HİDROKSİFOSFONOASETİK ASİT

Hidroksifosfonoasetik asit = 2-Hidroksi Fosfonoasetik Asit = HPAA

Moleküler Formül: C2H5O6P
Molekül ağırlığı: 156
CAS No.: 23783-26-8
AT No.: 405-710-8

Bazen HPAA, molibdat ve türevlerinin yerini alabilir.
Düşük konsantrasyonda iyi verimlilik, HPAA'nın genellikle PPM düzeyinde kullanılmasını sağlar.
Hidroksifosfonoasetik asit suda çözünür ve Zn çözünürlüğünü artırabilir.
Hidroksifosfonoasetik asitlerin etkisi, Zn tuzları veya polimer ile oluşturulduğunda daha da geliştirilebilir.
HPAA, HEDP ve EDTMP gibi yaygın olarak kullanılan fosfonatlardan (5-8 kat daha iyi) üstün performansa sahiptir.

Hidroksifosfonoasetik asit kimyasal olarak kararlıdır, hidrolize edilmesi zordur, asit veya alkali tarafından yok edilmesi zordur, kullanımda güvenlik, toksisite yok, kirlilik yok.
Hidroksifosfonoasetik asit çinko çözünürlüğünü artırabilir.
Hidroksifosfonoasetik asitlerin korozyon önleme kabiliyeti HEDP ve EDTMP'den 5-8 kat daha iyidir.
Düşük moleküler polimerlerle yapıldığında, Hidroksifosfonoasetik asitlerin korozyon önleme etkisi daha da iyidir.

Hidroksifosfonoasetik asit Özellikleri:
HPAA kimyasal olarak kararlıdır, hidrolize edilmesi zordur, asit veya alkali tarafından yok edilmesi zordur, kullanımda güvenlik, toksisite yok, kirlilik yok.
HPAA çinko çözünürlüğünü artırabilir.
HPAAS korozyon önleme yeteneği, HEDP ve EDTMP'den 5-8 kat daha iyidir.
Düşük moleküler polimerlerle yapıldığında, Hidroksifosfonoasetik asitlerin korozyon önleme etkisi daha da iyidir.

Hidroksifosfonoasetik asit esas olarak çelik ve demir, petrokimya, enerji santrali ve tıp endüstrileri gibi alanlarda petrol sahası yeniden doldurma suyu sisteminde bir katot korozyon inhibitörü olarak kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
Hidroksifosfonoasetik asit, 2-Hidroksi Fosfonoasetik Asit, HPAA, 23783-26-8, 405-710-8, Asetik asit hidroksifosfono-, 2-hidroksi-2-fosfonoasetik asit, 2-Hidroksifosfonoasetik Asit, Asetik asit 2-hidroksi-2- fosfono-, 2-hidroksi-2-fosfono-asetik asit

Ana HPAA üretim rotası aşağıdaki gibidir.
Fosfor asit çözeltisi, 100-110°C'de 4-10 saat boyunca glioksilik ile reaksiyona girer.
Ardından HPAA sulu çözeltisini hazırlamak için su girin.
Bu reaksiyon 1 adım ileri olabilir ve PCl3 hidrolizinden başlar.
Bazı araştırmalar, enerji tüketimini ve reaksiyon süresini azaltmak için ısıtma işleminin yerini almak üzere mikrodalga ışınımı kullanmayı araştırıyor.

Hidroksifosfonoasetik asit Kullanımları:
Hidroksifosfonoasetik asit esas olarak çelik ve demir, petrokimya, enerji santrali ve tıp endüstrileri gibi alanlarda petrol sahası dolum suyu sisteminde bir katot korozyon inhibitörü olarak kullanılır.
Çinko tuzu ile yapıldığında etki daha da iyidir.
Bir korozyon önleyici olarak, Hidroksifosfonoasetik asit esas olarak petrol sahası, petrokimya tesisi ve enerji santralinin soğutma suyu/endüstriyel su sisteminde uygulanır.
Hidroksifosfonoasetik asit, çelikte metal yüzey işlemi için de kullanılır.

HPAA kimyasal olarak kararlıdır, hidrolize edilmesi zordur, asit veya alkali tarafından yok edilmesi zordur, kullanımda güvenlik, toksisite yok, kirlilik yok.
HPAA çinko çözünürlüğünü artırabilir.
Hidroksifosfonoasetik asitlerin korozyon önleme kabiliyeti HEDP ve EDTMP'den 5-8 kat daha iyidir.
Düşük moleküler polimerlerle yapıldığında, Hidroksifosfonoasetik asitlerin korozyon önleme etkisi daha da iyidir.

Hidroksifosfonoasetik asit Kullanımları:
HPAA esas olarak çelik ve demir, petrokimya, enerji santrali ve tıp endüstrileri gibi alanlarda petrol sahası dolum suyu sisteminde katot korozyon inhibitörü olarak kullanılır.
Çinko tuzu ile yapıldığında etki daha da iyidir.

