunu kademeli olarak artırarak aşamalı bir kendi kendine toplanma sürecinde toplanır.
Bununla birlikte, bir çözündürme maddesi eklenmedikçe, birçok hidrotropun kendi kendine topaklaştığı görülmemektedir.

ELTESOL SX 93 uygulamaları
Çok amaçlı temizlik
Ağır hizmet tipi temizlik ve endüstriyel temizlik
Balmumu sıyırıcılar
Karmaşık bulaşık deterjanları
Sert yüzey bakımı
Hidrotrop
Çözünür konsantreler
Süspansiyon konsantreleri

Hidrotropların örnekleri arasında üre, tosilat, kümensülfonat ve ksilensülfonat yer alır.
Hidrotropi terimi, ilk olarak Carl Neuberg tarafından, çeşitli organik asitlerin oldukça yüksek konsantrasyonlarda alkali metal tuzlarının eklenmesiyle bir çözünen maddenin çözünürlüğündeki artışı tarif etmek için ileri sürülmüştür.

Bununla birlikte, terim literatürde, çözünmeyen bileşikleri çözebilen, organik veya inorganik, sıvılar veya katılar gibi misel oluşturmayan maddeleri belirtmek için kullanılmıştır.
Geleneksel Neuberg hidrotropik tuzlarının kimyasal yapısı genellikle iki temel parçadan oluşur: bir anyonik grup ve bir hidrofobik aromatik halka veya halka sistemi.

Anyonik grup, hidrotropik bir madde için bir ön koşul olan yüksek suda çözünürlük elde etmede rol oynar.
Anyon veya metal iyonunun türü, fenomen üzerinde küçük bir etkiye sahip görünüyordu.
Öte yandan, hidrofobik kısmın düzlemselliği, hidrotropik çözünme mekanizmasında önemli bir faktör olarak vurgulanmıştır.
Bir hidrotrop oluşturmak için aromatik bir hidrokarbon çözücü sülfonatlanır ve bir aromatik sülfonik asit oluşturulur.

Daha sonra bir baz ile nötralize edilir.
Katkı maddeleri, belirli bir çözücü içinde bir çözünen maddenin çözünürlüğünü artırabilir veya azaltabilir.
Çözünürlüğü artıran bu tuzların çözünen madde içinde "tuz" olduğu ve çözünürlüğü "tuzdan dışarıya" çözünürlüğü azaltan tuzların olduğu söylenir.

Bir katkı maddesinin etkisi, büyük ölçüde suyun yapısı üzerindeki etkisine veya çözücü su molekülleri ile rekabet etme kabiliyetine bağlıdır.
Bir çözünen katkı maddesinin başka bir çözünen maddenin çözünürlüğü üzerindeki etkisinin uygun bir kantitasyonu Setschetow denklemi ile elde edilebilir.

Uygulamalar: Hidrotroplar, yüzey aktif maddelerin daha konsantre formülasyonlarına izin vermek için endüstriyel ve ticari olarak temizlik ve kişisel bakım ürünü formülasyonlarında kullanılmaktadır.
ABD'de yılda yaklaşık 29.000 metrik ton üretiliyor (yani üretiliyor ve ithal ediliyor).

Avrupa ve Avustralya'da yıllık üretim yaklaşık 17.000 ve 1.100 metrik tondur

Hidrotrop içeren yaygın ürünler arasında çamaşır deterjanları, yüzey temizleyicileri, bulaşık yıkama deterjanları, sıvı sabunlar, şampuanlar ve saç kremleri bulunur.
Formülü stabilize etmek, viskoziteyi ve bulutlanma noktasını değiştirmek, düşük sıcaklıklarda faz ayrılmasını azaltmak ve köpürmeyi sınırlamak için% 0.1-15 konsantrasyonlarda kullanılan bağlama maddeleridir.

Endüstriyel ve ticari amaçlarla kullanılan Hidrotrop örnekleri.
Toluen sülfonik asit, Na tuzu CAS # 12068-03-0
Toluen sülfonik asit, K tuzu CAS # 16106-44-8
30526-22-8
Ksilen sülfonik asit, Na tuzu 1300-72-7
827-21-4
Ksilen sülfonik asit, amonyum tuzu: CAS # 26447-10-9
Ksilen sülfonik asit, K tuzu: CAS # 30346-73-7
Ksilen sülfonik asit, Ca tuzu: CAS # 28088-63-3
Kümen sülfonik asit, Na tuzu: CAS # 28348-53-0
32073-22-6
Kümen sülfonik asit, amonyum tuzu: CAS # 37475-88-0

ELTESOL SX 93, bir sodyum ksilen sülfonat tozudur.
Bu ürün bir hidrotrop görevi görür ve diğer bileşiklerin çözünürlüğünü artırmak için kullanılabilir.
İyonik olmayan yüzey aktif maddelerle bağlantılı olarak, çözeltinin bulutlanma noktasını yükselterek, daha yüksek sıcaklıklarda berrak sıvıların elde edilmesini sağlayarak köpürme özelliklerinin ve performansının ilave kontrolünü mümkün kılar.

Konsantre yüzey aktif maddelerin ve formülasyonların viskozitesini azaltmak için de kullanılabilir.
Sodyum Ksilen Sülfonat, şampuanlara genellikle kalınlaştırıcı bir ajan olarak eklenen bir yüzey aktif maddedir;
genellikle şampuanlarda olmak üzere kişisel bakım ürünlerinde bulunur.
Johnson & Johnson'a göre, formülün daha kolay yayılmasına yardımcı olan ve etkili temizlik sağlayan bir berraklaştırıcı veya ıslatıcı ajan olarak hizmet etme kabiliyetine sahiptir.

Eş anlamlılar: Ksilen sülfonik asitler, sodyum tuzları;
SXS; Sodyum dimetilbenzensülfonat. CAS No: 1300-72-7. Moleküler Formül: C8H9NaSO3 Molar Kütle: 208.21 g / mol.

Johnson & Johnson'a göre Sodyum Ksilen Sülfonat, formülün daha kolay yayılmasına yardımcı olan ve etkili temizlik sağlayan bir berraklaştırıcı veya ıslatıcı madde olarak hizmet verebilmesi nedeniyle özellikle şampuanlarda olmak üzere kişisel bakım ürünlerinde bulunan bir yüzey aktif maddedir.

Hidrotrop veya suyun diğer molekülleri çözme kabiliyetini artıran organik bir bileşik olarak sınıflandırılır.
Sodyum Ksilen Sülfonatın çözülme yetenekleri nedeniyle, şampuanlara genellikle diğer bileşenleri askıya almaya yardımcı olan ve bir formül * A yüzey aktif maddenin bulanık görünümünü temizleyen bir kıvam arttırıcı ajan olarak eklenir.


Sodyum ksilen sülfonat% 40, bir çözündürücü, birleştirme ajanı ve bir bulutlanma noktası düşürücü olarak kullanılır. Organik çözücüler kullanılmadan yüksek oranda inorganik kurucu maddeler içeren temizleme bileşiklerinin formüle edilmesine izin verir. Bir formülasyon katkısı olarak sodyum ksilen sülfonat viskoziteyi ve bulutlanma noktasını azaltır. Bu ürün biyolojik olarak kolaylıkla parçalanabilir.
Ataman, sodyum ksilen sülfonat ihtiyacınızın% 40'ını karşılamak için burada.

