KARBOKSİPOLİ METİLEN

Karboksipoli metilen polimeri beyaz tozlu, çapraz bağlı bir poliakrilik asit polimeridir.
Karboksipoli metilen, yüksek viskozite sağlayabilen ve parlak berrak jeller veya hidro-alkolik jeller ve kremler oluşturabilen son derece etkili bir reoloji değiştiricidir.

Karboksipoli metilenin kısa akışlı, damlamayan özellikleri berrak jeller, hidroalkolik jeller ve kremler gibi uygulamalar için idealdir.
Karboksipoli metilen, viskozite arttırıcı, jelleştirici madde veya süspansiyon maddesi olarak kullanılan bir polivinil karboksi polimeridir.
Karboksipoli metilen, pentaeritritol eterleri ile çapraz bağlıdır ve öncelikle parlak berraklığın veya keskin bir viskozite tepkisinin gerekli olduğu sistemlerde kullanılır.

Karboksipoli metilen, formülasyonlarınıza eklendiğinde, glikollere kıyasla inanılmaz bir yumuşaklık ve kayganlık sağlayacaktır.
Karboksipoli metilen yüzey aktif madde sistemlerini koyulaştırmak ve süspansiyon ürünleri oluşturmak için kullanılabilir.

Ağır parçacıkları askıya almanız gerektiğinde karboksipoli metilen mükemmeldir.
Viskozitenin aslında bir ürünün jojoba boncukları veya kapisferler gibi maddeleri askıya alma yeteneği ile hiçbir ilgisi yoktur.

Örneğin, jöle kadar kalın bir duş jeli, boncukların batmasına veya yükselmesine izin verirken, Carbomer içeren su ince bir ürün, bilyeli yatakları askıya alabilir.
Bunun nedeni, Karbomerin boncukları çok etkili bir şekilde yakalayıp askıya alabilen bir Ağ oluşturmasıdır.

Karboksipoli metilen jel ürünleri oluşturmak için çok kolay ve uygun maliyetli olarak da kullanılabilir ve viskozitesi, farklı koku ve uçucu yağların eklenmesine, standart yüzey aktif madde koyulaştırıcılardan çok daha iyi dayanır.
Yüzey aktif madde koyulaştırıcıları kullanıldığında, koku ve uçucu yağlar, oluşan jelin misel yapısının ortasına girebilir ve yapıya müdahale ederek yüzey aktif madde sisteminin stabilitesi üzerinde dramatik bir etkiye sahip olabilir.

Buna karşılık Karboksipoli metilenin oluşturduğu ağ bu şekilde etkilenmez.
Karbomerler, kozmetik ürünlerin viskozitesini ve akışını kontrol etmeye yardımcı olan koyulaştırıcı maddelerdir.

Carbomer veya Carbomer 940 olarak da adlandırılan karboksipoli metilen, farmasötiklerde ve kozmetiklerde koyulaştırıcı, dağıtıcı, süspanse edici ve emülsifiye edici maddeler olarak kullanılan akrilik asidin sentetik yüksek moleküler ağırlıklı polimerlerinin genel adıdır.
Bunlar, alil eter pentaeritritol, sükrozun alil eteri veya propilenin alil eteri ile çapraz bağlanmış akrilik asit homopolimerleri olabilirler.

Karboksipoli metilen ayrıca çözünmeyen katıların sıvı içinde dağıtılmasına ve süspanse edilmesine yardımcı olur ve bir çözeltinin yağ ve sıvı kısımlarının ayrılmasını önler.
Karboksipoli metilen, yüksek viskozite üretebilen ve şeffaf bir jel oluşturabilen çapraz bağlı bir poliakrilat polimeridir.
Karboksipoli metilenin koyulaştırma ve süspansiyon gibi önemli kullanımları vardır.

Karboksipoli metilenin prosesi kısadır (damlama olmaz).
Şeffaf jel, esans ve krem ürünlerinde yaygın olarak kullanılan basit, iyi stabilite, özellikle son derece şeffaf ürünler için uygundur.

Karboksipoli metilen iyice karıştırılmalı ve hidratlanmalıdır.
PH'ın >6,0'a yükseltilmesi jel yapısını verir.

