SODYUM TİYOSÜLFAT

Sodyum tiyosülfat, 2:1 sodyum ve tiyosülfat iyonları karışımından oluşan Na2S2O3 formülüne sahip inorganik bir sodyum tuzudur.
Sodyum tiyosülfat veya sodyum hiposülfit, içinde beş molekül su bulunan kristalli bir bileşiktir.
Sodyum tiyosülfat altın madenciliği, su arıtma, analitik kimya, gümüş bazlı fotoğraf filmi ve baskıların geliştirilmesi ve tıpta kullanılır.

CAS Numarası: 7772-98-7
EC Numarası: 231-867-5
Kimyasal Formül: Na2S2O3
Molar Kütle: 158,11 g/mol

Sodyum tiyosülfat (Sodyum tiyosülfat), Na2S2O3·xH2O formülüne sahip inorganik bir bileşiktir; burada x, Sodyum tiyosülfattaki su moleküllerinin sayısını gösterir.
Tipik olarak Sodyum tiyosülfat beyaz veya renksiz pentahidrat Na2S2O3·5H2O halinde mevcuttur.
Katı, suda iyi çözünen, çiçek açan (suyu kolayca kaybeden) kristal bir maddedir.

Sodyum tiyosülfat altın madenciliği, su arıtma, analitik kimya, gümüş bazlı fotoğraf filmi ve baskıların geliştirilmesi ve tıpta kullanılır.
Sodyum tiyosülfatın tıbbi kullanımları arasında siyanür zehirlenmesi ve pityriasis tedavisi yer alır.
Sodyum tiyosülfat, Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel İlaçlar Listesi'nde yer almaktadır.

Sodyum tiyosülfat, 2:1 sodyum ve tiyosülfat iyonları karışımından oluşan Na2S2O3 formülüne sahip inorganik bir sodyum tuzudur.

Sodyum tiyosülfatın, özellikle bir sabitleme maddesi olarak veya diklor, iyot ve diğer oksidanlar gibi biyositlerin etkisini nötralize etmek için çok sayıda kullanımı vardır; ayrıca Sodyum tiyosülfat, siyanür zehirlenmesine karşı bir panzehir, nefroprotektif madde ve antifungal olarak da rol oynar.

Sodyum tiyosülfat genellikle sofra tuzuna %0,1'in altında ve alkollü içeceklere %0,0005'in altında eklenir.
Sodyum tiyosülfat genellikle reçetesiz ağızdan alınan bir ürün olarak mevcuttur.

Tiyosülfürik asit veya disodyum tuzu olarak da adlandırılan sodyum tiyosülfat, pentahidratlarda da bulunan inorganik bir tuzdur.
Bu kimyasal maddenin kimyasal formülü Na2S2O3'tür.

Sodyum tiyosülfat parlak beyaz, renksiz bir kristal veya hatta toz halinde görünür.
Sodyum tiyosülfatın havada sülfit ve sülfata ayrıştığında alkalin yapıya sahip olduğu bilinmektedir.

Sodyum tiyosülfat suda kolaylıkla çözünerek yararlı indirgeyici ajanlardan biri olan tiyosülfat iyonlarını verir.
Bakır (II) sülfat, bakır iyonunu vermek üzere çözünür; Tiyosülfat ile redoks reaksiyonu açısından bakır parçacıkları oksitleyici maddeler gibi davranır.

Sodyum tiyosülfat veya sodyum hiposülfit, içinde beş molekül su bulunan kristalli bir bileşiktir.
Sodyum tiyosülfatın yüksek oranda çözünür yapısı, renksiz ve kokusuz olması nedeniyle önemlidir.

Sodyum tiyosülfat, diSodyum tiyosülfat olarak da adlandırılan inorganik bir tuzdur.
Sodyum tiyosülfatın kimyasal formülü Na2S2O3'tür ve molar kütlesi 158,11 g/mol'dür.
Sodyum tiyosülfatın birçok uygulaması ve çeşitli tıbbi özellikleri vardır.

Sodyum tiyosülfat siyanür zehirlenmesini, pityriasis versicolor'u tedavi etmek ve sisplatinin yan etkilerini azaltmak için bir ilaç olarak kullanılır.
Siyanür zehirlenmesi için Sodyum tiyosülfat sıklıkla sodyum nitrit tedavisinden sonra kullanılır ve genellikle yalnızca ciddi vakalar için önerilir.
Sodyum tiyosülfat ya damar içine enjeksiyon yoluyla verilir ya da cilde uygulanır.

Yan etkiler kusma, eklem ağrısı, ruh hali değişiklikleri, psikoz ve kulak çınlamasını içerebilir.
Ancak güvenlik yeterince araştırılmamıştır.

Sodyum tiyosülfatın hamilelik sırasında kullanımının bebek için güvenli olup olmadığı belirsizdir.
Sodyum tiyosülfatın hidroksokobalamin ile aynı intravenöz yolda aynı anda kullanılması önerilmez.

Siyanür zehirlenmesinde sodyum nitrit, siyanürü mitokondriden uzaklaştıran methemoglobinemi oluşturur.
Sodyum tiyosülfat daha sonra siyanürle bağlanarak toksik olmayan tiyosiyanatı oluşturur.

Sodyum tiyosülfat, 1930'larda siyanür zehirlenmesinde tıbbi kullanıma girdi.
Sodyum tiyosülfat, Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel İlaçlar Listesi'nde yer almaktadır.

Sodyum tiyosülfat, fotoğraf, film ve baskı kalıbı yapım endüstrisinde sabitleme maddesi olarak ve tabaklamada kullanılan bir indirgeyici madde olarak yaygın olarak kullanılan bir kimyasal malzemedir.
Sodyum tiyosülfat, kağıt ve tekstil endüstrilerinde kalıntı ve mordanların giderilmesi için ağartma maddesi olarak, tıpta siyanür zehirlenmesinin panzehiri olarak, su arıtımında içme suyu ve atık sularda klorsuzlaştırma maddesi ve fungisit olarak, dolaşımdaki bakır korozyon inhibitörü olarak kullanılır.

Sodyum tiyosülfat ayrıca Siyanürlü atık su arıtımında da kullanılır.
Soda külü ve kükürt genellikle endüstride hammadde olarak kullanılır; soda külü, kükürtün yanması sonucu oluşan kükürt dioksit ile reaksiyona girerek sodyum sülfit üretir, daha sonra kaynatma reaksiyonları için kükürt eklenir ve daha sonra filtrelenir, ağartılır, konsantre edilir ve kristalleştirilir vb. sodyum tiyosülfat pentahidrat elde edin.
Sodyum sülfit, sülfür ve sodyum hidroksit içeren diğer üretim atıkları da, Sodyum tiyosülfat elde etmek için uygun işlemden geçirildikten sonra kullanılabilir.

