TIB KAT 256

TIB KAT 256 esterleşme, transesterleşme ve çoklu yoğuşma reaksiyonlarında kullanılan katı bir katalizördür.
TIB KAT 256, polyester ve alkid üretiminde iyi sonuç verir.
TIB KAT 256 ağırlıkça %0,01 - 0,5 arasındaki konsantrasyonlarda kullanılır.

CAS Numarası: 2273-43-0
Moleküler Formül: BuSnOOH
Moleküler Ağırlık: 208.83

TIB KAT 256 90 - 280°C arasında kullanılabilir.
Katalizör olarak TIB KAT 256 kullanılmaktadır.

TIB KAT 256 boya ve kaplamalarda kullanılır.
TIB KAT 256 esterleşme, transesterleşme ve çoklu yoğuşma reaksiyonlarında kullanılan katı bir katalizördür.

TIB KAT 256, polyester ve alkid üretiminde iyi sonuç verir.
TIB KAT 256 suda ve organik solventlerde pratik olarak çözünmez.

TIB KAT 256'nın fiziksel özelliği:
TIB KAT 256 suda ve çoğu organik çözücüde çözünmez, sadece alkali ve mineral asitte çözünür.

TIB KAT 256'nın özellikleri:
Görünüm: Beyaz toz
Sn: %56,5±0,5
Cl İçeriği: ≤1.0%
Kuruma kaybı: ≤1.0%

TIB KAT 256 Uygulamaları:
1. TIB KAT 256, doymuş polyester reçine sentezlemek için kullanılır.
2. TIB KAT 256 doymamış polyester reçine üretiminde kullanılır.
3. TIB KAT 256 polimer akışkanlaştırıcı üretiminde kullanılır.

TIB KAT 256'nın saklanması:
TIB KAT 256'yı serin ve kuru yerde muhafaza ediniz, kullandıktan sonra hava ile temasını azaltacak şekilde zamanında hava almayacak şekilde kapağını kapatınız.
TIB KAT 256 cilde, mukoza zarına temas ettirilmemeli, temas halinde hemen bol su ile yıkanmalıdır.

TIB KAT 256 Ürün Bilgileri:
Kimyasal ad:
Monobütiltinoksit (MBTO)

Moleküler ağırlık:
208,8 gr/mol

CAS Numarası.:
2273-43-0

Dış görünüş:
Beyaz toz

Yoğunluk (20°C):
yakl. 0,7 gr/ml

ayrışma noktası:
> 210 °C

TIB KAT 256'nın Çözünürlüğü:
pratik olarak çözünmez
suda ve organik
çözücüler

TIB KAT 256 esterleşme, transesterleşme ve çoklu yoğuşma reaksiyonlarında kullanılan katı bir katalizördür.

ANAHTAR KELİMELER:
2273-43-0, TIB KAT 300, TIB KAT 318, TIB KAT 320, TIB KAT 324, TIB KAT 410, TIB KAT 417, TIB KAT 422, TIB KAT 423, TIB KAT 424

Bir bakışta önemli noktalar:
TIB KAT 256, polyester ve alkid reçinelerinin yüksek sıcaklıkta sentezinde kullanılır.
Genel amaçlı esterleştirme, transesterleştirme ve polikondenzasyon katalizörü.

Tüm bu standartları karşılamak için TIB ürünleri, TIB KAT ürünlerini her zaman daha da geliştirmektedir.
Müşterilerimizle yakın işbirliği içinde, ilgili standartları karşılamak için çok bireysel, özelleştirilmiş çözümler hazırlıyoruz.

Burada, tüm hammaddeler, üretim süreçleri ve kullanım koşulları ile uzun yıllara dayanan deneyimlerimizden ve bilinen formülasyonlardaki en son gelişmeler hakkındaki bilgilerimizden yararlanıyoruz.
TIB KAT artık küresel ölçekte gerçek bir yüksek kaliteli özel katalizör markası haline geldi.

TIB ürünleri her zaman bu zorluğun üstesinden gelir – tekrar tekrar.
Çok özel uygulamalar için katalizörlerin geliştirilmesi söz konusu olduğunda müşterilerimizin irtibat kişisi olarak kalmak ve bunları sürekli değişen pazar koşullarına uyarlamak istiyoruz.

Heterojen kataliz, katalizörün ve bir kimyasal reaksiyonun reaksiyona giren maddelerinin, örneğin gaz ve katı veya karışmayan sıvılar gibi farklı fazlarda bulunduğu bir kataliz şeklidir.
Hemen hemen tüm kimyasal ürünler bir noktada heterojen bir katalizörle temasa geçmiştir.