Hidroksifosfonoasetik asit Kullanımları:
Hidroksifosfonoasetik asit esas olarak çelik ve demir, petrokimya, enerji santrali ve tıbbi endüstriler gibi alanlarda petrol sahası dolum suyu sisteminde katot korozyon inhibitörü olarak kullanılır.
Çinko tuzu ile yapıldığında etki daha da iyidir.

HPAA, tamamen organik soğutma suyu formülasyonları için güçlü bir yumuşak çelik korozyon önleyicidir.
HPAA, ısı transfer verimliliğini artıran demir kirliliğini azaltır.
HPAA'nın iyi biyobozunabilirliği, Hidroksifosfonoasetik asidi molibden deşarj hızının çok düşük seviyelerde düzenlendiği alanlarda uygun hale getirir.
Hidroksifosfonoasetik asit, standart bir organofosfonat test kiti ile kolayca izlenebilir.
HPAA, soğutma suyu sistemlerindeki karbon çeliği için çevresel olarak kabul edilebilir bir korozyon önleyicidir.
Hidroksifosfonoasetik asit, çinko veya diğer fosfonatlarla birlikte kullanıldığında karbon çeliği için daha iyi korozyon koruması sağlar.
HPAA, demir kirliliğini azaltır, böylece ısı transfer verimliliğini artırır ve sistem bakım maliyetlerini düşürür.
HPAA biyolojik olarak parçalanabilir ve özellikle molibdat deşarjının düzenlendiği VEYA tüm organik soğutma suyu arıtımının istendiği uygulamalar için uygundur.
Hidroksifosfonoasetik asidin halojen saldırısına duyarlı olması beklenir.

Hidroksifosfonoasetik asit (HPAA), %50 sulu bir çözelti olarak teslim edilecektir.
Hidroksifosfonoasetik asit, hafif bir çelik korozyon inhibitörü olarak kabul edilir ve esas olarak su arıtma endüstrisinde kullanılır.
Hidroksifosfonoasetik asit, yaygın olarak kullanılan Fosfonatlara kıyasla tüm organik formülasyonlarda üstün performans gösterir.
Bazı formülasyonlarda Hidroksifosfonoasetik asit, Molibdat veya türevlerinin yerini alabilir.

Hidroksifosfonoasetik asit Görünüm: Koyu kahverengi sıvı
Katı içeriği: % 50.0 dak
Toplam fosfonik asit(PO43- olarak)%: 25.0 dk
Fosforik asit (PO43- olarak)%: 1.5 max
Yoğunluk (20℃) g/cm3: 1,30 dk
pH (%1 su çözeltisi): 3,0 maks

Soğuk haddelenmiş çelik (CRS) alt tabaka üzerinde 2-hidroksifosfonoasetik asit (HPAA)-Zn²⁺ kompleks dönüşüm tabakası (kısaca HPAA-Zn²⁺ tabakası) oluşturmak için koordinasyon kaynaklı bir film oluşturma yöntemi geliştirilmiştir.
Ayrıca, Mo bileşeninin HPAA-Zn²⁺ katmanına dahil edilmesi, homojenliği ve korozyon önleyici özellikleri önemli ölçüde iyileştirebilir.
Sonuçlar, Mo-birleşik HPAA-Zn²⁺ katmanının, HPAA/Zn²⁺ molar oranı 1:1, film oluşturma süresi 10 dakika ve molibdat konsantrasyonu ağırlıkça %0,1 olduğunda en iyi korozyon önleyici performansı sergilediğini gösterdi.
Ek olarak, enerji dağılımlı spektroskopik (EDS) ve X-ışını fotoelektron spektroskopik (XPS) sonuçları, Mo içeren HPAA-Zn²⁺ katmanının esas olarak ZnO ve HPAA-Zn²⁺ kompleksinden oluştuğunu gösterdi ve ayrıca Mo-OP bağlarının oluştuğunu doğruladı. Molibdat anyonu ve HPAA molekülü arasında.

Eş anlamlı:
HPAA; HPA;
Hidroksifosfonoasetik asit;
Hidroksifosfono-asetik asit;
2-HİDROKSİ FOSFONOACETİK ASİT

Buluş, 2-hidroksifosfonoasetik asit (HPAA) hazırlamak için bir yöntem sağlar.
Yöntem, aşağıdaki aşamayı içerir: fosforlu asit ve glioksilik asidin mikrodalga radyasyonu altında reaksiyona sokulması, burada mikrodalga gücü 200-600 W ve reaksiyon süresi 30-60 dakikadır, böylece sulu bir HPAA çözeltisi elde edilir.
Yöntem, reaksiyon veriminde genel olarak yüzde 95'in üzerine kadar yüksektir, işlem akışında basit ve maliyeti düşüktür, reaksiyon kolayca kontrol edilir, üç atık önlenir, kirlilik önlenir ve yöntem endüstriyel üretim için uygundur

CAS No.: 23783-26-8
Moleküler Formül: C2H5O6P

Sulu sistemlerde yumuşak çelik korozyonunun inhibisyonunda hidroksi fosfonoasetik asidin (HPA) rolü, bir dizi fizikokimyasal teknik kullanılarak açıklanmıştır.
Özellikle yüzey analitik çalışmaları koruyucu tabakanın şeklini ve yapısını netleştirmiştir.