Nötralizasyon, NaOH veya KOH veya Trietanolamin (TEA) gibi inorganik bazlarla gerçekleştirilebilir.
Yalnızca harici kullanım içindir.

Karbomer suya dağıtıldığında ve uygun bir bazla (NaOH, KOH, N$4OH veya Trietanolamin (TEA), AMP, AMPD gibi organik amin) nötralize edildiğinde, yanardöner bir jel oluşur.
Topak oluşumunu önlemek için polimer yavaş yavaş eklenerek ve tüm parçacıklar tamamen hidratlanana kadar karıştırılarak dispersiyon yapılmalıdır.

1 g karbomerin pH 7'ye nötrleştirilmesi ca. 0,01 eşdeğer baz gereklidir (örn. 0,4 g NaOH, 1,5 g TEA)
Karboksipoli metilenin, önceden %10'dan yüksek olmayan bir konsantrasyonda suya seyreltilmiş güçlü bazların eklenmesi tavsiye edilir.

Poli(akrilik asit) (PAA veya Karbomer), akrilik asidin sentetik yüksek moleküler ağırlıklı polimerleri için genel bir isim veya terimdir.
Bunlar, alil eter pentaeritritol, sükrozun alil eteri veya propilenin alil eteri ile çapraz bağlanmış akrilik asit homopolimerleri olabilir.

Ve nötr pH'taki bir su çözeltisinde, Karbomer anyonik bir polimerdir, yani Karbomer'in yan zincirlerinin çoğu protonlarını kaybedecek ve negatif yük kazanacaktır.
Bu, suyu emip tutabilen ve orijinal hacminin birçok katına kadar şişen Karbomer polielektrolitleri yapar.

Kuru Karbomer beyaz ve kabarık tozlar halinde piyasada bulunmaktadır.
Karbomer kodları (örneğin 940 gibi) tipik olarak polimerin moleküler ağırlığını ve spesifik bileşenlerini gösterir.

Karboksipoli metilen, farmasötik ve kozmetikte koyulaştırıcı, dağıtıcı, süspanse edici ve emülsifiye edici maddeler olarak kullanılan asittir.
Bunlar, bir alil eter pentaeritritol, sükrozun alil eteri veya propilenin alil eteri ile çapraz bağlanmış akrilik asitin homo polimerleri olabilirler.

Carbopol 940 olarak da bilinen karboksipoli metilen, kozmetik ve kişisel bakım endüstrisinde koyulaştırıcı madde ve stabilizatör olarak kullanılan beyaz, kabarık bir tozdur.
Karboksipoli metilen, kremler, losyonlar, jeller ve serumlar dahil olmak üzere çok çeşitli ürünlerde jel benzeri formülasyonlar oluşturmak için kullanılan bir tür poliakrilik asittir.
Ayrıca Karboksipoli metilen, yüksek viskozite sağlayabilen ve parlak berrak jeller veya hidro-alkolik jeller ve kremler oluşturabilen son derece etkili bir reoloji değiştiricidir.

Karboksipoli metilen polimeri beyaz tozlu, çapraz bağlı bir poliakrilik asit polimeridir.
Karboksipoli metilen, yüksek viskozite sağlayabilen ve parlak berrak jeller veya hidro-alkolik jeller ve kremler oluşturabilen son derece etkili bir reoloji değiştiricidir.
Karboksipoli metilen kısa akışlı, damlatmayan özellikleri berrak jeller, hidroalkolik jeller ve kremler gibi uygulamalar için idealdir.

Karboksipoli metilen çapraz bağlı bir poliakrilat polimeridir.
Karboksipoli metilen, yüksek viskozite sağlayabilen ve parlak berrak su veya hidroalkolik jeller ve kremler oluşturabilen son derece etkili bir reoloji değiştiricidir.

Karboksipoli metilen polimerinin kısa akışlı (damlatmayan) özellikleri, berrak jeller, hidroalkolik jeller, kremler gibi uygulamalar için idealdir.
Karboksipoli metilen, viskozite arttırıcı, jelleştirici madde veya süspansiyon maddesi olarak görev yapar.