Sodyum tiyosülfat, REACH Tüzüğü kapsamında kayıtlıdır ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda yılda ≥ 1.000 ila < 10.000 ton arasında üretilmekte ve/veya ithal edilmektedir.
Sodyum tiyosülfat tüketiciler tarafından, eşyalarda, profesyonel çalışanlar tarafından (yaygın kullanımlar), formülasyonda veya yeniden paketlemede, endüstriyel tesislerde ve imalatta kullanılır.

Sodyum tiyosülfat, 2:1 oranında sodyum ve tiyosülfat iyonlarından oluşan inorganik bir sodyum tuzudur.
Sodyum tiyosülfatın siyanür zehirlenmesine karşı panzehir, nefroprotektif ajan ve antifungal ilaç olarak rolü vardır.
Sodyum tiyosülfat bir tiyosülfat (2-) içerir.

Sodyum Tiyosülfat suda çözünür bir tuz ve oksitleyici maddelerle reaksiyona giren indirgeyici bir maddedir.
Sodyum tiyosülfatın kesin etki mekanizması bilinmemekle birlikte, tiyosülfat muhtemelen eksojen bir kükürt kaynağı sağlar ve böylece siyanürü nispeten toksik olmayan, atılabilir tiyosiyanat iyonuna dönüştüren rhodanez (tiyosülfat siyanür sülfürtransferaz) enzimi yoluyla siyanürün detoksifikasyonunu hızlandırır.
Ek olarak, bu madde nitrojen hardalın reaktif alkilleyici türlerini nötralize eder, böylece nitrojen hardalı ekstravazasyonuna bağlı cilt toksisitesini azaltır.

Sodyum tiyosülfat, aynı zamanda uzun bir tıbbi geçmişi olan endüstriyel bir kimyasaldır.
Sodyum tiyosülfat başlangıçta metal zehirlenmesi için intravenöz ilaç olarak kullanıldı.

Sodyum tiyosülfat o zamandan beri bazı nadir tıbbi durumların tedavisi için onaylanmıştır.
Bunlar arasında siyanür zehirlenmesi, kalsifilaksi ve sisplatin toksisitesi yer alır.

İn vitro analizler, Sodyum tiyosülfatın antiinflamatuar ve nöroprotektif bir ajan olduğunu göstermiştir.
Sodyum tiyosülfat bu nedenle Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde potansiyele sahiptir.

NaSH benzer özelliklere sahiptir ve bu in vitro analizlerde Sodyum tiyosülfattan biraz daha güçlüdür.
Ancak Sodyum tiyosülfatın ağızdan alınabilen bir tedavi yöntemi olduğu zaten onaylanmıştır.
Bu nedenle sodyum tiyosülfat, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif bozuklukların tedavisi için kolaylıkla bulunabilen bir aday olabilir.

Sodyum tiyosülfatın Kullanım Alanları:
Fotoğraf sabitleme tuzu olarak kullanılan amonyum tiyosülfata küçük miktarlarda sodyum tiyosülfat eklenir.
Hidratlanmış tuz, ağartmada, atık su arıtımında, kromlu deri üretiminde dikromatın indirgenmesinde anti-klorür olarak ve gümüş içeren minerallerin klorürle kavrulması sırasında gümüş klorür için bir çözücü olarak kullanılır.

Sodyum tiyosülfat, kağıt ağartma, fotoğrafçılık (sabitleyici), gümüş çıkarma, tekstil boyama (mordant) ve deri imalatında kullanılır.
Sodyum tiyosülfat ayrıca siyanür zehirlenmesinde panzehir olarak ve veteriner hekimliğinde şişkinlik ve saçkıran tedavisinde kullanılır.

Sodyum tiyosülfat ağırlıklı olarak endüstride kullanılır.
Örneğin Sodyum tiyosülfat, boyaları löko adı verilen çözünebilir renksiz formlara dönüştürmek için kullanılır.
Sodyum tiyosülfat ayrıca "yün, pamuk, ipek, sabunlar, yapıştırıcılar, kil, kum, boksit ve yenilebilir yağlar ve jelatini" ağartmak için de kullanılır.

Tıbbi kullanımlar:
Sodyum tiyosülfatın ana kullanımı siyanür zehirlenmesi ve pityriasis versicolor'dadır.

Siyanür zehirlenmesinin tedavisinde sodyum tiyosülfat kullanılır.
Diğer kullanımlar arasında saçkıran ve tinea versicolor'un topikal tedavisi ve hemodiyaliz ve kemoterapinin bazı yan etkilerinin tedavisi yer alır.
Eylül 2022'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), kemoterapi ilacı sisplatin alan bebek, çocuk ve ergen kanser hastalarında ototoksisite ve işitme kaybı riskini azaltmak için Pedmark ticari adı altında sodyum tiyosülfatı onayladı.

Siyanür zehirlenmesi:
Sodyum tiyosülfat, siyanür zehirlenmesine karşı klasik bir panzehirdir.
Bu amaçla Sodyum tiyosülfat, sodyum nitrit tedavisinden sonra kullanılır ve genellikle yalnızca ciddi vakalar için önerilir.

Sodyum tiyosülfat damar içine enjeksiyon yoluyla verilir.
Bu kullanımda sodyum nitrit, siyanürü mitokondriden uzaklaştıran methemoglobinemi oluşturur.

Sodyum tiyosülfat daha sonra siyanürün, rhodanaz enzimi tarafından katalize edilen toksik olmayan tiyosiyanata dönüştürülmesinde kükürt donörü olarak görev yapar.
Tiyosiyanat daha sonra idrarla güvenli bir şekilde atılır.

Sodyum tiyosülfatın, başka ajanların ek kullanımı olmadan bu kullanım için çok yararlı olacak kadar hızlı bir etki başlangıcına sahip olamayabileceğine dair endişeler vardır.
Hem siyanür zehirlenmesi hem de karbon monoksit zehirlenmesi vakalarında tek başına sodyum tiyosülfat önerilir.

Kemoterapi sırasında işitme kaybının azaltılması:
Eylül 2022'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), kemoterapi ilacı sisplatin alan bebek, çocuk ve ergen kanser hastalarında ototoksisite ve işitme kaybı riskini azaltmak için Pedmark markası altında sodyum tiyosülfatı onayladı.