TIB ürünleri, değerli metaller paladyum (CAS 7440-05-3) ve platin (CAS 7440-06-4) bazlı bir dizi heterojen katalizör geliştirmiştir.
Aktif karbon, katalizör taşıyıcı görevi görür.

Bu toz katalizörler, alkenlerin, aldehitlerin, ketonların, nitrillerin veya nitro bileşiklerinin hidrojenasyonunda yüksek katalitik aktivite gösterir.
Ayrıca Cbz koruma grubu gibi koruma gruplarını hidrojenoliz yoluyla uzaklaştırmak için de kullanılırlar.

TIB KAT 256'nın özellikleri:
Kalay içeriği ≥ %55,0
Uçucu içeriği ≤ %1,5
Klorür içeriği ≤ %1

TIB KAT 256'nın saklanması:
TIB KAT 256 orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak saklanması halinde en az 1 yıl saklanabilir.

Güvenlik için özel tavsiyeler:
• nakliye ve tehlikeli kimyasallar ile ilgili düzenlemelere göre sınıflandırma ve etiketleme
• depolama ve taşıma için koruyucu önlemler
• kaza ve yangın durumunda güvenlik önlemleri
• toksisite ve ekolojik etkiler malzeme güvenlik bilgi formumuzda verilmektedir.

TIB KAT ürünleri öncelikle aşağıdakiler için kullanılır:
-Oleo kimyası
-Bağlayıcılar
-Boyalar ve kaplamalar
-Yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri
-Polimer işleme
-Heterojen kataliz

TIB KAT 256 TANIMI:
Katalizörler, modern endüstride talep gören ürünlerdir ve çeşitli amaçlar için mastikler ve yapıştırıcılar, boyalar ve kaplamalar, reçineler, bağlayıcılar gibi modern malzemelerin üretiminin çeşitli alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ayrıca, katkı maddelerinin yüksek kalitesinin ve kataliz etkinliğinin büyük önem taşıdığı oleokimya üretiminde organotin bileşikleri kullanılmaktadır.

Oleokimya için:
Oleoürünlerin (esas olarak çeşitli doğal yağlar) esterlerinin kalitesi, üretim sürecindeki kataliz yöntemine büyük ölçüde bağlıdır.
Transesterifikasyon prosesinde organotin katalizörlerinin yanı sıra çinko ve kalay bazlı inorganik ürünler ve sülfonik asit katalizörleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

Katalizörler TIB KAT (TIB CAT), nihai üründe yüksek reaktivite ve yüksek verim elde edilmesini sağlar.
Ek olarak, son ürünler daha az safsızlık (yan ürün) içerir ve görsel olarak daha çekicidir.

Bağlayıcıların üretimi için:
Bitmiş boya ve vernik kaplamaların özelliklerinin kompleksi, büyük ölçüde ana bağlayıcının, yani ziftlerin seçimi ile belirlenir.
Seçici organotin katalizörleri, polyester, alkid, poliüretan ve silikon reçinelerin tüketici özelliklerini büyük ölçüde belirler.
TIB KAT (TIB CAT) organotin katalizörlerinin kullanılması, yan ürünlerin oluşumunu en aza indirir, bitmiş reçinelerin rengini iyileştirir ve bulanıklıklarını azaltır.

Boya ve kaplama üretimi için:
Dekoratif, endüstriyel, otomotiv kaplamaları için artan gereksinimler, organotin katalizörlerinin kullanılması ihtiyacına yol açar.
TIB CAT katalizörlerinin sadece çinko bazlı sınıfları değil, aynı zamanda bizmut veya çinko bazlı en düşük toksikolojik etkiye sahip modern ürünler de çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

Yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi üretimi için:
Özel yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri otomotiv, havacılık, inşaat ve gemi inşa endüstrilerinde kullanılmaktadır.
Bileşenleri ve parçaları çevresel etkilerden korumanın yanı sıra uygulamada esnek ve teknolojik olarak gelişmiş olmalıdırlar.

TIB CAT'in standart derecelerine ek olarak, daha düşük toksisiteye sahip birkaç derece vardır.
Silanla modifiye edilmiş polimerler ve silanla sonlandırılmış polimerler için, bu polimerlere dayalı modern ürünlerin gereksinimlerini karşılayan silan karışımına dayalı özel katalizörler geliştirilmiştir.

Polimer üretimi için özel katalizörler:
Termoplastik elastomerlerin vulkanizasyonu için, bir polimerizasyon çapraz bağlama maddesi olan, mükemmel akışkanlık sağlayan ve topak oluşumunu önleyerek tüm sürecin işlenebilirliğini artıran kalay klorür bazlı özel bir harmanlanmış katalizör TIB98'i öneriyoruz.