Karboksipoli metilen olağanüstü kısa akış özelliğine ve yüksek berraklığa sahiptir.
Karboksipoli metilen sıcaklık etkisine ve viskoziteye karşı dayanıklıdır.
Karboksipoli metilen şekillendirme jellerinde, bakım şampuanlarında, su içinde yağ emülsiyonlarında, el dezenfektanlarında ve vücut yıkama ürünlerinde kullanılır.

Pentaeritritol eterleri ile çapraz bağlanmış karboksipoli metilen.
Karboksipoli metilen, öncelikle berraklık veya viskozitenin gerekli olduğu sistemlerde viskozite arttırıcı veya jelleştirici madde olarak kullanılır.

Karboksipoli metilen beyaz bir tozdur.
Karboksipoli metilen suda çözünür.

Karboksipoli metilen, kullanışlı bir polimerdir.
Karboksipoli metilen, çapraz bağlı bir poliakrilik asit polimeridir, yani berrak kalın formülasyonlar sağlayabilen son derece etkili bir reoloji değiştiricidir.

Karboksipoli metilen, formül hazırlayıcıların berrak, bulutsuz bir ürün oluşturmasına yardımcı olacak mükemmel bir viskozite arttırıcıdır.
Karboksipoli metilen ayrıca ürünlere damlamama özelliği sağlamak üzere mükemmel bir süspansiyon kabiliyeti sağlar.

Karboksipoli metilen, toksikolojik olarak tercih edilen bir ortak solvent sisteminde polimerize edilen beyaz tozlu, çapraz bağlı bir poliakrilik asittir.
Karboksipoli metilenin kendi kendini ıslatma özellikleri ve düşük tozlanma özelliği, Karboksipoli metilenin verimli işleme için kullanımını son derece kolay hale getirir.

Karboksipoli metilen, yüksek viskozite sağlayabilen ve parlak berrak jeller veya hidro-alkolik jeller ve kremler oluşturabilen son derece etkili bir reoloji değiştiricidir.
Karboksipoli metilenlerin kısa akışlı, damlatmayan özellikleri, şeffaf jeller, hidroalkolik jeller, kremler, losyonlar gibi uygulamalar için idealdir.

Karboksipoli metilen, kısa reoloji, yüksek viskozite, yüksek berraklık, düşük iyon direnci ve kayma direnci özelliklerine sahiptir.
Karboksipoli metilenin rolü temel olarak üç açıdan yansıtılmaktadır: kalınlaştırma, süspansiyon ve emülsifikasyon.

Karboksipoli metilen, içerik çok düşük olduğunda (normal dozaj %0,25-0,5'tir) daha yüksek viskozite üretemez.
Karbomer reçinesi, sistemdeki çözünmeyen bileşenleri süspansiyona almak için mükemmel bir süspansiyon maddesi olarak kullanılabilir; Karboksipoli metilen aynı zamanda yağ/su fazında emülsifiye etmek ve stabilize etmek için bir emülgatör olarak da kullanılabilir.

Ayrıca Karboksipoli metilen kozmetikler için de şeffaf bir bazdır.
Karboksipoli metilen aynı zamanda etkili bir suda çözünür koyulaştırıcıdır

Hala Carbomer 941, Carbomer 934, Carbomer 980, Carbopol 2020 vb. gibi birçok spesifikasyonlu karbomer ürünü bulunmaktadır.
Karbomer, suda şişen ve az miktarda nötrleştirici madde ekleyen çapraz bağlı bir akrilik polimerdir.

Örneğin: nötrleştirici ve nötrleştirici 2) durumunda oldukça şeffaf bir jel oluşur.
Carbomer'in farklı modelleri bulunmaktadır.

Örneğin: Karboksipoli metilen kısa reolojik özelliklere sahiptir ve viskozite %0,5'te 63000MPA.S'ye ulaşır.
Karboksipoli metilen yüksek viskoziteli ürünler için uygundur.

Carbomer 941'in reolojisi uzundur.
Performans, 7500MPA.S'ye kadar %0,5 viskozitede, düşük viskoziteli ürünler için uygundur, karbomer karşılık gelen modeller, günlük kimyasal endüstriyel ürünlerde iyon dirençli ve iyon dirençli performansa sahiptir.

Karboksipoli metilenin Diğer Açıklamaları:

Ana faydalar:
Kıvam artırıcı madde, katıları sıvılarda süspanse eder ve yağ ile suyun ayrılmasını önlemek için emülgatör olarak çalışır.