Avrupa Birliği'nde, sodyum tiyosülfat (Pedmarqsi), lokalize, metastatik olmayan, katı tümörleri olan 1 ay ila < 18 yaş arası kişilerde sisplatin kemoterapisinin neden olduğu ototoksisitenin önlenmesi için endikedir.
En yaygın yan etkiler arasında kusma, mide bulantısı (hastalık hissi), hipernatremi (kanda yüksek sodyum seviyeleri), hipofosfatemi (kanda düşük fosfat seviyeleri) ve hipokalemi (kanda düşük potasyum seviyeleri) yer alır.
Sodyum tiyosülfat (Pedmarqsi), Mayıs 2023'te Avrupa Birliği'nde tıbbi kullanım için onaylandı.

Hemodiyaliz:
Son dönem böbrek hastalığı olan hemodiyaliz hastalarında oluşabilecek kan damarlarının kalsifikasyonu olan kalsifilaksiye karşı koymak için sodyum tiyosülfat kullanımını destekleyen az miktarda kanıt vardır.
Ancak Sodyum tiyosülfatın bu tedavinin bazı hastalarda ciddi metabolik asidoza neden olabileceği iddia edilmiştir.

Sodyum tiyosülfatın, böbrek yetmezliği olan hastalarda gadolinyum bazlı kontrast maddenin neden olduğu nadir bir sistemik fibrozis durumunun tedavisinde yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.
Sodyum tiyosülfat ayrıca hücre dışı vücut sıvısının hacmini ve renal glomerüler filtrasyon hızını ölçmek için de kullanılabilir.

Derinin mantar enfeksiyonları:
Saçkıranın profilaksisi için sodyum tiyosülfat ayak banyoları kullanılır.
Sodyum tiyosülfat ayrıca tinea versicolor (pityriasis versicolor) için topikal antifungal ajan olarak, muhtemelen salisilik asitle kombinasyon halinde kullanılır; ve cildin diğer mantar enfeksiyonları için.

Fotoğraf işleme:
Fotoğrafik emülsiyonların tipik bileşenleri olan gümüş halojenürler, örneğin AgBr, sulu tiyosülfat ile işlemden sonra çözünür.
Fotoğraf sabitleyici olarak bu uygulama John Herschel tarafından keşfedildi.

Sodyum tiyosülfat hem film hem de fotoğraf kağıdının işlenmesinde kullanılır.
Sodyum tiyosülfat fotografik sabitleyici olarak bilinir.

Sodyum tiyosülfata genellikle orijinal kimyasal adı olan soda hiposülfitinden dolayı 'hipo' adı verilir.
Bu uygulama için tipik olarak amonyum tiyosülfat, sodyum tiyosülfata tercih edilir.

Klorlu suyun nötrleştirilmesi:
Sodyum tiyosülfat, akvaryumlarda, yüzme havuzlarında ve kaplıcalarda (örneğin süper klorlamanın ardından) kullanım için klor seviyelerinin düşürülmesi de dahil olmak üzere musluk suyunun klorunu gidermek için ve su arıtma tesislerinde nehirlere salınmadan önce çöken geri yıkama suyunu arıtmak için kullanılır.
İndirgeme reaksiyonu, iyot indirgeme reaksiyonuna benzer.

Ağartma maddelerinin pH testinde, sodyum tiyosülfat, ağartıcının renk giderici etkilerini nötralize eder ve ağartma çözeltilerinin pH'ının sıvı göstergelerle test edilmesine olanak tanır.
İlgili reaksiyon iyot reaksiyonuna benzer: tiyosülfat hipoklorit'i (ağartıcıdaki aktif madde) azaltır ve böylece sülfata oksitlenir.

Tam reaksiyon şu şekildedir:
4 NaClO + Na2S2O3 + 2 NaOH → 4 NaCl + 2 Na2SO4 + H2O

Benzer şekilde, sodyum tiyosülfat brom ile reaksiyona girerek serbest bromu çözeltiden uzaklaştırır.
Sodyum tiyosülfat çözeltileri, kimya laboratuvarlarında brom ile çalışırken bir önlem olarak ve brom, iyot veya diğer güçlü oksitleyicilerin güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için yaygın olarak kullanılır.

Profesyonel çalışanlar tarafından yaygın kullanım alanları:
Sodyum tiyosülfat aşağıdaki ürünlerde kullanılır: yıkama ve temizlik ürünleri, metal yüzey işleme ürünleri, pH düzenleyiciler ve su arıtma ürünleri, fotokimyasallar, su arıtma kimyasalları, dolgu maddeleri, macunlar, sıvalar, modelleme kili, deri işleme ürünleri, cilalar ve mumlar ve tekstil işleme ürünleri ve boyaları.
Sodyum tiyosülfat şu alanlarda kullanılmaktadır: madencilik, matbaa ve kayıtlı medyanın çoğaltılması, sağlık hizmetleri, belediye tedariki (örn. elektrik, buhar, gaz, su) ve kanalizasyon arıtma, bilimsel araştırma ve geliştirme ile inşaat ve inşaat işleri.

Sodyum tiyosülfat aşağıdakilerin üretiminde kullanılır: fabrikasyon metal ürünler, tekstil, deri veya kürk, kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri ve mineral ürünler (örn. alçı, çimento).
Sodyum tiyosülfatın çevreye salınımı endüstriyel kullanımdan kaynaklanabilir: karışımların formülasyonu, endüstriyel tesislerdeki işleme yardımcılarında, işleme yardımcısı olarak, malzemelerdeki formülasyonda, eşyaların üretiminde, Sodyum tiyosülfatın ve kapalı sistemlerdeki maddelerin minimum düzeyde salınımla imalatı. serbest bırakmak.
Sodyum tiyosülfatın çevreye diğer salınımlarının şunlardan kaynaklanması muhtemeldir: iç mekan kullanımı (örn. makine yıkama sıvıları/deterjanları, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplama veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri) ve dış mekan kullanımı.

Endüstriyel sitelerde kullanım alanları:
Sodyum tiyosülfatın endüstriyel kullanımı, başka bir maddenin (ara maddelerin kullanımı) üretilmesiyle sonuçlanır.
Sodyum tiyosülfat aşağıdaki alanlarda kullanılmaktadır: karışımların formülasyonu ve/veya yeniden paketleme, madencilik, baskı ve kayıtlı medyanın çoğaltılması, sağlık hizmetleri, inşaat ve inşaat işleri ve belediye tedariki (örneğin elektrik, buhar, gaz, su) ve kanalizasyon arıtma .