Özellikleri: Berrak Açık Sarı Sıvı
Başvurular
Çok amaçlı temizlik
Ağır hizmet tipi temizlik ve endüstriyel temizlik
Balmumu sıyırıcılar
Karmaşık bulaşık deterjanları
Sert yüzey bakımı
Hidrotrop
Çözünür konsantreler
Süspansiyon konsantreleri
SODYUM XYLENESULFONATE ICSC: 1514
Benzensülfonik asit, dimetil-, sodyum tuzu
Dimetilbenzensülfonik asit, sodyum tuzu

Sodyum ksilensülfonat
sodyum ksilen sülfonat

IUPAC isimleri
Benzensülfonik asit, dimetil-

Benzensülfonik asit, dimetil-, sodyum tuzu

sodyum (ksilenler ve 4-etilbenzen) sülfonat

sodyum 3,4-dimetilbenzen-1-sülfonat

sodyum 3,4-dimetilbenzensülfonat

sodyum ksilen sülfaonat

SODYUM KSİLEN SÜLFONAT

Sodyum ksilen sülfonat

SODYUM KSİLEN SÜLFONAT

Sodyum ksilen sülfonat

Sodyum Ksilen sülfonat

Sodyum ksilen sülfonat

sodyum ksilen sülfonat

Sodyum ksilensülfonat

ksilen sülfonik asit, sodyum tuzu

ELTESOL SX 93, sıvı ev deterjanlarında ve şampuanlarında, tekstil endüstrisinde kullanılan yağ giderme bileşiklerinde ve baskı patlarında kağıt endüstrisinde pentozan ve lignin ekstrakte etmek için kullanılan ajanlarda ve deri endüstrisinde tutkal katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.
Sorumlu bir şekilde ele alındığında, göz tahrişi potansiyeli en aza indirilerek tüketicilerin ve çalışanların sodyum ksilen sülfonat içeren malzemeleri güvenli bir şekilde kullanmalarına izin verilir.


Amonyum Kümensülfonat, Amonyum Ksilensülfonat, Kalsiyum Ksilensülfonat, Potasyum Kümensülfonat, Potasyum Toluensülfonat, Potasyum Ksilensülfonat, Sodyum Kümensülfonat, Sodyum Toluensülfonat ve Sodyum Ksilensülfonat temizleme maddeleridir. Ksilen sülfonatlar ve Toluensülfonatlar, Ksilen sülfonik Asit ve Toluensülfonik Asitten yapılır.

Bu bileşenler arasında Amonyum Ksilensülfonat ve Sodyum Ksilensülfonat büyük olasılıkla şampuanlar, saç kremleri, sabunlar ve deterjanlar ve banyo ürünleri dahil olmak üzere kozmetik ve kişisel bakım ürünleri bulunur.


Bu bileşenlerin tümü yüzey aktif madde olarak işlev görür - hidrotroplar.


Kozmetikte sürfaktan, hidrotrop olarak kullanılan ksilen sülfonik asit, toluen sülfonik asit ve alkil aril sülfonat hidrotropları

Bu güvenlik değerlendirmesi, ksilen sülfonik asit, amonyum sümensülfonat, amonyum ksilensülfonat, kalsiyum ksilensülfonat, potasyum sümensülfonat, potasyum toluensülfonat, sodyum ksilenat, potasyum ksilen sülfonat dahil olmak üzere kozmetik bileşenler olan bir grup alkil aril sülfonat hidrotropları ve bunların yapıldıkları ilgili sülfonik asitleri içerir toluensülfonat, sodyum sümensülfonat, sodyum ksilen sülfonat ve toluen sülfonik asit.
Kümenesülfonik asit, kozmetik bir bileşen olarak listelenmediği için dahil edilmemiştir.
Hidrotroplar, hem hidrofilik hem de hidrofobik fonksiyonel gruplardan oluşan amfifilik maddelerdir.
Daha az çözünür maddelerin çözünürlüğünü artırabilirler.
Kozmetikte benzer kimyasal yapılar, fizikokimyasal özellikler ve işlevler ve konsantrasyonlar, bu bileşenlerin gruplanmasına ve
tüm grubun güvenlik değerlendirmesini desteklemek için mevcut toksikolojik veriler.

Bu bileşenlerin tümü, kozmetik ürünlerde aynı işlevlere (yüzey aktif madde - hidrotroplar) sahiptir, ancak şu anda yalnızca amonyum ksilensülfonat, sodyum ksilensülfonat ve sodyum sümensülfonatın kozmetik ürünlerde kullanımları bildirilmiştir.
Ksilen sülfonik asit ve toluen sülfonik asit, kozmetik formülasyonlarda kullanılan pH ayarlı malzemelerin hemen öncüsü oldukları için bu rapora dahil edilmiştir.


Ksilen sülfonik asit 25321-41-9
Ksilenin ikame edilmiş aromatik asitlerinin bir karışımı
Benzensülfonik asit; Dimetildimetilbenzensülfonik asit


Sodyum ksilensülfonat 1300-72-7
Halka sülfonatlı karışık ksilen izomerlerinin sodyum tuzu

Benzensülfonik asit, dimetil-, sodyum tuzu; dimetilbenzensülfonik asit, sodyum tuzu; sodyum dimetilbenzensülfonat; ksilen sülfonik asit, sodyum tuzu
Ticari isimler şunları içerir: Eltesol SX30, Eltesol SX40, Eltesol SX93, Eltesol SX Peletler, Norfix SXS-40, Pilot SXS-40 ve Stepanate SXS


Hidrotroplar.
Hidrotroplar olarak bilinen bileşikler, hem hidrofilik hem de hidrofobik fonksiyonel gruplardan oluşan amfifilik maddeler olarak tanımlanır.
Molekülün hidrofobik kısmı, benzen ikameli bir apolar segmenttir (yani, metil [yaygın ad: toluen], dimetil [yaygın ad: Ksilen] veya izopropil [yaygın ad: kümen] apolar segment).

Hidrofilik, polar segment, bir karşı iyonun (örneğin sodyum ve amonyum) eşlik ettiği bir anyonik sülfonat grubudur.
Bu segment, nispeten kısa bir yan zincirdir.
Ticari toluen (ve kümen) sülfonatlar, 3 izomerin (orto-, meta- ve para-) karışımlarından oluşur.
Ticari ksilen sülfonik asit, 6 izomerin karışımlarından oluşur (orto, orto; meta, meta; para, para; orto, meta; orto, para; ve meta, para).

Hidrotroplar, sulu çözelti içinde daha az çözünür maddelerin (yani yüzey aktif maddeler) çözünürlüğünü artırmak için kullanılan bileşiklerdir.
Hidrotroplar, yüzey aktif cisimlerine bir şekilde benzer yapılara sahiptir, ancak kendileri yüzey aktif cismi değildirler.
Hidrotropların temel özelliği, hidrotropların kümeleşmeye başladığı konsantrasyon olarak tanımlanan minimum hidrotropik konsantrasyonla ilgilidir.
Hidrotroplar, yüzey aktif maddelerle karışık misel yapılar oluşturarak yüzey aktif sıvı kristal fazların oluşumunu engeller.
Hidrotrop hidrofilik başlıklar büyük olduğundan ve hidrofobik grupları küçük olduğundan, katmanlı veya sıvı kristal yapılardan ziyade küresel yapılar oluşturma eğilimindedirler, bu nedenle ikincisinin oluşumunu engellerler.
Sıvı kristal fazın bu şekilde tahrip edilmesi veya engellenmesi, yüzey aktif maddenin sulu fazdaki çözünürlüğünü ve misel çözeltisinin materyali çözme kapasitesini arttırır.