Kimler kullanmalı:
Karbomerler tüm cilt tipleri için güvenli kabul edilir.

Ne sıklıkla kullanabilirsiniz:
Bu, kullandığınız spesifik ürüne bağlı olacaktır ancak karbomerlerin güvenli olduğu ve biyolojik olarak birikmediği bilinmektedir; dolayısıyla bu spesifik ürünün aşırı kullanımı çoğu kişi için sorun olmayacaktır.

Şunlarla iyi çalışır:
Karbomerler diğer bileşenlerle birlikte veya bunlara karşı özellikle iyi çalışmaz.

Şunlarla kullanmayın:
Karbomerler çok yönlüdür ve hemen hemen her bileşenle iyi çalışır.

Karboksipoli metilenin kullanım alanları:
Jeller, peelingler ve Sabun Yapımı gibi kozmetikler.
Yaşlanma karşıtı kremlerde, göz kremlerinde, eksfoliyant peelinglerde, şampuanlarda, koyulaştırıcı maddelerde ve viskozite arttırıcılarda yaygın olarak kullanılır.

Tipik Kullanımlar:
Kalınlaştırma / Reoloji Düzenleyici
Alkol Yoğunlaştırıcı
El Dezenfektanları
Reoloji Değiştirici
Viskozite Oluşturucu
Ev ürünleri
Endüstriyel ve Ticari Ürünler

Karboksipoli metilen polimeri beyaz tozlu, çapraz bağlı bir poliakrilik asit polimeridir.

ANAHTAR KELİMELER:
9007-20-9, Carbopol cv 940, Karbomer 940 (NF), Poliakrilik asit, 2 - Propenoik Asit Homopolimeri, Akrilik Asit Homopolimeri, INAGEL, Polygel CA, Synthalen K, AM-CARBO 276

Karboksipoli metilenin uygulamaları:
Karboksipoli metilenin baskın uygulaması süper emicidir.
PAA'nın yaklaşık %25'i deterjanlar ve dağıtıcılar için kullanılır.

Tek kullanımlık bebek bezlerinde poliakrilik asit ve Karboksipoli metilen türevleri kullanılmaktadır.
Akrilik asit ayrıca sıvı içinde kendi ağırlığının 100 katından fazlasını emebilen ve tutabilen çapraz bağlı poliakrilatlar olan Süper Emici Polimerlerin (SAP'ler) ana bileşenidir.

Deterjanlar genellikle kirin tutulmasına yardımcı olan akrilik asit kopolimerleri içerir.
Çapraz bağlı poliakrilik asit, zemin temizleyicileri de dahil olmak üzere ev ürünlerinin işlenmesinde de kullanılmıştır.
Karboksipoli metilen, antiseptik klorheksidin glukonatı etkisiz hale getirebilir.

Nötrleştirilmiş poliakrilik asit jelleri, cilt bakım ürünlerine yönelik jeller gibi tıbbi uygulamalar için uygun biyolojik olarak uyumlu matrislerdir.
Ortopedik implantları korozyondan korumak için karboksipoli metilen filmleri kaplanabilir.
Karboksipoli metilen ve jelatinin çapraz bağlı hidrojelleri de tıbbi yapıştırıcı olarak kullanılmıştır.

Karboksipoli metilen topikal formülasyonlar için kullanılır ve jellerin, kremlerin ve birleştirme ajanlarının hazırlanmasına uygundur.
Karbomer ve çapraz bağlı akrilik reçinenin yanı sıra bu çapraz bağlı poliakrilik asitlerin seri ürünleri günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır ve sıklıkla topikal losyon, krem ve jelde kullanılmaktadır.

Nötr bir ortamda, Carbomer sistemi kristal görünümü ve güzel dokunma hissi ile mükemmel bir jel matrisidir, dolayısıyla krem veya jel hazırlamak için uygundur.
Dozaj %0,2-10 oranında önerilir.

Ortaya çıkan uygulamalar:
PAA'dan türetilen hidrojeller, yara iyileşmesine yardımcı olmak ve bandaj olarak kullanılmak üzere çok sayıda çalışma yapılmıştır.