Sodyum tiyosülfat aşağıdakilerin üretiminde kullanılır: kimyasallar, tekstil, deri veya kürk, kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri, mineral ürünler (örn. alçı, çimento) ve fabrikasyon metal ürünler.
Sodyum tiyosülfatın çevreye salınımı endüstriyel kullanımdan kaynaklanabilir: karışımların formülasyonu, işleme yardımcısı olarak, endüstriyel tesislerde işleme yardımcılarında, eşyaların üretiminde, malzemelerde formülasyonda, kapalı sistemlerdeki maddelerin minimum salınımla ve Sodyum üretiminde. tiyosülfat.
Sodyum tiyosülfatın çevreye diğer salınımlarının şunlardan kaynaklanması muhtemeldir: iç mekan kullanımı (örn. makine yıkama sıvıları/deterjanları, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplama veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri) ve dış mekan kullanımı.

Endüstri Kullanımları:
Tarımsal kimyasallar (böcek öldürücü olmayan)
Zincir transfer acentesi
Temizlik maddesi
Paslanma önleyici
Orta seviye
Ara ürünler
Laboratuvar kimyasalları
Bilinmiyor veya Makul Şekilde Tespit Edilemiyor
Diğer (belirtiniz)
Oksitleyici/indirgeyici maddeler
Aksi belirtilmedikçe işleme yardımcıları
Başka şekilde listelenmeyen işleme yardımcıları
Petrol üretimine özel proses yardımcıları
İndirgen madde
Katı ayırma maddeleri
Çözücüler (temizlik veya yağ giderme için)
Yüzey değiştirici
Aksi belirtilmedikçe bronzlaşma maddeleri

Tüketici Kullanımları
Sodyum tiyosülfat şu ürünlerde kullanılır: dolgu maddeleri, macunlar, alçılar, modelleme kili, fotokimyasallar, farmasötikler, tekstil işleme ürünleri ve boyalar, kozmetikler ve kişisel bakım ürünleri.
Sodyum tiyosülfatın çevreye diğer salınımlarının şunlardan kaynaklanması muhtemeldir: iç mekan kullanımı (örn. makine yıkama sıvıları/deterjanları, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplama veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri), dış mekan kullanımı ve uzun ömürlü malzemelerde dış mekan kullanımı düşük salınım oranına sahip (örn. metal, ahşap ve plastik yapı ve yapı malzemeleri).

Diğer Tüketici Kullanımları:
Temizlik maddesi
Bilinmiyor veya Makul Şekilde Tespit Edilemiyor
Başka şekilde listelenmeyen işleme yardımcıları
Çözücüler (temizlik veya yağ giderme için)

Çağdaş Kullanımlar:
Sodyum tiyosülfatın bazı nadir tıbbi durumların tedavisinde kullanılması onaylanmıştır.
Kalsifilaksi en belirgin olanıdır.

Sodyum tiyosülfat, genellikle nedeni bilinmeyen böbrek yetmezliğinden kaynaklanan potansiyel olarak ölümcül bir durumdur.
Özellikle deride trombotik lezyonlar gelişir.

İntravenöz Sodyum tiyosülfat kullanımıyla umut verici sonuçlar elde edilmiştir.
Sodyum tiyosülfat ayrıca dermal lezyonlara 250 mg/ml'lik dozlarda doğrudan uygulanmış ve lezyonların birkaç hafta içinde çözülmesi sağlanmıştır.

Bu tedavilerin başarısının çok faktörlü olduğuna inanılmaktadır.
Sodyum tiyosülfatın damar genişletici ve antioksidan özelliklere sahip bir kireçlenme önleyici madde olduğu bilinmektedir.

Sodyum tiyosülfatın bir diğer kullanımı ise sisplatin toksisitesine karşı koruma sağlamaktır.
Cisplatin, katı tümörlerin tedavisinde en yaygın kullanılan ajanlardan biridir.

Sodyum tiyosülfatın renal, nörolojik, gastrointestinal ve hematolojik sistemler üzerinde olumsuz etkileri vardır.
Toksik aşırı dozlar yaygındır.

Bu sorunu önlemek için Sodyum tiyosülfat sisplatin ile başarıyla uygulandı.
Etkinliğin, Sodyum tiyosülfatın serbest platine bağlanmasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Siyanür zehirlenmesi, Sodyum tiyosülfatın tedavi rolünün olduğu başka bir durumdur.
Siyanür zehirlenmesi nadirdir ancak ölümcüldür.

Sodyum tiyosülfat birçok durumda ortaya çıkabilir.
Örnekler arasında yangınlar, haşere kontrol programları ve altın madenciliği sayılabilir.
Sodyum tiyosülfat ve hidroksikobalamin kombinasyonlarının etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, ilk önce küçük bir inhale amil nitrit dozu, ardından intravenöz sodyum nitrit ve son olarak intravenöz sodyum tiyosülfat kullanan standart bir siyanür panzehir kiti bulunmaktadır.
Sodyum tiyosülfat diğer durumların tedavisinde bazı umutlar göstermiştir.

Son zamanlarda Sodyum tiyosülfatın bir anti-inflamatuar ajan olarak işlev gördüğü kanıtlandı.
Örneğin farelerde lipopolisakkarit (LPS) veya LPS/D-Galaktosamin ile indüklenen akut karaciğer yetmezliğinde, hayatta kalma oranı hidrojen sülfit ve Sodyum tiyosülfat ile iyileştirildi.
Bu en azından kısmen anti-oksidatif işlevlerinden kaynaklanmaktadır.

Sodyum tiyosülfat, hidroksil radikalleri veya peroksitlerin varlığında indirgenmiş glutatyon üretmek için GSSG (oksitlenmiş glutatyon) ile reaksiyona girer.
Ayrıca Sodyum tiyosülfatın trans-sülfürasyon enzimleriyle reaksiyona girerek hidrojen sülfür üretme potansiyeli vardır.

Maruz kalma riski taşıyan Endüstriyel Prosesler:
Kağıt Hamuru ve Kağıt İşleme
Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma
Deri Tabaklama ve İşleme
Fotoğraf İşleme
Tekstil (Baskı, Boyama veya Terbiye)
Metal Çıkarma ve Rafine Etme

Maruz kalma riski taşıyan faaliyetler:
Metalik patinaların uygulanması

Sodyum tiyosülfatın özellikleri:
Sodyum tiyosülfat renksiz bir monoklinik kristal veya beyaz kristal toz, kokusuz ve tuzludur.
Bunun bağıl yoğunluğu 1.667'dir.
Suda çözünür, Sodyum tiyosülfatın 100°C'deki çözünürlüğü 231 g/100 ml buhardır.

Sodyum tiyosülfat tuzu, yüksek sıcaklıklarda ayrışarak sodyum polisülfür ile sodyum sülfat verir.
Sodyum tiyosülfat suda ve diğer bazı polar çözücülerde ayrışır.

Seyreltik hidroklorik asit gibi seyreltik asitlere maruz bırakıldığında, sodyum tiyosülfat tuzu, kükürt dioksit ile kükürt verecek şekilde bir ayrışma reaksiyonuna girer.