Üretim Yöntemi
Hidrotroplar, aromatik bir hidrokarbon çözücünün (yani toluen, ksilen veya kümen) sülfonatlanmasıyla üretilir.
Elde edilen aromatik sülfonik asit, sülfonat veya hidrotropu üretmek için uygun bir baz (örn., Sodyum hidroksit, amonyum hidroksit, potasyum hidroksit veya kalsiyum hidroksit) kullanılarak nötralize edilir.
Sıvı ürün kapalı bir sistemde üretilir.

Sodyum ksilensülfonat, çeşitli sıvı ev deterjanlarının bir bileşenidir ve toplam çözeltinin% 10'unu oluşturabilir.
Ksilen sülfonik asidin önemli bir kullanımı, sıvı ve toz çamaşır deterjanları, elde bulaşık yıkama sıvı deterjanları, bulaşık makinesi durulama yardımcıları, sert yüzey temizleyicileri, tuvalet muameleleri, çözücülü el temizleyicileri, halı temizleyicileri ve optik parlatıcı ürünleri içeren ev / profesyonel temizlik ürünlerinde kullanılır.
Toplam tonajın% 60 ila% 70'inin bulaşık yıkama sıvılarında kullanıldığı tahmin edilmektedir. Sıvı kükürt tekstil boyalarında, asidik devridaim temizleyicilerinde, tabaklama için ıslatma maddesinde, süt ürünleri ve gıda işleme için enzimatik devridaim temizleyicisinde, soğutucu sistem koşullandırıcıda, araba yıkama deterjanlarında, temizleyicilerde ve yağ gidericilerde, vinil plastikte nispeten küçük hacimli, ticari / profesyonel kullanımlar da vardır. kauçuk restoratör ve zemin sıyırıcılar.


Kozmetikte kullanılmasa da, ksilen sülfonik asit kozmetik bir bileşen olarak listelenir ve amonyum ksilen sülfonat, kalsiyum ksilen sülfonat, potasyum ksilensülfonat ve sodyum ksilen sülfonat dahil olmak üzere kozmetikte kullanılan bir dizi hidrotropun sentezinde kullanılır.
Diğer sülfonik asitler ve bunlara karşılık gelen hidrotroplar, amonyum sümensülfonat, potasyum sümensülfonat, potasyum toluensülfonat, sodyum toluensülfonat, sodyum sümensülfonat ve tolüen sülfonik asit dahil kozmetik bileşenlerdir.
Hidrotroplar, hem hidrofilik hem de hidrofobik fonksiyonel gruplardan oluşan amfifilik maddelerdir.
Daha az çözünür maddelerin çözünürlüğünü artırabilirler.

Hidrotroplar, aromatik bir hidrokarbon çözücünün (yani toluen, ksilen veya kümen) sülfonatlanmasıyla üretilir.
Elde edilen aromatik sülfonik asit, sülfonat veya hidrotropu üretmek için uygun bir baz (örn., Sodyum hidroksit, amonyum hidroksit, potasyum hidroksit veya kalsiyum hidroksit) kullanılarak nötralize edilir.
VCRP'nin bir parçası olarak endüstri tarafından FDA'ya sağlanan bilgiler, amonyum ksilensülfonat ve sodyum ksilensülfonat için sırasıyla 76 ve 75 bildirilen kullanım olduğunu belirtir.
Kalan hidrotroplar için hiçbir FDA kullanımı rapor edilmemiştir.
Bir endüstri araştırmasında, kozmetikte sırasıyla% 3,% 15 ve% 3 konsantrasyonlara kadar amonyum ksilensülfonat, sodyum ksilensülfonat ve sodyum sümensülfonatın kullanıldığı bildirildi.

Ksilen sülfonik asit, amonyum sümensülfonat, amonyum ksilensülfonat, kalsiyum ksilen sülfonat, potasyum sümensülfonat, potasyum toluensülfonat, potasyum ksilen sülfonat, sodyum toluensülfonat, sodyum sümensülfonat, uygulamalarda tarif edilen güvenli kullanım alanı olan sodyum ksilen sülfonat ve tolüsülfonat uygulamaları olarak güvenli kullanım kozmetik bileşenleridir. tahriş edici olmayacak şekilde formüle edildiğinde bu güvenlik değerlendirmesinde.


Sodyum ksilen sülfonat
EC Envanteri
sodyum ksilen sülfonat
Ön Kayıt süreci
IUPAC isimleri
Benzensülfonik asit, dimetil-

Benzensülfonik asit, dimetil-, sodyum tuzu

sodyum (ksilenler ve 4-etilbenzen) sülfonat

sodyum 3,4-dimetilbenzen-1-sülfonat

sodyum 3,4-dimetilbenzensülfonat

sodyum ksilen sülfaonat

SODYUM KSİLEN SÜLFONAT

Sodyum ksilen sülfonat

SODYUM KSİLEN SÜLFONAT

Sodyum ksilen sülfonat

Sodyum Ksilen sülfonat

Sodyum ksilen sülfonat

sodyum ksilen sülfonat

Sodyum ksilensülfonat

ksilen sülfonik asit, sodyum tuzu

Eş anlamlı:
 benzensülfonik asit, 3,4-dimetil-, sodyum tuzu
 benzensülfonik asit, 3,4-dimetil-, sodyum tuzu (1: 1)
 benzensülfonik asit, dimetil-, sodyum tuzu
 conco SXS
 siklofil SXS30
 dimetilbenzensülfonik asit, sodyum tuzu
3,4- dimetilbenzensülfonik asit, sodyum tuzu
 eltesol SX 30
 naxonate G
 richonate SXS
 sodyum 3,4-dimetilbenzensülfonat
 sodyum ksilensülfonat
 sodyum ksilen sülfonat
 sodyum; 3,4-dimetilbenzensülfonat
 stepanate X
 surco SXS
 ultrawet 40SX
 ksilen sülfonik asit, sodyum tuzu


NAXOLATE 4LS
NAXONATE 4L
NAXONATE 5L
NAXONATE SX
SODYUM KSİLENESÜLFONAT
sodyum dimetilbenzensülfonat
SXS
benzensülfonik asit, dimetil, sodyum tuzu
Benzensülfonik asit, dimetil-, sodyum tuzu
Concosxs
siklofillerxs30
dimetil-benzensülfonikasodyum tuzu
KSİLENSÜLFONİK ASİT, SODYUM TUZU
Dimetilbenzensülfonik asit sodyum tuzu
sodyum ksilen sülfonat
SODYUM XYLENESULFONATE, 40 WT. SUDA% ÇÖZÜM
sodyum ksilensülfonat çözeltisi
KSİLENSÜLFONİKASİT, SODYUMSALT
Ksilensülfonikasit, NASALT
Natriumxylolsulfonat
Ksilen sülfonik asit sodyum tuzu, izomer karışımı
Dimetilbenzensülfonik asit sodyum tuzu, Ksilensülfonik asit sodyum tuzu
Ncgc00090714-01
Sodyum ksilensulfona
SodiuM ksilensülfonat solüsyonu İzomerler karışımı, ağ. 40. H2O'da%
Eltesol SX 93
Eltesol SX 93
Stepanate SXS
Sodyum ksilensülfonat teknik, izomer karışımı,> =% 90 (T)
Sodyum ksilensülfonat, izomer karışımı
eltesolsx30
hidrotrop
naxonate
Naxonateg
nci-c55403
Richonatesxs
stepanatex
surcosxs
ultrawet40sx
ksilen sülfonik asit sodyum tuzu, izomer karışımı
Sodyum ksilensülfonat 1300-72-7
1300-72-7 Sodyum dimetilbenzensülfonat
sodyum 3,4-dimetilbenzensülfonat
Benzensülfonik asit, dimetil-, sodyum tuzu (1: 1)
3,5-dimetilbenzensülfonat
1300-72-7
CH32C6H3SO3Na
Yapı taşları
Organik Yapı Taşları
Sülfonik / Sülfinik Asit Tuzları
Kükürt Bileşikleri
Organik Yapı Taşları
Sülfonik / Sülfinik Asit Tuzları
Kükürt Bileşikleri

SODYUM XYLENE SÜLFONAT: ÇOK VERİMLİ HİDROTOP.
Hidrotroplar, suda çözünür, yüzey aktif bileşiklerdir ve büyük olasılıkla çözelti içinde organize toplulukların oluşmasına bağlı olarak, zayıf çözünür ilaçların çözünürlüğünü önemli ölçüde etkileyebilir.