Moleküler Formül: C2H5O6P
Molekül ağırlığı: 156
Yapısal formül:
HOPOOHCHOHCOOH

formül
C2H5O6P
CAS No.: 23783-26-8
AT No.: 405-710-8
Eşanlamlılar: 2-Hidroksi-2-fosfono-asetik asit; 2-hidroksi-2-fosfonoasetik asit; 2-hidroksi-2-fosfono-etanoik asit; Asetik asit, hidroksifosfono-; alfa.-Hidroksil fosfonoasetik asit; alfa.-Hidroksifosfonoasetik asit

HPAA kimyasal olarak kararlıdır, hidrolize edilmesi zordur, asit veya alkali tarafından yok edilmesi zordur, kullanımda güvenlik, toksisite yok, kirlilik yok.
HPAA çinko çözünürlüğünü artırabilir.
HPAA'ların korozyon önleme kabiliyeti HEDP ve EDTMP'den 5-8 kat daha iyidir.
Düşük moleküler polimerlerle yapıldığında, Hidroksifosfonoasetik asitlerin korozyon önleme etkisi daha da iyidir.

hidroksifosfonoasetik asit
2-[hidroperoksi(hidroksi)fosforil]asetik asit
2-(Hidroperoksi(hidroksi)fosforil)asetik asit
hidroksifosfono asetik asit
SCHEMBL560738
ÇİNKO100443591
DB-029902
Hidroksifosfono-asetik asit; 2-Hidroksi fosfono asetik asit; HPA; HPAA
Asetik asit, hidroksifosfono-
2-hidroksi-2-fosfonoasetik asit
2-Hidroksifosfonoasetik Asit
Asetik asit, 2-hidroksi-2-fosfono-
2-hidroksi-2-fosfono-asetik asit
Fosfono-hidroksi-asetik asit
SCHEMBL254667
hidroksifosfonoasetik asit
DTXSID40865115
a-Hidroksifosfonoasetik asit
a-Hidroksil fosfonoasetik asit
AKOS015892863
VZ34695
FT-0694552
EC 405-710-8
23783-26-8 [RN]
3604142 [Beilstein]
Asetik asit, 2-hidroksi-2-fosfono- [ACD/Dizin Adı]
Asetik asit, hidroksifosfono- [ACD/Dizin Adı]
Asit hidroksi(fosfono)acétique [Fransızca] [ACD/IUPAC Adı]
Hidroksi(fosfono)asetik asit [ACD/IUPAC Adı]
Hydroxy(fosfono)essigsäure [Almanca] [ACD/IUPAC Adı]
hidroksifosfonoasetik asit
QVYQPQQO [WLN]
2-Hidroksi-2-fosfonoasetik asit [ACD/IUPAC Adı]
2-Hidroksifosfonoasetik asit
2-fosfoglikolik asit
HPAA
MFCD20638215 [MDL numarası]
α-Hidroksifosfonoasetik asit
hpa | hpse1 | heparanaz-1 | hpse | salyangoz glütinin | fosfonoglikolik asit | heparanaz [öncü] | endo-glukoronidaz | hpa | belcor 575
hidroksifosfono-asetikaci
2-HİDROKSİ FOSFONOACETİK ASİT
Asetik asit, hidroksifosfono-
2-Hidroksi Fosfonoasetik Asit (HPA)
HİDROKSİFOSFONEASETİK
HPA
HPAA
Hidroksifosfono-asetik asit
2-HİDROKSİ FOSFONOACETİK ASİT (HPA 0.5
2-Fosfonoglikolik asit
575
karboksihidroksimetilfosfonik asit
fosfoglikolik asit
Hidroksifosfonoasetik asit (HPAA)
Tavşanda üretilen ANTİ-HEPARANAZ (N-TERM) antikoru
endo-glukoronidaz
Heparanaz [Öncü]
2-Hidroksi Fosfonoasetik Asit (HPAA)
salyangoz glütinin
Asetik asit, 2-hidroksi-2-fosfono-
heparanaz-1
HPSE
HPSE1
2-Hidroksi-2-fosfonoasetik asit
Hidroksifosfono-asetik asit H2O içinde %50
Kimyasal yardımcı ajan HPAA ve Korozyon önleyici HPAA
Hidroksi(fosfonooksi)asetik asit
2-Hidrofosfonilasetik asit
Hidroksifosfono-asetik asit fandakemi
23783-26-8
28884-83-2
C2H5O6P
Su arıtma
fosfonat antiskalant
Endüstriyel/Hassas Kimyasallar

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.