Sodyum tiyosülfat, aşağıda verildiği gibi çeşitli kimyasal ve fiziksel özelliklere sahiptir:
Sodyum tiyosülfat beyaz, yarı saydam, renksiz bir kristal olarak görünür ve inorganik bir bileşiktir.
Sodyum tiyosülfat suda çözünen bir maddedir ve aynı zamanda terebentin yağında da çözünür ancak alkolde çözünmez.

Sodyum tiyosülfatın erime noktası yaklaşık 48 ila 52 C'dir.
Bu kimyasal maddenin doğası gereği oldukça kararlı olduğu ve bazı güçlü oksitleyici maddeler ve güçlü asitlerle uyumsuz olduğu söylenmektedir.

Tiyosülfat anyonu seyreltik asitlerle kolayca reaksiyona girerek sülfür, sülfür dioksit ve ayrıca su üretir.
Kimyasalın yoğunluğu yaklaşık 1,667 g/mL'dir.

Sodyum tiyosülfatın Tarihçesi:
Sodyum tiyosülfat, 1930'larda siyanür zehirlenmesinde tıbbi kullanıma girdi.

Sodyum tiyosülfatın yapısı:
İki polimorf pentahidrat olarak bilinir.
Susuz tuz çeşitli polimorflarda bulunur.

Katı halde, tiyosülfat anyonu tetrahedral bir şekle sahiptir ve teorik olarak oksijen atomlarından birinin bir sülfat anyonundaki bir kükürt atomu ile değiştirilmesiyle türetilir.
SS mesafesi tek bir bağı belirtir; bu da terminal kükürtün önemli bir negatif yüke sahip olduğunu ve SO etkileşimlerinin daha fazla çift bağ karakterine sahip olduğunu gösterir.

Sodyum tiyosülfatın kimyasal formülü Na2S2O3'tür ve molar kütlesi yaklaşık 158,11 g/mol'dür.
Sodyum tiyosülfat, yaklaşık 248,18 g/mol molar kütlesine sahip olan pentahidrat tuzları (Na2S2O3.5H2O) formunda mevcuttur.

Sodyum tiyosülfat, iki katyon sodyum atomu (Na+) ve negatif yüklü bir tiyosülfat anyonundan (S2O3-) oluşan iyonik bir bileşiktir.
Burada kükürtten oluşan merkez atom üç oksijen atomuna ve bir başka kükürt atomuna da rezonans karakterine sahip tek ve çift bağlarla bağlanır.
Katı ayrıca monoklinik kristal yapıda da mevcuttur.

Tiyosülfat anyonu genellikle tetrahedral bir yapıdır ve sülfat anyonundaki bir kükürt atomunun kullanılmasıyla oksijen atomlarından birinin değiştirilmesiyle elde edilir.

Sodyum tiyosülfatın Genel Üretim Bilgileri:

Sanayi İşleme Sektörleri:
Diğer Tüm Temel İnorganik Kimyasal İmalatları
Diğer Tüm Temel Organik Kimyasal İmalatları
Diğer Tüm Kimyasal Ürün ve Preparat İmalatı
Bilgisayar ve Elektronik Ürün İmalatı
Elektrikli Ekipman, Cihaz ve Bileşen İmalatı
Fabrikasyon Metal Ürün İmalatı
Makine İmalatı
Madencilik (Petrol ve Gaz hariç) ve destek faaliyetleri
Çeşitli İmalatlar
Bilinmiyor veya Makul Şekilde Tespit Edilemiyor
Petrol ve Gaz Sondajı, Çıkarma ve Destek faaliyetleri
Boya ve Kaplama İmalatı
Kağıt İmalatı
Pestisit, Gübre ve Diğer Tarımsal Kimyasal İmalatı
Petrokimya Üretimi
Petrol Rafinerileri
Fotoğraf Filmi, Kağıt, Levha ve Kimyasal Üretimi
Hizmetler
Sabun, Temizlik Karışımı ve Tuvalet Hazırlığı İmalatı
Sentetik Boya ve Pigment İmalatı
Tekstil, hazır giyim ve deri imalatı
Ulaşım Ekipmanları İmalatı
Araçlar
Toptan ve Perakende Ticaret

Sodyum tiyosülfat üretimi:
Endüstriyel ölçekte, sodyum tiyosülfat esas olarak sodyum sülfit veya kükürt boya imalatının sıvı atık ürünlerinden üretilir.

Laboratuvarda bu tuz, sulu bir sodyum sülfit çözeltisinin kükürt ile ısıtılması veya sulu sodyum hidroksit ve kükürtün aşağıdaki denkleme göre kaynatılmasıyla hazırlanabilir:
6 NaOH + 4 S → 2 Na2S + Na2S2O3 + 3 H2O

Sodyum tiyosülfatın hazırlanması:
Sodyum tiyosülfat, fotoğrafçılar tarafından "hipo" olarak bilinen önemli bir kimyasal üründür.

Sodyum tiyosülfat, sodyum sülfit ve bisülfitin H2S ile reaksiyonu yoluyla hazırlanabilir:
2Na2S03 + 2NaHS03 + 2H2S -> 3Na2S203 + 3H20

Sodyum tiyosülfat ayrıca kükürtün sodyum sülfit ile 60 °C'nin üzerinde reaksiyonuyla da hazırlanabilir.
Na2SO3 + S -> Na2S2O3 ve H2S ile permanganatın reaksiyonu ile hazırlanabilir.

Sodyum tiyosülfat 310°C'de kükürt ve Na2S03'ü oluşturmak üzere ve 400°C'de Na2S4 ve Na2S'yi oluşturmak üzere ayrışır.
Sodyum tiyosülfat, serbest kükürt ve Na2S04 oluşturmak için S02'yi emer.
Sodyum tiyosülfat birçok hidrat oluşturur ve bunların çözünürlük ilişkileri oldukça karmaşıktır.

Üretim yöntemi:
Sodyum tiyosülfat, bir sodyum sülfit ve kükürt tozu çözeltisinin ısıtılmasıyla üretilir.
Sodyum sülfit yöntemi, sodyum sülfit yöntemi ve benzeri gibi sodyum tiyosülfatın daha fazla sentez yöntemi vardır.

Sodyum sülfit yöntemi:
Soda çözeltisi, kükürt dioksit gazı ile reaksiyona girer ve kostik soda ilave edilir, safsızlıkları filtreleme yoluyla çıkarmak için sodyum sülfit eklenir ve daha sonra kükürt tozu, reaksiyona girmek, filtrelemek, yabancı maddeleri çıkarmak için sıcak bir sodyum sülfit çözeltisi içinde eritilir ve ardından tekrar tekrar filtrelenir.
Sodyum tiyosülfatın bitmiş ürününü elde etmek için konsantrasyon, filtrasyon, kristalleştirme, santrifüjle susuzlaştırma, eleme yoluyla kostik alkalinin işlenmesi gerekir.