Hidrotropların anlaşılması, halı temizleme ürünlerinin formülasyonu için çok önemlidir.
Hidrotroplar, yüzey aktif maddelerin, özellikle yüksek seviyelerde yapıcı veya alkalinite içerecek şekilde yapılandırılmış olan suda çözünürlüğünü geliştiren bileşiklerdir.
Genellikle% 5'e varan seviyelerde bir formülasyona dahil edilirler.
Hidrotroplar olmadan, yeterli miktarlarda yüzey aktif cismi, yapıcı ve diğer bileşenleri formülasyonlara dahil etmek çoğu zaman imkansız olacaktır.
Hidrotroplar olmadan bazı formülasyonlar rafta kararlı olamaz ve ayrılabilir.
En yaygın tür sodyum ksilen sülfonattır (SXS).
Bununla birlikte, çok az temizleme etkinliği ekler ve en iyi şekilde formülasyonun temizleme etkinliğine katkıda bulunacak hidrotroplarla ikame edilir.

Hidrotroplar, yüzey aktif maddelerin çözünürleştirilmesi için nispeten düşük seviyelerde kullanılacak özel bir malzeme sınıfıdır.
Yapıcılar ve diğer elektrolitler, sulu sistemlerde bulut noktası sıcaklığını veya yüzey aktif maddelerin çözünürlüğünü düşürecektir.
Hidrotroplar, formülasyonun bulutlanma noktasını ayarlamak için kullanılır. Daha yüksek bir hidrotrop konsantrasyonu genellikle daha yüksek bulutlanma noktalarına yol açar.
Çözünürlüğü artırmak için çözücüler ve daha fazla çözünür yüzey aktif madde sınıfları da kullanılabilir.

Hidrotrop seçimi, her bir özel uygulama için kurucu seviyelerine ve gereksinimlerine dayanmaktadır.
Bir hidrotrop ile formüle ederken, formülasyonun genel olarak istenen etkinliğine katkıda bulunacak bir hidrotrop kullanmak en iyisidir.

Hidrotroplar, suda çözünür, yüzey aktif bileşiklerdir ve büyük olasılıkla çözelti içinde organize toplulukların oluşmasına bağlı olarak, zayıf çözünür ilaçların çözünürlüğünü önemli ölçüde etkileyebilir.
Molekülün küçük hidrofobik kısmı nedeniyle hidrotroplar için emülsifikasyon gibi geleneksel yüzey aktif madde çözündürülmesinde karşılaşılan sorunlar gözlenmez.
Bazı hidrotroplar, yüksek konsantrasyonlarda bile kendi kendine toplanma belirtisi göstermese de, aşamalı bir şekilde kümelenebilir.


Sıvı deterjanlar için, organik çözücüler, formülün omurgası olarak suyu tamamlamak ve formülün akışkan, homojen ve çeşitli saklama koşullarında kararlı olmasını sağlamak için çoğunlukla gereklidir.
En yaygın olarak kullanılan çözücüler etanol, propilen glikol ve gliseroldür.
Hidrotroplar (ksilen sülfonat gibi) ayrıca organik materyallerin su tabanındaki çözünürlüğünü arttırmak için kullanılır.
Neredeyse sulu olmayan sıvılar, formülün akışkan ve kararlı olmasını sağlamak için tek başına organik çözücülere güvenir.

Hidrotroplar, ev ve kurumsal temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünlerinin suda çözünmeyen ve çoğu zaman uyumsuz fonksiyonel bileşenlerini çözündürmek için bağlayıcı maddeler olarak kullanılır.
Bu hidrotroplar yüzey aktif maddeler değildir, ancak karmaşık formülasyonları suda çözündürmek için kullanılır.
Çözeltileri stabilize etme, viskoziteyi ve bulutlanma noktasını değiştirme, düşük sıcaklık faz ayrımını sınırlama ve köpüğü azaltma işlevi görürler.

Bu değerlendirme toluen, ksilen ve kümen sülfonatların tuzlarını dikkate alır.
Hidrotroplar, hem bir hidrofilik hem de bir hidrofobik fonksiyonel gruptan oluşan amfifilik maddelerdir.
Molekülün hidrofobik kısmı, benzen ikameli bir apolar segmenttir.
Hidrofilik, polar segment, bir karşı iyonun (yani, amonyum, kalsiyum, potasyum veya sodyum) eşlik ettiği bir anyonik sülfonat grubudur.

Hidrotroplar, aromatik bir hidrokarbon çözücünün (yani toluen, ksilen veya kümen) sülfonasyonu ile üretilir.
Elde edilen aromatik sülfonik asit, sülfonat veya hidrotropu üretmek için uygun bir baz (örn., Sodyum hidroksit) kullanılarak nötralize edilir.

Hidrotroplar "saf" maddelerdir, ancak tipik olarak% 30-60 aktivite seviyesinde sulu solüsyonlarda veya tipik olarak% 90-95 aktivite seviyesinde granüler katılarda üretilir ve taşınır.
Granül katıların diğer bileşenleri arasında sodyum sülfat ve su bulunur.

Hidrotropların çamaşır deterjanı ve ev temizlik ürünü uygulamalarında tüketimi, Avrupa'da HERA üyesi olan hidrotrop üreticileri ve formülatörlerinin yaptığı bir araştırmaya göre 2002 yılında 17.000 tondur.
HERA tarafından bildirilen bu tüketimin, Avrupa'daki HERA uygulamalarında kullanılan toplam hidrotrop tonajlarının en az% 80'ini oluşturduğuna inanılmaktadır (% 80 temerrüt temeli HERA'dan elde edilebilir).
Önemli HERA uygulama ürünleri, çamaşır tozları ve sıvıları, sıvı kumaş yumuşatıcıları, sıvı ve toz çamaşır ağartıcı katkı maddeleri, elde bulaşık yıkama sıvısı, makine bulaşık deterjanı, sıvı ve jel tuvalet temizleyicileri ve sıvı, toz, jel gibi ev tipi çamaşır ve temizlik ürünleridir. yüzey temizleyicileri püskürtün.
Bu HERA değerlendirmesi, 17.000 ton tüketim rakamına dayanmaktadır.

Bu değerlendirmenin amaçları doğrultusunda, 17.000 ton / yıl hacminin tamamının nihai olarak kanalizasyona bırakılan ürünlerde olduğu ve atık su arıtımının ardından içeriğin çevreye salınabileceği varsayılmaktadır.