Diğer uygulamalar:

Boyaları ve kozmetik ürünlerini içerir:
Karboksipoli metilen, sıvılardaki askıdaki katı maddeleri stabilize eder, emülsiyonların ayrılmasını önler ve kozmetik akışındaki tutarlılığı kontrol eder.
Karbomer kodları (910, 934, 940, 941 ve 934P), polimerin moleküler ağırlığının ve spesifik bileşenlerinin bir göstergesidir.
Birçok uygulama için karboksipoli metilen, alkali metal veya amonyum tuzları, örneğin sodyum poliakrilat formunda kullanılır.

Karboksipoli metilenin fonksiyonları:
Sulu veya hidroalkolik çözeltilerde yüksek viskozitede ve parlak şeffaflıkta mükemmel kalınlaştırma verimliliği mümkündür.
Kozmetikte kullanıma uygundur.
Karboksipoli metilen, Farmasötik jeller ve merhemler, El Dezenfektanı, Yüz Bakım Ürünleri, Diş macunu, Şampuanlar, Temizleme kremi, Cilt tazeleyici, Saç, cilt ve nemlendirici kremler, Tıraş ve güneş koruyucu kremlerde kullanılır.

Karboksipoli metilenin faydaları:
Karboksipoli metilen, berrak jeller yapmak için yararlı, güçlü, ph'a duyarlı jelleştirici koyulaştırıcı görevi görür.
Karboksipoli metilen emülsiyonları stabilize eder.

Karboksipoli metilenin uyumluluğu:
Karboksipoli metilen anyonik olduğundan viskozite katyonlardan (özellikle sodyum) etkilenir ve etkiyi en aza indirmek için diğer faz bileşenlerinin eklenmesinden önce nötrleştirmeniz gerekir, aksi takdirde nihai formülasyonu nötralize etmeniz gerekecektir.

Karboksipoli metilenin nötralizasyonu:
Çözelti nötralize olana kadar (pH yükseltilene kadar) tam olarak kalınlaşmayacaktır.

Karbomer çözme yöntemi:

Ön ıslatma yöntemi:
24 saat önceden, gerçek üretim gereksinimlerine göre karbomer çıkarma işlemine eklenmelidir.
Karıştırmadan sualtında eritin.

Karbomer doğal olarak suyu emdikten sonra yüzeyde beyazlık kalmaz.
Renkli toz, çözeltide beyaz topaklar görülmüyorsa, durum ne olursa olsun, eşit şekilde karıştırın ve ardından nötrleştiriciyi ekleyin.

Yoğunlaşma durumuna ulaşmak için PH değerini yaklaşık 7'ye ayarlayın, dairesel bir alet veya dağıtıcı kullanın ve düşük hızda eşit şekilde karıştırın.
Homojenizatör, homojenleştiriciye gerçek üretim oranına göre eklenir ve homojenleştiricide beyaz kütleler görülemez, nötrleştirici jel oluşturduktan sonra ekleyin, jelden havayı çıkarmak için vakumlu emülsiyon kabı kullanın.

Karbomeri çözmek ve Karboksipoli metileni suya eklemek için yaygın yöntemler kullanırsanız, onu karıştıramazsınız.
Örneğin, eklemek ve karıştırmak, karbomerin beyaz bir su topu oluşturmasını sağlayacaktır.

Yüzey suyu emmiştir ancak içeriye su emilemez.
Nötralizasyondan sonra çok fazla su görebilirsiniz.
Suda beyaz lekeler var ve çok sayıda kabarcık oluşuyor.

Karbomer viskozitesi yüksektir ve kabarcıkların kendi başlarına ortadan kaldırılması zordur.
Köpük kesici eklense bile Karboksipoli metilenin hava kabarcıklarını yok etmesi zordur.

Karboksipoli metilenin özellikleri:
Karboksipoli metilen yüksek verimli kalınlaştırma, süspansiyona alma ve stabilize etme özelliğine sahiptir.
Karboksipoli metilenin dozajı düşüktür.

Karboksipoli metilen olağanüstü kısa akış (damlatmayan) özelliğine sahiptir.
Karboksipoli metilen yüksek berraklığa sahiptir.
Karboksipoli metilen viskoziteye sıcaklık etkisine karşı dayanıklıdır.