Reaksiyon denklemi:
Na2CO3 + SO2 = Na2SO3 + CO2 ↑
Na2SO3 + S + 5H2O = Na2S2O3 · 5H20

Sodyum sülfür yöntemi:
Sodyum sülfit buharlaştırma kalıntısından formüle edilmiş bir ham madde sıvısı, baryum sülfit atık suyu (sodyum karbonat ve sodyum sülfür içeren) kükürt dioksit ile reaksiyona girer, kükürt tozu berraklaştırıldıktan sonra eklenir, reaksiyona girmek için ısıtılır, buharlaştırma, soğutma kristalizasyonu, yıkama, ayırma, elde etmek için eleme kükürt tiyosülfat ürünleri kullanılır.

Reaksiyon denklemi:
2Na2S + Na2CO3 + 4SO2 = 3Na2S2O3 + CO2 ↑
2Na2S + 3Na2CO3 + 6SO2 + 2S = 5Na2S2O3 + 3CO2 ↑

Dehidrasyon yöntemi, sodyum tiyosülfat pentahidrat kristalinin buharla dolaylı olarak ısıtılmasıdır, Sodyum tiyosülfat, susuz sodyum tiyosülfatın bitmiş ürününü elde etmek için kristal su, konsantrasyon, santrifüj susuzlaştırma, kurutma, eleme içinde çözülür.
Na2S2O3 · 5H20 → Na2S2O3 + 5H2O

Sodyum tiyosülfatın Başlıca Reaksiyonları:

300 °C'ye ısıtıldığında Sodyum tiyosülfat, sodyum sülfat ve sodyum polisülfüre ayrışır:
4 Na2S2O3 → 3 Na2SO4 + Na2S5

Tiyosülfat tuzları karakteristik olarak asitlerle işlemden sonra ayrışır.
İlk protonasyon kükürtte meydana gelir.

Protonasyon -78 °C'de dietil eter içerisinde gerçekleştirildiğinde H2S2O3 (tiyosülfürik asit) elde edilebilir.
Sodyum tiyosülfat, birinci ve ikinci ayrışma için sırasıyla 0,6 ve 1,7 pKa'ya sahip, biraz güçlü bir asittir.

Normal koşullar altında, bu tuz fazlasının çözeltilerinin eşit seyreltik asitlerle asitleştirilmesi, kükürt, kükürt dioksit ve suya tamamen ayrışmayla sonuçlanır:
8 Na2S2O3 + 16 HCl → 16 NaCl + S8 + 8 SO2 + 8 H2O

Koordinasyon kimyası:
Tiyosülfat yumuşak metal iyonları için güçlü bir liganddır.
Tipik bir kompleks, bir çift S-bağlı tiyosülfat ligandı içeren [Pd(S2O3)2(etilendiamin)]2−'dir.

Sodyum tiyosülfat ve amonyum tiyosülfat, altının ekstraksiyonunda siyanüre alternatif çözücüler olarak önerilmiştir.
Bu yaklaşımın avantajları şunlardır: (i) tiyosülfatın siyanürden çok daha az toksik olması ve (ii) altın siyanürlemeye dirençli cevher türlerinin (örneğin karbonlu veya Carlin tipi cevherler) tiyosülfat tarafından süzülebilmesi.
Bu alternatif işlemle ilgili bazı problemler arasında tiyosülfatın yüksek tüketimi ve uygun bir geri kazanım tekniğinin bulunmaması yer alır; çünkü [Au(S2O3)2]3−, altını ayırmak için siyanürlemede kullanılan standart teknik olan aktif karbon tarafından adsorbe edilmez.

İyodometri:
Analitik kimyada en önemli kullanım, tiyosülfat anyonunun sulu çözeltideki iyot ile stokiyometrik olarak reaksiyona girmesi ve tiyosülfatın tetratiyonata oksitlenmesiyle Sodyum tiyosülfatın iyodüre indirgenmesidir:
2 S2O2−3 + I2 → S4O2−6 + 2 I−

Bu reaksiyonun kantitatif doğasından ve ayrıca Na2S2O3·5H2O'nun mükemmel bir raf ömrüne sahip olmasından dolayı, Sodyum tiyosülfat iyodometride titrant olarak kullanılır.
Na2S2O3·5H2O aynı zamanda iyot saati deneylerinin bir bileşenidir.

Bu özel kullanım, çözünmüş oksijen için Winkler testinde uzun bir dizi reaksiyon yoluyla suyun oksijen içeriğini ölçmek için ayarlanabilir.
Sodyum tiyosülfat ayrıca çözeltideki belirli bileşiklerin (örneğin hidrojen peroksit) konsantrasyonlarının hacimsel olarak tahmin edilmesinde ve ticari ağartma tozu ve sudaki klor içeriğinin tahmin edilmesinde de kullanılır.

Alüminyum katyon reaksiyonu:
Sodyum tiyosülfat analitik kimyada kullanılır.

Sodyum tiyosülfat, alüminyum katyonları içeren bir numune ile ısıtıldığında beyaz bir çökelti oluşturabilir:
2 Al3+ + 3 S2O2−3 + 3 H2O → 3 SO2 + 3 S + 2 Al(OH)3

Organik Kimya:
Sodyum tiyosülfatın alkilasyonu, Bunte tuzları adı verilen S-alkiltiyosülfatları verir.
Alkiltiyosülfatlar hidrolize duyarlıdır ve tiyol oluşur.

Bu reaksiyon tiyoglikolik asidin bir sentezi ile gösterilmektedir:
ClCH2CO2H + Na2S2O3 → Na[O3S2CH2CO2H] + NaCl
Na[O3S2CH2CO2H] + H2O → HSCH2CO2H + NaHSO4

Sodyum tiyosülfatın Kullanımı ve Depolanması:

Güvenli kullanım için önlemler:
Yemek yemeden, içmeden veya sigara içmeden önce ve işten ayrılırken ellerinizi ve maruz kalan diğer bölgeleri yumuşak sabun ve suyla yıkayın.
Buhar oluşumunu önlemek için proses alanında iyi havalandırma sağlayın.

Hijyen önlemleri:
Kirlenmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın.

Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:

Depolama koşulları:
Kullanılmadığı zaman kabı kapalı tutun.

Uyumsuz ürünler:
Güçlü oksitleyiciler.
Güçlü asitler.

Uyumsuz malzemeler:
Doğrudan güneş ışığı.