Üretim rotası ve üretim / hacim istatistikleri
Hidrotroplar, aromatik bir hidrokarbon çözücünün (yani toluen, ksilen veya kümen) sülfonasyonu ile üretilir.
Elde edilen aromatik sülfonik asit, sülfonat veya hidrotropu üretmek için uygun bir baz (örn., Sodyum hidroksit) kullanılarak nötralize edilir.
Hidrotroplar "saf" maddelerdir, ancak tipik olarak% 30-60 aktivite seviyesinde sulu solüsyonlarda veya tipik olarak% 90-95 aktivite seviyesinde granüler katılarda üretilir ve taşınır.
Granül katıların diğer bileşenleri arasında sodyum sülfat ve su bulunur.
Sıvı ürün kapalı sistemde üretilir. Granül ürün, kaynak kontrolü ve toz toplamayı içeren sprey kurutma ile üretilir.
Hidrotroplar, endüstriyel / profesyonel ve tüketici kullanımı için üretilmiştir ve başka kimyasal üretim süreçleri veya kullanımları için ara ürünler / türevler olarak kullanılmazlar.


Hidrotroplar, toz çamaşır deterjanları (maksimum konsantrasyon% 0,66), sıvı çamaşır deterjanları (normal ve kompakt formülasyonlarda maksimum konsantrasyon% 2), kumaş yumuşatıcılar (maksimum konsantrasyon% 0,66), çamaşır ağartıcı sıvıları (maksimum konsantrasyon% 1) dahil olmak üzere birçok ev deterjanında kullanılır. ), elde bulaşık yıkama sıvıları (maksimum konsantrasyon% 3), bulaşık makinesi durulama yardımcıları (maksimum konsantrasyon% 11,9) ve sert yüzey ve banyo temizleyicileri (maksimum konsantrasyon:% 6), sert yüzey tetik spreyleri (maksimum konsantrasyon% 2) ve tuvalet temizleyicileri (maksimum konsantrasyon% 1,9).
Kişisel bakım ürünü kullanımları (örneğin yüz ve el sabunları ve şampuanlar) HERA'nın kapsamı dışındadır. Bu değerlendirmede değerlendirilmezler.

ELTESOL SX 93 = Sodium xylene sulfonate Powder or Granule = SOLUBILIZER = HYDROTOPE

ELTESOL SX 93 is a sodium xylene sulphonate powder. 
ELTESOL SX 93 acts as a hydrotrope and may be used to increase the solubility of other compounds. 
In conjunction with non-ionic surfactants ELTESOL SX 93 will raise the cloud point of the solution allowing clear liquids to be obtained at higher temperatures, enabling additional control of the foaming characteristics and performance. 
ELTESOL SX 93 may also be used to reduce the viscosity of concentrated surfactants and formulations.

ELTESOL SX 93 is an anionic surfactant used in liquid detergent, heavy duty cleaning, wax stripping and dishwashing detergent formulations. 
ELTESOL SX 93 functions as a solubilizer, coupling agent and cloud point depressant.

ELTESOL SX 93 is a compound that solubilizes hydrophobic compounds in aqueous solutions by means other than micellar solubilization. 
Typically, ELTESOL SX 93 consists of a hydrophilic part and a hydrophobic part (similar to surfactants), but the hydrophobic part is generally too small to cause spontaneous self-aggregation
ELTESOL SX 93 is in use industrially and commercially in cleaning and personal care product formulations to allow more concentrated formulations of surfactants


Common products containing ELTESOL SX 93 include laundry detergents, surface cleaners, dishwashing detergents, liquid soaps, shampoos and conditioners.
Sodium xylene sulfonates are coupling agents, used at concentrations from 0.1-15% to stabilize the formula, modify viscosity and cloud-point, reduce phase separation in low temperatures, and limit foaming.


ELTESOL SX 93 (CAS No. 1300-72-7) is an anionic surfactant, dissolved in water can increase the solubility for low-soluble organic matter, reduce the cloud point of the aqueous formulated products, and reduce the viscousity of the aqueous products.

ELTESOL SX 93 (CAS No. 1300-72-7) is a hydrotropic substance used as a coupling agent,viscosity modifier, solubilizer and cloud point and crystallization temperature depressant in liquid cleaning, washing and laundry detergents.
  
Solubilizing properties of the product can substitute function of a solvent in  final formulations.

Used in personal care products, liquid detergent, heavy duty cleaners, wax strippers, dishwashing liquids, hard surface cleaners, metalworking cleaners and textile, it functions as a solubilizer, coupling agent and cloud point depressant. 

ELTESOL SX 93 is a wetting agent that can also be found in hair care products and cleansers. 
Our customers use it in their products to help a formula spread across a surface, making cleaning more efficient. 
ELTESOL SX 93 can also be used as a solubilizer that ensures even distribution of the ingredients throughout the product, to help it work better.

ELTESOL SX 93
ELTESOL SX 93 is a hydrotrope, an organic compound that increases the ability of water to dissolve other molecules. 
ELTESOL SX 93 is a low hazard material and risk of adverse health effects associated with both occupational and consumer use of this chemical is anticipated to be low.

EC / List no.: 215-090-9
CAS no.: 1300-72-7
Mol. formula: C24H27Na3O9S3


ELTESOL SX 93 is a surfactant found in personal care products, primarily in shampoos, because of its ability to serve as a claritant or wetting agent that helps a formula spread more easily and ensure efficient cleansing. 
ELTESOL SX 93 is classified as a hydrotrope, or an organic compound that increases the ability of water to dissolve other molecules. 
Because of ELTESOL SX 93's dissolving abilities, it is often added to shampoos as a thickening agent that helps suspend other ingredients, clearing out the cloudy look of a formula (Sci-Toys.com).

ELTESOL SX 93 is used in liquid household detergents and shampoos. Therefore, consumer oral and dermal exposures could occur when using products that contain ELTESOL SX 93 in the product formulations.

ELTESOL SX 93 is used as a solubilizer, coupling agent and a cloud point depressant. 
ELTESOL SX 93 allows formulating cleaning compounds containing high percentages of inorganic builders without the use of organic solvents.
As a formulation additive, sodium xylene sulfonate reduces viscosity and cloud point.  
This product is readily biodegradable.

Chemical Identity
ELTESOL SX 93
Name: Sodium xylene sulfonate
Brand Names: Not applicable
Chemical name (IUPAC): Sodium dimethylbenzenesulfonate
CAS number(s): 1300-72-7
EC number: 215-090-9
Molecular formula: C8H9NaO3S

Uses and Applications
ELTESOL SX 93 is used in liquid household detergents and shampoos, in degreasing compounds and printing pastes used in the textile industry. 
ELTESOL SX 93 is also a surfactant found in personal care products, primarily in shampoos, because of its ability to serve as a claritant or wetting agent that helps a formula spread more easily. Sodium xylene sulfonate is also used to extract pentosans and lignin in the paper industry, and as a glue additive in the leather industry

ELTESOL SX 93 is a hydrotrope is a compound that solubilizes hydrophobic compounds in aqueous solutions by means other than micellar solubilization.
Typically, hydrotropes consist of a hydrophilic part and a hydrophobic part but the hydrophobic part is generally too small to cause spontaneous self-aggregation. 

Hydrotropes do not have a critical concentration above which self-aggregation spontaneously starts to occur (as found for micelle- and vesicle-forming surfactants, which have a critical micelle concentration (cmc) and a critical vesicle concentration (cvc)). 

Instead, some hydrotropes aggregate in a step-wise self-aggregation process, gradually increasing aggregation size. 
However, many hydrotropes do not seem to self-aggregate at all, unless a solubilizate has been added. 

Applications of ELTESOL SX 93
All purpose cleaning
Heavy duty cleaning & industrial cleaning
Wax strippers
Complex dishwashing detergents
Hard surface care
Hydrotrope
Soluble concentrates
Suspension concentrates

Examples of hydrotropes include urea, tosylate, cumenesulfonate and xylenesulfonate.
The term hydrotropy was originally put forward by Carl Neuberg to describe the increase in the solubility of a solute by the addition of fairly high concentrations of alkali metal salts of various organic acids. 