Nötralize edici bileşenler (oran olarak):

ÇAY (Trietanolamin)99%:
%99 saf Trietanolamin ile başlayın ve damıtılmış su ile %50'lik bir çözelti oluşturun.
Bu çözümden genellikle her 1 kısım Karboksipoli metilene 4 kısım TEA kullanırsınız.

NaOH (Sodyum Hidroksit):
Kostik Soda İncileri ile başlayın ve damıtılmış su ile %25'lik bir çözelti hazırlayın.
Bu çözeltiden genellikle her 1 kısım Karboksipoli metilene 2 kısım NaOH kullanırsınız.

KOH (Potasyum Hidroksit):
Potasyum Hidroksit ile başlayın ve damıtılmış su ile %25'lik bir çözelti hazırlayın.
Bu çözümden genellikle her 1 kısım Karboksipoli metilene 2 kısım KOH kullanırsınız.

DOW Versene 100 (Tetrasodyum EDTA):
Genel olarak 1 kısım Karboksipoli metilene 1 kısım TetrasodyumEDTA eklersiniz.

Karboksipoli metilenin Raf Ömrü:
Karboksipoli metilen, orijinal açılmamış varillerde/konteynerlerde en az iki yıl boyunca optimum depolama koşullarında saklanır.
Tipik kullanım düzeyi viskozite türüne bağlı olarak %0,1-0,5 istenen formülasyonla sonuçlanır.

Karboksipoli metilenin depolanması:
Serin (tercihen 85°F'ın altında, ne kadar soğuk o kadar iyi), karanlık ve kuru bir depoda saklayın.

Karboksipoli metilenin uyarıları:
Karboksipoli metilenin tamamen dağılması için, topak oluşumunu önlemek amacıyla karışım hızla karıştırılırken, Karboksipoli metilen dispersiyon ortamına yavaş ve dikkatli bir şekilde serpilmelidir; Viskozite kaybını önlemek için son derece yüksek kesme hızına sahip karıştırıcı dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

Karboksipoli metilenin tanımlayıcıları:
CAS Numarası: 9007-20-9
MF:(C3H4O2)n
Görünüm: Beyaz kabarık toz
Paket: 20kg/karton
Kullanım: Kozmetik Hammaddeleri
GTİP Kodu: 3906909000

Biçim: Toz
Sınıf Türü: 940
Saflık: %98,9
Üretici: Oryn Sağlık
Sınıf Standardı: İlaç Sınıfı
Ambalaj Türü: Paket
Renk: Beyaz
CAS Numarası: 9003-01-04
Kullanım/Uygulama: Jelleştirici ajan
Kategori: Polimer/Makromolekül
Molekül Ağırlığı: 1250000
Yoğunluk: 1.41
Görünüm: Toz
Kırılma İndeksi(25): 1.527

Kategori: Farmasötik Yardımcı Maddeler
Moleküler Formül: C3H4O2
Molekül Ağırlığı: 72.06
Saflık: >%98
Görünüm: Beyaz Katı

Görünüm: Beyaz Toz
Ürün Detayları:
Sınıf: İlaç Sınıfı
CAS Numarası: 9003-01-04
Kullanım/Uygulama: Endüstriyel kullanım
Kimyasal Formül: (C3H4O2)n
Viskozite: 45.000-70.000 cps (%0,5 çözelti)

Karboksipoli metilenin özellikleri:
Görünüm: İnce Toz
Beyaz renk
Koku: Karakteristik
pH: 2,7 - 3,3 (%0,5 nötr çözelti)
Karbon: %47,0 - 50,8
Hidrojen: %5,0 - 6,2
Berraklık: >= %80,0 (nötr çözüm)
Kurutma Kaybı: <=%2,0
Polarite: Anyonik
Eşdeğer Ağırlık: 69 - 78
Depolama: Mağaza sıkıca kapatılmış bir kaptır. Nemden, sıcaktan, soğuktan korunur. Karboksipoli metilen çok higroskopiktir ve nemle topaklanır.
Raf: 18 ay. uygun şekilde saklandığında/işlendiğinde

Karboksipoli metilenin özellikleri:
Görünüm: Beyaz Toz
Koku: Hafif Asetik Koku
%1 Çözeltinin pH'ı: 2,5 ila 3
Çözünürlük: Suda Çözünmez
Erime Noktası: 482°F