Sodyum tiyosülfatın Kararlılığı ve Reaktivitesi:

Kimyasal stabilite:
Kurulmamıştır.

Tehlikeli reaksiyon olasılığı:
Kurulmamıştır.

Kaçınılması gereken durumlar:
Doğrudan güneş ışığı.
Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklar.

Uyumsuz malzemeler:
Güçlü oksitleyiciler.
Güçlü asitler.

Tehlikeli atık:
Kükürt bileşikleri.
Karbon dioksit.

Sodyum tiyosülfatın İlk Yardım Önlemleri:

Genel ilk yardım önlemleri:
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla herhangi bir şey vermeyin.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız tıbbi yardım alın (mümkünse etiketi gösterin).

Teneffüs ettikten sonra ilk yardım önlemleri:
Mağdurun temiz hava solumasına izin verin.
Kurbanın dinlenmesine izin verin.

Ciltle teması halinde ilk yardım tedbirleri:
Etkilenen giysileri çıkarın ve maruz kalan tüm cilt bölgesini yumuşak sabun ve suyla yıkayın, ardından ılık suyla durulayın.

Göz temasından sonra ilk yardım önlemleri:
Hemen bol su ile durulayın.
Ağrı, göz kırpma veya kızarıklık devam ederse tıbbi yardım alın.

Yutma sonrası ilk yardım önlemleri:
Ağzı çalkalayın.
Kusturmaya ÇALIŞMAYIN.
Acil tıbbi yardım alın.

En önemli belirtiler ve etkiler (akut ve gecikmiş):

Belirtiler/etkiler:
Beklenen normal kullanım koşulları altında önemli bir tehlike oluşturması beklenmemektedir.

Sodyum tiyosülfatın Yangınla Mücadele Önlemleri:

Uygun söndürücü maddeler:
Köpük.
Kuru toz.
Karbon dioksit.
Su spreyi.
Kum.

Uygun olmayan söndürme maddeleri:
Ağır su akışı kullanmayın.

Kimyasaldan kaynaklanan spesifik tehlikeler:

Yangın tehlikesi:
Yanıcı değildir.

İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman ve önlemler:

Yangınla mücadele talimatları:
Açıktaki kapları soğutmak için su spreyi veya sis kullanın.
Herhangi bir kimyasal yangınla mücadele ederken dikkatli olun.
Yangın söndürme suyunun çevreye girmesini önleyin.

Yangınla mücadele sırasında koruma:
Solunum koruması da dahil olmak üzere uygun koruyucu ekipman olmadan yangın alanına girmeyin.

Sodyum tiyosülfatın Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri:

Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri:

Acil durum personeli olmayanlar için:

Koruyucu ekipman:
Emniyet gözlükleri.

Acil Durum prosedürleri:
Gereksiz personeli tahliye edin.

Acil müdahale ekipleri için:

Koruyucu ekipman:
Temizleme ekibini uygun korumayla donatın.

Acil Durum prosedürleri:
Alanı havalandırın.

Çevresel önlemler:
Kanalizasyona ve kamu sularına girişi önleyin.
Sıvının kanalizasyona veya şehir sularına girmesi durumunda yetkililere haber verin.

Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller:

Muhafaza için:
Sıvı sızıntısını engelleyin.

Temizlik yöntemleri:
Dökülenleri mümkün olan en kısa sürede kil veya diyatomlu toprak gibi inert katılarla ıslatın.
Dökülmeyi toplayın.
Diğer malzemelerden uzakta saklayın.

Sodyum tiyosülfatın tanımlayıcıları:
CAS numarası:
7772-98-7
(pentahidrat): 10102-17-7
CHEBI: ŞEBİ:132112
ChEMBL: (pentahidrat): ChEMBL2096650
ChemSpider: 22885
ECHA Bilgi Kartı: 100.028.970
EC Numarası: 231-867-5
E numarası: E539 (asitlik düzenleyiciler, ...)
PubChem Müşteri Kimliği: 24477
RTECS numarası: XN6476000
UNII: L0IYT1O31N
(pentahidrat): HX1032V43M
CompTox Kontrol Paneli (EPA): DTXSID9042417
InChI: InChI=1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Anahtar: AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
InChI=1/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Anahtar: AKHNMLFCWUSKQB-NUQVWONBAM
(pentahidrat): InChI=1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2 /q2*+1;;;;;;/p-2
Anahtar: PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SMILES:
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
(pentahidrat): OOOOOO=S([O-])([O-])=S.[Na+].[Na+]

CAS numarası: 7772-98-7
EC numarası: 231-867-5
Tepe Formülü: Na ₂ O ₃ S ₂
Molar Kütle: 158,10 g/mol
GTİP Kodu: 2832 30 00
Kalite Seviyesi: MQ200

Eşanlamlılar: Sodyum tiyosülfat
Doğrusal Formül: Na2S2O3
CAS Numarası: 7772-98-7
Molekül Ağırlığı: 158.11

Doğrusal Formül: Na2S2O3
MDL Numarası: MFCD00003499
AB Numarası: 231-867-5
Beilstein/Reaxys No.: Yok
Pubchem Müşteri Kimliği: 24477
IUPAC Adı: disodyum; dioksido-okso-sülfaniliden-λ6-sülfan
SMILES: [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InchI Tanımlayıcı: InChI=1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InchI Anahtarı: AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L

Sodyum tiyosülfatın özellikleri:
Kimyasal formül: Na2S2O3
Molar kütle: 158,11 g/mol (susuz)
248,18 g/mol (pentahidrat)
Görünüm: Beyaz kristaller
Koku: Kokusuz
Yoğunluk: 1,667 g/cm3
Erime noktası: 48,3 °C (118,9 °F; 321,4 K) (pentahidrat)
Kaynama noktası: 100 °C (212 °F; 373 K) (pentahidrat, - 5H2O ayrışması)
Suda çözünürlük: 70,1 g/100 mL (20 °C)[1]
231 g/100 mL (100°C)
Çözünürlük: alkolde ihmal edilebilir
Kırılma indeksi (nD): 1,489

Yoğunluk: 1,667 g/cm3 (20 °C)
Erime Noktası: 48 °C
pH değeri: 6,0 - 9,5 (50 g/l, H ₂ O, 20 °C)
Yığın yoğunluğu: 1350 kg/m3
Çözünürlük: 701 g/l

Molekül Ağırlığı: 158,11 g/mol
Hidrojen Bağı Donör Sayısı: 0
Hidrojen Bağı Alıcı Sayısı: 4
Dönebilen Tahvil Sayısı: 0
Tam Kütle: 157,90842477 g/mol
Monoizotopik Kütle: 157,90842477 g/mol
Topolojik Kutupsal Yüzey Alanı: 104 Å ²
Ağır Atom Sayısı: 7
Karmaşıklık: 82,6
İzotop Atom Sayısı: 0
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlı Bond Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Bond Stereocenter Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 3
Bileşik Kanonikleştirilmiş: Evet