However, the term has been used in the literature to designate non-micelle-forming substances, either liquids or solids, organic or inorganic, capable  of solubilizing insoluble compounds. 
The chemical structure of the conventional Neuberg's hydrotropic salts consists generally of two essential parts, an anionic group and a hydrophobic aromatic  ring or ring system. 

The anionic group is involved in bringing about high aqueous solubility, which is a prerequisite for a hydrotropic substance. 
The type of anion or metal ion appeared to have a minor effect on the phenomenon. 
On the other hand, planarity of the hydrophobic part has been emphasized as an important factor in the mechanism of hydrotropic solubilization
To form a hydrotrope, an aromatic hydrocarbon solvent is sulfonated, creating an aromatic sulfonic acid. 

It is then neutralized with a base.
Additives may either increase or decrease the solubility of a solute in a given solvent. 
These salts that increase solubility are said to ‘salt in’ the solute and those salts that decreasethe solubility ‘salt out’ the solute. 

The effect of an additive depends very much on the influence it has on the structure of water or its ability to compete with the solvent water  molecules.
A convenient quantitation of the effect of a solute additive on the solubility of another solute may be obtained by the Setschetow equation

Applications: Hydrotropes are in use industrially and commercially in cleaning and personal care product formulations to allow more concentrated formulations of surfactants. 
About 29,000 metric tons are produced (i.e., manufactured and imported) annually in the US. 

Annual production in Europe and Australia is approximately 17,000 and 1,100 metric tons

Common products containing a hydrotropes include laundry detergents, surface cleaners, dishwashing detergents, liquid soaps, shampoos and conditioners.
They are coupling agents, used at concentrations from 0.1-15% to stabilize the formula, modify viscosity and cloud-point, reduce phase separation in low temperatures, and limit foaming

Examples of Hydrotropes used for industrial and commercial purposes.
Toluene sulfonic acid, Na salt    CAS# 12068-03-0
Toluene sulfonic acid, K salt    CAS# 16106-44-8
30526-22-8
Xylene sulfonic acid, Na salt    1300-72-7
827-21-4
Xylene sulfonic acid, ammonium salt: CAS# 26447-10-9
Xylene sulfonic acid, K salt: CAS# 30346-73-7
Xylene sulfonic acid, Ca salt: CAS# 28088-63-3
Cumene sulfonic acid, Na salt: CAS# 28348-53-0
32073-22-6
Cumene sulfonic acid, ammonium salt: CAS# 37475-88-0

ELTESOL SX 93 is a sodium xylene sulphonate powder. 
This product acts as a hydrotrope and may be used to increase the solubility of other compounds. 
In conjunction with non-ionic surfactants it will raise the cloud point of the solution allowing clear liquids to be obtained at higher temperatures, enabling additional control of the foaming characteristics and performance. 

It may also be used to reduce the viscosity of concentrated surfactants and formulations.
Sodium Xylene Sulfonate is a surfactant often added to shampoos as a thickening agent; 
it is often found in personal care products, primarily in shampoos. 
It is has ability to serve as a claritant or wetting agent that helps a formula spread more easily and ensure efficient cleansing, according to Johnson & Johnson. 

Synonyms: Xylenesulfonic acids, sodium salts; 
SXS ; Sodium dimethylbenzenesulfonate. CAS No: 1300-72-7. Molecular Formula: C8H9Na S O3 Molar Mass: 208.21 g/mol.

Sodium Xylene Sulfonate is a surfactant found in personal care products, primarily in shampoos, because of its ability to serve as a claritant or wetting agent that helps a formula spread more easily and ensure efficient cleansing, according to Johnson& Johnson. 

It is classified as a hydrotrope, or an organic compound that increases the ability of water to dissolve other molecules. 
Because of Sodium Xylene Sulfonate's dissolving abilities, it is often added to shampoos as a thickening agent that helps suspend other ingredients, clearing out the cloudy  look of a formula* A surfactant. 


Sodium xylene sulfonate 40% is used as a solubilizer, coupling agent and a cloud point depressant. It allows formulating cleaning compounds containing high percentages of inorganic builders without the use of organic solvents. As a formulation additive, sodium xylene sulfonate reduces viscosity and cloud point.  This product is readily biodegradable.
Ataman is here to serve your sodium xylene sulfonate 40% needs.  

Characteristics: Clear Light-Yellow Liquid
Applications  
All purpose cleaning
Heavy duty cleaning & industrial cleaning
Wax strippers
Complex dishwashing detergents
Hard surface care
Hydrotrope
Soluble concentrates
Suspension concentrates
SODIUM XYLENESULFONATE    ICSC: 1514
Benzenesulfonic acid, dimethyl-, sodium salt
Dimethylbenzenesulfonic acid, sodium salt

Sodium xylenesulfonate
sodium xylenesulphonate

IUPAC names
Benzenesulfonic acid, dimethyl-

Benzenesulfonic acid, dimethyl-, sodium salt

sodium (xylenes and 4-ethylbenzene)sulfonate

sodium 3,4-dimethylbenzene-1-sulfonate

sodium 3,4-dimethylbenzenesulfonate

sodium xylene sulfaonate

SODIUM XYLENE SULFONATE

Sodium xylene sulfonate

SODIUM XYLENE SULPHONATE

Sodium xylene sulphonate

Sodium Xylenesulphonate

Sodium xylenesulphonate

sodium xylenesulphonate

Sodium xylensulfonate

xylene sulphonic acid, sodium salt

ELTESOL SX 93 is used in liquid household detergents and shampoos, in degreasing compounds and printing pastes used in the textile industry in agents used to extract pentosans and lignin in the paper industry, and as a glue additive in the leather industry. 
When handled responsibly, the potential for eye irritation can be minimized, allowing consumers and workers to use materials containing sodium xylene sulfonate safely.


Ammonium Cumenesulfonate, Ammonium Xylenesulfonate, Calcium Xylenesulfonate, Potassium Cumenesulfonate, Potassium Toluenesulfonate, Potassium Xylenesulfonate, Sodium Cumenesulfonate, Sodium Toluenesulfonate, and Sodium Xylenesulfonate are cleansing agents. The Xylenesulfonates and Toluenesulfonates are made from Xylenesulfonic Acid and Toluenesulfonic Acid.

Among these ingredients, Ammonium Xylenesulfonate and Sodium Xylenesulfonate are most likely to be found cosmetics and personal care products including shampoos, hair conditioners, soaps and detergents, and bath products.


These ingredients all function as surfactants - hydrotropes.


Xylene sulfonic acid, toluene sulfonic acid, and alkyl aryl sulfonate hydrotropes used in cosmetics as surfactants, hydrotropes

This safety assessment includes a group of alkyl aryl sulfonate hydrotropes that are cosmetic ingredients and the corresponding sulfonic acids from which they are made, including xylene sulfonic acid, ammonium cumenesulfonate, ammonium xylenesulfonate, calcium xylenesulfonate, potassium cumenesulfonate, potassium toluenesulfonate, potassium xylenesulfonate, sodium toluenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodium xylenesulfonate, and toluene sulfonic acid. 
Cumenesulfonic acid is not included because it is not listed as a cosmetic ingredient. 
Hydrotropes are amphiphilic substances composed of both hydrophilic and hydrophobic functional groups. 
They can increase the solubility of less soluble substances. 
Similar chemical structures, physicochemical properties, and functions and concentrations in cosmetics enable in grouping these ingredients and reading across the
available toxicological data to support the safety assessment of the entire group.