İnorganik kalay katalizörleri:
TIB KAT 129     Stanoz oktoat
TIB KAT P 129     TIB KAT 129 – toz karışım
TIB KAT 160     Kalaylı oksalat
TIB KAT 162     Kalay klorür, susuz
TIB KAT 188     Kalay oksit
Silika araç üzerinde TIB Blend 98 SnC12 dihidrat    

Organotin katalizörleri:
TIB KAT 208     Dioctyltin di(2-hexylhexanoate)-solüsyonu
TIB KAT 214     Dioktiltin ditioglikolat
TIB KAT 216     Dioktiltin dilaurat (DOTL)
TIB KAT P 216     TIB KAT 216 – toz karışım
TIB KAT 217     Dioktiltin oksit karışımı
TIB KAT 218     D ibütil kalay dilaurat (DBTL)
TIB KAT 220     Monobütil kalay tris-(2-etilheksanoat)
TIB KAT 223     Dioktiltin diketanoat
TIB KAT 226     Dibütiltin diketanoat
TIB KAT 226 V80     TIB KAT 226/VTMO karışımı
TIB KAT 229     Dioktil kalay diasetat (DOTA)
TIB KAT 232     Dioktiltin oksit (DOTO)
TIB KAT 233     Dibütil kalay diasetat (DBTA)
TIB KAT 233 S     Modifiye dibütil kalay diasetat (DBTA)
TIB KAT 248     Dibütil kalay oksit (DBTO)
TIB KAT 248 LC     Dibütil kalay oksit, özel (DBTO)
TIB KAT 250     Monobütilkalay dihidroksiklorür
TIB KAT 251     Organoti n oksit
TIB KAT 256 Monobütil kalay oksit (MBTO)
TIB KAT 300 Dimetilkalay karboksilat
TIB KAT 318     Dioktiltin dikarboksilat
TIB KAT 320     Dioktiltin karboksilat
TIB KAT 324     Dioktil kalay stannoksan
TIB KAT 410     Dioctyltin – plastikleştirici kompleksi
TIB KAT 417     Dioktiltin – silan kompleksi
TIB KAT 422     Dioktiltin – silan kompleksi
TIB KAT 423     Dioktiltin – silan kompleksi
TIB KAT 424     Dibutyltin plastikleştirici kompleksi
TIB KAT 425     Dioktiltin – silan kompleksi

Çinko katalizörler:
TIB KAT 616     Çinko neodekanoat
TIB KAT 620     Çinko oktoat
TIB KAT 623     Çinko asetilasetonat
TIB KAT 634     Çinko oksalat
TIB KAT 635     Çinko asetat

Bizmut katalizörleri:
TIB KAT 716     Bizmut karboksilat
TIB KAT 716 LA     Bizmut karboksilat
TIB KAT 716 XLA     Bizmut karboksilat
TIB KAT 718     Modifiye bizmut katalizörü
TIB KAT 720     Bizmut karboksilat

Metal katalizörler ve CO kurutucu maddeler:
TIB KAT K15     Potasyum oktoat/DEG
TIB KAT 804     Bakır oleat
TIB KAT 808     Bakır naftenat
TIB KAT 812     Ceroctoate
TIB KAT 815     Demir asetilasetonat
TIB KAT 816     Zirkonyum oktoat

asit katalizörler:
TIB KAT MSA     Metan sülfonik asit %70
TIB KAT MSA 99     Metan sülfonik asit %99
TIB KAT SP     Metan sülfonik asit modifiyeli
TIB KAT MP     Bloke metan sülfonik asit
TIB KAT HES 70     Hidroksietan sülfonik asit % 70
TIB KAT SSSA     Na-sülfosüksinat
TIB KAT S40     Sülfosüksinik asit %40
TIB KAT S70     Sülfosüksinik asit %70
Filtre yardımcıları ve adsorpsiyon malzemeleri
TIB Tinex P     Doğal alumino silikat

Monomerler ve katkı maddeleri:
TIB AOA 2 Antioksidan
TIB SI 2000     OH- fonksiyonu, aktif. polidimetilsiloksan

Kimyasal ad:
butil kalay oksit

Eş anlamlı:
MBTO
BÜTİLSTANOİK ASİT
FASCAT 4100
FASCAT 9100
N-BÜTİLSTANOİK ASİT
MONO-N-BUTİLTİNOKSİT
N-BÜTİLTİN SESKİOKSİT
Monobütil kalay oksit (MBTO)
N-BÜTİLTİN HİDROKSİT OKSİT
BUTİLTİN(IV) HİDROKSİT OKSİT

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.