Sodyum tiyosülfatın özellikleri:
Test (iyodometrik): ≥ %97,0
Kimlik: testi geçti
pH değeri (5 %; su): 6,0 - 9,5
Sülfür (S): ≤ %0,002
Fe (Demir): ≤ %0,005
Ağır metaller (Pb olarak): ≤ %0,005

Sodyum tiyosülfatın yapısı:
Kristal yapısı: monoklinik

Sodyum tiyosülfatın ilgili bileşikleri:

Diğer katyonlar:
Tiyosülfürik asit
Lityum tiyosülfat
Potasyum tiyosülfat

Sodyum tiyosülfatın isimleri:

Düzenleyici süreç adları:
Sodyum tiyosülfat
sodyum tiyosülfat
Tiyosülfürik asit (H2S2O3), disodyum tuzu

IUPAC adları:
disodyum sülfanürsülfonat
disodyum sülfanürsülfonat pentahidrat
Disodyum tiyosülfat
disodyum tiyosülfat
disodyum tiyosülfat
disodyum;dioksido-okso-sülfaniliden-λ ⁶ -sülfan
hidrojen sülfürotiyoat
Sodio Tiosulfato 5-hidrato
Sodyum tiyosülfat
sodyum tiyosülfat
Sodyum tiyosülfat
Sodyum Tiyosülfat [Genel Organik Kimya için]
Sodyum Tiyosülfat
Sodyum tiyosülfat
sodyum tiyosülfat
Sodyum tiyosülfat
sodyum tiyosülfat
sodyum tiyosülfat, Antiklor, Disodyum tiyosülfat, Tiyosülfürik asit, disodyum tuzu
Sodyum Tiosülfat
sodyum; sülfürotiyoik O-asit
Tiyosülfürik asit (H2S2O3), disodyum tuzu

IUPAC adı:
Sodyum tiyosülfat

Ticari isimler:
Sodyum tiyosülfat
sodyum tiyosülfat

Diğer isimler:
Sodyum hiposülfit
Soda hiposülfiti
Hipo

Diğer tanımlayıcılar:
10102-17-7
1374442-73-5
13773-27-8
220945-47-1
7772-98-7

Sodyum tiyosülfatın Eşanlamlıları:
SODYUM TİYOsülfat
7772-98-7
Sodyum tiyosülfat
Sodyum tiyosülfat susuz
Disodyum tiyosülfat
sodyumtiyosülfat
sodotiol
Hipo
Klor Kontrolü
Klor Kürü
Dekor-It
Tiyosülfürik asit, disodyum tuzu
S-Hidril
Sodyum tiyosülfat, susuz
Sodyum tiyosülfat (Na2S2O3)
Sodyum tiyosülfat (Na2S2O3)
Sodyum oksit sülfür (Na2S2O3)
disodyum sülfürotiyoat
Hipo (VAN)
HSDB592
UNII-L0IYT1O31N
EINECS 231-867-5
L0IYT1O31N
NSC 45624
Sodyum oksit sülfür
AI3-01237
Tiyosülfürik asit (H2S2O3), disodyum tuzu
539 numara
MFCD00003499
Na2S2O3
susuz sodyum tiyosülfat
DİSODYUM TİYOSÜLFAT
Ins-539
Sodyum tiyosülfat, susuz
sodyum tiyosülfat (susuz)
DTXSID9042417
CHEBI:132112
EC 231-867-5
sodyum sülfotiyoat
Sodotiol; Sülfaktol; Sülfotiyorin
E-539
SODYUM TİYOsülfat SUSUZ (II)
SODYUM TİYOsülfat SUSUZ [II]
Na2O3S2
sülfotiyorin
Antiklor
sodyum tiyosülfat
Sodyum hiposülfit
sodyum tio-sülfat
Siyanür Panzehir Paketi
Etanolde hipo alkol
D0P9NT
H2O3S2.2Na
H2-O3-S2.2Na
SODYUM TİYOsülfat [MI]
CHEMBL3753202
DTXCID7022417
SODYUM TİYOsülfat [HSDB]
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Tiyosülfat, Sodyum, Pentahidrat
Disodyum tiyosülfat (Na2S2O3)
Sodyum tiyosülfat, AR, >=%98
Sodyum tiyosülfat, LR, >=%97
SODYUM TİYOsülfat [WHO-DD]
Sodyum tiyosülfat, pa, %98,0
AKOS015856704
AKOS016372312
BP-21059
Sodyum tiyosülfat, ReagentPlus®, %99
LS-153406
FT-0696570
O0522
D78333
Sodyum tiyosülfat, SAJ birinci sınıf, >=%90,0
Tiyosülfürik asit (H2S2O3) sodyum tuzu (1:2)
disodyum;dioksido-okso-sülfaniliden-lambda6-sülfan
Q339866
Sodyum tiyosülfat, >=%99,99 eser metal bazında
Sodyum tiyosülfat, Vetec™ reaktif sınıfı, %99
Tiyosülfürik asit (H2S2O3), sodyum tuzu (1:2)
Sodyum tiyosülfat, susuz, Eser metal sınıfı %99,99
Sodyum tiyosülfat, purum pa, susuz, >=%98,0 (RT)
Sodyum tiyosülfat [JAN] [USAN] [Wiki]
Sodyum hiposülfit
231-791-2 [EINECS]
231-867-5 [EINECS]
7772-98-7 [RN]
Dinatriumsulfurothioat [Almanca] [ACD/IUPAC Adı]
Disodyum sülfürotioat [ACD/IUPAC Adı]
Disodyum tiyosülfat
Hipo alkol
MFCD00003499 [MDL numarası]
sodyum tiyosülfat
Sulfurothioate de disodyum [Fransızca] [ACD/IUPAC Adı]
Tiyosülfürik asit disodyum tuzu
Tiyosülfürik asit, disodyum tuzu
susuz sodyum tiyosülfat
antiklor
Dekor-It
disodyum sülfansülfit
DİSODYUM SÜLFANİTsülfonat
DİSODYUM TİYOSÜLFAT
disodyum;dioksido-okso-sülfaniliden-λ6-sülfan
Hipo
S-Hidril
sodyum oksit sülfür
Sodyum oksit sülfür (Na2S2O3)
Sodyum tiyosülfat (Na2 S2 O3)
Sodyum tiyosülfat emisyonu
sodotiol
Sülfotiyorin
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.