All of these ingredients have the same functions (surfactant—hydrotropes) in cosmetics, but only ammonium xylenesulfonate, sodium xylenesulfonate, and sodium cumenesulfonate have currently reported uses in cosmetic products. 
Xylene sulfonic acid and toluene sulfonic acid are included in this report as they are the immediate precursors to the pH-adjusted materials that are used in cosmetic formulations


Xylene sulfonic acid 25321-41-9 
A mixture of substituted aromatic acids of xylene 
Benzenesulfonic acid; Dimethyldimethylbenzenesulfonic acid


Sodium xylenesulfonate 1300-72-7 
The sodium salt of ring sulfonated mixed xylene isomers 

Benzenesulfonic acid, dimethyl-, sodium salt; dimethylbenzenesulfonic acid, sodium salt; sodium dimethylbenzenesulfonate; xylenesulfonic acid, sodium salt
Trade names include: Eltesol SX30, Eltesol SX40, Eltesol SX93, Eltesol SX Pellets, Norfix SXS-40, Pilot SXS-40, and Stepanate SXS


Hydrotropes. 
Compounds known as hydrotropes are described as amphiphilic substances composed of both hydrophilic and hydrophobic functional groups.
The hydrophobic part of the molecule is a benzene substituted apolar segment (ie, methyl [common name: toluene], dimethyl [common name: Xylene], or isopropyl [common name: cumene] apolar segment). 

The hydrophilic, polar segment is an anionic sulfonate group accompanied by a counter ion (eg, sodium and ammonium). 
This segment is a comparatively short side chain. 
Commercial toluene(and cumene) sulfonates consist of mixtures of 3 isomers (ortho-,meta-, and para-). 
Commercial xylene sulfonic acid consistsof mixtures of 6 isomers (ortho,ortho; meta,meta; para,para; ortho,meta; ortho,para; and meta,para).

Hydrotropes are compounds that are used to increase the solubility of less soluble substances (ie, surfactants) in aqueous solution. 
Hydrotropes have structures somewhat similar to surfactants, but they are not themselves surfactants. 
The main property of the hydrotropes is related to the minimum hydrotropic concentration, which is defined as the concentration at which hydrotropes begin to aggregate.
Hydrotropes inhibit the formation of surfactant liquid crystalline phases by forming mixed micellar structures with surfactants. 
Since the hydrotrope hydrophilic heads are large and their hydrophobic groups are small, they tend to form spherical rather than lamellar or liquid crystalline structures, therefore inhibiting the formation of the latter. 
This destruction or inhibition of the liquid crystalline phase increases the solubility of the surfactant in the aqueous phase and the capacity of its micellar solution to solubilize material

Method of Manufacture
Hydrotropes are produced by sulfonation of an aromatic hydrocarbon solvent (ie, toluene, xylene, or cumene).
The resulting aromatic sulfonic acid is neutralized using an appropriate base (eg, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, potassium hydroxide, or calcium hydroxide) to produce the sulfonate or hydrotrope. 
The liquid product is produced in a closed system.

Sodium xylenesulfonate is a component in a variety of liquid household detergents, where it can constitute up to 10% of the total solution.
A major use of xylene sulfonic acid is in household/professional cleaning products including liquid and powder laundry detergents, hand dishwashing liquid detergents, machine dishwashing rinse aids, hard surface cleaners, toilet treatments, solvent hand cleaners, carpet cleaners, and optical brightener products.
It is estimated that 60% to 70% of the total tonnage is used in dishwashing liquids. There are also some relatively small volume, commercial/professional uses in liquid sulfur textile dyes, acidic recirculation cleaners, wetting agent for tanning, enzymatic recirculation cleaner for dairy and food processing, coolant system conditioner, car wash detergents, cleaners and degreasers, vinyl plastic rubber restorer, and floor strippers.


While not used in cosmetics, xylene sulfonic acid is listed as a cosmetic ingredient and is used in the synthesis of a series of hydrotropes that are used in cosmetics, including ammonium xylenesulfonate, calcium xylenesulfonate, potassium xylenesulfonate, and sodium xylenesulfonate. 
Other sulfonic acids and their corresponding hydrotropes are also cosmetic ingredients, including ammonium cumenesulfonate, potassium cumenesulfonate, potassium toluenesulfonate, sodium toluenesulfonate, sodium cumenesulfonate, and toluene sulfonic acid. 
Hydrotropes are amphiphilic substances composed of both hydrophilic and hydrophobic functional groups. 
They can increase the solubility of less soluble substances.

Hydrotropes are produced by sulfonation of an aromatic hydrocarbon solvent (ie, toluene, xylene, or cumene).
The resulting aromatic sulfonic acid is neutralized using an appropriate base (eg, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, potassium hydroxide, or calcium hydroxide) to produce the sulfonate or hydrotrope.
Information supplied to the FDA by industry as part of the VCRP states that there were 76 and 75 reported uses for ammonium xylenesulfonate and sodium xylenesulfonate, respectively. 
No FDA uses were reported for the remaining hydrotropes. 
In an industry survey, ammonium xylenesulfonate, sodium xylenesulfonate, and sodium cumenesulfonate were reportedly used in cosmetics up to concentrations of 3%, 15%, and 3%, respectively.

Xylene sulfonic acid, ammonium cumenesulfonate, ammonium xylenesulfonate, calcium xylenesulfonate, potassium cumenesulfonate, potassium toluenesulfonate, potassium xylenesulfonate, sodium toluenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodium xylenesulfonate, and toluene sulfonic acid are safe as cosmetic ingredients in the present practices of use and concentrations as described in this safety assessment, when formulated to be nonirritating.


Sodium xylenesulphonate
EC Inventory
sodium xylenesulphonate
Pre-Registration process
IUPAC names
Benzenesulfonic acid, dimethyl-

Benzenesulfonic acid, dimethyl-, sodium salt

sodium (xylenes and 4-ethylbenzene)sulfonate

sodium 3,4-dimethylbenzene-1-sulfonate

sodium 3,4-dimethylbenzenesulfonate

sodium xylene sulfaonate

SODIUM XYLENE SULFONATE

Sodium xylene sulfonate

SODIUM XYLENE SULPHONATE

Sodium xylene sulphonate

Sodium Xylenesulphonate

Sodium xylenesulphonate

sodium xylenesulphonate

Sodium xylensulfonate

xylene sulphonic acid, sodium salt

Synonyms:
     benzenesulfonic acid, 3,4-dimethyl-, sodium salt
     benzenesulfonic acid, 3,4-dimethyl-, sodium salt (1:1)
     benzenesulfonic acid, dimethyl-, sodium salt
     conco SXS
     cyclophil SXS30
     dimethylbenzenesulfonic acid, sodium salt
3,4-    dimethylbenzenesulfonic acid, sodium salt
     eltesol SX 30
     naxonate G
     richonate SXS
     sodium 3,4-dimethylbenzenesulfonate
     sodium xylenesulfonate
     sodium xylenesulphonate
     sodium;3,4-dimethylbenzenesulfonate
     stepanate X
     surco SXS
     ultrawet 40SX
     xylenesulfonic acid, sodium salt