Görünüm (Renk): Beyaz - kırık beyaz
Görünüm (Form): Toz
Kurutma kaybı: maks. %2
Viskozite %0,5: sulu 40.000 - 60.000 mPas

Karboksipoli-metilenin İsimleri:

Düzenleyici işlem adı:
Karbomer 940

IUPAC adları:
polivinil karboksi polimer

Diğer tanımlayıcı:
76050-42-5

Karboksipoli-metilenin Eşanlamlıları:
Akrilik asit
2-Propenoik asit
Propenoik asit
prop-2-enoik asit
akritamer 940
Akripol 940
Karbopol 940
Karbopol CV 940
Karbomer 940 (NF)
poliakrilik asit
Karbopol 940 (TN)
Eşanlamlılar: Akripol 940
Karbopol 940
2 - Propenoik Asit Homopolimeri
Akrilik Asit Homopolimeri
Poliakrilik Asit Polimer
İNAGEL
Polijel CA
Sentalen K
Sentalen L
Sentalen M
3V
AM-CARBO 276
AM-CARBO 334
AM-CARBO 340
AM-CARBO 340T
AM-CARBO 341
NM-Karbomer 676
NM-Karbomer 940
NM-Karbomer 940HC
NM-Karbomer 941
NM-Karbomer 980
Ashland™ 940 karbomer
Ashland™ 941 karbomer
Ashland™ 980 karbomer
Ashland™ 981 karbomer
CareSi™ CES-1104
CareSi™ CES-3401
Argatensy™ LS 9735
Cylasphere® Retinol
Bağlantılı Papain™ C-MPB
KENAR
RHEOCARE® 400
RHEOCARE® C PLUS
Boracarb™ RM-80
COSMOGEL™ BP100
MASAJ BAKIMI TCK1
Acrypol® 846
Acrypol® 912G
Acrypol® 934P
Acrypol® 940
Acrypol® 950
DNA Gel™ PH
Optasense™ G40
Optasense™ G41
Optasense™ G83
Optasense™ G84
Matrixyl® 3000
SK-INFLUX®
SK-INFLUX® V
TEGO® Karbomer 134
TEGO® Karbomer 140
TEGO® Karbomer 140 G
Fenchem Karbomer 940
Karbomer
DX-676
DX-934
DX-940
TC-KARBONMER 276
TC-KARBONMER 334
TC-CARBOMER 340
TC-CARBOMER 340T
TC-KARBONMER 341
Jeesperse® cpw-p-934-lp
Jeesperse® cpw-p-940-lp
Jiangsu Karbomer 940
Jiangsu Karbomer 980
Vida-Bakım CG
Vida-Care HV
Vida-Care LF
Dp-AIP3'ler (D)
Dp-RFPWP2k (D)
Dp-RP1r (D)
Lingel™ 940
DECORINYL® fonksiyonel bileşen
PML lipozomları
TRYLAGEN® PCB
TRYLAGEN® fonksiyonel bileşeni
VILASTENE™ fonksiyonel bileşeni
Carbopol® 2984 polimer
Carbopol® 5984 polimer
Carbopol® 934 polimer
Carbopol® 940 polimer
Carbopol® 941 polimer
Karbomer 940
Karbomer 980
DermaPep™ A510
Extremosio™
Akritamer 501E (D)
Akritamer 504E (D)
Akritamer 505E (D)
AKRİTAMER 934
AKRİTAMER 940
Tekrar 140
Tekrar 180
Tekrar 196
FLOCARE™ FG 1000
FLOGEL™ FG 1000
SuperGel™ CE
SuperGel™ SK
Karbomer C
AQUPEC HV-501
AQUPEC HV-501E
AQUPEC HV-504E
AQUPEC HV-505E
AQUPEC HV-505ED
Torkopol 940
Torkopol 951
Torkopol 956
Torkopol 980
TP 676 Karbomer
TP 934 Karbomer
TP 940 Karbomer
TP 940HC Karbomer
TP 941 Karbomer
ActiTide® 3000
Uni-Carbomer® 676
Uni-Carbomer® 934
Uni-Carbomer® 940
Uni-Carbomer® 940HC
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.