NAXOLATE 4LS
NAXONATE 4L
NAXONATE 5L
NAXONATE SX
SODIUM XYLENESULFONATE
sodium dimethylbenzenesulfonate
SXS
benzenesulfonicacid,dimethyl,sodiumsalt
Benzenesulfonicacid,dimethyl-,sodiumsalt
concosxs
cyclophilsxs30
dimethyl-benzenesulfonicacisodiumsalt
XYLENESULFONIC ACID, SODIUM SALT
DIMETHYLBENZENESULFONIC ACID SODIUM SALT
sodium xylenesulphonate
SODIUM XYLENESULFONATE, 40 WT. % SOLUTIO N IN WATER
sodium xylenesulfonate solution
XYLENESULPHONICACID,SODIUMSALT
XYLENESULPHONICACID,NASALT
Natriumxylolsulfonat
Xylenesulfonic acid sodium salt, isomer mixture
Dimethylbenzenesulfonic acid sodium salt, Xylenesulfonic acid sodium salt
Ncgc00090714-01
Sodium xylenesulfona
SodiuM xylenesulfonate solution Mixture of isoMers, 40 wt. % in H2O
Eltesol SX 93
Eltesol SX 93
Stepanate SXS
Sodium xylenesulfonate technical, mixture of isomers, >=90% (T)
Sodium xylenesulfonate,mixture of isomers
eltesolsx30
hydrotrope
naxonate
naxonateg
nci-c55403
richonatesxs
stepanatex
surcosxs
ultrawet40sx
xylenesulfonicacidsodiumsalt,mixtureofisomers
Sodium xylenesulfonate 1300-72-7
1300-72-7 Sodium dimethylbenzenesulfonate
sodium 3,4-dimethylbenzenesulfonate
Benzenesulfonic acid, dimethyl-, sodium salt (1:1)
3,5-dimethylbenzenesulfonate
1300-72-7
CH32C6H3SO3Na
Building Blocks
Organic Building Blocks
Sulfonic/Sulfinic Acid Salts
Sulfur Compounds
Organic Building Blocks
Sulfonic/Sulfinic Acid Salts
Sulfur Compounds

SODIUM XYLENE SULFONATE: VERY EFFICIENT HYDROTOPE.
Hydrotropes are water-soluble, surface-active compounds which can significantly affect the solubility of poorly soluble drugs, most likely due to the formation of organized assemblies within solution.

An understanding of hydrotropes is crucial to the formulation of carpet cleaning products. 
Hydrotropes are compounds that improve the solubility of surfactants in water, particularly those structured to contain high levels of builders or alkalinity. 
They are usually incorporated into a formulation at levels of up to 5%. 
Without hydrotropes, often it would be impossible to incorporate sufficient quantities of surfactants, builders, and other ingredients into formulations. 
Without hydrotropes some formulations would not be shelf stable and would separate out. 
The most common type is sodium xylene sulfonate (SXS). 
It, however, adds little cleaning efficiency and is best substituted with hydrotropes that will contribute to the cleaning efficacy of the formulation.

Hydrotropes are a special class of material to be used at relatively low levels for solubilization of surfactants. 
Builders and other electrolytes will depress cloud point temperature or solubility of surfactants in aqueous systems. 
Hydrotropes are used to adjust the cloud point of the formulation. A higher concentration of hydrotrope generally leads to higher cloud points. 
Solvents and more-soluble surfactant classes can also be used to increase solubility.

The choice of hydrotrope is based on the builder levels and requirements for each specific application. 
When formulating with a hydrotrope it is best to use a hydrotrope that will contribute to the overall desired effectiveness of the formulation.

Hydrotropes are water-soluble, surface-active compounds which can significantly affect the solubility of poorly soluble drugs, most likely due to the formation of organized assemblies within solution. 
The issues encountered with traditional surfactant solubilization, such as emulsification, are not observed for hydrotropes due to the small hydrophobic part of the molecule. 
Some hydrotropes may aggregate in a stepwise manner, although many show no signs of self-aggregation even at high concentrations


For liquid detergents, organic solvents are most often needed to complement water as the formula backbone, and to ensure that the formula is fluid, homogeneous and stable across a range of storage conditions. 
The most commonly used solvents are ethanol, propylene glycol and glycerol. 
Hydrotropes (such as xylene sulphonate) are also used to enhance the solubility of organic materials in the water base. 
Liquitabs, being nearly non-aqueous, rely on organic solvents alone to ensure that the formula is fluid and stable.

Hydrotropes are used as coupling agents to solubilize the water insoluble and often incompatible functional ingredients of household and institutional cleaning products and personal care products.
These hydrotropes are not surfactants but are used to solubilize complex formulations in water.
They function to stabilize solutions, modify viscosity and cloud-point, limit low temperature phase separation and reduce foam. 

This assessment considers salts of toluene, xylene and cumene sulfonates. 
Hydrotropes are amphiphilic substances composed of both a hydrophilic and a hydrophobic functional group. 
The hydrophobic part of the molecule is a benzene substituted apolar segment. 
The hydrophilic, polar segment is an anionic sulfonate group accompanied by a counter ion (i.e., ammonium, calcium, potassium or sodium).

Hydrotropes are produced by sulfonation of an aromatic hydrocarbon solvent (i.e., toluene, xylene or cumene). 
The resulting aromatic sulfonic acid is neutralized using an appropriate base (e.g., sodium hydroxide) to produce the sulfonate or hydrotrope. 

The hydrotropes are ‘pure’ substances but are produced and transported in either aqueous solutions, typically at a 30-60% level of activity, or in granular solids typically at 90-95% level of activity. 
The other components of granular solids include sodium sulphate and water.

The consumption of hydrotropes in laundry detergent and household cleaning product applications is 17,000 tonnes in 2002 according to a survey of hydrotrope producers and formulators that are HERA members in Europe. 
This HERA-reported consumption is believed to account for at least 80% of total hydrotrope tonnages used in HERA applications in Europe (the basis of the 80% default can be obtained from HERA). 
Important HERA application products are household laundry and cleaning products, such as laundry powders and liquids, liquid fabric conditioners, liquid and powder laundry bleach additives, hand dishwashing liquid, machine dishwashing liquid, liquid and gel toilet cleaners, and liquid, powder, gel and spray surface cleaners. 
This HERA assessment is based on the 17,000 tonnes consumption figure.

For the purposes of this assessment, it is assumed that the entire 17,000 tonnes/year volume is in products that are ultimately released down-the-drain, and following wastewater treatment, the ingredient may be released into the environment. 


Manufacturing route and production/volume statistics
Hydrotropes are produced by sulfonation of an aromatic hydrocarbon solvent (i.e., toluene, xylene or cumene). 
The resulting aromatic sulfonic acid is neutralized using an appropriate base (e.g.,sodium hydroxide) to produce the sulfonate or hydrotrope. 
The hydrotropes are ‘pure’ substances but are produced and transported in either aqueous solutions, typically at a 30-60% level of activity, or in granular solids typically at 90-95% level of activity. 
The other components of granular solids include sodium sulphate and water. 
Liquid product is produced in a closed system. Granular product is produced by spray drying that includes source control and dust collection. 
Hydrotropes are manufactured for industrial/professional and consumer use and are not used as intermediates/derivatives for further chemical manufacturing processes or uses.


Hydrotropes are used in many household detergents including powder laundry detergents (maximum concentration 0.66%), liquid laundry detergents (maximum concentration in regular and compact formulations 2%), fabric conditioners (maximum concentration 0.66%), laundry bleach liquids (maximum concentration 1%), hand dishwashing liquids (maximum concentration 3%), machine dishwashing rinse aids (maximum concentration 11.9%) and hard surface and bathroom cleaners (maximum concentration: 6%), hard surface trigger sprays (maximum concentration 2%), and toilet cleaners (maximum concentration 1.9%). 
The personal care product uses (e.g., face and hand soaps and shampoos) are outside the scope of HERA. They are not evaluated in this assessment. 


 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.